Novice iz sveta

Global Space Exploration Conference 2021 (GLEX 2021)

Leta 2021 praznujemo 60 let, odkar je Jurij Gagarin poletel v vesolje. Ob obletnici tega pomembnega mejnika sta organizaciji IAF (International Astronautical Federation) in ROSCOSMOS organizirali konferenco GLEX (Global Exploration Conference) v Sankt Peterburgu med 14. in 18. junijem 2021. Tukaj so se zbrali vodilni s tega področja in seveda inženirji, znanstveniki, izobraževalne ustanove in drugi. Pogovori so se odvijali na področju rezultatov, izzivov, rešitev in o možnostih, iz katerih se lahko naučimo kaj več o tem, kako še naprej raziskovati vesolje.

Sodeloval je tudi slovenski študent, ki zaključuje 1. stopnjo bolonjskega študija na Fakulteti za strojništvo.

Več o tem: https://www.iafastro.org/events/global-series-conferences/glex-2021/

GLEX 2021

Kako kolibriji brenčijo

Nove merilne tehnike so odkrile, kako krila kolibrija proizvajajo svoj karakteristični mrmrajoči zvok. Raziskovalci so z 12 kamerami za snemanje velikih hitrosti, 6 ploščicami za merjenje pritiska in 2176 mikrofoni opazovali kolibrije. S svojimi mehkimi kompleksnimi krili kolibri proizvaja podoben zvok kot žuželke, ki imajo krila veliko enostavnejša. Ta novi vpogled na proizvajanje zvoka lahko pomaga raziskovalcem narediti ventilatorje in drone veliko tišje.

Vir: Sciencedaily.com

Kolibri

Načrt za izboljšanje in zagotovitev dobrega prezračevanja v zaprtih prostorih v okviru COVID-19

Svetovna zdravstvena organizacija WHO je marca 2021 objavila publikacijo o načrtu za izboljšanje in zagotovitev dobrega prezračevanja v zaprtih prostorih v okviru COVID-19 (Roadmap to improve and ensure good indoor ventilation in the context of COVID-19).

Vir: https://www.who.int/publications/i/item/9789240021280

2021 je evropsko leto železnic!

EU se je odločila leto 2021 imenovati za “evropsko leto železnic”, v katerem bo spodbujala uporabo železnic kot varnega in trajnostnega prometnega sredstva.

Več o tem: https://www.europarl.europa.eu/news/sl/headlines/eu-affairs/20210107STO95106/2021-evropsko-leto-zeleznic

Standardi

Novice iz Slovenije

Novi bioinsekticidi za zatiranje rastlinskih škodljivcev

Novi proteinski bioinsekticidi, ki so selektivno toksični za dva gospodarsko najbolj pomembna rastlinska škodljivca.

Raziskovalci z Biotehniške fakultete (BF), iz Kmetijskega inštituta Slovenije (KIS) ter iz Medicinske fakultete (MF) so odkrili nove proteinske bioinsekticide, ki so selektivno toksični za v svetovnem merilu dva gospodarsko najbolj pomembna rastlinska škodljivca – koloradskega in koruznega hrošča.

Vir: www.uni-lj.si

Koloradski hroč

IZS (inženirska zbornica Slovenije) 25 let poslovanja

IZS (inženirska zbornica Slovenije letos obeležuje 25 let poslovanja). V okviru projektnega sodelovanja z Zavodom za gradbeništvo Slovenije je ob obletnici nastal kratek film Inženirji varujemo življenja, s katerim želijo opozoriti na ranljivost starejšega stavbnega fonda v Sloveniji.

Vir: https://www.izs.si/aktualno/novice/inzenirji-varujemo-zivljenja

Požarna varnost

V zadnjih letih smo bili priča večim požarom planinskih koč. Pri preprečevanju požarov je zelo pomembna požarna varnost, več o tem pa si lahko preberete v članku: Požarna varnost v planinskih kočah.

Novice iz CTK

E-razstava Petre Durini: V iskanju toplote… Ko nevidno postane vidno”

Avtorica razstave Petra Durini »V iskanju toplote« želi opazovalcu omogočiti pogled skozi detektor termokamere, ki nam nevidno infrardeče sevanje pretvori v sliko.

S serijo posnetih termogramov želi na poljuden način prikazati uporabo infrardeče termografije na različnih področjih gradbeništva, strojništva, elektrotehnike, veterine, medicine, energetike, okolja in v vsakdanjem življenju.

Več o tem: http://www.ctk.uni-lj.si/v-iskanju-toplote-ko-nevidno-postane-vidno/

Petra Durini- fotografije s termokamero

IZBOR DOKTORSKIH DISERTACIJ

s področja tehnike in naravoslovja na UL

Drugi novi doktorati na UL

Nagrade in priznanja

Zoisove nagrade

Letos je bilo podeljenih šest Zoisovih nagradpet Zoisovih priznanjdve Puhovi nagradiPuhovo priznanje in priznanje Ambasador znanosti.

Prejemnika Zoisove nagrade za življenjsko delo sta:

 • prof. dr. Tamara Lah Turnšek in
 • prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik.

Prejemniki Zoisove nagrade za vrhunske dosežke so:

 • prof. dr. Barbara Malič, za vrhunske znanstvene dosežke na področju biokemije in molekularne biologije;
 • prof. dr. Gregor Anderluh, za vrhunske znanstvene dosežke na področju raziskav elektrokaloričnih keramičnih materialov,
 • prof. dr. Andrej Filipčič, prof. dr. Samo Stanič in prof. dr. Marko Zavrtanik za vrhunske dosežke pri raziskavah kozmičnih delcev ekstremnih energij in
 • izr. prof. dr. Kozma Ahačič za vrhunske dosežke pri raziskovanju slovenske jezikovne preteklosti in sedanjosti ter inovativne predstavitve znanstvenih dosežkov različnim uporabnikom.

Zoisova priznanja

Zoisovo priznanje za pomembne dosežke prejmejo:

 • prof. dr. Katarina Čufar, za pomembne dosežke za razvoj dendrokronologije in znanosti o lesu,
 • prof. dr. Boris Kryštufek, za pomembne dosežke pri raziskovanju biodiverzitete sesalcev,
 • izr. prof. dr. Lara Lusa, za znanstvene dosežke pri razvoju metodologije medicinske statistike,
 • prof. dr. Samo Kralj, za pomembne znanstvenoraziskovalne dosežke na področju fizike mehke snovi in
 • prof. dr. Miha Škerlavaj, za prispevek svetovni znanosti na področju razumevanja ravnanja z  znanjem in inovativnostjo.

Puhova nagrada in priznanje

Republika Slovenija Od leta 2005 podeljuje Puhova priznanja ter od leta 2018 tudi Puhove nagrade, ki jih prejmejo posameznice ali posamezniki, ki so zaslužni za izume, tehnološke in netehnološke razvojne dosežke ter uporabo znanstvenih izsledkov vseh znanstvenih področij pri uvajanju novosti v gospodarsko in družbeno prakso.

Letošnji prejemnik Puhove nagrade za življenjsko delo je prof. dr. Janez Trontelj, prejemnik Puhove nagrade za vrhunske dosežke za razvoj inovativnih elektronskih sistemov pa je dr. Janko Petrovčič. 

Puhovo priznanje za inovativno tehnologijo povečanja izkoristka primarnega goriva za potrebe visokotemperaturnega ogrevanja je prejel prof. dr. Darko Goričanec

Ambasador znanosti

Naziv Ambasador znanosti Republike Slovenije podeljujemo od leta 2017, in sicer za pomembne dosežke pri promociji in razvoju slovenske znanstvene in razvojne dejavnosti v tujini.

Letos priznanje Ambasador znanosti Republike Slovenije prejme prof. dr. Boštjan Kobe. 

Podrobnejše obrazložitve nagrad in priznanj smo zbrali v spodaj pripetem dokumentu.

Vsem nagrajenkam in nagrajencem iskreno čestitamo. 

Vir: Zbornik_Zois_2020.pdf

Knjižne novosti

Handbook of Citizen Science in Ecology and Conservation

Avtorji: Christopher A. Lepczyk, Owen D. Boyle, Timothy L. V. Vargo

Vsebina: Ta knjiga za uporabo skupnostne znanosti na področju ekologije in zaščite je prvi praktični in izčrpen priročnik, ki nam pomaga pri izvedbi raziskovanja v naravoslovju, kjer sodelujejo znanstvena stroka in zaiteresirana javnost. Tovrsten način raziskovanja postaja v svetu vedno bolj pogost, zato vodje tovrstnih projektov iščejo najboljše možne načine za uspešne raziskave, kjer bodo zbrani visoko kvalitetni podatki, hkrati pa bodo prostovoljci dobili neprecenljive izkušnje.

V tej knjigi boste lahko našli koristne informacije, ki vam jih predstavljajo strokovnjaki z desetletji izkušenj s tega področja z vsega sveta.

Komu je knjiga namenjena? Knjiga je namenjena tako tistim, ki bi se radi začeli ukvarjati s skupnostno znanostjo, kot tudi tistim, ki bi radi izboljšali svoje projekte. Koristno jo lahko uporabljajo profesorji, študenti, nevladne in ostale organizacije.

Kje jo lahko najdem? Amazon.com

Zakaj sem knjigo izbrala? Ker je trenutno to zelo aktualno področje in se CTK s tem tudi ukvarja.
Informacijski specialist Tjaša Urbič, kemija in naravoslovje

Citizenscience knjiga

A Primer on Machine Learning Applications in Civil Engineering

Področje: gradbeništvo, računalništvo

Vsebina: Knjiga ponuja širok pregled razpoložljivih tehnik strojnega učenja, ki jih je mogoče uporabiti za reševanje problemov v gradbeništvu. Osnove teoretičnih in praktičnih vidikov so obravnavane na področjih vodnih virov, hidrološkega modeliranja, geotehničnega inženirstva, gradbeništva in upravljanja ter obalnega/morskega inženirstva. Vključeni so tudi zapleteni gradbeni problemi, kot so napovedovanje suše, napovedovanje rečnega toka, ocena temperature rosišča, modeliranje tlačne trdnosti betona, napovedovanje nivoja podtalnice in različna ostala napovedovanja v gradbeništvu.

Priporočilo: Raziskovalne podatke je pogosto potrebno analizirati, da bi iz njih dobili potrebne informacije.  Z metodami strojnega učenja se lahko obravnava precej zapletene odvisnosti med posameznimi parametri, ki vključujejo tako numerične kot logične pogoje. Knjiga ponuja ideje o tem, kako in kje uporabiti tehnike strojnega učenja za reševanje problemov. Zajema informacije o strojnem učenju in aplikacijah za analizo podatkov v zvezi z gradbenim inženirstvom.

Za koga je: Namenjena je študentom gradbeništva, raziskovalcem in drugim strokovnim delavcem na področjih gradbeništva
LINK (COBISS):

Priporoča informacijski specialist: Petra Durini

Naslovnica knjige: A Primer on Machine Learning Applications in Civil Engineering

Več knjižnih novosti

Založnik: Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani, Trg republike 3, 1000 Ljubljana
Urednica: dr. Tjaša Urbič (tjasa.urbic@ctk.uni-lj.si)

E-bilten CTK je glasilo Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani.

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z vsebinami E-biltena CTK sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite. Prispevke naslovite urednici e-biltena (tjasa.urbic@ctk.uni-lj.si).