Začetna stran Kontakti Kazalo Obveščanje uporabnikov  
Začetna stran | Konzorciji CTK Facebook CTK Twitter CTK Možnosti obveščanja Pišite nam 
KONZORCIJI CTK
Novice in obvestila
Kontakti
Člani konzorcijev
Naročeni e-viri
Konzorciji CTK

Konzorcijsko povezovanje pri nabavi mednarodne znanstvene literature predstavlja sodoben koncept v znanstvenem informiranju, ki je podprto z najnovejšimi tehnološkimi standardi. Temeljna paradigma tega sodobnega pristopa je, da lahko z danimi viri obvladujemo sorazmerno veliko večji nabor gradiva, kot pa je to v primerih, ko knjižnice poskušajo samostojno zagotavljati dostop do gradiva. Iz tega izhajata dve zelo pomembni dejstvi. Po eni strani je cena za nabavo in upravljanje literature, nabavljene v okviru konzorcijskih nabav, nižja, po drugi strani pa se spreminja struktura celotnih izdatkov knjižnic, saj se delež sredstev, namenjenih za nabavo, bistveno povečuje. To se v obliki dobre prakse kaže ravno v Sloveniji. Javna agencija za raziskovanje Republike Slovenije je v preteklih letih močno povečala sredstva za konzorcijsko nabavo. Med letoma 2009 in 2010 se je delež za nakup mednarodne znanstvene literature povečal za 45%, delež za delovanje konzorcijev pa za kar 75%. Ta strateška odločitev ARRS se je pokazala za pravilno, saj se je povečalo število institucij, ki so dobile dostop do znanstvene literature. Povečalo se je tudi število dostopnih naslovov znanstvenih revij in drugega gradiva. Ocenjujemo, da v okviru konzorcijev CTK do mednarodne znanstvene literature lahko dostopajo študentje in zaposleni vseh slovenskih univerz ter več kot 90% vseh registriranih slovenskih raziskovalcev, zaposlenih v slovenskih raziskovalnih organizacijah.

Tudi v letu 2014 so se zaradi ekonomske krize nadaljevali trendi zmanjševanja razpoložljivih sredstev za nabavo znanstvene literature, tako sredstev Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS za nakup naročenih tiskov, kakor tudi lastnih, dodatnih virov financiranja iz drugih dejavnosti pri konzorcijskih članicah, tako da nekaj manjših inštitucij ni več zmoglo pokriti stroškov in so izstopile iz konzorcijskih pogodb za leto 2015.

Novice in obvestila
4. srečanje članov konzorcijev CTK

Kontakti
Tatjana Intihar
tel.: 01 2003 414
e-pošta: tatjana.intihar@ctk.uni-lj.si

Maja Vihar
tel.: 01 2003 433
e-pošta: maja.vihar@ctk.uni-lj.si

Člani konzorcijev CTK v 2015
so sledeče organizacije:

1

Alma mater Europaea - Evropski center, Maribor

2

Alma mater Europaea - ISH, Fakulteta za podiplomski humanistični študij

3

Biotehniški center Naklo

4

DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor

5

Evropska pravna fakulteta

6

Fakulteta za dizajn, pridružena članica UP

7

Fakulteta za državne in evropske študije

8

Fakulteta za informacijske študije

9

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

10

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

11

GEA College – Fakulteta za podjetništvo

12

Geološki zavod Slovenije

13

IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana

14

IEDC - Poslovna šola Bled, Fakulteta za podiplomski študij

15

Institut informacijskih znanosti  (IZUM)

16

Institut Jožef Stefan

17

Inštitut za ekonomska raziskovanja

18

Inštitut za hidravlične raziskave

19

Inštitut za kovinske materiale in tehnologije

20

Inštitut za narodnostna vprašanja

21

Inštitut za novejšo zgodovino

22

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

23

Kemijski inštitut

24

Kmetijski inštitut Slovenije

25

Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije

26

Narodni muzej Slovenije

27

Onkološki inštitut Ljubljana

28

Pedagoški inštitut

29

Psihiatrična klinika Ljubljana

30

Splošna bolnišnica Celje

31

Splošna bolnišnica Jesenice

32

Splošna bolnišnica Novo mesto

33

Statistični urad RS

34

Univerza na Primorskem

35

Univerza v Ljubljani

36

Univerza v Mariboru

37

Univerza v Novi Gorici

38

Univerzitetni klinični center Maribor

39

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS - Soča

40

Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto

41

Urbanistični inštitut Republike Slovenije

42

Visoka šola za računovodstvo

43

Visoka šola za storitve

44

Visoka šola za tehnologijo polimerov

45

Visoka šola za varstvo okolja

46

Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice

47

Visokošolsko središče Novo mesto

48

Zavod za gradbeništvo Slovenije

49

Zavod za ribištvo Slovenije

50

ZRC SAZU

Naročeni informacijski viri v 2015

V 2015 so v okviru konzorcijev CTK naročeni sledeči informacijski viri:
 

ScienceDirect
Servis Science Direct založbe Elsevier je v letu 2015 dostopen na naslednjih institucijah – konzorcijskih članicah: Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Univerza v Novi Gorici, Univerza na Primorskem, Institut Jožef Stefan, Kemijski inštitut, ZRC SAZU, Splošna bolnišnica Celje, Onkološki inštitut, Univerzitetni klinični center Maribor, Inštitut za materiale in tehnologije, Kmetijski inštitut Slovenije, Geološki zavod Slovenije, Psihiatrična klinika Ljubljana, Splošna bolnišnica Jesenice.

V 2015 imajo vse konzorcijske članice dostop do paketa Freedom Collection, ki vključuje približno 1.900 tekočih naslovov revij, poleg teh pa še okoli 380 revij, ki so dostopne za določeno obdobje (sprememba naslova, združitev naslovov, prenehanje izhajanja) in preko 300 revij v odprtem dostopu.

Celotna besedila člankov so za članice konzorcija dostopna za različno obdobje, odvisno od tega, kdaj je neka članica pristopila v konzorcij oz. ali je revija na članici tudi naročena. Za članice, ki v konzorciju sodelujejo že od začetka, so celotna besedila dostopna od l. 1995 dalje, pri ostalih pa so praviloma v dostop vključena celotna besedila člankov za obdobje štirih let pred pristopom v konzorcij oz. naročilom. Novi in nenaročeni naslovi so dostopni za zadnjih 5 let (zadnji 4 letniki in tekoče leto), torej od leta 2010 dalje.
SpringerLink
Servis SpringerLink je v letu 2015 dostopen 22 slovenskim neprofitnim, akademskim in raziskovalnim institucijam.

Vse institucije – konzorcijske članice imajo dostop do enakega nabora elektronskih vsebin: ca. 2.100 elektronskih revij, 30.699 e-knjig (leto izdaje e-verzije 2005 – 2012) in ca. 18.000 protokolov. E-vsebine pokrivajo različna strokovna področja: biomedicinske, naravoslovne in tehnične vede, poslovne vede in ekonomijo, humanistiko, psihologijo, sociologijo, pravo itd.

Celotna besedila člankov so dostopna od l. 1997 dalje oz. manj, če je revija začela izhajati kasneje.
Wiley Online Library
Servis Wiley Online Library je v letu 2015 dostopen na naslednjih institucijah – konzorcijskih članicah: Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru in Univerza na Primorskem, Institut Jožef Stefan, Kemijski inštitut, Onkološki inštitut Ljubljana, Splošna bolnišnica Celje ter Univerzitetni klinični center Maribor.

Konzorcijske članice v letu 2015 nimajo več dostopa do celotnih zbirk ponudnika, ker so zaradi pomanjkanja sredstev za nabavo serijskih publikacij morale prilagoditi nabor revij svojim najnujnejšim potrebam, zato ima vsaka dostop do različnih vsebin: do svojih naročenih naslovov revij in vse še do ca. 280 dodatnih, izbranih naslovov založbe Wiley (Custom Collection) glede na pogostost uporabe in želje članic.

Revije paketa Wiley Online Library vsebinsko pokrivajo različna področja naravoslovja, medicine, kemije, fizike, matematike, elektrotehnike, informatike, strojništva, gradbeništva, ekonomije ipd. Celotna besedila člankov so večinoma dostopna od l. 1996 dalje oz. manj, če je revija začela izhajati kasneje.
American Chemical Society
Servis ACS Online Package je v letu 2015 dostopen na naslednjih institucijah – konzorcijskih članicah: Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Univerza v Novi Gorici, Institut Jožef Stefan in Kemijski inštitut.

Vse institucije – konzorcijske članice imajo dostop do 49 tekoče dostopnih naslovov revij, celotna besedila člankov so dostopna od l. 1996 dalje. Uporabniki UL, CTK ter NUK in IJS pa imajo dostop tudi do arhiva, torej do celotnih besedil člankov sedanjih in predhodnih naslovov revij od začetka izhajanja dalje.

Revije založnika ACS imajo status najprestižnejših znanstvenih publikacij s področja kemije: organske kemije, anorganske kemije, fizikalne kemije, medicinske kemije, kombinatorne kemije, analitske kemije, biokemije, kristalografije, kemije materialov in kemijske tehnologije.

IEEE Xplore
Servis IEEE Xplore je v letu 2015 dostopen na naslednjih institucijah – konzorcijskih članicah: Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru in Institut Jožef Stefan.

Vse institucije – konzorcijske članice imajo dostop do enakega nabora elektronskih vsebin: celotna ponudbe IEEE Xplore digitalne knjižnice, IEEE/IET Electronic Library (IEL), ki obsega besedila člankov iz preko 470 naslovov revij, preko 19.500 zbornikov ter preko 5.600 standardov (ca. 1.600 veljavnih, ostalo so osnutki, neveljavni, v pripravi itd.) s področja računalništva in informatike, elektronskih komponent in tehnologije, proizvodnih tehnologij in sistemov, električnih naprav.

Vsebine so dostopne od leta 1988 dalje, izbrani dokumenti pa celo od 1913 leta dalje.
JSTOR
Servis JSTOR je v letu 2015 dostopen na naslednjih institucijah – konzorcijskih članicah: Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Univerza v Novi Gorici, Univerza na Primorskem, Inštitut za novejšo zgodovino, ZRC SAZU, Narodni muzej Slovenije.

Konzorcijske članice imajo tudi v letu 2015 dostop do različnih naborov revij: Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Univerza v Novi Gorici, Univerza na Primorskem imajo dostop do arhivskih zbirk Arts & Sciences I, II, III, IV, V, VI, VII in Life Sciences. Inštitut za novejšo zgodovino ima dostop do arhivskih zbirk Arts & Sciences I, II, V, VII. ZRC SAZU ima dostop do arhivskih zbirk Arts & Sciences I, II, III, IV, Life Sciences. Narodni muzej Slovenije ima dostop do arhivskih zbirk Arts & Sciences I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Life Sciences in 19th Century British Pamphlets.
IOS Press
Servis IOS Press je v letu 2015 dostopen na naslednjih institucijah – konzorcijskih članicah: Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Splošna bolnišnica Celje, Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS - Soča,  Statistični urad RS.

Vse institucije – konzorcijske članice imajo dostop do enakega nabora elektronskih vsebin: preko 110 tekoče dostopnih naslovov revij. Revije paketa IOS Press vsebinsko pokrivajo različna področja medicine, kemije, računalniških ved, okoljevarstvenih ved, matematike, fizike ipd.
IOP Science
Servis IOP Science je v letu 2015 dostopen uporabnikom Univerze v Ljubljani.

Paket revij vsebuje ca. 125 naslovov revij s področij fizike, materialov, inženirskih ved, elektrotehnike, elektronskih komponent in tehnologije itd. Vsebine so praviloma dostopne od začetka izhajanja revij dalje.
RCS Gold
RSC Gold je v letu 2015 dostopen uporabnikom Univerze v Ljubljani in predstavlja paket 43 tekočih naslovov revij enega od vodilnih svetovnih združenj za kemijo, britanskega Royal Society of Chemistry. Poleg tega omogoča še iskanje po vsebini 5 podatkovnih zbirk (Analytical Abstracts, Chemical Hazards in Industry, Laboratory Hazards Bulletin, Natural Product Updates in Synthetic Reaction Updates), po vsebini monografske serije Issues in Environmental Science and Technology in arhivskih vsebinah Annual Reports on the Progress of Chemistry, sekcije A, B in C. Pokriva področja kemije, biologije, biofizike oz. fizike, materialov, medicine in farmacije.

Celotna besedila člankov so dostopna različno, pri nekaterih naslovih revij od l. 1997 oz. pri novejših naslovih od začetka izhajanja dalje.
SCOPUS

V letu 2015 ima dostop do zbirke Scopus 42 slovenskih neprofitnih, akademskih in raziskovalnih inštitucij.

Scopus je multidisciplinarna bibliografska zbirka s citatnim indeksom, ki jo gradi največji založnik mednarodne znanstvene literature Elsevier B.V.
Zbirka Scopus trenutno zajema vsebino ca. 22.000 naslovov revij (od teh 20.800 recenziranih ter 2.600 odprtodostopnih) preko 5.000 založnikov in vsebuje več kot 54 milijonov bibliografskih zapisov (33 milijonov z referencami za obdobje po l. 1995 (84 % z izvlečki) ter 21.3 milijonov za obdobje med 1823-1995). Nekatere revije so v Scopusu indeksirane le delno. Scopus vsebuje še prispevke iz 400 serij znanstvenih monografij, 40.000 knjig ter 6.4 milijonov prispevkov s posvetovanj. Iskanje vključuje tudi 25.2 milijona patentov petih patentnih uradov (US Patent & Trademark Office, European Patent Office, Japan Patent Office, World Intellectual Property Organization in UK Intellectual Property Office). Omogoča izbirno in ukazno iskanje, iskanje avtorjev in referenc ter več načinov omejevanja števila oz. analize rezultatov iskanja in načina razvrščanja izpisanih dokumentov. Prav tako omogoča povezave iz bibliografskega zapisa na celotno besedilo dokumentov, izvoz rezultatov iskanja v orodja za urejanje bibliografij (Mendeley, RefWorks in EndNote), nastavitve obveščanja o novostih (po e-pošti, RSS ali HTML feed). Nudi tudi različna orodja za analizo citiranosti avtorjev (h-indeks) ali dokumentov, odmevnosti revij (alternativna kazalnika SNIP in SJR) ali celih inštitucij. Zapisi iz Scopusa so indeksirani v globalnih indeksih orodij za odkrivanje informacij kot so EBSCO EDS, ExLibris Primo ali ProQuest Summon. Zbirka se dopolnjuje tedensko.

Smiselni povzetek pomembnejših licenčnih določil
Uporaba licenčnega gradiva:

Upravičeni uporabniki so zaposleni na institucijah članov konzorcija, na univerzah pa: člani fakultet, študenti na podiplomskem in dodiplomskem študiju in zaposleni na fakultetah. Če knjižnica omogoča dostop do knjižničnega gradiva javnosti, sme omogočiti dostop do licenčnega gradiva in kopiranje iz licenčnega gradiva za študijske, raziskovalne in osebne namene tudi ostalim obiskovalcem, pod pogojem, da dostopajo do licenčnega gradiva v knjižnici.

Dostop do licenčnega gradiva obsega priklic, prikaz na zaslonu, iskanje, nalaganje, tiskanje in shranjevanje posameznih člankov za študijske raziskave, za izobraževalne in osebne namene. Kopiranje in shranjevanje je omejeno na posamične kopije zmernega števila posameznih člankov. Kopiranje in shranjevanje celotnih številk revij upravičenim uporabnikom ni dovoljeno. Dovoljena je uporaba zmernega obsega licenčnega gradiva za pripravo predavanj in drugih gradiv za izobraževalne namene.

Elektronsko obliko licenčnega gradiva je dovoljeno uporabiti za medknjižnično izposojo, vendar je potrebno članek natisniti. Natisnjene izvode se sme pošiljati po pošti, po faksu ali preko internetnih faksov (npr. Ariel, Prospero, DocUtrans) oddelkom medknjižnične izposoje akademskih, raziskovalnih in nekomercialnih knjižnic. Medknjižnična izposoja profitnim organizacijam in posameznikom ni dovoljena. Elektronski prenos datotek ni dovoljen.

Omejitve uporabe licenčnega gradiva:

Dostop do licenčnega gradiva je dovoljen samo upravičenim uporabnikom. Licenčnega gradiva ni dovoljeno prilagajati, prirejati, spreminjati, prevajati, oblikovati njegova izvajana dela ali uporabljati licenčno gradivo na način, ki bi kršil avtorske pravice. Prav tako ni dovoljeno odstranjevanje, prikrivanje ali spreminjanje avtorske pravice ali drugih zaznamkov, ki so del licenčnega gradiva. Uporaba licenčnega gradiva v komercialne namene ni dovoljena.

Obveznosti knjižnic:

Knjižnice bodo upravičene uporabnike ustrezno obveščale o varovanju intelektualne lastnine in drugih pravic, ki se nanašajo na licenčno gradivo. Trudile se bodo preprečevati kršenje načel intelektualne lastnine in drugih pravic, ki se nanašajo na licenčno gradivo. V primeru kršenja omenjenih pravic bodo sprožile ustrezne ukrepe.

O CTK
Katalog informacije javnega značaja
Poslanstvo in vizija CTK
Oddelki in službe CTK
Zgodovina CTK
CTK v slikah
UPORABNE INFORMACIJE
Kontakti
Delovni čas in koledar
Kje nas najdete?
Cenik storitev
Uporaba e-virov
Ogledi knjižnice
INFORMACIJSKI VIRI
Portal DiKUL
Katalog e-virov UL
E-revije
E-knjige
E-slovarji
Specializirane podatkovne zbirke za tehniko
Katalog standardov CTK
STORITVE
Vpis in izposoja gradiva
Uporaba čitalnic
Medknjižnična izposoja in posredovanje dokumentov
Informacijske storitve
Izdelava bibliografij
Eduroam.si
Patlib center
Knjižnica FKKT
Nemška knjižnica - Deutsche Bibliothek
KONZORCIJI CTK
Novice in obvestila
Kontakti
Člani konzorcijev
Naročeni e-viri

 
AKTUALNO
Možnosti obveščanja
Spletni dnevnik CTK
Spletni dnevnik DiKUL
Publikacije CTK
CTK na družabnih omrežjih
 
Kolofon © 1998-2012 CTK - Vse pravice pridržane