Uporaba elektronskih virov

CTK svojim uporabnikom omogoča dostop do bogate ponudbe knjižničnih informacijskih virov v elektronskem, večinoma spletnem, okolju. Knjižnica je s svojimi viri vključena v Digitalno knjižnico Univerze v Ljubljani, zato lahko njeni uporabniki dostopajo do celotne ponudbe informacijskih virov, ki jih poleg CTK zagotavljajo tudi druge knjižnice Univerze v Ljubljani. Prek Digitalne knjižnice Univerze v Ljubljani lahko uporabniki z enega mesta dostopajo do več kot 100 različnih elektronskih informacijskih virov, kot so bibliografske podatkovne zbirke, zbirke e-revij, zbirke e-knjig, zbirke e-slovarjev, zbirke patentov in druge vrste podatkovnih zbirk, ki vsebinsko pokrivajo različne vede in strokovna področja.

V prostorih knjižnice lahko do različnih elektronskih informacijskih virov prihajajo vsi uporabniki, seveda ob upoštevanju specifičnih licenčnih pogojev.Za uporabo storitev interneta v čitalnici velja, da se morajo uporabniki za uporabo računalnikov in terminalov, razen terminalov za uporabo knjižničnega kataloga in terminalov v vhodni avli, včlaniti v knjižnico. Za pomoč se lahko zglasijo pri izposojevalnem pultu, kjer jih osebje knjižnice usmeri na enega izmed računalnikov, namenjenih za uporabo elektronskih informacijskih virov.

Uporabniki, ki prihajajo z Univerze v Ljubljani, lahko do večine elektronskih informacijskih virov dostopajo tudi izven prostorov CTK. Iz prostorov Univerze v Ljubljani lahko do informacij prihajajo brez posebne avtentikacije, za dostop izven prostorov Univerze v Ljubljani pa morajo uporabiti t.i. oddaljeni dostop. Za oddaljeni dostop uporabijo t.i. geslo za COBISS oz. za aplikacijo COBISS/Moja knjižnica, ki ga dobijo pri vpisu v eno izmed knjižnic Univerze v Ljubljani.

Običajno vstopno spletno mesto za uporabo elektronskih informacijskih virov CTK in Univerze v Ljubljani je portal Digitalne knjižnice Univerze v Ljubljani, ki poleg združevalnega iskanja omogoča številne druge funkcionalne možnosti.

Za pregledovanje ali iskanje naslovov e-knjig in e-revij, ki so dostopne uporabnikom UL, je na voljo Katalog e-gradiv UL, kjer lahko iščete po ažurnem seznamu e-knjig, e-revij in nekaterih drugih vrst dokumentov s celotnimi besedili (npr. standardov, poročil). Za uporabo elektronskih slovarjev lahko uporabite spletno mesto E-slovarji. Informacijski specialisti CTK so pripravili tudi seznam  za področje tehnike, ki prav tako lahko služi kot vstopna točka za uporabio elektronskih informacijskih virov. Za iskanje standardov lahko poleg bibliografske zbirke Perinorm ter portala SIST uporabite tudi Katalog standardov CTK, ki vsebuje podatke o zbirki standardov v naši knjižnici.

Informacije ter pomoč v zvezi z uporabo elektronskih informacijskih virov CTK lahko dobite pri informatorju pri izposojevalnem pultu ali po telefonu. Za informacije v zvezi s tehničnimi vprašanji delovanja portala DiKUL ter oddaljenega dostopa pokličite tel. 041 756 308 oz. nam pišite na dikul-help@ctk.uni-lj.si. Za vsebinska vprašanja lahko pokličete 01 2003 430 oz. nam pišete na e-pošto info-center@ctk.uni-lj.si.

Za uporabo elektronskih informacijskih virov veljajo Splošni pogoji uporabe licenčnega gradiva:

Uporaba licenčnega gradiva

Upravičeni uporabniki na univerzah so člani fakultet, študenti na podiplomskem in dodiplomskem študiju in zaposleni na fakultetah. Če knjižnica omogoča dostop do knjižničnega gradiva javnosti, sme omogočiti dostop do licenčnega gradiva in kopiranje iz licenčnega gradiva za študijske, raziskovalne in osebne namene tudi ostalim obiskovalcem, pod pogojem, da dostopajo do licenčnega gradiva v knjižnici.

Dostop do licenčnega gradiva obsega priklic, prikaz na zaslonu, iskanje, nalaganje, tiskanje in shranjevanje posameznih člankov za študijske raziskave, za izobraževalne in osebne namene. Kopiranje in shranjevanje je omejeno na posamične kopije zmernega števila posameznih člankov.

Kopiranje in shranjevanje celotnih številk revij upravičenim uporabnikom ni dovoljeno. Dovoljena je uporaba zmernega obsega licenčnega gradiva za pripravo predavanj in drugih gradiv za izobraževalne namene.

Omejitve uporabe licenčnega gradiva

Dostop do licenčnega gradiva je dovoljen samo upravičenim uporabnikom. Licenčnega gradiva ni dovoljeno prilagajati, prirejati, spreminjati, prevajati, oblikovati njegovih izvajanih del ali uporabljati licenčno gradivo na način, ki bi kršil avtorske pravice. Prav tako ni dovoljeno odstranjevanje, prikrivanje ali spreminjanje avtorske pravice ali drugih zaznamkov, ki so del licenčnega gradiva. Uporaba licenčnega gradiva v komercialne namene ni dovoljena.

Oddaljeni dostop do elektronskih informacijskih virov

Študentje in zaposleni na Univerzi v Ljubljani lahko do večine naročniških elektronskih virov informacij dostopajo z računalnikov CTK in NUK ter računalnikov, ki so nameščeni v prostorih Univerze v Ljubljani. Možen pa je tudi oddaljen dostop. Storitev oddaljenega dostopa zagotavlja Narodna in Univerzitetna knjižnica.

Kaj je oddaljeni dostop?

Kadar knjižnica omogoča svojim uporabnikom dostop do različnih naročniških elektronskih informacijskih virov, mora po določilih licenčnih pogodb zagotoviti, da do virov dostopajo samo njeni uporabniki.

Za dostop z lokacij Univerze v Ljubljani, CTK in NUK je za večino virov v uporabi način t.i. IP avtentikacije oz. nadzora dostopa do naročenih elektronskih virov za vse upravičene uporabnike, le v redkih primerih z uporabo uporabniškega imena in gesla.

Oddaljeni dostop pa omogoča uporabnikom dostop do virov s poljubne lokacije ob poljubnem času: od doma, iz internetne kavarne ipd. Za avtentikacijo potrebujete številko članske izkaznice knjižnice, v katero ste vpisani in veljavno geslo.

Kako uporabiti oddaljeni dostop?

Oddaljeni dostop do elektronskih informacijskih virov Univerze v Ljubljani lahko uporabljajo člani knjižnic, ki so vključene v sistem avtentikacije za oddaljeni dostop, t.j. knjižnic vseh akademij in fakultet UL ter CTK in NUK. Vključene knjižnice so navedene v spustnem seznamu na strani za prijavo v oddaljeni dostop. Informacijo o virih, do katerih je omogočen oddaljeni dostop za določene skupine upravičenih uporabnikov knjižnic UL, CTK in NUK, najdete v opisu posameznega vira v Katalogu inf. virov na DiKUL ali v seznamu virov na NUK-ovem Mrežniku.

Geslo za oddaljeni dostop

Oddaljeni dostop omogočamo aktivnim (vpisanim) članom vključenih knjižnic. Geslo za oddaljeni dostop je isto kot geslo za pregled izposojenega gradiva oziroma elektronsko naročanje preko računalniškega kataloga COBISS/OPAC (COBISS Moja knjižnica).

Če gesla še nimate, se oglasite v NUK oziroma CTK ali v knjižnici vaše fakultete oziroma oddelka, kjer bodo geslo vnesli v evidenco. Če sploh še niste vpisani v eno izmed knjižnic, zahtevajte to geslo pri vpisu v izbrano knjižnico. Geslo lahko začnete uporabljati takoj po vnosu. V NUK se vpišete na Turjaški 1, oddelek Izposoja/Vpis, pritličje soba 11, delovni čas od ponedeljka do petka od 9. do 18. ure, v soboto do 14 ure.

V CTK se vpišete na Trgu republike 3, oddelek Izposoje, 1. nadstropje, od ponedeljka do petka od 8.00 do 21.00 ure oz. med poletnim odpiralnim časom v ponedeljek, torek, četrtek in petek od 8.00 do 14.00 ure ter v sredo od 8.00 do 18.00 ure.

Potek protokola oddaljenega dostopa do inf. virov

Na spletnem mestu izbrane knjižnice izberete vstopno točko knjižnice do elektronskih virov (npr. na CTK strani Izbrani e-viri za področje tehnike). Če dostopate z lokacije, od koder za dostop ne potrebujete gesla, npr. iz CTK ali prostorov UL, vas povezava na vstopni točki usmeri neposredno na vir. Z vseh drugih lokacij pa potrebujete geslo. Pri vsakem elektronskem viru je navedeno, ali je oddaljen dostop možen in če je, kakšen licenčni režim je v uporabi.

Kliknite na povezavo za dostop do zbirke. Ker vmesnik zbirke ne prepozna vašega IP naslova, vas usmeri na sistem za avtentikacijo. Ker gre za varno prijavo, vas pred tem brskalnik običajno na to opozori. Ko nadaljujete, se pojavi prijavna stran, kjer izberete knjižnico, v katero ste vpisani, številko članske (študentske) izkaznice in geslo. Če brskalnik javi napako, npr. da strani ne more najti oziroma prikazati, potem dostop preprečuje požarni zid na vaši strani.

Prijava na oddaljeni dostop

Kliknite na gumb “Prijava”. Čez nekaj trenutkov se odpre poprej izbrani elektronski vir.

Licenčne omejitve

Geslo je namenjeno izključno za vašo osebno uporabo, ne smete ga razkriti drugim osebam. Dolžni ste spoštovati licenčna določila ponudnikov oziroma založnikov informacijskih virov. Licenčna določila so povzeta v pogojih uporabe elektronskih informacijskih virov. Proti kršiteljem bomo ukrepali v skladu z določili Pravilnika o delu z uporabniki posamezne knjižnice.

Informacijski viri so namenjeni samo vaši osebni rabi, če vaša institucija potrebuje dostop do vira, ga mora naročiti sama. 

Najpogostejša vprašanja

Zakaj nekaterih virov sploh ni mogoče uporabljati preko oddaljenega dostopa? Licenčna pogodba med založnikom oziroma ponudnikom vira in knjižnico mora dovoljevati oddaljeni dostop za uporabnike knjižnice. Nekateri založniki zahtevajo dodatno plačilo ali pa sploh ne dovoljujejo oddaljenega dostopa do virov. Knjižnice skušajo glede na svoje finančne zmožnosti omogočiti oddaljeni dostop za čim večje število virov.

Zakaj ne morejo vsi člani vseh vključenih knjižnic dostopati do vseh virov? Knjižnice imajo s ponudniki sklenjene licenčne pogodbe, ki med drugim določajo, katere članice UL imajo dostop in kateri uporabniki lahko uporabljajo oddaljen dostop do informacijskega vira. Tako imajo do največjega števila virov dostop (tudi oddaljeni) študenti in zaposleni UL, CTK in NUK ne glede na to, ali so vpisani v matični knjižnici, CTK ali NUK. Do določenega, ožjega nabora virov je dostop možen tudi še za vse ostale člane knjižnic UL, CTK in NUK, ki niso študenti ali zaposleni na UL. Nekateri viri pa so dostopni le z lokacij določenih fakultet ali z oddaljenim dostopom samo študentom in zaposlenim, ki so vpisani v določeno fakultetno knjižnico (npr. nekateri specifični viri za uporabnike BF, EF, FDV, FF, FŠ, MF). Če niste upravičeni do dostopa, vam servis po prijavi prikaže stran s sporočilom “Zavrnjen dostop zaradi licenčnih pogojev”. Natančne informacije o licenčnih pogojih oziroma režimu dostopa dobite pri opisu virov na vstopnih točkah do elektronskih virov.

Vpisan sem v več knjižnic na Univerzi v Ljubljani, katero knjižnico naj izberem pri prijavi? Najširše možnosti dostopa do inf. virov vam zagotavlja izbira knjižnice fakultete (oziroma akademije ali visoke šole), kjer študirate oziroma ste zaposleni. Če pa izberete npr. prijavo z vašo številko izkaznice NUK oziroma CTK, vas bo sistem sicer prepoznal kot študenta ali zaposlenega na Univerzi v Ljubljani, vendar v tem primeru morda ne boste mogli dostopati do nekaterih specifičnih informacijskih virov, ki so na voljo samo uporabnikom določenih fakultet.

Ali so na mojem računalniku potrebne kakšne posebne nastavitve? Na večini računalnikov ni treba spreminjati ničesar. Če pa boste naleteli na težave, preverite, če vaš brskalnik dopušča sprejem piškotkov (cookies) in če požarni zid vaše institucije, računalnika ali ponudnika interneta dopušča dostop do vrat v razponu od 2048 do 2348 na našem strežniku (http://nukweb.nuk.uni-lj.si:2048 … http://nukweb.nuk.uni-lj.si:2348). Te nastavitve morate popraviti sami oziroma skrbnik vašega lokalnega omrežja.

Kako dopustim sprejem piškotkov v brskalniku? V brskalniku Internet Explorer odprite ukazni meni Tools > in izberite Internet Options… > na kartici General pritisnite gumb Delete cookies…, tako boste zbrisali piškotke. Zatem izberite kartico Privacy > pritisnite gumb Advanced… > obkljukajte Override Automatic Cookie Handling, pri First-party cookies in Third-party cookies označite Accept ter obkljukajte Always Allow Session Cookies.