Začetna stran Kontakti Kazalo Obveščanje uporabnikov  
Začetna stran | O CTK | Poslanstvo in vizija CTK Facebook CTK Twitter CTK Možnosti obveščanja Pišite nam 
O CTK
Katalog informacij javnega značaja
Poslanstvo in vizija CTK
Oddelki in službe CTK
Zgodovina CTK
CTK v slikah
 POSLANSTVO IN VIZIJA  CTK

Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani kot visokošolska knjižnica zagotavlja informacijske in knjižnične storitve s področij tehnike in naravoslovja študentom in zaposlenim na Univerzi v Ljubljani kot podporo dodiplomskemu in podiplomskemu študiju študentov ter pedagoškemu in raziskovalnemu delu visokošolskih strokovnjakov. V manjšem obsegu nudi nekatere storitve tudi študentom in strokovnjakom z drugih šol in univerz ter zaposlenim v pridobitnih in nepridobitnih organizacijah. Storitve knjižnice temeljijo na strokovnosti, kakovosti, prijaznosti do uporabnikov in sodobni tehnologiji. S povezavami z drugimi knjižnicami, knjižničnimi mrežami in informacijskimi sistemi zagotavlja svojim uporabnikom dostop do informacij in gradiv z vsega sveta (Izjava o Poslanstvu CTK-ja je bila sprejeta na seji Sveta knjižnice dne 27.5.2004).

CTK bo inovativna visokošolska knjižnica, ki bo skrbela za dostopnost svojih in tujih gradiv ter virov informacij predvsem za uporabnike s področij tehnike in naravoslovja.

Prilagajala se bo spremenjenim potrebam uporabnikov, ki nastajajo s spremembami v znanstvenem komuniciranju in s spremembami v izobraževanju. V podporo izobraževalnemu in raziskovalnemu delu na univerzi in raziskovalnih zavodih bo knjižnica dolgoročno omogočala lažje, hitrejše in širše poti do znanja zlasti s preobrazbo v digitalno knjižnico. Delovno in organizacijsko se bo prilagajala Univerzi v Ljubljani ter se povezovala s knjižnicami njenih članic in drugimi knjižnicami ali sorodnimi organizacijami.

Zato bo skrbela za primerno strokovnost knjižničnega in informacijskega dela, za primerno kadrovsko zasedenost in sodobno tehnološko opremljenost. Zasledovala bo razvoj knjižničarske in informacijske dejavnosti in prevzemala nova spoznanja, ugotavljala želje in potrebe uporabnikov in stalno ocenjevala uspešnost in učinkovitost svojega dela. Z ustvarjalnostjo v iskanju novih rešitev in usmeritvah delovanja si bo prizadevala razviti sodoben kooperativen knjižnični informacijski sistem. Prizadevala si bo pridobiti namensko zgrajene prostore (vizija sprejeta v Načrtu razvoja Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani za obdobje 2009-2013 na 7. seji Sveta CTK 19. februarja 2009).
 

O CTK
Katalog informacij javnega značaja
Poslanstvo in vizija CTK
Oddelki in službe CTK
Zgodovina CTK
CTK v slikah
UPORABNE INFORMACIJE
Kontakti
Delovni čas in koledar
Kje nas najdete?
Cenik storitev
Uporaba e-virov
Ogledi knjižnice
INFORMACIJSKI VIRI
Katalog CTK
Portal DiKUL
Katalog inf. virov UL
Katalog e-gradiv UL
E-slovarji
Specializirane podatkovne zbirke za tehnika
Katalog standardov CTK
STORITVE
Vpis in izposoja gradiva
Uporaba čitalnic
Medknjižnična izposoja in posredovanje dokumentov
Informacijske storitve
Izdelava bibliografij
Usposabljanje uporabnikov
Eduroam.si
PATLIB informacijski center
Knjižnica FKKT
Nemška knjižnica - Deutsche Bibliothek
KONZORCIJI CTK
Novice in obvestila
Kontakti
Člani konzorcijev
Naročeni e-viri

 
AKTUALNO
Možnosti obveščanja
Spletni dnevnik CTK
Spletni dnevnik DiKUL
Publikacije CTK
CTK na družabnih omrežjih
 
Kolofon © 1998-2018 CTK - Vse pravice pridržane