Na domačo stran CTK

 

VABILO IN OKVIRNI PROGRAM SREČANJA ČLANOV KONZORCIJEV CTK

Vabimo vas na 1. srečanje članov konzorcijev CTK bo v četrtek, 7. aprila ob 9.00 v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani (vhod z Vegove ulice 1).

V letošnjem letu mineva deset let od vzpostavitve konzorcija Elsevier Science Direct, ki predstavlja prvi in najbolj uporabljan nabavni konzorcij mednarodne znanstvene literature v organizaciji CTK. V triletni pogodbi 2001-2003 so bile v ta konzorcij vključene tri inštitucije: Inštitut Jožef Stefan, Kemijski inštitut in pa Univerza v Ljubljani. Deset let kasneje je v konzorcij ScienceDirect vključenih 20 inštitucij, od tega vse 4 univerze in 16 javno raziskovalnih ustanov. V letu 2011 je v konzorcije CTK skupno včlanjenih preko 70 raziskovalnih, akademskih in drugih javnih institucij, med njimi so tudi vse slovenske univerze, ki v okvirih različnih konzorcijskih pogodb dostopajo do sedmih servisov mednarodne znanstvene literature: ScienceDirect, SpringerLink, American Chemical Society, IEEE, JSTOR, Wiley Online Library in IOS Press. Skupna vrednost nabavljene literature je okoli 3,5 mio EUR (vključno s tiski, ki predstavljajo podlago delovanju konzorcijev). Skupno je dostopnih več kot 3000 znanstvenih e-revij, 20.000 e-knjig ter okoli 25.000 drugih publikacij (normativov, poročil s konferenc, vmesnih raziskovalnih poročil…).

Konzorcijska nabava mednarodne znanstvene literature predstavlja sodoben koncept v znanstvenem informiranju, ki je močno podprt s sodobnimi tehnološkimi standardi. Temeljna paradigma tega sodobnega pristopa je, da lahko z danimi viri obvladujemo sorazmerno veliko večji nabor gradiva, kot pa je to v primerih, ko knjižnica poskušajo samostojno zagotavljati dostop do gradiva. Iz tega izhajata dve zelo pomembni dejstvi. Po eni strani je cena za nabavo in upravljanje literature, nabavljene v okviru konzorcijskih nabav, manjša, po drugi strani pa se močno spreminja struktura celotnih izdatkov, saj se delež sredstev, namenjenih za nabavo, bistveno povečuje. To se v obliki dobre prakse kaže ravno v Sloveniji. Javna agencija za raziskovanje Republike Slovenije je v zadnjih dveh letih močno povečala sredstva za konzorcijsko nabavo. Med leti 2008 - 2009 se je delež za nakup mednarodne znanstvene literature povečal za 45%, delež za delovanje konzorcijev pa za kar 75%. Ta strateška odločitev ARRS se je pokazala za pravilno, saj se je povečalo število institucij, ki so dobile dostop do znanstvene literature. Povečalo se je tudi število dostopnih naslovov znanstvenih revij in drugega gradiva. Ocenjujemo, da v okviru konzorcijev CTK do mednarodne znanstvene literature lahko dostopajo vsi študentje in zaposleni vseh slovenskih univerz ter več kot 90% vseh registriranih slovenskih raziskovalcev, zaposlenih v slovenskih raziskovalnih organizacijah. Še posebej nas veseli dejstvo, da se v zadnjem času v konzorcije CTK vključujejo tudi manjši visokošolski zavodi, bolnišnice ter druge javne institucije.

Namen srečanja je predvsem v izmenjavi potrebnih informacij. Radi vas bi obvestili o okvirnih ciljih, ki jim s konzorciji nameravamo slediti v naslednjih nekaj letih, po drugi strani pa bi radi slišali želje, pripombe in stališča naših uporabnikov tako v vsebinskem, organizacijskem kot tudi tehničnem pogledu. Temeljni cilj konzorcijev CTK v naslednjem obdobju je, da v sodelovanju z ARRS in konzorcijskimi partnerji slovenskim raziskovalcem zagotovimo optimalen dostop do mednarodne znanstvene literature. Poleg tega bomo veliko naporov vložili v zagotavljanje ustreznih tehničnih standardov v okviru informacijskih knjižničnih portalov za uporabo informacijskih servisov.

Srečanje je organizirano na Univerzi v Ljubljani, kar ni slučaj. Lahko rečemo, da sistem knjižnic na Univerzi v Ljubljani s pridruženima članicama - Narodno in univerzitetno knjižnico in Centralno tehniško knjižnico Univerze v Ljubljani - predstavlja največjo univerzitetno knjižnico v Sloveniji in eno največjih v Evropi. Univerza v Ljubljani je daleč največji uporabnik storitev konzorcijev CTK, saj predstavlja skoraj tri četrtine vse uporabe. Hkrati pa zagotavlja pomemben del znanstvene infrastrukture vsem slovenskim uporabnikom. V tem okviru Univerza v Ljubljani zagotavlja delovanje velike večine nabavnih konzorcijev mednarodne znanstvene literature.

Dobrodošli na 1. srečanju članov konzorcijev CTK!

Miro Pušnik, direktor CTK

1. srečanje članov konzorcijev CTK bo v četrtek, 7. aprila ob 9.00 v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani (vhod z Vegove ulice 1).

Udeležba na srečanju je brezplačna. Zaradi omejenih prostorskih možnosti je za udeležbo potrebna prijava. Vabimo vas, da se prijavite na e-naslov tjasa.urbic@ctk.uni-lj.si.

Vljudno vabljeni in hvala za prijavo!!

OKVIRNI PROGRAM SREČANJA

8.30-8.55

PRIJAVE

9.00-10.00

UVODNI DEL (moderator: Smilja PEJANOVIČ)

 

Pozdravni nagovori

Konzorciji CTK na razpotju – predstavitev okvirnih izhodišč za strategijo konzorcijske nabave v prihodnjih nekaj letih
Miro Pušnik, Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani

Konzorciji CTK – dosedanje izkušnje ter aktualna problematika
Tatjana Intihar, Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani

10.00-10.15

ODMOR ZA KAVO

10.15-11.45

SODOBNE METODE ZA ZAGOTAVLJANJE DOSTOPA DO INFORMACIJSKIH VIROV (moderator: Tilen MANDELJ)

 

Združevalno iskanje in open URL povezovanje – primer portala DiKUL
Dr. Uroš Kunaver, Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani

Informacijski portal Metaiskalnik in konzorciji CTK
Miran Petek, Inštitut informacijskih znanosti Maribor

Posredovanje in dobava virov kot dopolnitev konzorcijske ponudbe
Smilja Pejanovič, Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani

Oddaljeni dostop do spletnih storitev s pomočjo slovenske izobraževalno raziskovalne federacije ArnesAAI
Tomi Dolenc, Rok Papež, Matjaž Batič,  ARNES

11.45-12.15

ODMOR

12.15-13.00

POGLED UPORABNIKOV (moderator: Smilja PEJANOVIČ)

 

Uporaba storitev konzorcijev CTK na Onkološkem inštitutu
Matjaž Musek, Onkološki inštitut

Uporaba storitev konzorcijev CTK na Univerzi na Primorskem
Peter Čerče, Univerza na Primorskem

Davek na dodano vrednost in mednarodna znanstvena literatura
Tilen Mandelj, Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani

13.00 -13.15

ODMOR

13.15 -14.00

AKTUALNA PROBLEMATIKA  (moderator: Tilen MANDELJ)

 

Značilnosti novega Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti ter razpis ARRS 2011
Dr. Primož Južnič, FF UL in Marica Žvar, Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS

Konzorciji in poslovni model e-only, primer servisa ScienceDirect
Dr. Luka Šušteršič , Inštitut Jožef Stefan

Dostopnost st elektronskih revij in knjig v COBIBU –  ELINKS in paketni vnos zapisov v katalog
mag. Matjaž ERŽEN, mag. Darja VAJS, Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani

14.00-15.00

OKROGLA MIZA: Strategija zagotavljanja dostopa do mednarodne znanstvene literature (moderator: Bojan Oštir, Univerzitetna knjižnica Maribor)

 

 


Avtorji spletnih strani CTK CTK, 1998-2011, vse pravice pridržane Zadnja sprememba: 12.04.2011 Webmaster Pošljite sporočilo uredniku na naslov: webmaster@ctk.uni-lj.si