Strokovno srečanje

 

 

Odprti dostop in licenciranje v visokošolskih in specialnih knjižnicah

Načela in vidiki dobrih praks

 

PRVA STRAN PROGRAM PREDAVATELJI SPONZORJI PRIJAVE VIDEOPRENOS LOKACIJA
 

 

Na strokovnem srečanju bodo s predstavitvami sodelovali sledeči  predavatelji:

Dr. Paul Ayris, University College London, Velika Britanija

Dr. Paul Ayris je direktor UCL Library Services od leta 1997. Pristojen je tudi za vprašanja avtorskih pravic na UCL.

V obdobju 2010–2014 je bil predsednik LIBER (Association of European Research Libraries), trenutno pa je svetovalec Sveta LIBER za področje znanstvene politike EU in razpisa Obzorja 2020. Je sopredsedujoči organizacije LERU (League of European Research Universities) ter predsednik organizacijskega komiteja pri OAI Cern Workshops on Innovations in Scholarly Communication. Dr. Ayris je tudi predsednik delovne skupine JISC Collections’ Electronic Information Resources Working Group in od 1. avgusta 2013 direktor univerzitetne založbe UCL Press. Je tudi član Provost’s Leadership Team na UCL.

Doktorat je pridobil na področju zgodovine Cerkve, njegovo raziskovalno delo pa je usmerjeno na zgodovino angleškega protestantizma.

   
Liam Earney, JISC Collections, Velika Britanija

Liam Earney je zaposlen pri JISC Collections od leta 2003 in sicer kot direktor ter kot vodja nabavnih postopkov. Pri teh delih je pridobil številne izkušnje na področju pogajanja z založniki v imenu visokošolskih in muzejskih knjižnic.

Vključen je bil tudi v številne projekte na področju licenciranja in avtorskih pravic, še posebej na področju uvajanja strojno berljivih licenc. Pri pogajanjih in nabavi elektronskih informacijskih virov je svetoval organizacijam kot so: National Health Service (NSH), Scottish Library and Information Council (SLIC) ter nekaterim ameriškim konzorcijem.

Trenutno vodi tudi projekt Knowledge Base+, ki britanskim visokošolskim organizacijam zagotavlja pogoje za učinkovito upravljanje elektronskih informacijskih virov.

   
Carolyn Alderson, JISC Collections, Velika Britanija

Carolyn Alderson dela v znanstvenem založništvu od leta 1988, ko se je zaposlila v Faxon Company. Kasneje je bila zaposlena pri Sweets UK in pri Content Complete Ltd, kjer je pridobila številne pogajalske izkušnje.

Pri Jisc Collections je zaposlena od leta 2010. Od leta 2011 do leta 2014 je bila vodja nabavnih postopkov, pristojna za vodenje pogajalske skupine. Trenutno vodi nekatere posebne projekte, ki sledijo t. i. Finchevim priporočilom, tj. strategiji odprtega dostopa britanskega Research Council UK (RCUK).

Je članica upravnega odbora organizacije SCOAP3. Bila je tudi članica glavnega odbora United Kingdom Serials Group (UKSG) ter predsedujoča pododboru za izobraževanje pri tej organizaciji.

   
Mag. Susan Rilley, LIBER, Velika Britanija

Mag. Susan Reilly je postala izvršna direktorica LIBER (Association of European Research Libraries) leta 2014. Pred tem je bila v LIBER projektni vodja EU projektov ter vodja projektov promocije delovanja omenjenega združenja.

Diplomirala je na področju bibliotekarske in informacijske znanosti ter zgodovine umetnosti na University of Wales, magistrski naziv iz informacijske znanosti pa je pridobila na univerzi v Sheffieldu.

Do leta 2011 je bila zaposlena kot vodja knjižnice Irish Management Institute v Dublinu.

   
Mag. Lars Bjørnshauge, SPARC, Danska

 

Mag. Lars Bjørnshauge je direktor Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition (SPARC), pristojen za odnose z evropskimi knjižnicami, poznan pa je tudi kot ustanovitelj in direktor portala Open Access Journals (DOAJ) (http://www.doaj.org),  soustanovitelj OpenDOAR, Directory of Open Access Repositories (http://www.opendoar.org) in soustanovitelj portala Directory of Open Access Books (DOAB) (http://www.doabooks.org).

V obdobju 1992–2000 je bil namestnik direktorja na Technical Information Center of Denmark pri Technical University of Denmark.

Od leta 2001 do leta 2011 je vodil univerzitetno knjižnico univerze v Lundu na Švedskem.

Od leta 1992 do leta 1994 je vodil Zvezo danskih znanstvenih knjižnic, od leta 2005 do leta 2011 pa je bil podpredsednik švedske zveze bibliotekarjev.

Magistrski naziv s področja politologije je pridobil na univerzi Roskilde na Danskem.

   
Dr. Alenka Kavčič - Čolić, NUK, Slovenija

Dr. Alenka Kavčič-Čolić vodi Bibliotekarski raziskovalni, izobraževalni in informacijski center Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani. 

Je tudi urednica slovenske strokovne revije za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti Knjižnica.

Od leta 2001 je v vlogi vodje ter raziskovalke članica mnogih nacionalnih in evropskih raziskovalnih projektov na področju zaščite in trajne hrambe elektronskih dokumentov. Aktivno je vključena tudi v dejavnost IFLE.

Od leta 2012 je članica delovne skupine za pripravo nacionalnih smernic za digitalizacijo, zaščito ter dostop do kulturne dediščine.

Na univerzi Complutense v Madridu je študirala španski jezik in špansko književnost, diplomirala je na Filološki fakulteti Univerze v Beogradu, magistrski in doktorski naziv s področja bibliotekarske in informacijske znanosti pa je pridobila na Univerzi v Zagrebu.

   
Mag. Dunja Legat, UKM, Slovenija

Mag. Dunja Legat je strokovnjakinja na področju znanstvene komunikacije, še posebej na področju znanstvenih bibliografij, bibliometričnih metod in odprtega dostopa.

Trenutno je v Univerzitetni knjižnici Maribor zaposlena kot pomočnica direktorice, pred tem je bila vodja službe za obdelavo periodičnih publikacij.

Aktivna je na področju vzpostavitve in upravljanja portala Digitalne knjižnice Univerze v Mariboru.

Bila je tudi članica delovne skupine Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije, ki je pripravila osnutek dokumenta »Odprti dostop v Sloveniji 2015–2020: načela in določila glede odprtega dostopa do znanstvenih objav ter raziskovalnih podatkov v Sloveniji v obdobju 2015–2020«, ki bo po sprejetju predstavljal temelj nacionalne politike na področju odprtega dostopa do znanstvenih del in raziskovalnih podatkov.

Po izobrazbi je univerzitetna diplomirana inženirka tekstilstva ter magistrica bibliotekarstva in informacijske znanosti. Naziva je prejela na Univerzi v Mariboru ter na Univerzi v Ljubljani.

   
Mag. Miro Pušnik, CTK, Slovenija

Mag. Miro Pušnik je zaposlen v CTK, in sicer od leta 2009 kot direktor knjižnice, pred tem pa je bil svetovalec direktorja na področju zagotavljanja storitev digitalne knjižnice in elektronskih informacijskih virov.

Vodil je projekt namestitve in upravljanja portala Digitalne knjižnice Univerze v Ljubljani,  je tudi član raziskovalne skupine, ki je aktivna na področju raziskovanja sistemov za ocenjevanje znanstvene uspešnosti.

Po izobrazbi je univerzitetni diplomirani inženir zootehnike ter magister naravoslovno-tehnične informatike. Oba naziva je pridobil na Univerzi v Ljubljani.