Začetna stran Kontakti Kazalo Obveščanje uporabnikov  
Začetna stran | Storitve | Vpis in izposoja gradiva Facebook CTK Twitter CTK Možnosti obveščanja Pišite nam 
STORITVE
Vpis in izposoja gradiva
Uporaba čitalnic
Medknjižnična izposoja in   posredovanje dokumentov
Informacijske storitve
Izdelava bibliografij
Usposabljanje uporabnikov
Eduroam in Libroam
PATLIB informacijski center
Knjižnica FKKT
Nemška knjižnica - Deutsche Bibliothek
Vpis in izposoja gradiva

VPIS V KNJIŽNICO
V prostorih knjižnice lahko glede na licenčne pogoje večino informacijskih virov in storitev knjižnice uporabljajo vsi uporabniki, tudi dnevni obiskovalci, ne glede na to, ali so v knjižnico formalno včlanjeni ali ne.
Za izposojo gradiva na dom ali uporabo elektronskih informacijskih virov z oddaljenim dostopom, s prehodom na nov režim uporabe storitev interneta s 1. 10. 2015, pa tudi za uporabo računalnikov in terminalov (razen terminalov za uporabo knjižničnega kataloga in terminalov v vhodni avli), se je potrebno v knjižnico vpisati. Z vpisom postanete član knjižnice. Vpis v CTK lahko opravite na pultu izposoje, več informacij na 01 2003 400 ali po e-pošti post@ctk.uni-lj.si. Višina vpisnine je določena v veljavnem ceniku storitev CTK, ki je dostopen tudi na spletnem naslovu http://www.ctk.uni-lj.si/uporabne-informacije/cenik.html, in velja za obdobje 12 mesecev. Ob vpisu v knjižnico dobite geslo za uporabo spletnega vmesnika Moja knjižnica, s katerim lahko v spletnem okolju sistema COBISS/OPAC gradivo naročate, rezervirate ali podaljšujete rok izposoje, naročate gradivo prek medknjižnične izposoje, kakor tudi  uporabljate storitve interneta v čitalnicah, oddaljeno dostopate do elektronskih virov ali uporabljate nekatere druge storitve.

Študenti Univerze v Ljubljani plačajo vpisnino v vse knjižnice Univerze v Ljubljani enkrat letno ob vpisu na matični fakulteti. Zato jim vpisnine v CTK ni potrebno plačati, morajo pa opraviti t.i. evidenčni vpis. Osebe do 18. leta starosti, dijaki (z dijaško izkaznico ali potrdilom o vpisu) brezposelne osebe (s potrdilom Zavoda za zaposlovanje), zaposleni na Univerzi v Ljubljani in pridruženih članicah ter člani društev bibliotekarjev v okviru Zveze bibliotekarskih društev Slovenije so oproščeni plačila vpisnine.

ISKANJE IN IZPOSOJA TISKANEGA GRADIVA  
Podatke o gradivu (knjige, revije, itd.) lahko najdete v elektronskem Katalog gradiva CTK, ki je del sistema COBISS.SI.

Tiskano gradivo CTK je razporejeno v prostem pristopu, kjer je dostopno neposredno, in v skladišču, od koder ga je potrebno naročiti. Kje je gradivo postavljeno, lahko ugotovite v Katalogu gradiva CTK v zapisih za gradivo pod Podatki o izvodu (signatura, lokacija, inventurna številka). V delu zapisa Status izvoda lahko vidite, ali je izbrani kos gradiva na voljo za izposojo ali je že izposojen in do kdaj.

Če je gradivo v skladišču, pri izposojevalnem pultu izpolnite naročilnico. Dostava gradiva iz skladišča poteka vsako polno uro, v primeru večjih naročil po posebnem dogovoru. Gradivo iz skladišča si lahko ob delavnikih izposodite do 20.00 ure, v poletnem delovnem času do 13.00.

IZPOSOJA GRADIVA OB SOBOTAH
Ob sobotah je izposoja gradiva možna le s pomočjo knjigomata oz. le izjemoma s pomočjo knjižničarjev.

Izposoja gradiva iz skladišča je ob sobotah možna le po predhodnem naročilu. Gradivo, ki se nahaja v skladišču, lahko naročite na tel. 01 2003 408 najkasneje v petek do 18.00, po e-pošti: izposoja@ctk.uni-lj.si, lahko ga naročite tudi z uporabo sistema Moja knjižnica (uporabniki, ki še niso opravili vpisa le po telefonu in e-pošti).

IZPOSOJA IN UPORABA GRADIVA V PROSTEM PRISTOPU
Izposoja gradiva iz prostega pristopa poteka tako, da sami stopite do polic, ki so označene po strokovnih področjih, poiščete želeno  gradivo in ga odnesete do izposojevalnega pulta, kjer si ga izposodite pri knjižničarju, ali pa si izberete samopostrežni način in si gradivo izposodite sami s pomočjo knjigomata. Če izbranega gradiva ne najdete, se obrnite na knjižnično osebje pri informacijskem pultu. Nanje se lahko obrnete tudi, ko želite poiskati podatke o gradivu, v primeru enostavnih poizvedb ali kakršnih koli drugih vprašanj. Za bolj zapletene informacijske poizvedbe vas bodo napotili k informacijskim specialistom.

ROK IZPOSOJE
Rok izposoje za gradivo (knjige in tiskane revije) je 14 dni.

PODALJŠEVANJE ROKOV ZA IZPOSOJENO GRADIVO

 • Rok izposoje je mogoče podaljšati trikrat. Po izteku tega roka mora član gradivo fizično prinesti v knjižnico in si ga (če ni rezervirano) lahko ponovno izposodi za 14 dni in ga potem ponovno trikrat podaljša. V primeru, da član roka ne podaljša pravočasno, mora za obdobje od datuma poteka izposoje do datuma podaljšanja plačati zamudnino.

 • Za zelo iskano knjižnično gradivo lahko pristojni delavci knjižnice rok izposoje skrajšajo. Na krajši rok izposoje je član opozorjen tudi pisno – na seznamu izposojenega gradiva, ki ga prejme ob izposoji.

 • Podaljšanje ni avtomatično.

NAČINI PODALJŠEVANJA ROKOV ZA IZPOSOJENO GRADIVO
Član lahko podaljša rok izposoje (vsaj dan pred iztekom izposojevalnega roka):

ONEMOGOČENO PODALJŠEVANJE GRADIVA
Gradiva ni mogoče podaljšati:

 • če je rezervirano,

 • če je že prekoračen rok izposoje ali če je že doseženo število možnih podaljšanj (osebno pri delavcih knjižnice, preko telefona ali elektronske pošte),

 • če ima gradivo poseben status (krajši rok izposoje) ali če so na uporabnikovi kartoteki zabeležene neporavnane denarne obveznosti. ki presegajo 10,00 € ali so starejše od 30 dni, ne glede na višino zneska,

 • ob potečenem članstvu uporabnika.

NAROČANJE GRADIVA, REZERVIRANJE IN PODALJŠEVANJE ROKA IZPOSOJE
Gradivo lahko naročite, rezervirate ali podaljšate:

 • osebno,

 • po telefonu: tel. 01 2003 408 – naročanje gradiva iz skladišča, ki ga naročite iz skladišča do 10 min do polne ure, lahko dvignete ob polni uri, tel. 01 2003 400 ali 200 448 – naročanje gradiva iz prostega pristopa, podaljšanje roka izposoje ali rezervacija gradiva,

 • po elektronski pošti:

 • izposoja@ctk.uni-lj.si,
 • prek spletnega vmesnika Moja knjižnica v sistemu COBISS/OPAC; za uporabo sistema Moja knjižnica potrebujete geslo za COBISS/OPAC, ki ga dobite pri vpisu v knjižnico.

O CTK
Katalog informacij javnega značaja
Poslanstvo in vizija CTK
Oddelki in službe CTK
Zgodovina CTK
CTK v slikah
UPORABNE INFORMACIJE
Kontakti
Delovni čas in koledar
Kje nas najdete?
Cenik storitev
Uporaba e-virov
Ogledi knjižnice
INFORMACIJSKI VIRI
Katalog CTK
Portal DiKUL
Katalog inf. virov UL
Katalog e-gradiv UL
E-slovarji
Specializirane podatkovne zbirke za tehniko
Katalog standardov CTK
STORITVE
Vpis in izposoja gradiva
Uporaba čitalnic
Medknjižnična izposoja in posredovanje dokumentov
Informacijske storitve
Izdelava bibliografij
Usposabljanje uporabnikov
Eduroam.si
PATLIB informacijski center
Knjižnica FKKT
Nemška knjižnica - Deutsche Bibliothek
KONZORCIJI CTK
Novice in obvestila
Kontakti
Člani konzorcijev
Naročeni e-viri

 
AKTUALNO
Možnosti obveščanja
Spletni dnevnik CTK
Spletni dnevnik DiKUL
Publikacije CTK
CTK na družabnih omrežjih
 
Kolofon © 1998-2018 CTK - Vse pravice pridržane