Začetna stran Kontakti Kazalo Obveščanje uporabnikov  
Začetna stran | O CTK Facebook CTK Twitter CTK Možnosti obveščanja Pišite nam 
O CTK
Katalog informacij javnega značaja
Poslanstvo in vizija CTK
Oddelki in službe CTK
Zgodovina CTK
CTK v slikah
 O CTK

Centralna tehniška knjižnica Univerze (CTK) v Ljubljani je visokošolska knjižnica, ki je od leta 2003 pridružena članica Univerze v Ljubljani in predstavlja eno od dveh univerzitetnih knjižnic v okviru knjižničnega sistema Univerze v Ljubljani. Njena osrednja naloga je izvajanje knjižnične in informacijske dejavnosti predvsem za študente, visokošolske učitelje in raziskovalce s področja tehnike in naravoslovja, vendar je kot javna knjižnica s svojimi informacijskimi viri in storitvami dostopna najširšemu krogu uporabnikov, zato veliko obiskovalcev prihaja tudi z drugih slovenskih univerz in samostojnih visokošolskih zavodov, raziskovalnih inštitutov in drugih ustanov oziroma podjetij.

Za svoj prispevek k razvoju knjižnične in informacijske dejavnosti, posebej za svojo zasluge pri uresničevanju univerzitetnega študija in raziskovalnega dela, je bila knjižnica leta 2000 odlikovana s Častnim znakom svobode Republike Slovenije.

Po 6. členu Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani (Uradni list RS 60/2003 z dopolnitvami) CTK v okviru javne službe opravlja naslednje dejavnosti:

 • podporo študijskemu in raziskovalnemu procesu z izvajanjem knjižnične dejavnosti predvsem za študente, visokošolske učitelje in visokošolske sodelavce ter z izvajanjem konzorcijske nabave elektronskih informacijskih virov in upravljanjem konzorcijev za visokošolske, raziskovalne in druge organizacije v Republiki Sloveniji,
 • sistematično zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjižničnega gradiva (knjige, revije, disertacije, raziskovalne naloge, standarde, patente, zbirke podatkov) v tiskani in elektronski obliki,
 • zagotavljanje dostopa do knjižničnega gradiva in elektronskih informacijskih virov,
 • izdelovanje knjižničnih katalogov, podatkovnih zbirk in drugih informacijskih virov
 •  posredovanje bibliografskih in drugih informacijskih storitev in proizvodov,
 • pridobivanje, usposabljanje ter informacijsko opismenjevanje uporabnikov,
 • sodelovanje v programih informacijskega opismenjevanja visokošolskih zavodov,
 • organiziranje seminarjev ter strokovnega izpopolnjevanja knjižničarjev, študentov ter drugih uporabnikov,
 • medknjižnična izposoja ter posredovanje dokumentov,
 • drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo.

Poleg javne službe javni zavod opravlja še:

 • raziskovalno in razvojno delo na področju bibliotekarstva in informacijske znanosti,
 • opravlja druge informacijske storitve,
 • zalaga, izdaja, tiska ter prodaja knjige in druge publikacije s področja svoje dejavnosti,
 • organizira posvetovanja,đ
 • fotokopira in opravlja druge oblike razmnoževanja,
 • nudi zainteresiranim storitve v okviru svoje dejavnosti.

Celotna površina knjižničnih prostorov znaša 2700 m2; prosti pristop, čitalnice in Nemška knjižnica se razprostirajo na površini 1200 m2. Trenutno je uporabnikom na voljo 189 čitalniških mest in sicer 24 v tihi čitalnici, 16 v Nemški knjižnici 1, 7 na hodniku v Nemški knjižnici 2, 6 v multimedijski sobi in 134 v čitalnicah v prostem pristopu.

Knjižnica je razmeroma dobro opremljena z računalniško, komunikacijsko in reprografsko opremo. Za uporabo informacijskih virov in ostalih storitev je v prostem pristopu nameščenih 43 računalnikov. Na območju knjižnice deluje tudi brezžično omrežje Eduroam, tako da lahko uporabniki z Univerze v Ljubljani do interneta dostopajo s svojo opremo.

Fond tiskanih virov obsega okoli 92.500 knjig, 34.000 letnikov znanstvenih in strokovnih revij (od tega okoli 400 naslovov tekoče naročenih revij) ter okoli 58.000 standardov. V zbirki tiskanih knjig so zastopani učbeniki, ki so predpisani za različne študijske programe tehnike in naravoslovja, raznovrstne znanstvene in strokovne monografije, zborniki, poročila, splošni in strokovni priročniki, slovarji, enciklopedije ter druge referenčne monografske publikacije. Tiskane revije predstavljajo izbor najpomembnejših strokovnih in znanstvenih revij s področja tehnike in naravoslovja; bogat arhiv teh revij je pomemben vir informacij za obdobje, ki ga ne pokrivajo elektronski viri. Med tiskanimi revijami je tudi nabor slovenskih znanstvenih, strokovnih in poljudnoznanstvenih revij s področja tehnike in naravoslovja.

 Še bogatejša ponudba knjižničnih informacijskih virov je dostopna v elektronskem okolju. Knjižnica je s svojimi viri vključena v Digitalno knjižnico Univerze v Ljubljani, zato lahko njeni uporabniki dostopajo do celotne ponudbe informacijskih virov, ki jih poleg CTK zagotavljajo tudi druge knjižnice Univerze v Ljubljani. Prek Digitalne knjižnice Univerze v Ljubljani lahko uporabniki z enega mesta dostopajo do več kot 100 različnih elektronskih informacijskih virov, kot so bibliografske podatkovne zbirke, zbirke e-revij, zbirke e-knjig, zbirke e-slovarjev, zbirke patentov in druge vrste podatkovnih zbirk, ki vsebinsko pokrivajo različne vede in strokovna področja.

Zbirka elektronskih informacijskih virov Digitalne knjižnice Univerze v Ljubljani obsega:

 • več kot 100 različnih bibliografskih servisov za različne vede in strokovna področja,

 • več kot 25.000 znanstvenih revij v e-obliki, tudi e-revije iz odprtega dostopa ter številne strokovne in panožne publikacije,

 • več kot 250.000 e-knjig, med njimi tudi e-knjige iz odprtega dostopa,

 • e-slovarje,

 • različne druge vrste gradiva v e-obliki, kot so standardi, znanstvena poročila, zborniki konferenc,

 • različne digitalne zbirke visokošolskih in drugih del UL.

CTK je odprta za vse obiskovalce, ki bi želeli na kakršenkoli način uporabiti storitve knjižnice. Te so jim na voljo od jutra pa do poznega večera. Vseh obiskovalcev, ne glede na to, ali so člani knjižnice ali ne, smo v naših prostorih zelo veseli. Tisti, ki pa so v knjižnico tudi vpisani, lahko poleg čitalniških mest v okviru čitalnic, uporabljajo tudi čitalniška mesta na hodniku v Nemški knjižnici 2 (do 17 ure).«

Dobrodošli v CTK!
 

O CTK
Katalog informacij javnega značaja
Poslanstvo in vizija CTK
Oddelki in službe CTK
Zgodovina CTK
CTK v slikah
UPORABNE INFORMACIJE
Kontakti
Delovni čas in koledar
Kje nas najdete?
Cenik storitev
Uporaba e-virov
Ogledi knjižnice
INFORMACIJSKI VIRI
Katalog CTK
Portal DiKUL
Katalog inf. virov UL
Katalog e-gradiv UL
E-slovarji
Specializirane podatkovne zbirke za tehniko
Katalog standardov CTK
STORITVE
Vpis in izposoja gradiva
Uporaba čitalnic
Medknjižnična izposoja in posredovanje dokumentov
Informacijske storitve
Izdelava bibliografij
Usposabljanje uporabnikov
Eduroam.si
PATLIB informacijski center
Knjižnica FKKT
Nemška knjižnica - Deutsche Bibliothek
KONZORCIJI CTK
Novice in obvestila
Kontakti
Člani konzorcijev
Naročeni e-viri

 
AKTUALNO
Možnosti obveščanja
Spletni dnevnik CTK
Spletni dnevnik DiKUL
Publikacije CTK
CTK na družabnih omrežjih
 
Kolofon © 1998-2018 CTK - Vse pravice pridržane