Začetna stran Kontakti Kazalo Obveščanje uporabnikov  
Začetna stran | Konzorciji CTK Facebook CTK Twitter CTK Možnosti obveščanja Pišite nam 
KONZORCIJI CTK
Novice in obvestila
Kontakti
Člani konzorcijev
Naročeni e-viri
Konzorciji CTK

Konzorcijsko povezovanje pri nabavi mednarodne znanstvene literature predstavlja sodoben koncept v znanstvenem informiranju, ki je podprto z najnovejšimi tehnološkimi standardi. Temeljna paradigma tega sodobnega pristopa je, da lahko z danimi viri obvladujemo sorazmerno veliko večji nabor gradiva, kot v primerih, ko knjižnice poskušajo zagotavljati dostop do gradiva samostojno. Iz tega izhajata dve zelo pomembni dejstvi. Po eni strani je cena za nabavo in upravljanje literature, nabavljene v okviru konzorcijskih nabav, nižja, po drugi strani pa se spreminja struktura celotnih izdatkov knjižnic, saj se delež sredstev, namenjenih za nabavo, bistveno povečuje. To se v obliki dobre prakse kaže ravno v Sloveniji. Ocenjujemo, da v okviru konzorcijev CTK do mednarodne znanstvene literature lahko dostopajo študentje in zaposleni vseh slovenskih univerz ter več kot 90% vseh registriranih slovenskih raziskovalcev, zaposlenih v slovenskih raziskovalnih institucijah.

Kontakti
Tatjana Intihar
tel.: 01 2003 414
e-pošta: tatjana.intihar@ctk.uni-lj.si

Maja Vihar
tel.: 01 2003 433
e-pošta: maja.vihar@ctk.uni-lj.si

 

Novice in obvestila

American Chemical Society - 100 % kritje stroškov objav v hibridnih revijah v letu 2019

V licenčno pogodbo z ACS za leto 2019 je vključen »pilotni program za objave v odprtem dostopu«, ki korespondenčnim avtorjem s članic slovenskega konzorcija (UL, UMb, UNG, IJS, KI) omogoča 100% kritje stroškov objave članka (APC- Article Processing Charge) v odprtem dostopu  v hibridnih revijah ACS.
Pogoji:
- za članke, ki so sprejeti v objavo v letu 2019,
- pravilna navedba podatkov o avtorjevi inštituciji,
- identifikacija avtorja z uradnim e-mail naslovom inštitucije.

Po sprejemu članka v objavo avtor v založnikovem sistemu izbere možnost odprte objave, pripadnost korespondenčnih avtorjev inštitucijam konzorcija pa se preverja in potrjuje centralno  - kontaktni osebi za vse inštitucije konzorcija:
Maja Vihar (
maja.vihar@ctk.uni-lj.si)
Tatjana Intihar (tatjana.intihar@ctk.uni-lj.si)

Kratek opis postopka

Elsevier - 15% popust pri stroških objav v hibridnih in zlatih revijah v letih 2019-2020

Licenčna pogodba z Elsevierjem za obdobje 2019 - 2020 korespondenčnim avtorjem s članic slovenskega konzorcija omogoča 15% popust pri plačilu stroškov objav članka (APC- Article Processing Charge) v odprtem dostopu v ca. 1.700 hibridnih in zlatih revijah založnika (razen v revijah Cell Press, The Lancet in revijah partnerskih založb ali združenj) - seznam naslovov.
Pogoji:
- za članke, ki so poslani v objavo v letu 2019,
- pravilna navedba podatkov o avtorjevi inštituciji,
- identifikacija avtorja z uradnim e-mail naslovom inštitucije
.

Avtor po sprejemu članka v objavo v založnikovem sistemu izbere možnost odprte objave, pripadnost korespondenčnih avtorjev inštitucijam konzorcija in upravičenost do popusta potrjujejo kontaktne osebe v knjižnicah inštitucij.

Seznam kontaktnih oseb.

Inštitucija

Kontaktna oseba

Geološki zavod Slovenije

irena.trebusak@geo-zs.si

Institut Jožef Stefan

luka.sustersic@ijs.si

Inštitut za materiale in tehnologije

Jana.Kostelec@imt.si

Kemijski inštitut

lili.grah@ki.si

Kmetijski inštitut Slovenije

lili.marincek@kis.si

Onkološki inštitut

dozura@onko-i.si

Splošna bolnišnica Celje

janja.korosec@sb-celje.si

Splošna bolnišnica Jesenice

irena.micco@sb-je.si

Univerza na Primorskem

janja.jutersek@upr.si

Univerza v Mariboru

bernarda.korez@um.si;

Univerza v Novi Gorici

mirjana.frelih@ung.si

Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana

andreja.bertoncelj@psih-klinika.si

Univerzitetni klinični center Maribor

alenka.helbl1@guest.arnes.si

Univerza v Ljubljani

mojca.kotar@uni-lj.si

Znanstveno raziskovalni center SAZU

oberstar@zrc-sazu.si


Avtorji s članic slovenskega konzorcija imajo tudi ugodnosti pri objavah v mega-reviji Heliyon:  v letu 2019 ni plačila stroškov objave (APC) v odprtem dostopu, v letu 2020  velja 50% popust pri plačilu APC.

SAGE - 20 % znižanje stroškov objave članka za 196 zlatih revij

Podpis licenčne pogodbe med konzorcijem COSEC in SAGE Publishing prinaša avtorjem 20 % znižanje stroškov objave članka t. i. APC, za avtorje, ki želijo objaviti v eni izmed 196 revij SAGE v zlatem odprtem dostopu.

Pogodba velja za obdobje od 1.1.2019 do 31.12.2020.

Objave so možne v revijah z različnih področij: management, izobraževanje, naravoslovje, tehnika, družboslovje, medicina, zdravstvena nega, sociologija, politologija in mednarodni odnosi, psihologija, komunikologija in mediji, metode raziskovanja in vrednotenja, vede o materialih.

Splošni pogoji

Znižan APC se lahko uveljavi tudi če je samo en avtor iz države, ki je upravičena do znižanja, le da je korespondenčni avtor.
Znižan APC je omogočen avtorjem iz ustanove, ki imajo trenutno naročnino za en izmed paketov revij SAGE preko EIFL konzorcija.
Znižan APC se lahko uveljavi le v revijah, ki so v zlatem odprtem dostopu (polni), znižanje ne velja za objave v revijah, ki ponujajo hibridni odprti dostop (delni). Izjema: za objavo v reviji The Journal of International Medical Research ni mogoče zahtevati znižanega APC. Založnik lahko izključi iz ponudbe tudi druge revije.
Kako do znižanega APC: vpišite kodo EIFLOA v plačilni vmesnik in obvestite uredniški odbor SAGE, da ste upravičeni do znižanega APC ALI odgovorite na e-poštno sporočilo, ki zahteva plačilo s kodo. Opozorilo: Ko je račun izdan, znižan APC ni več mogoč.
Znižan APC ni združljiv z drugimi popusti za objavo. Če avtor zahteva več popustov hkrati, se upošteva samo en popust, in sicer najvišji.

Ustanove, katerih avtorji so upravičeni do znižanega APC:
Univerza v Ljubljani
Univerza v Mariboru
Univerza na Primorskem
Inštitut za narodnostna vprašanja
Onkološki inštitut Ljubljana
Pedagoški inštitut
Urbanistični inštitut
ZRC SAZU
Nova univerza

Več informacij najdete na spletni strani EIFL:
http://eifl.net/e-resources/sage-apcs-open-access-journals
http://eifl.net/e-resources-private/sage-open-access-journals-apc-charges

 

Članice konzorcijev CTK v 2019 (seznam)

1 Alma mater Europaea - Evropski center, Maribor
2 Alma Mater Europeaea - Institutum studiorum humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij
3 Biotehniški center Naklo
4 DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor
5 Fakulteta za dizajn, pridružena članica UP
6 Fakulteta za informacijske študije
7 Fakulteta za komercialne in poslovne vede
8 Fakulteta za organizacijske študije
9 Fakulteta za tehnologijo polimerov
10 Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici
11 Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin
12 GEA College – Fakulteta za podjetništvo
13 Geološki zavod Slovenije
14 Gozdarski inštitut Slovenije
15 IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana
16 IEDC - Poslovna šola Bled, Fakulteta za podiplomski študij
17 Institut informacijskih znanosti(IZUM)
18 Institut Jožef Stefan
19 Inštitut za ekonomska raziskovanja
20 Inštitut za hidravlične raziskave
21 Inštitut za kovinske materiale in tehnologije
22 Inštitut za narodnostna vprašanja
23 Inštitut za novejšo zgodovino
24 Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
25 Kemijski inštitut
26 Kmetijski inštitut Slovenije
27 Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije
28 Nacionalni inštitut za biologijo
29 Narodni muzej Slovenije
30 Nova univerza
31 Onkološki inštitut Ljubljana
32 Ortopedska bolnišnica Valdoltra
33 Pedagoški inštitut
34 Splošna bolnišnica Celje
35 Splošna bolnišnica Jesenice
36 Splošna bolnišnica Novo mesto
37 Univerza na Primorskem
38 Univerza v Ljubljani
39 Univerza v Mariboru
40 Univerza v Novem mestu
41 Univerza v Novi Gorici
42 Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana
43 Univerzitetni klinični center Maribor
44 Urbanistični inštitut Republike Slovenije
45 Visoka šola za hotelirstvo in turizem Bled
46 Visoka šola za računovodstvo
47 Visoka šola za storitve
48 Visoka šola za upravljanje podeželja Grm
49 Zavod za gradbeništvo Slovenije
50 Zavod za ribištvo Slovenije
51 Znanstveno raziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti

Naročeni informacijski viri v 2019
 

ScienceDirect

Servis ScienceDirect založbe Elsevier je v letu 2019 dostopen na naslednjih institucijah – konzorcijskih članicah: Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Univerza v Novi Gorici, Univerza na Primorskem, Institut Jožef Stefan, Kemijski inštitut, ZRC SAZU, Splošna bolnišnica Celje, Onkološki inštitut, Univerzitetni klinični center Maribor, Inštitut za materiale in tehnologije, Kmetijski inštitut Slovenije, Geološki zavod Slovenije, Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana, Splošna bolnišnica Jesenice.

V 2019 imajo vse konzorcijske članice dostop do paketa Freedom Collection, ki vključuje približno 1.900 tekočih naslovov revij, poleg teh pa še okoli 480 revij, ki so dostopne za določeno obdobje (sprememba naslova, združitev naslovov, prenehanje izhajanja) in preko 300 revij v odprtem dostopu.

Celotna besedila člankov so za članice konzorcija dostopna za različno obdobje, odvisno od tega, kdaj je neka članica pristopila v konzorcij oz. ali je revija na članici tudi naročena. Za članice, ki v konzorciju sodelujejo že od začetka, so celotna besedila dostopna od l. 1995 dalje, pri ostalih pa so praviloma v dostop vključena celotna besedila člankov za obdobje štirih let pred pristopom v konzorcij oz. naročilom. Novi in nenaročeni naslovi so dostopni za zadnjih 5 let (zadnji 4 letniki in tekoče leto), torej od leta 2013 dalje.

Springer Link

SpringerLink servis obsega dostop do približno 2.500 znanstvenih in strokovnih revij ter okrog 30.000 knjig različnih založb, združenih v skupini Springer Nature. Novost v letu 2019 je dostop do 46 naslovov revij založbe Palgrave Macmillan. Vsebinsko pokrivajo različna strokovna področja: biomedicinske, naravoslovne in tehnične vede, poslovne vede in ekonomijo, humanistiko, psihologijo, sociologijo, pravo itd. Celotna besedila člankov iz e-revij so praviloma dostopna od leta 1997 dalje oz. manj, če so začele izhajati kasneje. Od leta 2005 servis po posameznih strokovnih področjih postopoma dopolnjujejo s prostim dostopom do bibliografskih podatkov z izvlečki člankov od začetka izhajanja revij dalje. Dostopna so celotna besedila knjig (prikaz in pregledovanje po poglavjih), ki so izšle v angleškem jeziku v t.i. zbirkah Complete English Language/International Collection v letih 2005-2012.

Nature

Portal omogoča dostop do celotnih besedil 36 revij Nature Research ter 39 akademskih in društvenih revij, ki izhajajo pod okriljem Nature Publishing Group. Celotna besedila so dostopna za tekoče in pretekla 4 leta. Vsebinsko revije pokrivajo področja medicine, stomatologije, farmacije, biokemije, biotehnologije, materialov, fizike, ekologije in ostalih področij naravoslovja. Poleg iskanja po bibliografskih podatkih in izvlečkih vseh revij na portalu so na voljo tudi celotna besedila t.i. NPJ (Nature Partner Journals) revij v odprtem dostopu.

Wiley Online Library

Servis Wiley Online Library je v letu 2019 dostopen na naslednjih institucijah – konzorcijskih članicah: Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru in Univerza na Primorskem, Institut Jožef Stefan, Kemijski inštitut, Onkološki inštitut Ljubljana, Splošna bolnišnica Celje, Univerzitetni klinični center Maribor, Gozdarski inštitut Slovenije, Nacionalni inštitut za biologijo, Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin.

Konzorcijske članice imajo  v letu 2019 dostop do nekaj več kot 700 tekoče dostopnih revij  ter ca. 1000 naslovov revij s časovno omejenim obdobjem dostopa.

Revije paketa Wiley Online Library vsebinsko pokrivajo različna področja naravoslovja, medicine, kemije, fizike, matematike, elektrotehnike, informatike, strojništva, gradbeništva, ekonomije ipd. Celotna besedila člankov so večinoma dostopna od l. 1996 dalje oz. manj, če je revija začela izhajati kasneje.

American Chemical Society

Servis ACS All Publications Package je v letu 2019 dostopen na naslednjih institucijah – konzorcijskih članicah: Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Univerza v Novi Gorici, Institut Jožef Stefan in Kemijski inštitut.

Vse institucije – konzorcijske članice imajo dostop do 60 tekoče dostopnih naslovov revij, celotna besedila člankov so dostopna od l. 1996 dalje. Uporabniki UL, CTK ter NUK in IJS pa imajo dostop tudi do arhivskih vsebin revij, torej do celotnih besedil člankov sedanjih in predhodnih naslovov revij od začetka izhajanja dalje.

Revije založnika ACS imajo status najprestižnejših znanstvenih publikacij s področja kemije: organske kemije, anorganske kemije, fizikalne kemije, medicinske kemije, kombinatorne kemije, analitske kemije, biokemije, kristalografije, kemije materialov in kemijske tehnologije.

IEEE XPLORE

Servis IEEE Xplore je v letu 2019 dostopen na naslednjih institucijah – konzorcijskih članicah: Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru in Institut Jožef Stefan.

Vse institucije – konzorcijske članice imajo dostop do enakega nabora elektronskih vsebin: celotna ponudbe IEEE Xplore digitalne knjižnice, IEEE/IET Electronic Library (IEL), ki obsega besedila člankov iz preko 499 naslovov revij, preko 20.000 zbornikov ter preko 6.838 standardov (ca. 3.000 veljavnih, ostalo so osnutki, neveljavni, v pripravi itd.) s področja računalništva in informatike, elektronskih komponent in tehnologije, proizvodnih tehnologij in sistemov, električnih naprav.

Vsebine so dostopne od leta 1988 dalje, izbrani dokumenti pa celo od 1913 leta dalje.

JSTOR

Servis JSTOR je v letu 2019 dostopen na naslednjih institucijah – konzorcijskih članicah: Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Univerza v Novi Gorici, Univerza na Primorskem, Inštitut za novejšo zgodovino, ZRC SAZU, Narodni muzej Slovenije.

Konzorcijske članice imajo tudi v letu 2019 dostop do različnih naborov revij: Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Univerza v Novi Gorici, Univerza na Primorskem imajo dostop do arhivskih zbirk Arts & Sciences I, II, III, IV, V, VI, VII in Life Sciences. Inštitut za novejšo zgodovino ima dostop do arhivskih zbirk Arts & Sciences I, II, V, VII. ZRC SAZU ima dostop do arhivskih zbirk Arts & Sciences I, II, III, IV, Life Sciences. Narodni muzej Slovenije ima dostop do arhivskih zbirk Arts& Sciences I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Life Sciences in 19th Century British Pamphlets.

IOS Press

Servis IOS Press je v letu 2019 dostopen na naslednjih institucijah – konzorcijskih članicah: Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Splošna bolnišnica Celje, Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS - Soča,  Statistični urad RS.

Vse institucije – konzorcijske članice imajo dostop do enakega nabora elektronskih vsebin: preko 110 tekoče dostopnih naslovov revij. Revije paketa IOS Press vsebinsko pokrivajo različna področja medicine, kemije, računalniških ved, okoljevarstvenih ved, matematike, fizike ipd.

IOP Science

Servis IOP Science je v letu 2019 dostopen uporabnikom Univerze v Ljubljani.

Paket revij vsebuje ca. 125 naslovov revij s področij fizike, materialov, inženirskih ved, elektrotehnike, elektronskih komponent in tehnologije itd. Vsebine so praviloma dostopne od začetka izhajanja revij dalje.

RSC Gold

RSC Gold je v letu 2019 dostopen uporabnikom Univerze v Ljubljani, Inštituta Jožef Stefan ter Kemijskega inštituta in predstavlja paket 46 tekočih naslovov revij enega od vodilnih svetovnih združenj za kemijo, britanskega Royal Society of Chemistry. Poleg tega omogoča še iskanje po vsebini 5 podatkovnih zbirk (Analytical Abstracts, Chemical Hazards in Industry, Laboratory Hazards Bulletin, Natural Product Updates in Synthetic Reaction Updates), po vsebini monografske serije Issues in Environmental Science and Technology in arhivskih vsebinah Annual Reports on the Progress of Chemistry, sekcije A, B in C. Pokriva področja kemije, biologije, biofizike oz. fizike, materialov, medicine in farmacije.

Celotna besedila člankov so dostopna različno, pri nekaterih naslovih revij od l. 1997 oz. pri novejših naslovih od začetka izhajanja dalje.

SCOPUS

V letu 2019 ima dostop do zbirke Scopus 45 slovenskih neprofitnih, akademskih in raziskovalnih inštitucij. Scopus je multidisciplinarna bibliografska zbirka s citatnim indeksom, ki jo gradi največji založnik mednarodne znanstvene literature Elsevier B.V.

Zbirka Scopus zajema vsebino ca. 39.000 naslovov revij (od teh je 24.500 tekoče izhajajočih in okoli 4.000 odprtodostopnih) preko 5.000 založnikov in vsebuje več kot 75 milijonov bibliografskih zapisov (68 milijonov z referencami za obdobje po l. 1970 ter 6 milijonov za obdobje med 1788 -1970). Nekatere revije so v Scopusu indeksirane le delno. Scopus vsebuje še prispevke iz 740 serij znanstvenih monografij, 194.000 knjig ter preko 9 milijonov prispevkov s posvetovanj. Iskanje vključuje tudi 27 milijonov patentov petih patentnih uradov (US Patent & Trademark Office, European Patent Office, Japan Patent Office, World Intellectual Property Organization in UK Intellectual Property Office). Omogoča izbirno in ukazno iskanje, iskanje avtorjev in referenc ter več načinov omejevanja števila oz. analize rezultatov iskanja in načina razvrščanja izpisanih dokumentov. Prav tako omogoča povezave iz bibliografskega zapisa na celotno besedilo dokumentov, izvoz rezultatov iskanja v orodja za urejanje bibliografij (Mendeley, RefWorks in EndNote), nastavitve obveščanja o novostih (po e-pošti, RSS ali HTML feed). Nudi tudi različna orodja za analizo citiranosti avtorjev (h-indeks) ali dokumentov, odmevnosti revij (alternativna kazalnika SNIP in SJR) ali celih inštitucij. Zapisi iz Scopusa so indeksirani v globalnih indeksih orodij za odkrivanje informacij kot so EBSCO EDS, ExLibris Primo ali ProQuest Summon. Zbirka se dopolnjuje tedensko.

 
Smiselni povzetek pomembnejših licenčnih določil
Uporaba licenčnega gradiva:

Upravičeni uporabniki so zaposleni na institucijah članov konzorcija, na univerzah pa: člani fakultet, študenti na podiplomskem in dodiplomskem študiju in zaposleni na fakultetah. Če knjižnica omogoča dostop do knjižničnega gradiva javnosti, sme omogočiti dostop do licenčnega gradiva in kopiranje iz licenčnega gradiva za študijske, raziskovalne in osebne namene tudi ostalim obiskovalcem, pod pogojem, da dostopajo do licenčnega gradiva v knjižnici.

Dostop do licenčnega gradiva obsega priklic, prikaz na zaslonu, iskanje, nalaganje, tiskanje in shranjevanje posameznih člankov za študijske raziskave, za izobraževalne in osebne namene. Kopiranje in shranjevanje je omejeno na posamične kopije zmernega števila posameznih člankov. Kopiranje in shranjevanje celotnih številk revij upravičenim uporabnikom ni dovoljeno. Dovoljena je uporaba zmernega obsega licenčnega gradiva za pripravo predavanj in drugih gradiv za izobraževalne namene.

Elektronsko obliko licenčnega gradiva je dovoljeno uporabiti za medknjižnično izposojo, vendar je potrebno članek natisniti. Natisnjene izvode se sme pošiljati po pošti, po faksu ali preko internetnih faksov (npr. Ariel, Prospero, DocUtrans) oddelkom medknjižnične izposoje akademskih, raziskovalnih in nekomercialnih knjižnic. Medknjižnična izposoja profitnim organizacijam in posameznikom ni dovoljena. Elektronski prenos datotek ni dovoljen.

Omejitve uporabe licenčnega gradiva:

Dostop do licenčnega gradiva je dovoljen samo upravičenim uporabnikom. Licenčnega gradiva ni dovoljeno prilagajati, prirejati, spreminjati, prevajati, oblikovati njegova izvajana dela ali uporabljati licenčno gradivo na način, ki bi kršil avtorske pravice. Prav tako ni dovoljeno odstranjevanje, prikrivanje ali spreminjanje avtorske pravice ali drugih zaznamkov, ki so del licenčnega gradiva. Uporaba licenčnega gradiva v komercialne namene ni dovoljena.

Obveznosti knjižnic:

Knjižnice bodo upravičene uporabnike ustrezno obveščale o varovanju intelektualne lastnine in drugih pravic, ki se nanašajo na licenčno gradivo. Trudile se bodo preprečevati kršenje načel intelektualne lastnine in drugih pravic, ki se nanašajo na licenčno gradivo. V primeru kršenja omenjenih pravic bodo sprožile ustrezne ukrepe.

O CTK
Katalog informacij javnega značaja
Poslanstvo in vizija CTK
Oddelki in službe CTK
Zgodovina CTK
CTK v slikah
UPORABNE INFORMACIJE
Kontakti
Delovni čas in koledar
Kje nas najdete?
Cenik storitev
Uporaba e-virov
Ogledi knjižnice
INFORMACIJSKI VIRI
Katalog CTK
Portal DiKUL
Katalog inf. virov UL
Katalog e-gradiv UL
E-slovarji
Specializirane podatkovne zbirke za tehniko
Katalog standardov CTK
STORITVE
Vpis in izposoja gradiva
Uporaba čitalnic
Medknjižnična izposoja in posredovanje dokumentov
Informacijske storitve
Izdelava bibliografij
Eduroam.si
PATLIB informacijski center
Knjižnica FKKT
Nemška knjižnica - Deutsche Bibliothek
KONZORCIJI CTK
Novice in obvestila
Kontakti
Člani konzorcijev
Naročeni e-viri

 
AKTUALNO
Možnosti obveščanja
Spletni dnevnik CTK
Spletni dnevnik DiKUL
Publikacije CTK
CTK na družabnih omrežjih
 
Kolofon © 1998-2019 CTK - Vse pravice pridržane