Mreža odprte znanosti

Mreža odprte znanosti je svetovalni center na področju odprte znanosti, ki ga CTK organizira v sodelovanju z drugimi visokošolskimi in specialnimi knjižnicami v Sloveniji. Mreža nudi informacijsko svetovanje in usposabljanje uporabnikov na naslednjih področjih odprte znanosti:

  • Odprte objave (arhiviranje objav v repozitorijih, odprte objave v znanstvenih revijah, vprašanja avtorskih pravic pri odprtih objavah in drugo)
  • Upravljanje raziskovalnih podatkov (svetovanje na področju upravljanja raziskovalnih podatkov v skladu z načeli FAIR, arhiviranje raziskovalnih podatkov v podatkovne repozitorije, načrt ravnanja s podatki, raziskovalni podatki in avtorske pravice in drugo)
  • Skupnostna znanost – ang. citizen science (svetovanje na področju vzpostavitve in upravljanja projektov skupnostne znanosti, pomoč pri upravljanju projektov, dokumentiranje projektov, promocija projektov, pomoč pri iskanju izvajalcev in drugo)
  • Odprto izobraževanje (svetovanje pri implementaciji in uporabi odprtih infrastruktur za poučevanje, pomoč pri iskanju ustreznih odprto dostopnih informacijskih virov, odprto izobraževanje in avtorske pravice in drugo.

UPORABA STORITEV MREŽE JE ZA UPORABNIKE BREZPLAČNA!

Delovanje Mreže predstavlja del slovenske nacionalne odprte raziskovalne infrastrukture in jo CTK kot tako izvaja v okviru javne službe. Zato so vse storitve za uporabnike brezplačne.

Način delovanja mreže

Z nami se lahko dogovorite za različne oblike sodelovanja. Lahko se oglasite v knjižnici in se pogovorite z našimi informacijskimi specialisti. Lahko nas pokličete po telefonu ali pošljete elektronsko sporočilo.

Usposabljanja popolnoma brezplačno izvajamo v prostorih knjižnice, lahko pa pridemo tudi k vam in usposabljanje izvedemo v vašem delovnem okolju. Z velikim veseljem izvajamo tudi videokonferenčne predstavitve in usposabljanja. Pokličite nas in se dogovorite za obliko, vsebino in obseg usposabljanja.

Kontakti

Mitja Vovk Iskrić, vodja projekta, tel. 01 2003 420, e-pošta: mitja.vovk-iskric@ctk.uni-lj.si

Koordinacija projekta, upravljanje raziskovalnih podatkov, informacije o delovanju EOSC (European Open Science Cloud), informacije o delovanju RDA (Research Data Alliance), skupnostna znanost, odprto izobraževanje

Maja Vihar, informacijski specialist, tel. 01 2003 433, e-pošta: maja.vihar@ctk.uni-lj.si

Odprte objave, upravljanje z APC-ji, politike in mandati financerjev, vprašanja v zvezi z Načrtom S, analitika odprtega objavljanja, upravljanje raziskovalnih podatkov, odprto izobraževanje

Petra Durini, informacijski specialist tel. 01 2003 432, e-pošta: petra.durini@ctk.uni-lj.si

Raziskovalni podatki, vprašanja evalvacije raziskovalnega dela v odprti znanosti, skupnostna znanost

Dr. Uroš Kunaver, vodja Službe za IT in razvoj, tel. 01 2003 444, e-pošta: uros.kunaver@ctk.uni-lj.si

Skupnostna znanost, tehnična podpora, analize

Tilen Mandelj, samostojni strokovni sodelavec, tel. 01 2003 416, e-pošta: tilen.mandelj@ctk.uni-lj.si

Promocija, organizacija usposabljanj

Naše reference

CTK že dvajset let upravlja nabavne konzorcije mednarodne znanstvene literature ter se s tem srečuje s sodobnimi problemi in izzivi, ki se na področju znanstvene komunikacije pojavljajo v zadnjih desetletjih. Kot taka je knjižnica vsa ta leta posrednik med zahtevami in željami raziskovalnih institucij – članic konzorcija CTK ter med ponudbami komercialnih znanstvenih založb.

Z dobrim delom konzorcija CTK je knjižnica pridobila zaupanje uporabnikov. Na tej podlagi smo v zadnjih letih svoje delovanje razširili tudi na področje odprte znanosti. Omenimo naj le repozirij DiRROS, ki slovenskim raziskovalnim organizacijam omogoča, da lahko na enostaven in transparenten način arhivirajo svoja dela. V zadnjih letih v pogajanja z založbami vključujemo vse več zahtev glede odprtega publiciranja. Na področju raziskovalnih podatkov naše aktivnosti usmerjamo v delovanje repozitorija DiRROS, na vprašanja evalvacije raziskovalnega dela v luči raziskovalnih podatkov ter na sodelovanje z drugimi institucijami na tem področju kot sta na primer Arhiv družboslovnih podatkov in Research Data Alliance.

CTK je organizator vsakoletnega odmevnega srečanja Pogled na odprto znanost. S temi srečanji, na katerih nam predavajo eminentni predavatelji iz tujine, smo v Sloveniji začeli leta 2015. Z velikim veseljem ugotavljamo, da je naše strokovno srečanje preraslo okvirje Slovenije in danes gostuje v več kot deset evropskih državah.

Zagotovo ne vemo vsega. A to še ne pomeni, da vam ne moremo pomagati. Z velikim veseljem za pomoč zaprosimo naše kolege v Sloveniji ali na tujem.