Začetna stran Kontakti Kazalo Obveščanje uporabnikov  
Začetna stran | Storitve | Nemška knjižnica/Deutsche Bibliothek Facebook CTK Twitter CTK Možnosti obveščanja Pišite nam 
STORITVE
Vpis in izposoja gradiva
Uporaba čitalnic
Medknjižnična izposoja in   posredovanje dokumentov
Informacijske storitve
Izdelava bibliografij
Usposabljanje uporabnikov
Eduroam.si
Patlib center
Knjižnica FKKT
Nemška knjižnica - Deutsche Bibliothek
Nemška knjižnica - Deutsche Bibliothek

Nemška knjižnica je splošna knjižnica z gradivom iz nemškega govornega območja, ki deluje v sklopu CTK.

NK/DB je pričela delovati 1995 pod imenom Nemška čitalnica na pobudo uprave Goethejevega instituta in po sklepu slovenske vlade kot samostojna enota CTK. Njena naloga je širjenje nemške bralne kulture v Sloveniji. Je partner Goethejevega instituta.

Gradivo je v nemškem jeziku in se izposoja na dom. Članstvo je brezplačno in namenjeno vsem, posebno javnosti z občim interesom za dežele z nemškega govornega področja in za njihovo kulturo, umetnost in izobraževanje ter študentom germanističnih fakultet ali fakultetam s poudarjeno zvezo z nemškim jezikom.

Knjižnično gradivo
Gradivo je postavljeno v 40. preglednih strokovnih skupinah v prostem pristopu. Na voljo je več kot 5.000 enot knjižničnega gradiva. Poleg knjig in 30. redno naročenih časnikov in časopisov ponujamo tudi akustične in vizualne medije. Čitalniški sedeži omogočajo sproščeno branje in uporabo interneta.

V NK(DB) boste našli poleg literature o nemškem domoznanstvu tudi:

 • sodobno izvirno leposlovje v nemškem jeziku, delno kot
  zvočne knjige na CD,

 • nemško arhitekturo in oblikovanje ter literarne vede/germanistiko kot vsebinske poudarke,

 • medijske učne komplete in nemške učbenike, dela o nemških strokovnih jezikih,

 • informacije o tečajih in izpitih na Goethejevem institutu,

 • velik izbor splošnih in strokovnih priročnikov in slovarjev,

 • strokovno literaturo o kulturi, humanistiki in družboslovju,

 • literaturo s posebnih področij: konflikti, ženske, Evropa, 2. svet. vojna,

 • 30 naročenih časnikov in časopisov, med njimi Süddeutsche Zeitung, Die Zeit, Spiegel, EPD-Film, Chronos, natur+kosmos, Literaturen, art, Titanic, Geo, Bibliotheksdienst, Kulturaustausch, Test, Wohnidee in mnogo drugih.

STORITVE IN PRIREDITVE NK(DB)
Poleg stalnih razstav knjižničnih novosti so v NK/DB redno tudi posebne prireditve:

 • literarna branja in književni pogovori

 • filmski in glasbeni večeri

 • vodstva in izobraževanje za skupine interesentov kot učence in dijake vseh stopenj, študente, obiskovalce Tretje univerze in učitelje.

Ponujamo še posredovanje informacij in izdelava poizvedb podporo prevajanju in overitev prevodov.

ODPIRALNI ČAS:
pon, sre, čet 9-15
torek 12-18 (v avgustu le do 15)
petek 9-13

Kontakt: brane.cop@ctk.uni-lj.si  tel.: (01) 200 34 28

Die Deutsche Bibliothek ist eine öffentliche Bibliothek im Rahmen der CTK (TZB - Technische Zentralbibliothek). Der Bestand ist in deutscher Sprache.

DB/NK nahm 1995 unter dem Namen Deutscher Lesesaal auf Anregung der Zentralverwaltung des Goethe-Instituts und nach Beschluss der slowenischen Regierung als selbstständige Abteilung der TZB ihre Tätigkeit auf. Ihre Aufgabe ist die Verbreitung der deutschen Lesekultur in Slowenien. Sie ist Partner des Goethe-Instituts.

Der Bestand ist in deutscher Sprache und wird außer Haus entliehen. Die Anmeldung ist kostenlos und jedermann offen, besonders an deutschsprachigen Ländern interessierter Öffentlichkeit, an deutschsprachiger Kultur, Kunst und Bildung Interessierten sowie Studenten an germanistischen Fakultäten oder anderen Fakultäten mit starkem Deutschbezug.

Medienangebot

Der Bestand ist in 40 übersichtlichen Sachgruppen geordnet frei zugänglich. Das Angebot umfasst über 5.000 Medieneinheiten. Nebst Büchern und 30 regelmäßig abonnierten Zeitungen und Zeitschriften werden Audio- und Videomedien angeboten. Die Leseplätze ermöglichen entspannte Lektüre und die Nutzung des Internets.

In der DB/NK finden Sie neben Literatur zur Deutschlandkunde noch:

 • moderne deutschsprachige Originalliteratur, zum Teil als
  Hörbücher auf CDs,

 • deutsche Architektur und Design sowie Literaturwissenschaft/Germanistik als Bestandsschwerpunkte,

 • Medienpakete und Deutschlehrbücher, Lehrwerke für deutsche Fachsprachen,

 • Informationen zu Deutschkursen und Prüfungen des Goethe-Instituts,

 • eine große Auswahl allgemeiner und fachlicher Nachschlagewerke und Wörterbücher

 • Sachliteratur zu Kultur-, Geistes- und Sozialwissenschaften,

 • Literatur zu den Sonderthemen: Konflikte, Frauen, Europa, II. Weltkrieg,

 • 30 abonnierte Zeitungen und Zeitschriften, darunter Süddeutsche Zeitung, Die Zeit, Spiegel, EPD-Film, Chronos, natur+kosmos, Literaturen, art, Titanic, Geo, Bibliotheksdienst,

 • Kulturaustausch, Test, Wohnidee und viele weitere.

Leistungen und Veranstaltungen
Neben ständiger Ausstellungen der Neuerwerbe bietet die DB/NK regelmäßig Sonderveranstaltungen an Lesungen und literarische Gespräche, Film- und Musikabende, Führungen und Einweisungen für interessierte Gruppen wie Schüler aller Stufen, Studenten, Studierende im 3. Lebensalter und Lehrer.

Öffnungszeiten:
Mon, Mit, Don 9-15
Dienstag 12-18 (im August nur bis 15 Uhr)
Freitag 9-13

Leiter: brane.cop@ctk.uni-lj.si   tel.: (01) 200 34 28
 

O CTK CTKKK
Katalog informacije javnega značaja
Poslanstvo in vizija CTK
Oddelki in službe CTK
Zgodovina CTK
CTK v slikah
UPORABNE INFORMACIJE
Kontakti
Delovni čas in koledar
Kje nas najdete?
Cenik storitev
Uporaba e-virov
Ogledi knjižnice
INFORMACIJSKI VIRI
Katalog CTK
Portal DiKUL
Katalog e-virov UL
E-revije
E-knjige
E-slovarji
Specializirane podatkovne zbirke za tehniko
Katalog standardov CTK
STORITVE
Vpis in izposoja gradiva
Uporaba čitalnic
Medknjižnična izposoja in posredovanje dokumentov
Informacijske storitve
Izdelava bibliografij
Usposabljanje uporabnikov
Eduroam.si
Patlib center
Knjižnica FKKT
Nemška knjižnica - Deutsche Bibliothek
KONZORCIJI CTK
Novice in obvestila
Kontakti
Člani konzorcijev
Naročeni e-viri

 
AKTUALNO
Možnosti obveščanja
Spletni dnevnik CTK
Spletni dnevnik DiKUL
Publikacije CTK
CTK na družabnih omrežjih
 
Kolofon © 1998-2012 CTK - Vse pravice pridržane