Informacijska podpora in svetovanje raziskovalcem pri odprtem dostopu

Dejavnost strokovne skupine obsega: 

  • neposredno svetovanje raziskovalcem glede licenčnih in drugih pogojev odprtih objav člankov v posameznih znanstvenih revijah ter glede shranjevanja kopij člankov v izbranih repozitorijih,
  • organizacija in izvajanje usposabljanj na temo odprtega objavljanja (temeljni principi, obstoječe politike in zahteve financerjev, pogoji založnikov, informacijska podpora in svetovanje na tem področju, ipd.),
  • aktivno strokovno sodelovanje pri pripravi in izvajanju politik odprtega objavljanja na različnih nivojih.

Če ste zainteresirani, da za vaše uporabnike v vaših prostorih ali v CTK izpeljemo usposabljanje, nam sporočite.Podrobnejše informacije v zvezi s tem lahko pridobite na tel. 01 2003 433, e-pošta maja.vihar@ctk.uni-lj.si (ga. Maja Vihar).