Vprašanja in odgovori

Če odgovora na svoje vprašanje med pogosto zastavljenimi vprašanji in odgovori ne najdete, ga postavite DDIS. Odgovorili vam bomo po e-pošti in odgovor, ki bo zanimiv še za koga drugega, objavili tudi na teh straneh.

Pogosto zastavljena vprašanja in odgovori (FAQ):

 1. Kaj je skupno vsem, ki so včlanjeni v DDIS?
 2. Ali se ne ukvarjajo z istimi problemi že knjižničarji, računalničarji in še kdo?
 3. Pod kakšnimi nazivi lahko spoznamo člane društva v svojem delovnem okolju?
 4. Ali so etična pravila članov društva lahko dovolj obvezujoča za informacijsko-dokumentacijsko delo?

 

 1. Kaj je skupno vsem, ki so včlanjeni v DDIS?

  Značilnost za vse člane je, da:

   

 2. Ali se ne ukvarjajo z istimi problemi že knjižničarji, računalničarji in še kdo?

  S temi problemi se res ukvarjajo tudi drugi strokovnjaki. Odgovor se v splošni obliki nahaja že pri 1. vprašanju. Delo pri informatiki in dokumentalistiki je multidisciplinarno, zato strokovnjaki posameznih področij sodelujemo skupaj. Za informacijske specialiste (v odgovoru na naslednje vprašanje lahko preberete nekaj o nazivih) je značilno predvsem dobro poznavanje stroke, za katero zbirajo, obdelujejo in posredujejo informacije. Zato si prizadevamo, da namesto konflikta spodbujamo sinergijsko delovanje vseh sodelujočih s končnim ciljem: rešiti informacijski problem uporabnika

   

 3. Pod kakšnimi nazivi lahko spoznamo člane društva v svojem delovnem okolju?

  V društvu uporabljamo naziv "informacijski specialist" in v angleškem prevodu "information professional". Izraz "dokumentalist" je vedno manj v uporabi, prav tako "informatik", ki bolj označuje strokovnjaka za informacijsko tehnologijo. V nemško govorečih deželah uporabljajo izraz "Informationsvermittler", v anglosaksonskih pa še "information specialist", "information officer" in novejši "knowledge manager".

   

 4. Ali so etična pravila članov društva lahko dovolj obvezujoča za informacijsko-dokumentacijsko delo?

  Ne. Etična pravila članov društva so samo osnova. Pri presoji svojih aktivnosti moramo upoštevati še tudi kodekse oz. etična pravila stroke, za katero posredujemo informacije, gradimo baze in svetujemo. V kolikor delujemo na področju inženiringa, moramo upoštevati tudi množico kodeksov, ki urejajo to področje.

 

 

 

Urednik spletnih strani DDIS
Zadnja sprememba 18.10.2000