O avtorjih

Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani

Trg republike 3

1000 Ljubljana

Vsebina:

Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani

Glavni urednik:

Tilen Mandelj

Uredniški odbor:​

Tilen Mandelj​

Miro Pušnik

​dr. Uroš Kunaver

Mitja Vovk Iskrić

Tomaž Fidler

Oblikovanje:​

Tilen Mandelj

Tomaž Fidler

mag. Doris Dekleva Smrekar

Fotografije:

Gašper Lešnik