Pomoč
Trenutno dostopate do 132 elektronskih revij, od tega do 64 revij s celotnimi besedili, do 43 revij z izvlečki in do 25 revij s kazali. Izbor revij je bil narejen z iskalnimi orodji Najdi.si in Google in drugimi viri (seznami Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, COBISS).

Revije lahko listate ali iščete.

POMOČ PRI ISKANJU

Baza Slovenska e-periodika je sestavljena iz sledečih polj, ki so v obliki zapisov dostopna za uporabnike:

AB - označuje prvo črko iz naslova revije in služi abecednemu razvrščanju v zbirki.
ID - označuje zaporedno številko zapisa v zbirki
NA - označuje naslov revije.
UR - označuje URL revije.
SE - označuje ISSN za elektronsko verzijo (če obstaja).
SK - označuje ISSN za elektronsko verzijo (če obstaja).
IZ - označuje ime založbe.
PT - označuje naslov založbe.
EP - označuje naslov elektronske pošte založbe.

AR - označuje arhiv revije.
DT - označuje nivo dostopnosti.
PJ - označuje datotečni format revije.
KB - označuje ključne besede (povzete po zapisih v COBIS-u).
PO - označuje predmetne oznake (povzete po Geslovniku CTK).
IN - označuje indeksiranje revije v sekundarnih bibliografskih zbirkah (povzetu po zbirki Ulrich's Periodicals Directory).
JE - označuje jezik revije.
DM - označuje dodatne funkcionalne možnosti na spletnem mestu revije.
OP - označuje opombe.

Kot iskalnik po zbirki sem uporabil orodje NEVA avtorja dr. Primoža Jakopina.

Iskalnik podpira natančno in približno iskanje ter Boolove operatorje in, ali, in ne.

Primeri:

Primer 1:
V iskalno polje zapišemo poljubno ključno besedo ali del besede:

kemi

Iskalnik bo poiskal zapise v bazi, kjer se v poljubnih poljih pojavlja izraz kemi kot samostojna beseda ali kot del drugih besed.

Primer 2:
V iskalno polje zapišemo dve poljubni ključni besedi ali dela dveh besed:

kemi in vest

Iskalnik bo poiskal zapise v bazi, kjer se v poljubnih poljih pojavljata izraza kemi in vest kot samostojni besedi ali kot dela drugih besed.

Primer 3:
V iskalno polje zapišemo dve poljubni ključni besedi ali dela dveh besed:

kemi ali vest

Iskalnik bo poiskal zapise v bazi, kjer se v poljubnih poljih pojavljata oba izraza kemi in vest, ali pa se pojavlja samo eden izmed obeh kot samostojna beseda ali kot del drugih besed.

Primer 4:
V iskalno polje zapišemo frazo med narekovaje:

"življenje in tehnika"

Iskalnik bo poiskal zapise v bazi, kjer se v poljubnih poljih pojavlja fraza "življenje in tehnika".

Primer 5 - natančno iskanje po posameznih poljih:
Primer iskanja po naslovu revije:
V iskalno polje zapišemo iskalni izraz, ki naj bi predstavljal naslov (med narekovaje, ker gre za natančen naslov - frazo), pred iskalni izraz pa še oznako polja in enačaj:

NA="življenje in tehnika"

Iskalnik bo poiskal zapise v bazi, kjer se v polju naslova pojavlja fraza "življenje in tehnika".

Primer 6 - približno iskanje po posameznih poljih:
Primer iskanja po ključnih besedah:
V iskalno polje zapišemo iskalni izraz - besedo ali del besede, ki naj bi predstavljala neko ključno besedo, pred iskalni izraz pa zapišemo še oznako polja in dvopičje:

KB:knj

Iskalnik bo poiskal zapise v bazi, kjer se v polju ključnih besed pojavlja izraz knj kot samostojna beseda ali del besede.

 
  © CTK 2005, ureja M. Pušnik