Začetna stran Kontakti Kazalo Obveščanje uporabnikov  
Začetna stran | Informacijski viri Facebook CTK Twitter CTK Možnosti obveščanja Pišite nam 
INFORMACIJSKI VIRI
Katalog CTK
Portal DiKUL
Katalog inf. virov UL
Katalog e-gradiv UL
E-slovarji
Specializirane podatkovne zbirke za tehniko
Katalog standardov CTK
Informacijski viri

V CTK je na voljo pester izbor različnih informacijskih virov.

Fond tiskanih virov obsega okoli 92.500 knjig, 34.000 letnikov znanstvenih in strokovnih revij (od tega okoli 400 naslovov tekoče naročenih revij) ter okoli 58.000 standardov.

V zbirki tiskanih knjig so zastopani učbeniki, ki so predpisani za različne študijske programe tehnike in naravoslovja, raznovrstne znanstvene in strokovne monografije, zborniki, poročila, splošni in strokovni priročniki, slovarji, enciklopedije ter druge referenčne monografske publikacije. Tiskane revije predstavljajo izbor najpomembnejših strokovnih in znanstvenih revij s področja tehnike in naravoslovja; bogat arhiv teh revij je pomemben vir informacij za obdobje, ki ga ne pokrivajo elektronski viri. Med tiskanimi revijami je tudi nabor slovenskih znanstvenih, strokovnih in poljudnoznanstvenih revij s področja tehnike in naravoslovja.

Še bogatejša ponudba knjižničnih informacijskih virov je dostopna v elektronskem okolju. Knjižnica je vključena v Digitalno knjižnico Univerze v Ljubljani, ki omogoča iskanje informacij v globalnem indeksu orodja za odkrivanje informacij EBSCO Discovery Service, ki pokriva svetovno znanstveno in strokovno produkcijo na vseh področjih znanosti in zajema na milijone metapodatkov, pridobljenih od različnih založnikov in ponudnikov podatkovnih zbirk, revij, knjig, zbornikov in drugega gradiva ter iz katalogov tujih knjižnic, kakor tudi vire s celotnimi besedili  publikacij (e-revije, e-knjige) in prosto- oz. odprtodostopne  vire na spletu.

V Katalogu informacijskih virov UL lahko uporabniki na enem mestu dobijo informacijo o naročniških informacijskih virih, ki jih poleg CTK zagotavljajo tudi druge knjižnice Univerze v Ljubljani. Tako lahko izbirajo med več kot 100 različnimi elektronskimi informacijskimi viri, kot so bibliografske podatkovne zbirke, zbirke e-revij, zbirke e-knjig, zbirke e-slovarjev, zbirke patentov, standardov in druge vrste podatkovnih zbirk, ki vsebinsko pokrivajo različne vede in strokovna področja.

Zbirka elektronskih informacijskih virov Digitalne knjižnice Univerze v Ljubljani obsega:
 - več kot 100 različnih bibliografskih servisov za različne vede in strokovna področja,
 - več kot 60.000 znanstvenih, strokovnih in drugih periodičnih publikacij revij v e-obliki, tudi iz odprtega dostopa,
 - več kot 200.000 e-knjig, tudi iz odprtega dostopa,
 - e-slovarje,
 - katalog knjižnic UL,
 - različne druge vrste gradiva v e-obliki, kot so standardi, znanstvena poročila, zborniki konferenc ipd.,
 - različne digitalne zbirke visokošolskih in drugih del UL.

Uporaba elektronskih informacijskih virov je določena z licenčnimi pogoji, povzetimi v pogojih uporabe elektronskih informacijskih virov.

Tehnične informacije v zvezi z dostopom in uporabo podatkovnih zbirk lahko dobite na tel. 041 756 308 ali po e-pošti dikul-help@ctk.uni-lj.si. Za informacije v zvezi z vsebino posameznih zbirk ter za naročilo informacijskih poizvedb se lahko obrnete na informacijske specialiste na tel. 01 2003 403 ali po e-pošti info-center@ctk.uni-lj.si. Od 15.00 do 24.00 se lahko za naročilo poizvedb obrnete na tel. 01 2003 401.

O CTK
Katalog informacij javnega značaja
Poslanstvo in vizija CTK
Oddelki in službe CTK
Zgodovina CTK
CTK v slikah
UPORABNE INFORMACIJE
Kontakti
Delovni čas in koledar
Kje nas najdete?
Cenik storitev
Uporaba e-virov
Ogledi knjižnice
INFORMACIJSKI VIRI
Katalog CTK
Portal DiKUL
Katalog inf. virov UL
Katalog e-gradiv UL
E-slovarji
Specializirane podatkovne zbirke za tehniko
Katalog standardov CTK
STORITVE
Vpis in izposoja gradiva
Uporaba čitalnic
Medknjižnična izposoja in posredovanje dokumentov
Informacijske storitve
Izdelava bibliografij
Usposabljanje uporabnikov
Eduroam.si
PATLIB informacijski center
Knjižnica FKKT
Nemška knjižnica - Deutsche Bibliothek
KONZORCIJI CTK
Novice in obvestila
Kontakti
Člani konzorcijev
Naročeni e-viri

 
AKTUALNO
Možnosti obveščanja
Spletni dnevnik CTK
Spletni dnevnik DiKUL
Publikacije CTK
CTK na družabnih omrežjih
 
Kolofon © 1998-2018 CTK - Vse pravice pridržane