Začetna stran Kontakti Kazalo Obveščanje uporabnikov  
Začetna stran | O CTK | Zgodovina CTK Facebook CTK Twitter CTK Možnosti obveščanja Pišite nam 
O CTK
Katalog informacij javnega značaja
Poslanstvo in vizija CTK
Oddelki in službe CTK
Zgodovina CTK
CTK v slikah
 ZGODOVINA CTK

Stara vila na Tomšičevi 7

Knjižnica je bila ustanovljena novembra leta 1949 pri tedanji Tehniški visoki šoli v Ljubljani kot javna specialna knjižnica. Od leta 1949 do 1994 je knjižnica domovala v stari vili na Tomšičevi 7, leta 1994 se je preselila v sedanje prostore na Trgu republike 3.

Njeno temeljno poslanstvo je bilo podpora izobraževanju in raziskovanju na tehniških in naravoslovnih visokih šolah, s svojo dejavnostjo je nudila posredno oporo tudi gospodarstvu. V prvih letih je vso skrb namenjala izgradnji knjižničnega fonda in njegovi ureditvi po sodobnih strokovnih smernicah, vodenju vzajemnega kataloga specialnih knjižnic in izdajanju seznama periodičnih publikacij tujih tehniških revij po knjižnicah v Sloveniji.

Skladišče CTK l. 1993 (vir: fotodokumentacija Dela)

V sedemdesetih letih se je začela intenzivneje povezovati s sorodnimi organizacijami v tujini in postala članica raznih mednarodnih strokovnih združenj in teles, kar ji je omogočilo, da je hitreje sledila razvoju knjižničarske in informacijske stroke v svetu in inovativno uvajala nove metode in oblike dela na področju znanstvenega in strokovnega informiranja ter se uspešno vključevala v mednarodne tokove medknjižnične izposoje. Vedno se je sproti prilagajala tehnološkemu razvoju in z uvajanjem novih tehnologij posodabljala svoje storitve. Kot prva knjižnica v takratni državi Jugoslaviji je uvedla sodobne metode znanstvenega in strokovnega informiranja, ki so temeljile na uporabi nove tehnološke opreme. Z razvojem programskega servisa COBISS je knjižnica ob koncu devetdesetih let postopoma avtomatizirala večino svoje dejavnosti in postala ena največjih in najvplivnejših članic enotnega računalniško podprtega knjižničnega informacijskega sistema v Sloveniji. V novem tisočletju je bila pobudnica in nosilka konzorcijskega nakupa najpomembnejših zbirk strokovnih in znanstvenih elektronskih revij, imela je tudi vodilno vlogo pri razvoju digitalne knjižnice Univerze v Ljubljani.

CTK so do sedaj vodili sledeči direktorji:
1950–1951 Štefan Tausig
1951-1953 Mitja Mole
1953-1966 Kajetan Kavčič
1966-1969 Peter Keršič
1970-1982 prof. Mara Šlajpah
1983-1990 Nada Čučnik Majcen
1991-2009 dr. Matjaž Žaucer
2009 –      mag. Miro Pušnik

Krajši čas so CTK vodile tudi prof. Slavica Ludvik, Sonja Tovornik in Cveta Kovačič.
 

O CTK
Katalog informacij javnega značaja
Poslanstvo in vizija CTK
Oddelki in službe CTK
Zgodovina CTK
CTK v slikah
UPORABNE INFORMACIJE
Kontakti
Delovni čas in koledar
Kje nas najdete?
Cenik storitev
Uporaba e-virov
Ogledi knjižnice
INFORMACIJSKI VIRI
Katalog CTK
Portal DiKUL
Katalog inf. virov UL
Katalog e-gradiv UL
E-slovarji
Specializirane podatkovne zbirke za področje tehnike
Katalog standardov CTK
STORITVE
Vpis in izposoja gradiva
Uporaba čitalnic
Posredovanje dokumentov in medknjižnična izposoja
Informacijske storitve
Izdelava bibliografij
Usposabljanje uporabnikov
Eduroam.si
PATLIB informacijski center
Knjižnica FKKT
Nemška knjižnica - Deutsche Bibliothek
KONZORCIJI CTK
Novice in obvestila
Kontakti
Člani konzorcijev
Naročeni e-viri

 
AKTUALNO
Možnosti obveščanja
Spletni dnevnik CTK
Spletni dnevnik DiKUL
Publikacije CTK
CTK na družabnih omrežjih
 
Kolofon © 1998-2018 CTK - Vse pravice pridržane