Začetna stran Kontakti Kazalo Obveščanje uporabnikov  
Začetna stran | Informacijski viri | Pogoji uporabe računalnikov, storitev interneta ter informacijskih virov v CTK Facebook CTK Twitter CTK Možnosti obveščanja Pišite nam 
INFORMACIJSKI VIRI
Katalog CTK
Portal DiKUL
Katalog inf. virov UL
Katalog e-gradiv UL
E-slovarji
Specializirane podatkovne zbirke za tehniko
Katalog standardov CTK
Pogoji uporabe računalnikov, storitev interneta ter elektronskih informacijskih virov  v CTK

Način in pogoje uporabe računalnikov, storitev interneta ter elektronskih informacijskih virov v CTK-ju določa poseben pravilnikl z naslovom Pogoji uporabe računalnikov, storitev interneta ter elektronskih informacijskih virov v CTK.

Kratek povzetek pravilnika:

Računalniki v računalniški učilnici so namenjeni izključno za uporabo elektronskih informacijskih virov za potrebe študija, raziskovalnega in strokovnega dela. Informator ima pravico, da v primeru rabe računalnika v računalniški sobi v drugačne namene od predpisane, uporabniku ne dovoli nadaljnje uporabe. Zaradi omejenega števila računalnikov so uvedene časovne omejitve in možnost vpisa v vrstni red čakajočih, ko so vsi računalniki zasedeni.

Uporabniki lahko v knjižnici brezplačno uporabljajo licencirane elektronske informacijske vire in storitve interneta v skladu z določili avtorskopravne zakonodaje in licenčnih pogodb.
 

Uporabniki elektronskih informacijskih virov, dostopnih v CTK, se obvezujejo:

 • da bodo skrbeli za tajnost dodeljenih gesel, ki jih ne smejo posredovati drugim osebam,

 • da ne bodo skušali pridobiti neupravičenega dostopa do podatkov, programske opreme, servisov in uporabniških imen na računalnikih ali omrežjih, za katere nimajo ustreznih pooblastil,

 • da bodo podatke, pridobljene iz elektronskih informacijskih virov, naročenih ter dostopnih v CTK, uporabljali le za nepridobitne namene v okviru izobraževalnih in raziskovalnih dejavnosti,

 • da podatkov iz elektronskih informacijskih virov, naročenih ter dostopnih v CTK ne bodo kopirali, distribuirali, prodajali ali z njimi gradili svojih podatkovnih zbirk,

 • da si bodo za lastne potrebe naredili le en izvod izpisov posameznega iskanja v elektronski ali papirni obliki.


Za nedopustno uporabo računalnikov v CTK se šteje

 • uporaba dostopa do omrežja za pridobitniške dejavnosti,

 • namerno motenje in onemogočanje dela drugih uporabnikov,

 • spreminjanje nastavitev strojne in programske opreme,

 • pridobivanje podatkov na način, ki krši avtorske pravice,

 • pregledovanje, ustvarjanje, pošiljanje ali objavljanje podatkov z računalnikov CTK z žaljivimi, sovražnimi ali drugimi neprimernimi vsebinami ter podatkov, katerih objava predstavlja kaznivo dejanje,

 • posredovanje lažnih ali zavajajočih podatkov pri prijavi za uporabo računalniške učilnice,

 • uporaba servisov, ki niso namenjeni javni uporabi,

 • uporaba “P2P” programske opreme,

 • nameščanje in uporaba programov ali postopkov, katerih namen ali posledica je krnjenje integritete in stabilnega delovanja računalnika, računalniškega sistema ali omrežja.

Uporabniki ne smejo spreminjati nastavitev računalnikov oziroma terminalov. Prav tako ne smejo fizično izklapljati računalnikov z omrežja in nanj priklapljati svojih računalnikov. Odgovarjajo za uporabo računalnikov v knjižnici, ki je v nasprotju s Pogoji uporabe računalnikov, storitev interneta ter elektronskih informacijskih virov v CTK.

Knjižnica ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala na prenosnih podatkovnih medijih uporabnika (disketa, CD, DVD, USB, prenosni disk).

Knjižnica si pridržuje pravico začasno ali stalno omejiti uporabo računalniške tehnologije v knjižnici članom, ki ne upoštevajo splošnih pogojev in omejitev, navedenih v 12. in 13. in 14. členu tega pravilnika. Pristojni knjižničar je dolžan uporabnika opozoriti, da krši pravila in ga pozvati, da preneha z nezaželenim načinom uporabe računalnika. Če uporabnik pravila kljub opozorilom krši dalje, knjižničar napiše uradni zaznamek in ga pošlje direktorju.


Večkratne ponavljajoče se kršitve uporabe računalnikov CTK se štejejo kot težja kršitev Pravilnika o splošnih pogojih poslovanja.


CTK si pridržuje pravico do ustreznih ukrepov, če presodi, da so bila kršena pravila dopustne uporabe. Med ukrepe spada onemogočanje dostopa oz. odvzem pravice dostopa do računalnikov CTK.
Vsa kazniva dejanja, povzročena z uporabo računalnikov CTK, bo knjižnica nemudoma naznanila pristojnim organom.

Celotno besedilo pravilnika

O CTKK
Katalog informacij javnega značaja
Poslanstvo in vizija CTK
Oddelki in službe CTK
Zgodovina CTK
CTK v slikah
UPORABNE INFORMACIJE
Kontakti
Delovni čas in koledar
Kje nas najdete?
Cenik storitev
Uporaba e-virov
Ogledi knjižnice
INFORMACIJSKI VIRI
Katalog CTK
Portal DiKUL
Katalog inf. virov UL
Katalog e-gradiv UL
E-slovarji
Specializirane podatkovne zbirke za tehniko
Katalog standardov CTK
STORITVE
Vpis in izposoja gradiva
Uporaba čitalnic
Medknjižnična izposoja in posredovanje dokumentov
Informacijske storitve
Izdelava bibliografij
Usposabljanje uporabnikov
Eduroam.si
PATLIB informacijski center
Knjižnica FKKT
Nemška knjižnica - Deutsche Bibliothek
KONZORCIJI CTK
Novice in obvestila
Kontakti
Člani konzorcijev
Naročeni e-viri

 
AKTUALNO
Možnosti obveščanja
Spletni dnevnik CTK
Spletni dnevnik DiKUL
Publikacije CTK
CTK na družabnih omrežjih
 
Kolofon © 1998-2018 CTK - Vse pravice pridržane