Strokovno srečanje knjižničarjev Univerze v Ljubljani

E-IZOBRAŽEVANJE: IZZIVI ZA VISOKOŠOLSKE KNJIŽNICE

(Ljubljana, TR3, 23. oktober 2014, 9.00 – 17.30)

Sodobna informacijska in komunikacijska oprema sta omogočili nove oblike in načine posredovanja in usvajanja znanja ter ustvarjanje novega, s tem pa tudi nove možnosti v organizaciji in izvajanju visokošolskega izobraževanja. E-izobraževanje postaja vse bolj razširjena oblika poučevanja in učenja na univerzah po svetu. Računalniška omrežja, večpredstavnostne aplikacije, učni portali, orodja za odkrivanje informacij, digitalne knjižnice, virtualne učilnice, učenje na daljavo in interaktivne tehnologije omogočajo njegovo neodvisnost od časa in prostora ter možnost sočasnega komuniciranja med udeleženci izobraževanja (učitelji, tutorji in učeči) ne glede na to, kje vstopajo v izobraževalni proces. Naloga visokošolskih knjižnic je, da prav tako kot tradicionalnim zagotavljajo ustrezno informacijsko podporo tudi novim oblikam poučevanja in učenja. Zagotavljanje elektronskih informacijskih virov in pomoč pedagoškim delavcem pri njihovem vključevanju v gradivo študijskih predmetov, nudenje informacij o študijskem gradivu v odprtem dostopu, izdelava e-učnih paketov, svetovanje pri reševanju avtorskopravnih vprašanj, pomoč in svetovanje študentom pri reševanju raziskovalnih vprašanj in pripravi pisnih nalog, tutorstvo, izvajanje e-izobraževanj in izdelava spletnih vadnic ter drugih pripomočkov za informacijsko pismenost ipd. predstavljajo storitve visokošolskih knjižnic, ki pomenijo učinkovito podporo spremenjenemu načinu izobraževanja na visokošolskih zavodih.

Namen strokovnega srečanja je spoznati sodobne vire in tehnologije pri zagotavljanju visokošolskega izobraževanja v elektronskem okolju ter spregovoriti o izzivih in priložnostih za visokošolske knjižnice.

Cilji:

  • Seznanitev z aktualnimi vsebinami za visokošolske knjižnice v pogojih prehajanja visokošolskega izobraževanja in znanstvenega komuniciranja v elektronsko okolje;
  • Seznanitev z obstoječo infrastrukturo, tehnologijo in projekti e-izobraževanja na UL oziroma v Sloveniji;
  • Seznanitev z možnostmi za sodelovanje visokošolskih knjižnic kot dejavnih partnerjev v izvajanju in razvoju e-izobraževanja v visokem šolstvu;
  • Predstavitev dobrih praks visokošolskih knjižnic, izmenjava izkušenj in opredelitev ključnih področij za bodoča partnerstva.

Vsebina:

V dopoldanskem delu srečanja bomo spregovorili o vlogi in pomenu e-izobraževanja v visokošolskem okolju ter spoznali sodobne tehnologije in obstoječe javne nacionalne infrastrukture za podporo e-izobraževanju, ki jih lahko uporabljajo izvajalci in udeleženci e-izobraževanja.

Popoldanski del srečanja bo namenjen predstavitvi dobrih praks visokošolskih knjižnic ter razpravi o možnih storitvah knjižnic za podporo e-izobraževanju in odprtemu e-izobraževanju ter informacijskemu opismenjevanju uporabnikov z univerze.

ð program strokovnega srečanja s prosojnicami

ð E‐IZOBRAŽEVANJE: IZZIVI ZA VISOKOŠOLSKE KNJIŽNICE - zbornik izvlečkov

ð zgibanka

ð poročilo

ð posnetek srečanja

ð fotografije

Organizatorji in udeležba:

Strokovno srečanje organizira Komisija za razvoj knjižničnega sistema Univerze v Ljubljani v sodelovanju s Centralno tehniško knjižnico Univerze v Ljubljani in Narodno in univerzitetno knjižnico. Namenjeno je stalnemu strokovnemu izobraževanju in izpopolnjevanju visokošolskih knjižničarjev Univerze v Ljubljani, veseli pa bomo udeležbe tudi knjižničarjev drugih visokošolskih zavodov in drugih knjižnic. Udeležba na srečanju bo brezplačna, prijavnico bomo objavili 30. septembra 2014.

Programski in organizacijski odbor:

Anamarija Rožić (MF UL), predsednica, Melita Ambrožič (NUK), Nataša Godec (FDV UL), Ines Grlj (študentka bibliotekarstva), Ivan Kanič (EF UL), Mojca Kotar (UL), Mirjam Kotar (FDV UL), Miro Pušnik (CTK), Dare Majcenovič (MF UL), Tilen Mandelj (CTK) in Borut Kirar (FDV UL)

 

Obvestilo: 1. december 2014