Strokovno srečanje knjižničarjev Univerze v Ljubljani

E-IZOBRAŽEVANJE: IZZIVI ZA VISOKOŠOLSKE KNJIŽNICE

(23. oktober 2014, dvorana TR3, Ljubljana, 9.00 – 17.30)

Program strokovnega srečanja (s prosojnicami)
                                                      

8.00-9.00

Registracija

9.00-11.00

 

Uvodni nagovor

E-izobraževanje v visokem šolstvu
Moderatorka: mag. Mirjam Kotar, ODKJG FDV UL

»Vizija e-izobraževanja na Univerzi v Ljubljani«, prof. dr. Goran Turk, UL, prorektor (prosojnice)

»Open and Online Education: What, Who and Why (and how libraries can lead)«, Willem van Valkenburg, Manager Production & Delivery TU Delft Extension School, Nizozemska (prosojnice)

»Razvoj izobraževanja skozi informacijske tehnologije na Univerzi v Mariboru in izzivi visokošolskih knjižnic«, dr. Nenad Čuš Babič, UM   (prosojnice)

»Multimedijsko izobraževanje kot podpora pedagoškim procesom Univerze v Ljubljani«, mag. Rok Žurbi, mag. Zdenka Oven, mag. Marko Papič, prof. dr. Gregor Dolinar in prof. dr. Janez Bešter, FE UL (prosojnice)

11.00-11.30

Odmor

11.30-12.45

 

Nacionalne javne infrastrukture in orodja za podporo e-izobraževanju
Moderator: Miro Pušnik, CTK

»Kaj mi pri e-učenju nudi Arnes«, mag. August  Jauk, Arnes (prosojnice)

»Preverjanje podobnosti vsebin v e-izobraževanju«, izr. prof. dr. Milan Ojsteršek, FERI UM (prosojnice)

12.45-13.30

Odmor za kosilo

13.30-14.45

 

Primeri dobrih praks 1
Moderator: Tilen Mandelj, CTK

»Integracija spletne učilnice v poučevanje in informacijsko opismenjevanje na Medicinski fakulteti v Ljubljani«, dr. Jure Dimec, Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko MF UL;  Anamarija Rožić, CMK MF UL; dr. Branimir L. Leskošek, Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko MF UL; Darko Majcenović , CMK MF UL (prosojnice)

»(V)mešana knjižnica: informacijsko opismenjevanje študentov FDV«, Nataša Godec, ODKJG FDV UL (prosojnice)

»Koncepti e-učenja na Sveučilištu u Splitu i mogućnost Sveučilišne knjižnice u Splitu da postane partner u e-okruženju univerziteta«, dr. Ivanka Kuić, UK Split (prosojnice)

»Spletno izobraževanje IZUM: spletni tečaji za uporabo informacijskih servisov«, Janita Tacer Slana in Aleksandra Rubelj, IZUM (prosojnice)

14.45-15.00

Odmor

15.00-16.15

 

Primeri dobrih praks 2
Moderator: Nataša Godec, ODKJG FDV UL

»Univerzitetna knjižnica Maribor in e-izobraževanje: ali znamo?«, Miloš Petrovič in mag. Dunja Legat, UKM UM (prosojnice)

»LibGudes kot orodje za povečanje viodnosti digitalnih virov knjižnice in informacijsko opismenjevanje uporabnikov«, Darko Majcenović, mag. Nana Turk, mag. Anamarija Rožić in Vesna Cafuta, CMK MF UL (prosojnice)

»Raziskovalni vodiči v odprtokodnem okolju SubjectsPlus«, Borut Kirar, ODKJG FDV UL (prosojnice)

»Knjižnične storitve za podporo e-učenju«, Tilen Mandelj, CTK, s študenti Oddelka za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, FF UL (prosojnice)

16.15-16.30

Odmor

16.30-17.30

 

Smo pripravljeni sodelovati?: iskanje skupnih rešitev v e-izobraževanju
Moderator: Miro Pušnik, CTK

Razprava po skupinah in predstavitev zaključkov:

·         Skupno oblikovanje raziskovalnih vodičev in spletnih vadnic
Moderator: Borut Kirar (ODKJG FDV UL)

·         Priprava, izvedba in promocija tečajev informacijske pismenosti
Moderatorka: Nataša Godec (ODKJG FDV UL)

Zaključek srečanja

Predviden je neposredni spletni video prenos dogodka. 

Obvestilo: 11. september 2014