Strokovno srečanje

 

 

Odprti dostop in licenciranje v visokošolskih in specialnih knjižnicah

Načela in vidiki dobrih praks

 

PRVA STRAN PROGRAM PREDAVATELJI SPONZORJI PRIJAVE VIDEOPRENOS LOKACIJA
 


Dostopne fotografije s srečanja... (foto Gašper Lešnik)

Dostopni videoposnetki predstavitev (prenos in posnetke zagotavlja ARNES):

OAAL,  9:00 - 11:00
OAAL,  11:00 - 12:00
OAAL, 12:00 - 13:30
OAAL, 14:00 - 16:00
* zaradi tehničnih težav med prenosom, prvih 7 minut ni zvoka
OAAL, 16:00 - 18:00
* zaradi tehničnih težav med prenosom, prve 2 minuti ni zvoka


Prva tematika (politike odprtega dostopa) bo obravnavala prakse in pristope nekaterih zahodnih držav, ki v okviru svojih politik raziskovalcem sistematično zagotavljajo možnosti odprtega objavljanja in s tem posledično večjo vplivnost njihovega raziskovalnega dela. V svetu, preplavljenem z informacijami, je vedno bolj pomembna vidnost in dosegljivost raziskovalnih objav. Odprti dostop do znanstvenih publikacij je pri tem lahko v veliko pomoč, še posebej, če je podprt z ustreznimi politikami in mandati financerjev raziskovalnega dela.

Zlata pot? Zelena pot? Kako bodo različne licenčne možnosti vplivale na vašo pot pri doseganju čim boljših pogojev za dostop do vaših raziskovalnih del? Kateri pomembni mejniki so na tej poti? Kako načrtovati to pot ter z zagotavljanjem odprtega objavljanja in dostopa do vaših znanstvenih objav vašo institucijo umestiti na zemljevid znanstvene komunikacije in mednarodnega sodelovanja?

Druga tematika (sodobna načela nabave elektronskih informacijskih virov) bo obravnavala vprašanja, kako s pogajanji z založniki doseči boljše pogoje licenciranja elektronskih informacijskih virov v okviru sodobnih licenčnih modelov, kot so na primer pogoji za odprto objavljanje in odprti dostop.

Okolje znanstvene komunikacije in znanstvenega objavljanja je pogosto razdeljeno na prodajalce in kupce. Pogajanja z založniki zaradi spiralnega povečevanja cen postajajo vse težja. Ob tem pozabljamo, da imajo založniki mednarodne znanstvene literature in raziskovalna skupnost mnogo skupnega. Kaj za knjižnice pomeni »veliki dogovor« in predvsem, kako »veliki« so ti dogovori v resnici? Ali obstajajo kakršne koli alternativne možnosti?

Zanimivo razpravo o teh vprašanjih bomo lahko vodili s predstavniki britanske organizacije JISC, ki z upravljanjem nabavnih konzorcijev mednarodne znanstvene literature za britanske raziskovalne in visokošolske organizacije sodi med največje tovrstne organizacije na svetu ...več o programu


Na strokovnem srečanju bodo svoje predstavitve imeli predstavniki treh najpomembnejših deležnikov na področju tovrstne raziskovalne infrastrukture:

    vladni predstavniki, ki skrbijo za formalne pogoje ter za financiranje raziskovalne dejavnosti,

    strokovnjaki, ki se v knjižnicah ukvarjajo z licenciranjem ter upravljanjem nabavnih konzorcijev,

    založniki, ki s svojimi licenčnimi in cenovnimi politikami pomembno vplivajo na obstoječe sisteme znanstvene komunikacije in ocenjevanja znanstvene uspešnosti. Predstavitve založnikov ne bodo komercialne, temveč strokovne narave.


Zakaj se sploh udeležiti tega strokovnega srečanja?

 Udeležba na strokovnem srečanju bo  priložnost:

✓    da ugotovite, kako je odprti dostop in odprto znanstveno objavljanje urejeno v drugih državah ter kako so rešeni ključni problemi pri tem,

   da izmenjate ideje, izkušnje in pričakovanja z izkušenimi predavatelji iz tujine kot tudi drugimi udeleženci,

✓    da pridobite potrebna znanja za vzpostavitev postopne učinkovite implementacije politike odprtega objavljanja v vaši organizaciji,

✓    da v neposrednem stiku z založniki pridobite dodatne informacije v zvezi s pogoji za odprto objavljanje kot tudi z možnostmi licenciranja v okviru teh pogojev.

Ekonomika odprtega objavljanja in odprtega dostopa ima velik vpliv na proračun vaše organizacije ne glede na to, ali boste politike odprtega objavljanja implementirali ali pa na tem področju ne boste izvajali nobene aktivnosti. Naj bo vpliv odprtega objavljanja in odprtega dostopa pozitiven za vašo organizacijo. Ne zamudite priložnosti, da pridobite nova znanja od izkušenih in uveljavljenih strokovnjakov na tem področju ter izberite najboljše rešitve, ki bodo ustrezale vašim potrebam!


Sodelujoči predavatelji:

Dr. Paul Ayris, direktor univerzitetne knjižnice University College of London (UCL) pristojen tudi za vprašanja avtorskega prava na UCL, vodja univerzitetne založbe UCL Press, so-predsedujoči League of European Research Universities (LERU), odgovoren za področje znanstvene komunikacije, svetovalec Association of European Research Libraries (LIBER) za področje znanstvene politike EU in razpisa Obzorja 2020.

Liam Earney (direktor) in Carolyn Alderson (vodja nabavnih postopkov) največjega evropskega in verjetno tudi svetovnega nabavnega konzorcija mednarodne znanstvene literature JISC Collections.

Mag. Susan Reilly, izvršna direktorica Association of European Research Libraries (LIBER), ene najbolj vplivnih in strokovno kredibilnih združenj znanstvenih knjižnic na svetu.

Mag. Lars Bjørnshauge, Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition (SPARC), direktor, pristojen za odnose z evropskimi knjižnicami, direktor projekta Directory of Open Access Journals (DOAJ).

Mag. Miro Pušnik, direktor Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani (CTK), ki je osrednja slovenska organizacija za konzorcijsko nabavo in upravljanje konzorcijev mednarodne znanstvene literature v Sloveniji.

Dr. Alenka Kavčič-Čolić, vodja Bibliotekarskega raziskovalnega, izobraževalnega in informacijskega centra Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani.

Mag. Dunja Legat, pomočnica direktorice Univerzitetne knjižnice Maribor.

Predstavnik Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije.

Predstavniki devetih založnikov mednarodne znanstvene literature, pristojni za odprti dostop ... več o predavateljih