GPS in digitalna kartografija v Sloveniji

Uroš Kunaver

Dobrodošli!

Spletna stran je namenjena vsem uporabnikom GPS v Sloveniji, ki želijo več informacij o tej tematiki. Tu boste našli, transformacijske parametre za GPS, nekaj uporabnih povezav, programčke za preračunavanje med koordinatnimi sistemi ter seveda programsko opremo za pregledovanje digitalnih kart Slovenije in navigacijo 'KartaSlo'.

GPS je odličen navigacijski pripomoček, vendar velja opozoriti, da ima prav tako kot drugi inštrumenti tudi svoje omejitve. Zato je poznavanje in uporaba klasične orientacije in toprafije ter dela s kompasom nujno potreben pogoj za delo z GPS. Pri življensko nevarnih odločitvah in situacijah (npr. pristanek z jadralnim letalom v megli) se ne zanašajte izključno na GPS. Prav tako opozarjam, da je uporaba podatkov in programske opreme, objavljenih na tej strani, na vašo lastno odgovornost.

Parametri za pretvorbo iz WGS84 v lokalni geodetski sistem,
ki jih je potrebno vnesti v GPS, da nam ta kaže koordinate, ki ustrezajo slovenskim kartam.

Posebnost uporabe GPS v Sloveniji je, da so slovenske topografske karte narejene na osnovi geodetskega referenčnega sistema (angl. datum), ki ni vgrajen (vsaj po mojih informacijah) v noben GPS sprejemnik. Posledica tega je, da tovarniško nastavljen GPS kaže položaj za okrog 500 stran od tistega, ki ga odčitate na kartah. Pač pa skoraj vsi sprejemniki omogočajo, da uporabnik vstavi svoje transformacijske parametre s katerimi sprejemik svoj interni položaj (ki je v referenčnem sistemu WGS84) preračuna v uporabnikov referenčni sistem (angl. user datum). Na ta način prikazani podatki ustrezajo (v okviru napake) položaju, ki ga odčitamo s karte. Parametri so:

User datum: dx = 669 m,  dy = - 205 m,  dz = 472 m,  da = 739 m,  df = 0.1003748

User grid: longitude origin = E 15o 0.0',  scale = 0.9999,  false easting = 500 000,  false northing = 0

Parametre vnesemo na različnih sprejemnikih različno. V vseh primerih je potrebno v meniju z navigacijskimi parametri izbrati v seznamu referenčnih sistemov (Datum) opcijo User Datum. V nekaterih primerih se nato odpre stran, kjer vnesemo parametre (Garmin Etrex) v drugih sprejemnikih (Garmin 12XL) pa je stran s parametri posebej v meniju z navigacijski parametri. Ko smo vnesli transformacijske parametre in v seznamu referenčnih sistemov izbrali User Datum bo naš sprejemnik kazal pravilne geografske koordinate (geografsko širino in dolžino, angl. latitude, longitude).

Če želimo, da bo naš spremenik namesto geografskih koordinat (ki so težke za odčitavanje s kart) kazal koordinate kvadratne mreže, ki je natisnjena na naših topografskih kartah, moramo v seznamu koordinatnih sistemom za prikaz podobno kot zgoraj izbrati User Grid in vnesti podatke zanj. Nekatere slovenske karte pri y koordinatah izpuščajo začetno številko 5 (tako da je koordinata trimestna), saj celotno slovensko ozemlje leži v območju y koordinat 5000-5999km. Če želimo prikaz brez začetne petice, moramo nastaviti false northing na -5 000 000. Po mojih izkušnjah je bolje, da je prikazana tudi začetna petica, saj tako že na prvi pogled ločimo, katera je x in katera je y koordinata. Če pa na karti začetne petice ni, pa pač upoštevamo le ostale številke. Program KartaSlo prikazuje koordinate z vključeno začetno petico.

Parametri, ki jih vnesemo v GPS sprejemnik so poenostavitev pravih transformacijskih parametrov, ki jih v GPS ne moremo vnesti in so izračunani z določenim kompromisom (na robovih Slovenije odstopajo na nekaj metrov od "pravih"). Zgoraj navedeni parametri so le ena od kompromisnih rešitev (ki po avtorjevih večletnih izkušnjah zagotavlja dovolj točen položaj), na spletu pa so objavljeni tudi drugi, enako dobri parametri.

Programska oprema za pregledovanje digitalnih kart in navigacijo  'KartaSlo' 

  • Opis: Programska oprema KartaSlo je namenejena pregledovanju digitalnih kart Slovenije (izdelanih na geodetski upravi RS in drugih), digitalizaciji in izvažanju navigacijskih točk za uporabo v GPS ter online navigaciji. Podrobnosti si preberite v navodilih.

  • Pogoji uporabe: Uporaba programske opreme 'KartaSlo' je dovoljena brezplačno fizičnim osebam za osebno, nepridobitno dejavnost pod pogojem, da je uporabljeni kartografski material licenciran uporabniku. Kakršnakoli uporaba nelicenciranega ali kako drugače nelegalno pridobljenega kartografskega materiala s to programsko opremo je najstrožje prepovedana. Kakršnakoli komercialna uporaba ali uporaba v okviru katerekoli organizacije brez avtorjevega dovoljenja ni dovoljena. Strogo prepovedana je tudi prodaja ali vključevanje te programske opreme v paket z drugimi produkti, kot tudi modifikacije in povratni inženiring programske opreme. Avtor ne prevzema nobene odgovornosti za uporabo ali zlorabo te programske opreme ali za kakršnekoli posledice njene uporabe. Programska oprema je na voljo 'takšna ko je' in uporabnik prevzema nase celotno tveganje, povezano z njenim delovanjem oziroma z njeno primernostjo uporabnikovemu namenu. Z uporabo programske opreme se uporabnik implicitno strinja z gornjimi določili in sprejema navedene pogoje uporabe.
    Programska oprema je avtorsko zaščitena po Zakonu o avtorskih in drugih pravicah. Copyright (C) 1997-2002 by Uroš Kunaver.

Ver. 2.1.04a: Dodane so nove možnosti pri delu z iskalnim področjem in odpravljene nekatere napake (sedaj je možna uporaba tudi prez prijavljenega tiskalnika).
Download:
v obliki ZIP arhiva (KartaSlo21.zip), v obliki "self-extracting" EXE datoteke (KartaSlo21zip.exe). Za razpakiranje ZIP arhiva potrebujete program, ki podpira ZIP format arhivov. Za razpakiranje EXE datoteke to enostavno poženete in sledite navodilom. Privzeti imenik za namestitev je C:\Program Files\KartaSlo.
  • Navodila (Zaenkrat so na voljo navodila za namestitev, delo s kartami, delo z navigacijskimi točkami in GPS. Ostalo sledi...).
    Navodila so na voljo tudi v obliki ZIP arhiva (KartaSloMan.zip) ali v obliki "self-extracting" EXE datoteke (KartaSloManZip.exe). Razpakirajte jih na poljuben (najbolje prazen) direktorij in odprite datoteko KartaSlo-navodila.html.

  • Pregled verzij: Tu dobite pregled nad tem, kaj je bilo dodano oziroma popravljeno v posameznih verzijah si oglejte .

Drugi programi

  • V pripravi...

Dokumentacija

Povezave na različne druge strani s GPS tematiko.

 

Na tej strani zapisani podatki odražajo avtorjevo osebno mnenje in ne mnenja CTK. Uporaba podatkov in programov je na lastno odgovornost.
Uroš Kunaver 1999-2004 Zadnja sprememba: 2.8.2004 Pošljite sporočilo avtorju na naslov: uros.kunaver@ctk.uni-lj.si