Spletno mesto za rezervacije sobe za skupinsko učenje ali čitalniškega sedeža v sobi Janeza Puha

Na tem mestu si lahko rezervirate preko spleta sobo za skupinsko učenje ali pa pogledate trenutno zasedenost čitalniških sedežev v čitalnici Janeza Puha (V tej čitalnici je možna rezervacija sedeža le preko telefona 01-2003-400 ali osebno na izposojevalnem pultu. Preberite Pogoje uporabe rezervacije sedeža.).

Rezervacija sobe za skupinsko učenje

Soba Minke Govekar (dalje soba) je namenjena skupinskemu učenju. Sobo lahko uporabljalo le člani CTK. Uporabljata jo lahko minimalno 2 člana, maksimalno pa 6 članov knjižnice CTK. Preberite Pogoje uporabe sobe.

Pregled zasedenosti čitalniških sedežev v čitalnici Janeza Puha