Začetna stran Kontakti Kazalo Obveščanje uporabnikov  
Začetna stran | O CTK | Oddelki CTK Facebook CTK Twitter CTK Možnosti obveščanja Pišite nam 
O CTK
Katalog informacij javnega značaja
Poslanstvo in vizija CTK
Oddelki in službe CTK
Zgodovina CTK
CTK v slikah
 ODDELKI IN SLUŽBE  CTK

ORGANI UPRAVLJANJA CTK

Ustanovitelj CTK je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice pa izvršuje Vlada Republike Slovenije.

CTK vodi direktor mag. Miro Pušnik.

Najvišji organ upravljanja je Svet CTK. Funkcijo predsednika Sveta CTK opravlja g. Peter Sterle (MIZŠ)

Organ upravljanja v CTK je še Strokovni svet CTK. Funkcijo predsednice Strokovnega sveta CTK opravlja mag. Darja Vajs (CTK).

CTK je v organizacijskem smislu razdeljen na več oddelkov in služb:
Oddelek za izposojo
Oddelek za medknjižnično izposojo in posredovanje dokumentov
Oddelek za pridobivanje in obdelavo gradiva
Oddelek za razvoj in svetovanje
Specializirani informacijski centri za tehniko in naravoslovje
Nemška knjižnica

Finančno-računovodska služba
Služba za informacijsko tehnologijo
Tajništvo

ODDELEK ZA IZPOSOJO GRADIVA
Glavna dejavnost oddelka je izposoja gradiva uporabnikom na dom. Sodelavci oddelka skrbijo tudi za prosti pristop, kjer lahko uporabniki sami pregledujejo del gradiva, preostalo gradivo pa jim sodelavci na njihovo željo dostavijo iz skladišča. Pri informatorjih v osrednjem delu prostega pristopa lahko uporabniki dobijo informacije in pomoč pri iskanju gradiva ter pomoč pri uporabi računalnikov, ki so namenjeni pregledovanju elektronskih virov. Sodelavci oddelka skrbijo tudi za red in varnost v čitalnicah. Vodja oddelka je mag. Darja Vajs (darja.vajs@ctk.uni-lj.si), tel. 01/2003 410). Za telefonsko podaljševanje gradiva ter vse ostale informacije v zvezi s poslovanjem CTK lahko pokličete na tel. 01/2003 400, 2003 401 ali 2003 448.

ODDELEK ZA MEDKNJIŽNIČNO IZPOSOJO IN POSREDOVANJE DOKUMENTOV
Kadar potrebujete gradivo, ki ga v knjižničnih zbirkah ni, ali pa želite dostavo gradiva na dom, se obrnite na Oddelek za medknjižnično izposojo in posredovanje dokumentov. Oddelek ima dolgoletne izkušnje pri posredovanju gradiva iz Slovenije in tujine, posebej se je specializiral tudi za nabavo standardov. Zaradi dobrih povezav s sodelujočimi knjižnicami, sorodnimi inštitucijami in komercialnimi dobavitelji v Sloveniji in tujini lahko hitro in učinkovito poišče najugodnejšo rešitev za vaš zahtevek, ne glede na to, ali gre za izposojo, posredovanje ali nakup gradiva od koder koli. Vodja oddelka je ga. Smilja Pejanovič (smilja.pejanovic@ctk.uni-lj.si, tel. 01 2003420)

ODDELEK ZA PRIDOBIVANJE IN OBDELAVO GRADIVA
Oddelek zbira predloge, opravlja postopke naročanja in nabave vseh vrst gradiva (monografije, serijske publikacije, baze podatkov), katalogizacijo in opremo gradiva za potrebe izposoje, ter izdeluje bibliografije za potrebe raziskovalcev in drugih zunanjih naročnikov. Vodja oddelka je ga. Tatjana Intihar(tatjana.intihar@ctk.uni-lj.si, tel. 01 2003414).

SPECIALIZIRANI INFORMACIJSKI CENTRI ZA TEHNIKO IN NARAVOSLOVJE
V oddelku je združena dejavnost več specializiranih informacijskih centrov, ki delujejo na strokovnih področjih graditeljstva, elektrotehnike, strojništva, kemije, matematike, fizike, ekologija in drugih. Osnovna naloga je oskrba uporabnikov z znanstveno-tehničnimi informacijami, predvsem s področij elektrotehnike, elektronike, računalništva, informacijskih znanosti, strojništva, gradbeništva, kemije, ekologije, arhitekture, urbanizma in umetnosti. Informacijski specialisti, zaposleni v oddelku, opravljajo za uporabnike tematske in druge poizvedbe iz različnih podatkovnih zbirk. Za reševanje zahtevnejših problemov pripravljajo informacijske analize in svetujejo na osnovi pridobljenih informacij.

Oddelek skrbi za standarde ter informacijsko dejavnost na tem področju. Standarde lahko uporabniki vidijo v prostem pristopu, lahko pa jih s pomočjo Oddelka za medknjižnično izposojo in posredovanje dokumentov CTK tudi kupijo.

Poleg omenjenega sodelavci oddelka svetujejo na področju strokovne informatike, izobražujejo uporabnike, gradijo specializirane podatkovne zbirke ter pripomočke za gradnjo in iskanje po zbirkah (pojmovnike in klasifikacije); ne nazadnje skrbijo za izbiro strokovne literature (knjig, periodike in podatkovnih zbirk) na svojem področju, za vsebinsko obdelavo in ustrezno postavitev gradiva v prostem pristopu ter pomoč uporabnikom pri uporabi gradiva. Oddelek vodi g. Iztok Skulj (iztok.skulj@ctk.uni-lj.si, tel. 01 2003 430).

NEMŠKA KNJIŽNICA
Nemška knjižnica je splošna knjižnica z gradivom iz nemškega govornega območja, ki deluje v sklopu CTK. Podrobneje...

FINANČNO RAČUNOVODSKA SLUŽBA
Sodelavci oddelka skrbijo za obdelavo in knjiženje finančnih transakcij CTK, pripravo rednih finančnih poročil in opravljajo druga računovodska dela. Službo vodi ga. Vesna Kalabić (vesna kalabic@ctk.uni-lj.si, tel. 2003443).

SLUŽBA ZA INFORMACIJSKO TEHNOLOGIJO
Osnovna dejavnost službe je nameščanje in vzdrževanje računalniške strojne in programske opreme v CTK ter podpora sodelavcem pri njeni uporabi. Poleg tega služba skrbi tudi za računalnike, ki so v prostorih CTK namenjeni uporabnikom ter za tehnično pomoč pri njihovi uporabi. Sodelavci službe skrbijo za nemoteno delovanje Portala DiKUL. Službo vodi dr. Uroš Kunaver (uros.kunaver@ctk.uni-lj.si, tel. 01 2003444, pomoč za portal DiKUL 041 756 308). 

TAJNIŠTVO
Sodelavci oddelka opravljajo organizacijska, upravna, kadrovska in tajniška opravila, ki so potrebna za vodenje delovne organizacije. Delo službe koordinira dr. Uroš Kunaver (uros.kunaver@ctk.uni-lj.si, tel. 01 2003444)

O CTK
Katalog informacij javnega značaja
Poslanstvo in vizija CTK
Oddelki in službe CTK
Zgodovina CTK
CTK v slikah
UPORABNE INFORMACIJE
Kontakti
Delovni čas in koledar
Kje nas najdete?
Cenik storitev
Uporaba e-virov
Ogledi knjižnice
INFORMACIJSKI VIRI
Katalog CTK
Portal DiKUL
Katalog inf. virov UL
Katalog e-gradiv UL
E-slovarji
Specializirane podatkovne zbirke za tehniko
Katalog standardov CTK
STORITVE
Vpis in izposoja gradiva
Uporaba čitalnic
Medknjižnična izposoja in posredovanje dokumentov
Informacijske storitve
Izdelava bibliografij
Usposabljanje uporabnikov
Eduroam.si
Patlib center
Knjižnica FKKT
Nemška knjižnica - Deutsche Bibliothek
KONZORCIJI CTK
Novice in obvestila
Kontakti
Člani konzorcijev
Naročeni e-viri

 
AKTUALNO
Možnosti obveščanja
Spletni dnevnik CTK
Spletni dnevnik DiKUL
Publikacije CTK
CTK na družabnih omrežjih
 
Kolofon © 1998-2012 CTK - Vse pravice pridržane