Začetna stran Kontakti Kazalo Obveščanje uporabnikov  
Začetna stran | O CTK | Oddelki CTK Facebook CTK Twitter CTK Možnosti obveščanja Pišite nam 
O CTK
Katalog informacij javnega značaja
Poslanstvo in vizija CTK
Oddelki in službe CTK
Zgodovina CTK
CTK v slikah
 ODDELKI IN SLUŽBE  CTK

ORGANI UPRAVLJANJA CTK

Ustanovitelj CTK je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice pa izvršuje Vlada Republike Slovenije.

CTK vodi v. d. direktorja mag. Miro Pušnik.

Najvišji organ upravljanja je Svet CTK. Funkcijo predsednika Sveta CTK opravlja  Peter Sterle (MIZŠ)

Organ upravljanja v CTK je še Strokovni svet CTK. Funkcijo predsednice Strokovnega sveta CTK opravlja mag. Darja Vajs (CTK).

Po 17. členu Statuta CTK je notranja organizacija zavoda določena s Pravilnikom o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v CTK (sprejetim 21. 12. 2016).

V CTK so organizirane naslednje enote:

Oddelki:

  • Oddelek za izposojo in upravljanje čitalnic (IČ) - vodja mag. Darja Vajs

  •  Oddelek za posredovanje in dobavo informacijskih virov – medknjižnična izposoja (ILL) - vodja po pooblastilu Tatjana Intihar,

  • Oddelek za pridobivanje informacijskih virov (PIV) - vodja Tatjana Intihar,

  • Oddelek za informacijske, razvojno-raziskovalne in izobraževalne storitve (IRIS) - vodja  Iztoko Skulj;

Službe:

  •  Služba za splošne, kadrovske in finančne zadeve (SKF) - vodja Vesna Kalabić,

  •  Služba za informacijsko tehnologijo in razvoj (ITR) - vodja dr. Uroš Kunaver.

O CTK
Katalog informacij javnega značaja
Poslanstvo in vizija CTK
Oddelki in službe CTK
Zgodovina CTK
CTK v slikah
UPORABNE INFORMACIJE
Kontakti
Delovni čas in koledar
Kje nas najdete?
Cenik storitev
Uporaba e-virov
Ogledi knjižnice
INFORMACIJSKI VIRI
Katalog CTK
Portal DiKUL
Katalog inf. virov UL
Katalog e-gradiv UL
E-slovarji
Specializirane podatkovne zbirke za tehniko
Katalog standardov CTK
STORITVE
Vpis in izposoja gradiva
Uporaba čitalnic
Medknjižnična izposoja in posredovanje dokumentov
Informacijske storitve
Izdelava bibliografij
Usposabljanje uporabnikov
Eduroam.si
PATLIB informacijski center
Knjižnica FKKT
Nemška knjižnica - Deutsche Bibliothek
KONZORCIJI CTK
Novice in obvestila
Kontakti
Člani konzorcijev
Naročeni e-viri

 
AKTUALNO
Možnosti obveščanja
Spletni dnevnik CTK
Spletni dnevnik DiKUL
Publikacije CTK
CTK na družabnih omrežjih
 
Kolofon © 1998-2018 CTK - Vse pravice pridržane