LocPanel
program za realistično vožnjo modelnih vlakov

Uroš Kunaver

Kratka predstavitev

LocPanel je program, ki podpira realistično vožnjo modelnih vlakov. To pomeni, da namesto upravljanja hitrosti, ločeno upravljamo moč motorja in zavore na enak način, kot v pravi lokomotivi. Oboje lahko upravljamo s standardnim ročnim upravljalnikom, program, ki teče v ozadju na računalniku, pa iz nastavljene moči motorja in zavor v skladu z fizikalnimi zakoni ves čas računa sile, pospeške in trenutno hitrost lokomotive, s katero krmili dekoder v lokomotivi. Program je zaenkrat namenjen vožnji dieselskih lokomotiv.

Pomen znakov v besedilu: Z dvojnimi narekovaji (") so v besedilu označena imena ukazov, menijev in oken, ukazi za obe jezikovni različici so ločeni z znakom '/'. Deli besedila, namenjeni naprednim uporabnikom (ki osnove delovanje programa že pozna), so izpisani z rjavo barvo.

Kazalo

Kaj omogoča?
Kaj potrebujemo?
Kako deluje?
Namestitev
Navodila za uporabo
Nastavitve
Reševanje težav
Priprava sistema in dekoderjev

Zahvala
Kontaktne informacije
 

Kaj omogoča?

Program simulira upravljanje diesel-električne lokomotive, kakšne so v rabi v ZDA, pa tudi pri naših lokomotivah, ki smo jih uvozili iz ZDA ali so bile napravljene po ameriški licenci (npr. Španka). Te lokomotive poganjajo elektromotorji, ki dobivajo elektriko iz agregata, ki ga poganja dieselski motor. Moč elektromotorjev lahko uravnavamo v osmih stopnjah, dieselski motor pa obrate avtomatsko prilagaja toku, ki ga porabljajo motorji (podobno kot pri prenosnih bencinskih agregatih). Zato je za te vrste lokomotiv značilno, da se ob povečanju moči elektromotorjev dieselski motor odzove z značilnim prehodom - najprej zarohni, nato pa se vrtljaji umirijo. Zaradi večje moči začne lokomotiva pospeševati in to tem hitreje, čim večja je moč motorjev - seveda odvisno od teže vlaka, ki ga mora vleči. Prazna lokomotiva je lahko prav poskočna, glavna ovira pri doseganju visokih pospeškov pa je zdrsavanje pogonskih koles pri preveliki moči. Ko lokomotiva doseže želeno hitrost je potrebna manjša moč za vleko, tako da se pri enakomerni vožnji po ravnem ali po blagem spustu motorja skoraj ne sliši. Pri običajni vožnji modelne lokomotive z vgrajenim zvočnim dekoderjem je zvok pri počasni vožnji tih, pri hitri vožnji pa se hrup (oziroma število vrtljajev) poveča, kar je prav nasprotno kot v resničnosti. Program LocPanel pa omogoča, da lokomotivo upravljamo enako kot pravo (moč in zavore ločeno), ta pa se na komande tudi odziva kot prava.

Kako to zgleda v praksi bom predstavil s kratkim opisom ene vožnje. Vlak stoji na postaji. Strojevodja preveri, če je smer pogona nastavljena pravilno (naprej) ter vnese število in težo vagonov, nato pa preklopi na prvo stopnjo moči. Motor zarohni in čez kakšno sekundo se vlak začne premikati. Sprva počasi, potem vedno hitreje, pač odvisno, kako težak je vlak in kakšno moč ima lokomotiva. Ko se merilec toka (ki je največji pri speljevanju) po nekaj sekundah spusti pod rdeče območje, strojevodja preklopi na drugo stopnjo moči, motor ob prehodu zarohni, nato se umiri na nekoliko višjih obratih in vlak pospešuje hitreje. Čez nekaj časa strojevodja preklopi v tretjo in četrto stopnjo moči, kar ponovno spremlja značilen zvok motorja. Smo že izven postaje in hitrost se približuje omejitvi na tem delu proge - 40 km/h. Za enakomerno vožnjo pri tej hitrosti zadošča že moč prve stopnje in strojevodja zmanjša moč. Motor zmanjša vrtljaje in lokomotiva pelje dalje. Kmalu dosežemo prvi klanec (naklon klanca moramo zaenkrat vnesti ročno). Da bi vlak ohranil hitrost, strojevodja postopno preklopi na peto stopnjo moči in lokomotiva s polnim plinom vozi v klanec. Na drugi strani se prične blag spust. Sprva ni potrebno zavirati, ker zadošča že samo trenje. Strojevodja le prestavi ročico za moč v položaj prostega teka in vlak tiho drsi po progi. Ko postane klanec strmejši strojevodja začne zavirati. Najprej zniža tlak v glavnem zavornem vodu za 5 psi, kar povzroči, da začne vlak rahlo zavirati. Ker vlak ne upočasnjuje dovolj, strojevodja zniža tlak še za 10 psi. Ko se klanec konča, strojevodja ponovno dvigne tlak v zavornem vodu, ki ga začne polniti kompresor. Ta pa za delovanje potrebuje električno energijo zato dieselski motor ponovno poveča obrate (kar slišimo). Ko se tlak v zavornem vodu dvigne, zavore popustijo, kompresor se ugasne in motor gre ponovno v prosti tek. Ker se bližamo postaji, strojevodja pusti lokomotivo v prostem teku, vlak pa zaradi lastne teže vozi dalje. Hitrost se zaradi trenja le počasi zmanjšuje. Tik pred postajo strojevodja še enkrat zavre in vlak se ustavi na postaji.

Če vam je opisani scenarij všeč, ga lahko doživite na maketi s pomočjo programa LocPanel.

 

Kaj potrebujemo?

 • Digitalni (DCC) sistem, ki je združljiv z LocoNetom (Digitrax, Uhlenbrock, Fleischmann...)
  Program je preizkušen s centralami Digitrax DCS50 (v setu Zephyr) in DC100/200 (v setu SuperChief). Program bi moral načeloma (morda z nekaterimi modifikacijami) delovati tudi s centralami Digitrax DB150, Uhlenbrock Intellibox in Fleischmann Twin-Center, saj za komunikacijo uporabljajo Loconet. Lastnike teh central, ki so zainteresirani za uporabo programa, vabim, da me pokličejo/mi pišejo. Vsak lahko program preizkusi sam, lahko pa pripravim tudi kakšno demonstracijo.
  Tiste, ki nimate izkušenj z digitalnim krmiljenjem vlakov, vabim da si preberete moj
  Prispevek o digitalnim krmiljenju vlakov
 • PC združljiv računalnik z operacijskim sistemom Windows
  Program je preizkušen na sistemih Winows 2000 in Windows XP, skoraj zagotovo pa deluje tudi na Windows Vista, Windows 98/ME, Windows NT4 in Windows 2003, morda celo na Windows 95.
  Glede strojne opreme je program zelo toleranten, saj uspešno deluje na računalniku z 200 MHz Pentuim I procesorjem. Za namestitev je potrebnih cca. 1,2 MB prostora na disku.
 • Vmesnik za priklop računalnika na Loconet: Digitrax MS100, RR-Circuits Locobuffer II, Hans Deloof's Lokobuffer (samogradnja) in drugi. Program je trenutno preizkušen z MS100.
 • Upravljalnik za dve lokomotivi (z dvema gumboma - npr. Digitrax DT400) ali dva upravljalnika z enim gumbom.
  Z enim gumbom upravljano moč, z drugim pa zavore. Upravljalnik je lahko ročni (npr. Digitrax DT300/400 ali dva upravljalnika UT1/2/4), lahko je na centrali (Uhlenbrock Intellibox in Fleischmann Twin-Center), lahko pa celo kombinacija (en upravljalnik na centrali DCS50 - Zephyr, drug ročni - UT1/2/4).
  Seveda lahko lokomotivo upravljamo tudi neposredno iz računalnika, če nimamo dveh upravljalnikov.
 • DCC dekoder z 128 stopnjami hitrosti, BEMF, umerjen.
  Ker je pospeševanje in zaviranje vlaka krmiljeno programsko (iz PCja), je za dober izgled pomembno, da ima dekoder 128 stopenj, sicer se posamezne stopnje preveč opazijo. Hitrost vlaka mora biti odvisna samo od parametrov, ki jih nastavimo v programu (moč, zavore, število in teža vagonov, klanec) in ne od voznih lastnosti lokomotive in stanja tirov. Lokomotiva se mora po tirih gibati s točno tako hitrostjo, kot jo narekuje program. Zato je pomembno, da hitrost ni odvisna od zunanjih uporov (majhni radiji tirov, klanci na maketi), kar omogočajo dekoderji s kompenzacijo obremenitve (BEMF). Prav tako mora biti dekoder umerjen, da hitrost lokomotive na maketi čimbolj točno ustreza hitrosti, ki jo izračuna program.
 • Po želji: zvočni dekoder
  Trenutno je podprta možnost uporabe ločenega zvočnega dekoderja ter integriranih dekoderjev, ki lahko za spreminjanje nivoja zvoka motorja uporabljajo funkcijske tipke. Od integriranih dekoderjev so podprti dekoderji podjetja SoundTraxx: DSD, LC ter Tsunami (ko bo na voljo dieselski zvok) ter morebitni drugi dekoderji, ki uporabljajo enak način uporabe funkcijskih tipk kot SoundTraxx. ESUjevi dekoderji na žalost niso uporabni kot integrirani dekoderji, ker način spreminjanje nivoja zvoka ni združljiv z računalniškim upravljanjem. Najbolje je, če sta v lokomotivo vgrajena ločena motorski dekoder in zvočni dekoder. V tem primeru je najcenejša rešitev dekoder DSX podjetja SoundTraxx, kot ločeni dekoder pa lahko deluje katerikoli dekoder (tudi ESUjevi, vendar tega še nismo preizkusili), ki deluje tudi brez priključenega motorja.

 

Kako deluje?

Kot je rečeno v prejšnjem poglavju, potrebujemo upravljalnik za dve lokomotivi (ali dva ločena upravljalnika). Z enim upravljalnikom upravljamo moč lokomotive v koraki od 0 do 8, z drugim pa zavoro. Zavora lahko deluje na dva načina: kot vlakovna ali kot lokomotivska (neodvisna zavora). V prvem primeru z upravljalnikom upravljamo tlak v glavnem zavornem vodu v drugem pa direktno tlak v zavornih cilindrih lokomotive. Upravljalnikoma določimo naslove, ki ne pripadajo nobeni lokomotivi na maketi. Ukaze iz upravljalnikov namesto centrale prestreže PC računalnik, na katerem teče program LocPanel. Hitrost, smer in funkcije, ki smo jih nastavili na upravljalniku PC interpretira kot stopnjo moči oziroma tlak v zavornem sistemu. Iz teh podatkov na podlagi moči lokomotive, teže, trenutne hitrosti vlaka, strmine klanca in drugih fizikalnih parametrov izračuna sile, ki delujejo na vlak: sila pogona lokomotive vlak vleče, zavore in trenja ga zaustavljajo, na klancih pa sila teže deluje v smer klanca. Iz vsote vseh sil program izračuna trenutni pospešek ter iz njega novo trenutno hitrost. To se ponavlja vsakih 10 milisekund. Vsakič ko se hitrost spremeni, program pošlje centrali ukaz za spremembo hitrosti, ta pa jo posreduje dekoderju na lokomotivi. Program pošilja tudi druge ukaze kot na primer za različne zvočne učinke (delovanje dieselskega motorja, kompresorja, dinamične zavore, troblje...). Tako lokomotiva vozi z izračunano hitrostjo in se nasploh obnaša na enak način, kot bi se prava.

 

Namestitev

Namestitev je relativno preprosta, čeprav program ne vsebuje nobenega posebnega namestitvenega programa.

 • Program najprej prenesemo v svoj računalnik. Program je na voljo v slovenski in angleški jezikovni varianti in se na strežniku nahaja v obliki ZIP arhiva (angleška in slovenska verzija) V zip datoteki je spakirano šest ali več datotek (odvisno od verzije): 'LocPanel.exe', (glavni program), LocPanel.hlp (help datoteka za program), LocPanel.ini (datoteka z nastavitvami, ReadMe.txt (kratka navodila za namestitev in nadgradnje), Roster.tab (datoteka z podatki o lokomotivah), Functions.tab (datoteka z definicijami funkcij) in Decoders.tab (datoteka z definicijami zvočnih dekoderjev). Razen imen funkcij v konfiguracijskih datotekah, ki so prevedena v ustrezni jezik, je ostala vsebina povsem enaka in jih lahko uporabljate s katerokoli jezikovno različico.

 • Za razpakiranje ZIP arhiva potrebujete program, ki podpira ZIP format arhivov. Navesti je potrebno, kam naj se arhiv razpakira. Privzeti in priporočeni imenik za namestitev je C:\Program Files\LocPanel. Lahko pa program razpakirate kamorkoli in ga na končno lokacijo prenesete pred prvim zagonom.

 • Na namizju si pripravite ikono z bližnjico na program. Z Windows Explorerjem odprete imenik, kamor ste namestili LocPanel. Z desno miškino tipko kliknite na datoteko LocPanel.exe in izberete opcijo "Kopiraj / Copy". Pomanjšajte vsa okna, da se pokaže namizje. Na praznem delu namizja kliknete desno miškino tipko in izberete "Prilepi bližnjico / Paste shortcut" (ne "Prilepi / Paste"). Bližnjico lahko še preimenujete, tako da z desno tipko kliknete nanjo in izbetere "Preimenuj / Rename".

 • Če nadgrajujete starejšo verzijo programa in imate podatke o lokomotivah že vnesene, najprej arhivirajte (skopirajte na drugo mesto) stare datoteke - še posebej velja to za datoteki Roster.tab in Functions.tab. Novo verzijo namestite, kot je opisano zgoraj, nato pa preberete datoteko Readme.txt, v kateri je zapisano, ali so potrebne morebitne spremembe formata dosedanjih datotek in kako jih izvedemo. Če so spremembe potrebne, sledite navodilom, sicer pa preprosto skopirajte stari datoteki (ki ste ju predhodno shranili) preko novih.

 

Navodila za uporabo

OPOZORILO: program je še v razvoju, zato je v meniju kar nekaj funkcij, ki še ne delujejo. Program je v celoti mišljen kot dispečerska panelna plošča za upravljanje s kretnicami in signalizacijo (od tod tudi ime), vendar je zaenkrat narejeno le upravljanje lokomotiv in delno upravljanje kretnic.

Pred uporabo programa morate vaš računalnik povezati z Loconet omrežjem preko vmesnika (MS100 in drugi). Če tega še niste nikoli uporabljali, si preberite kratka navodila za namestitev komunikacijskega vmesnika. Lahko pa program poskusno zaženete tudi brez tega, če v splošnih nastavitvah odkljukate okence "Offline"

Da bosta vožnja in zvok vaših lokomotiv res realistična, boste morali tudi ustrezno nastaviti dekoderje (program lahko poskusno zažene tudi brez tega).

Zagon

Program zaženete z dvoklikom na sam program oziroma na bližnjico na namizju. Odpre se prazno okno. V času zagona programa se inicializira COM (serijski) port, preko katerega program komunicira z Loconetom. Če, je kaj narobe, dobimo obvestilo o napaki. O reševanju težav si preberite nižje.

Začetne nastavitve programa

Ob prvem zagonu se avtomatsko odpre okno s splošnimi nastavitvami, za njim pa še okno s seznamom lokomotiv.

Okno s splošnimi nastavitvami omogoča celo vrsto nastavitev. Več o splošnih nastavitvah je opisano v poglavju o splošnih nastavitvah. Ob prvem zagonu programa boste morali spremeniti vsaj naslednje nastavitve: COM (serijski) port za komunikacijo z Loconeto-om. Privzeto je za komunikacijo nastavljen port COM1. Če imate vmesnik MS100 priključen na drug port, ga morate spremeniti. V okencu "COM Port" (levo zgoraj) izberete ustrezni port ali pa kar vtipkate njegovo ime. Ko potrdite izbrane nastavitve s klikom na gumb "OK", se izbrani COM port inicializira. Če vmesnika za komunikacijo nimate ali celo nimate nobenega prostega COM porta, pa bi program vseeno radi preizkusili, lahko odkljukate okence Offline pod okencem za COM port. V tem primeru bo program samo simuliral upravljanje lokomotive - vsi kazalci na zaslonu (hitrost, obremenitev, pritiski v zavornem sistemu...) bodo taki, kot morajo biti, le da program ne bo pošiljal ukazov lokomotivi.

V oknu s seznamom lokomotiv urejamo lastnosti posameznih lokomotiv. Ob prvem zagonu je že vnesena ena lokomotiva z imenom "Default Loco". Njen privzeti naslov je 3, kar boste verjetno želeli spremeniti. Za urejanje lastnosti lokomotive kliknite dvakrat z miško na njeno ime. Odpre se okno z lastnostmi lokomotive. Naslov dekoderja je vpisan v tretji vrstici v okencu "Motorski nasl. / Motor Address" Izbiro potrdite s klikom na gumb "OK", nato pa še zaprete okno s seznamom lokomotiv s klikom na gumb "Zapri / Close". Več o urejanju seznama lokomotiv in njihovih lastnosti je opisano v poglavju urejanje seznama lokomotiv in funkcij.

Ko ste nastavili začetne nastavitve se odpre glavno okno programa, ki je namenjeno risanju tirne situacije in upravljanju kretnic. Ker ta del programa še ni končan, zaenkrat navodila za uporabo niso na voljo. Lahko pa odpremo okna za upravljanje lokomotiv in pričnemo z vožnjo.

Upravljanje lokomotiv

Do oken za upravljanje lokomotiv pridemo preko menija "Pogled / View". Na volja sta dva tipa upravljalnikov: enostavni ("Simple Throttle") in realistični ("Realistic Throttle"). Zadnja opcija v meniju "Loconet Monitor" odpre okno, v katerem se izpisujejo vsa sporočila, ki se pretakajo po Loconetu. Loconet Monitor je namenjen odpravljanju težav in razvoju. Naenkrat je možno odpreti do 100 upravljalnikov.

Enostavni upravljalnik (Simple Throttle) omogoča vodenje lokomotive enako kot z klasičnim upravljalnikom. V polje "Naslov / Address" vpišemo naslov lokomotive in pritisnemo gumb "Uporabi / Set", ki se po uspešni prijavi spremeni v "Sprosti / Rel.". Pod njim je drsnik za nastavljanje hitrosti, ki ima 100 stopenj. Če je drsnik selektiran (s klikom nanj) lahko hitrost spreminjamo tudi s tipkovnico: s puščicami gor/dol za korak 1 in tipkami "PageUp / PageDown" za 10 korakov. Tipki "Home" in "End" postavita hitrost na maksimalno oziroma nič. Pod drsnikom sta radijska gumba za spreminjanje smeri, še niže pa okence v katerem se izpisuje hitrost v obliki številke. Tudi tu lahko hitrost spreminjamo. V spodnjem delu so tipke za vklop/izklop funkcij dekoderja. Ko želimo končati ali izbrati nov naslov, pritisnemo gumb "Sprosti / Release" in ponovimo operacijo. Če je lokomotiva že izbrana na kakšnem drugem upravljalniku, nas program na to opozori (Sporočilo "Naslov je že v uporabi / Address already in use"), in nadaljuje s prijavo. Na ta način lahko lokomotivo upravljamo z dvema upravljalnikoma hkrati.

Realistični upravljalnik

Glavna značilnost programa je realistični upravljalnik. Ta omogoča (sam ali v povezavi z ročnim upravljalnikom) realistično upravljanje lokomotiv. Odpremo ga s klikom na "Realistični upravljalnik / Realistic Throttle" v meniju "Pogled / View". Za realistično upravljanje moramo odpreti (vsaj en) realistični upravljalnik, v njem izbrati lokomotivo in klikniti na gumb "Uporabi/Set". Sam zagon programa ni dovolj.


Pokaži sliko okna v angleški verziji.

Okno upravljalnika je razdeljeno na tri dele. V zgornjem delu so podatki o izbrani lokomotivi in naslovih ročnega upravljalnika. V srednjem delu je vrstica s fizikalnimi parametri, ki povzročajo sile, ki delujejo na vlak (število  vagonov in njihova obtežba ter strmina klanca). V spodnjem delu pa je upravljalni del z drsniki za hitrost, zavoro in gumbi za funkcije ter številčni in grafični prikaz parametrov vožnje (hitrost, obremenitev, zavorni tlaki...). Parametri so zaenkrat v enotah, ki v rabi na ameriških železnicah (teža v tonah, moč v konjskih silah, hitrost v miljah na uro, pritisk v PSI (funti na kvadratno inčo). V prihodnosti bodo vsaj operativne vrednosti tudi v evropskih enotah.

Naslovi

V prvi vrstici sta naslova, ki ju program uporablja za upravljanje s pomočjo ročnih upravljalnikov (DT400 ali drugi). Če želimo lokomotivo upravljati z ročnim upravljalnikom, potrebujemo upravljalnik z dvema gumboma (ali dva ločena upravljalnika):

 • Izberemo si dva naslova, ki nista v uporabi v nobeni lokomotivi (na primer 1 in 2).
 • Na vsakem od upravljalnikov (oz. gumbov) nastavimo po enega od teh naslovov.  Naslove je potrebno nastaviti na ročnem upravljalniku preden jih uporabimo (gumb "Uporabi / Set") v programu. Če dobimo pri nastavljanju naslovov kje sporočilo, da je naslov v uporabi in vprašanje ali naj ga prevzamemo (na DT400 se pojavi "Steal Y/N"), je to povsem normalno in naslov prevzamemo.
 • V okence "Naslovi upravlj: Moč / Cab Addresses: Throttle" vnesemo naslov, ki smo ga nastavili na ročnem upravljalniku, s katerim bomo upravljali moč lokomotive (pri DT400 je to običajno levi upravljalnik).
 • V okence "Zavore / Brake" pa vnesemo naslov, ki smo ga nastavili na ročnem upravljalniku, s katerim bomo upravljali zavore (pri DT400 je to običajno desno upravljalnik)

Če program uporabljamo brez ročnega upravljalnika (torej samo iz računalnika), lahko kot naslova za "Moč / Throttle" in "Zavore / Brake" vpišemo poljubni vrednosti, ki nista uporabljeni na nobeni lokomotivi.

Izbira in menjava lokomotiv

Pod naslovi ročnih upravljalnikov je okvirček z izbirnikom lokomotiv, gumbi za urejanje lastnosti in podatki o lokomotivi. Z izbirnikom (padajočim menijem) izberemo eno od lokomotiv, ki smo ji prej definirali v seznamu lokomotiv (ob odprtju novega realističnega upravljalnika je privzeto izbrana prva lokomotiva v seznamu). Ob izbiri lokomotive se vzpostavi začetno stanje lokomotive (katere funkcije so prižgane, katera zavora je izbrana...). Šele ko izbrano lokomotivo uporabimo (z gumbom "Uporabi / Set"), njene naslove sporočimo centrali ter dekoderju pošljemo ukaze za nastavitev hitrosti in funkcij. Do tega trenutka program na lokomotivo nima nobenega vpliva. Če se lokomotiva giblje, jo program ob začetku uporabe ustavi in nastavi funkcije skladno z nastavitvami v programu. Če kasneje lokomotivo sprostimo (z gumbom "Sprosti / Rel.", program lokomotivo ponovno ustavi, stanje funkcionalnosti pa ostane nespremenjeno. Program lokomotivo ustavi iz varnostnih razlogov, saj v času ko je sproščena nimamo nadzora nad njo in bi lahko prišlo do trčenja ali druge nesreče. Če zatem ponovno kliknemo na gumb "Uporabi / Set", bomo lokomotivo prevzeli v natanko takšnem stanju, kot smo jo zapustili - če so bile na primer ob sprostitvi luči prižgane, bodo ostale ves čas prižgane, tudi ko lokomotivo ponovno uporabimo.

Na ta način lahko z enim ročnim upravljalnikom upravljamo (vendar ne hkrati) več lokomotiv: za vsako odpremo svoje okno realističnega upravljanima in v njem izberemo drugo lokomotivo, vendar jo ne uporabimo. Vsem realističnim upravljalnikom določimo isti par naslovov ročnega upravljalnika. Nato z gumbom "Uporabi / Set" v oknu enega od realističnih upravljalnikov uporabimo to lokomotivo. Ko želimo upravljati drugo lokomotivo, prvo parkiramo na primernem mestu (postaja, stranski tir...) in jo v oknu njenega realističnega upravljalnika sprostimo (gumb "Sprosti / Rel."). Nato lahko uporabimo katerokoli drugo lokomotivo z istim ročnim upravljalnikom, tako da v ustreznem oknu realističnega upravljalnika kliknemo na gumb "Uporabi / Set". Ko se želimo vrniti na upravljanje prve lokomotive ponovimo postopek in ponovno prevzamemo prvo lokomotivo, ki nas počaka, tako kot smo jo zapustili (razen, da je popolno zavrta, kot bi tudi sicer bila prava lokomotiva v taki situaciji).

Pod izbirnikom sta gumba za urejanje lastnosti in dodajanje nove lokomotive. Oba gumba omogočata urejanje lastnosti oziroma dodajanje enako kot v seznamu lokomotiv z nekaj manjšimi izjemami:

 • Urejamo vedno lastnosti lokomotive, ki je izbrana v izbirniku.
 • Ko je lokomotiva v uporabi ne moremo urejati njenih lastnosti. To je preprosto zato, ker lastnosti lokomotive program ne osvežuje medtem, ko je lokomotiva v uporabi. Tudi če lastnosti te lokomotive spreminjamo preko seznama lokomotiv, bodo upoštevane šele ob naslednjem kliku na gumb "Uporabi / Set".
 • Začetno stanje funkcionalnosti lokomotive se vzpostavi le ob ponovni izbiri lokomotive v izbirniku. Če v času ko je lokomotiva neuporabljena, urejamo njene lastnosti, bodo ob kliku na gumb "Uporabi / Set" upoštevane lastnosti kot so teža, število osi, aktivnost posameznih funkcionalnosti in celo spremenjen naslov dekoderja. Ne bodo pa upoštevane nastavitve začetnega stanja in aktivnost nekaterih vgrajenih funkcionalnosti (npr. vžiganje motorja). Če želimo vzpostavitev novega začetnega stanja, moramo lokomotivo ponovno izbrati.

V prihodnosti bo možno obstoječi lokomotivi začasno dodati v priprego še eno lokomotivo iz seznama lokomotiv.

Število in teža vagonov ter strmina klanca

V srednjem delu so podatki o številu in teži vagonov ter strmini klanca. Število in teža vagonov vplivata na vozne lastnosti (teža vlaka, kotalni upor...) pa tudi na obnašanje zavor (zaostanek pri polnjenju zavornega voda), tako da lastnosti ne bodo enake, če imamo štiri prazne ali en poln vagon, čeprav je teža enaka. Teža vagonov ni absolutna vrednost, ampak je izražena v procentih nosilnosti. Celotna teža vagona je teža praznega + procent nosilnosti vagona. Število in težo (procent polnosti) lahko spreminjamo na tri načine:

 • Poljubno (vendar smiselno) vrednost neposredno vnesemo v okence.
 • V padajočem seznamu izberemo eno od vnaprej pripravljenih vrednosti. Seznam razpoložljivih vrednosti lahko spreminjamo v splošnih nastavitvah. Seznam vrednosti za število vagonov je v skupini nastavitev "Preference / Preferences", v polju "Tabela števila vagonov / Car Number Table", seznam vrednosti za težo oz. procent polnosti pa v polju "Tabela obtežbe v % / Car Load Percent Table".
 • Med zaporednimi vrednostmi iz padajočih seznamov lahko preklapljamo tudi z funkcijskimi tipkami ročnega upravljalnika (če jih ta seveda ima). Za preklop med vrednostmi za polnost vagonov je privzeta funkcijska tipka F10, za preklop med vrednostmi za število vagonov pa F11. Obema funkcijama lahko v seznamu funkcionalnosti  pripišemo druge funkcijske tipke in sicer za preklapljanje med različnim številom vagonov pri funkcionalnosti "Število vagonov / Number of cars", za obtežbo pa pri funkcionalnosti "Poprečna obtežba vagonov / Average car load".
  Ko pritiskamo na tipki, izbiramo zaporedne vrednosti iz padajočega seznama, pri čemer računalnik vsakič zapiska. Ko pridemo na konec seznama, začnemo izbiro ponovno na začetku, računalnik pa zapiska z drugim tonom, tako da nam ni treba ves čas gledati v zaslon. POZOR: zaradi načina sporočanja statusa funkcijskih tipk F9-F12 po Loconetu, program na začetku ne pozna začetnega statusa teh tipk na upravljalniku, zato prvi pritisk na eno od tipk (na vsakem upravljalniku posebej) ne spremeni izbire, ampak le registrira trenutno stanje tipke. Računalnik pri tem dvakrat zapiska.

V splošnih nastavitvah lahko spremenimo še nekatere parametre, ki pa veljajo za cel sistem. V skupini nastavitev "Dinamika vlaka / Train Dynamics" lahko nastavimo poprečno težo praznega vagona ("Poprečna teža praznega vagona / Empty Car Weight"), nosilnost poprečnega vagona ("Poprečna neto nosilnost vagona / Net Car Load") in število osi tipičnega vagona ("Poprečno število osi vagona / Axels Per Car").

Strmino klanca določimo v okencu "Klanec / Grade". Pozitivna številka vedno pomeni vzpon v smeri gibanja lokomotive naprej. Če se torej lokomotiva giblje naprej in je strmina pozitivna bo šla navzgor, če se giblje nazaj pa navzdol. Če je strmina negativna bo ravno obratno.

Upravljanje moči

V spodnjem delu okna sta drsnika za upravljanje moči in zavor ter različni indikatorji. Moč lokomotive upravljamo z levim drsnikom v stopnjah od 0 do 8, pri čemer stopnja 8 pomeni polno moč, ki smo jo vnesli pri podatkih o lokomotivah, ostale stopnje pa proporcionalno nižjo moč. V prihodnosti bo možno število stopenj določiti programsko za vsako lokomotivo posebej od 0 do 100, kar bo omogočalo tudi realistično vožnjo evropskih dieselskih in električnih lokomotiv. Moč lokomotive lahko upravljamo tudi z gumbom na upravljalniku, ki smo ga prijavili v okencu "Moč / Throttle" v zgornji vrstici. Več o tem.... Pri tem se vrednosti na obeh upravljalnikih (ročnem in na zaslonu) spreminjata sinhronizirano - če premaknemo gumb na ročnem upravljalniku, se bo ustrezno popravila tudi vrednost na drsniku in obratno. Nastavljeno moč lahko preberemo na številčnem indikatorju nad drsnikom, označenim z "Moč / Pwr".

Desno od drsnika za moč je grafični indikator za obremenjenost motorja, nad njim pa je številčna vrednost označena z "Amperi / Amps". Nad določeno obremenitvijo postane grafični indikator rdeč, kar pomeni, da bi bil v resničnosti motor preobremenjen.

Poleg indikatorja za obremenjenost motorja je rdeča lučka, ki se prižge, kadar je moč prevelika in kolesa "zdrsujejo". Program za pospeševanje avtomatsko uporabi samo tisto moč, ki je pod mejo zdrsavanja. Ko lokomotivo poženemo se lučka vedno prižge za kratek hip, kar je normalno. Če pa gori dalj časa, pomeni, da pretiravamo s plinom. POZOR: ta indikator nima nobene zveze z dejanskim zdrsavanjem koles pri modelnih lokomotivah, pač pa pomeni izračunano vrednost, pri kateri bi prava lokomotiva s takimi lastnostmi in pri tako moči začela zdrsavati.

Pod drsnikom za moč sta radijska gumba za preklop smeri pogona. Smer pogona lahko spreminjamo tudi na ročnem upravljalniku, ki upravlja moč, tako kot bi spreminjali smer vožnje. POZOR: smer pogona ni isto kot smer gibanja. Smer pogona določa v katero smer bo usmerjena pogonska sila oziroma navor. Če je ta usmerjena v nasprotno smer, kot se giblje lokomotiva, bo lokomotiva (ob zelo povečani obremenitvi motorja) najprej zmanjšala hitrost na nič, šele nato se bo začela gibati v želeno smer. Trenutno smer gibanja kaže puščica ob indikatorju hitrosti na desni strani okna. Trenutna verzija programa dopušča spremembo smeri pogona ne glede na hitrost lokomotive, kar ni povsem prototipno, zato bo morda v prihodnosti vgrajena omejitev, da bo mogoče smer pogona prestaviti le v mirovanju.

Desno od radijskih gumbov za smer je indikator "motorja". Če pri izbrani lokomotivi aktivirate funkcionalnost "Vklop motorja / Motor On/Off", se bo na tem mestu pojavila ikona ključka. Če je ikona rdeča, je motor ugasnjen, komande za moč in zavoro ne delujejo in lokomotiva je popolnoma zavrta. Motor vžgemo s funkcijsko tipko, ki je pripisana funkcionalnosti "Vklop motorja / Motor On/Off" (privzeto je to F7, spremenimo pa jo lahko v seznamu funkcionalnosti). Pri tem oživijo tudi vse komande. Če motor ugasnem med vožnjo, se lokomotiva takoj ustavi.

Upravljanje zavor

Zavore upravljamo z desnim drsnikom v spodnjem delu okna. Podobno kot pri moči lahko zavore upravljamo tudi z gumbom na upravljalniku, pri čemer se vrednosti na obeh upravljalnikih (ročnem in na zaslonu) spreminjata sinhronizirano. Program omogoča zaviranje z vlakovno ali lokomotivsko zavoro, vendar ne z obema hkrati. Začetni tip zavore lahko nastavimo v lastnostih lokomotive. Kasneje pa tip zavore izberemo z radijskima gumboma pod drsnikom za upravljanje zavor ali s funkcijsko tipko, ki je pripisana funkcionalnosti "Tip zavore / Brake Type". (privzeto je to F12, spremenimo pa jo lahko v seznamu funkcionalnosti).

Lokomotivska zavora deluje neposredno na (in samo na) zavore lokomotive, zato jo uporabljamo pri vožnji same lokomotive ali ranžiranju nekaj vagonov. Z drsnikom neposredno določamo pritisk zraka v zavornih cilindrih v korakih po 10 (številčno vrednost vidimo nad drsnikom pod napisom "Zavora [psi] / Lap [psi]" ). Večji kot je tlak, večji je zavorni učinek (vse seveda odvisno od teže lokomotive in faktorja adhezije). Najvišji možni tlak, ki ga lahko še uporabimo je določen z nastavitvijo "Maksimalni tlak v zavornem cilindru / Max Loco Brake Cylinder Preasure", faktor adhezije pa z nastavitvijo "Faktor zaviranja lokomotive / Loco Braking Factor". Obe nastavitvi se nahajata med splošnimi nastavitvami v skupini "Dinamika vlaka / Train Dynamics".

Pri uporabi vlakovne zavore z drsnikom (oziroma z gumbom upravljalnika) nastavimo tlak v glavnem zavornem vodu (številčno vrednost vidimo nad drsnikom pod napisom "Zavora [psi] / Lap [psi]"). Desno od drsnika vidimo na črnem grafičnem indikatorju dejanski tlak v glavnem zavornem vodu (nad njim pa še številčno vrednost pod napisom "Tlak [psi] / Pipe [psi]), na zelenem indikatorju pa dejanski tlak v zavornih cilindrih, ki nam hkrati kaže zavorni učinek. Pred začetkom vožnje moramo vlak odvreti, tako da dvignemo tlak v glavnem zavornem vodu na nazivno vrednost  Pri tem ni potrebno ves čas ročno vrteti gumba, ampak je dovolj, da tlak dvignemo za nekaj stopenj in glavni zavorni vod se bo avtomatsko napolnil do nazivne vrednosti. Ko se tlak v glavnem zavornem vodu dvigne na nazivno vrednost (odvisno od dolžine vlaka lahko to traja nekaj časa), so zavore odvrte in vlak pripravljen na vožnjo. Ko želimo zavirati, znižamo tlak v glavnem zavornem vodu za 5-10 psi. Razlika v tlaku se bo prenesla v zavorne cilindre in vlak bo začel počasi zavirati. Tudi pri tem je hitrost zniževanja tlaka odvisna od dolžine vlaka. Če želimo zavreti še bolj, dodatno znižamo tlak v glavnem zavornem vodu. Če se na grafičnem indikatorju pokaže rdeče območje, pomeni, da je nadaljnje zniževanje tlaka nesmiselno, saj je v zavornih cilindrih dosežen maksimalni tlak in močnejše zaviranje ni možno. Ko želimo vlak odvreti, ponovno dvignemo nastavitev za nekaj stopenj in prične se polnjenje glavnega zavornega voda. Postopno popuščanje zavor ni možno! Vlakovna zavora omogoča postopno povečevanje zavornega učinka, popusti pa naenkrat. Poleg tega ni možno učinkovito zavirati dokler se glavni zavorni vod ne napolni, kar pomeni, da lahko po nekajkratnem zaporednem zaviranju in odviranju ostanete "brez zraka" (brez zavor) in vlaka ne morete več ustaviti. Nazivni tlak zavornega sistema nastavimo v polju

Standardni tlak v zavornem sistemu nastavimo z nastavitvijo  "Standardni tlak v zavornem sistemu / Standard Brake System Preasure" v skupini splošnih nastavitev "Dinamika vlaka / Train Dynamics").

Funkcijske tipke

Desno od upravljalnega dela so funkcijske tipke, s katerimi lahko vklapljamo določene funkcionalnosti dekoderjev (koncept funkcionalnosti je predstavljen v nadaljevanju). Ker lahko funkcijske tipke uporabljamo tudi na ročnih upravljalnikih, program poskrbi za sinhronizacijo. Za funkcije 0 do 8 program poskrbi, da je stanje funkcij na vseh upravljalnikih (za moč, za zavoro in upravljalniku na zaslonu) enako. Za funkcije 9 do 12 pa to ni mogoče, saj vsak upravljalnik to stanje drži samo v svojem spominu. Pri teh funkcijah prvi pritisk na eno od tipk F9 do F12, registrira trenutno stanje (pri čemer računalnik zapiska), vsi nadaljnji pritiski pa stanje tiste funkcije samo menjajo pri čemer stanje na zaslonu upravljalnika ni enako stanju, ki ga vzdržuje program.

Funkcionalnosti

DCC standard omogoča upravljanje dodatnih funkcij dekoderja (luči, zvok) preko funkcijskih tip, ki jih ima vsak upravljalnik. Dekoderju v lokomotivi pa je možno nastaviti, kaj posamezna funkcija pomeni. Pri klasičnem digitalnem vodenju torej z enim upravljalnikom upravljamo eno lokomotivo in poleg hitrosti ter smeri upravljamo tudi s funkcijami. Pri uporabi realističnega upravljanja s pomočjo programa LocPanel pa je zadeva nekoliko bolj zapletena, saj tu lokomotivo vodimo z dvema upravljalnikoma (in po želji še z upravljalnikom na zaslonu), ki imata vsak svoj nabor funkcijskih tipk. Po drugi strani pa program v primeru ločenega motorskega in zvočnega dekoderja upravlja dva različna dekoderja. Zaradi tega mora programu vse vhodne podatke o funkcijah sinhronizirati, izhodne pa mora usmerjati na ustrezni dekoder. En od problemov DCC standarda je tudi, da pomen posameznih funkcij ni določen. V nekaterih okoljih sicer velja nekakšen dogovor, kaj pomenijo posamezne funkcije (npr. v ZDA je F0 običajno luč, F1 zvonec, F2 troblja in F8 utišanje zvokov), kljub temu pa lahko vsakdo nastavi na dekoderju svoje pomene - v kolikor to dekoder dopušča. Tu pa naletimo na drug problem, da je zmožnost kombiniranja oziroma mapiranja funkcijskih tipk (F0-F12) z funkcionalnostmi dekoderja (luč spredaj, luč zadaj, zvok A, zvok B) običajno precej omejena. Če na primer želimo na vseh dekoderjih utišanje zvoka nastaviti na F8, bomo morda ugotovili, da je na nekaterih dekoderjih utišanje zvoka možno mapirati le funkcije F0 do F5.

Da bi se izognili vsem tem težavam, program omogoča tudi precej kompleksno napredno nastavitev mapiranja funkcij, tako da program loči vhodne ukaze (pritisk na tipko) od izhodnih (pošiljanje funkcijskih ukazov dekoderju), oboje pa povezujejo tako imenovane funkcionalnosti. Funkcionalnosti torej predstavljajo opravila, ki jih z lokomotivo želimo početi (npr. prižiganje luči ali vklop hupe). Vsaki funkcionalnosti običajno pripišemo neko funkcijsko tipko na upravljalniku, s katero funkcionalnost vklapljamo in izklapljamo, po drugi strani pa sekvenco ukazov, ki jih program pošlje dekodejema.

Kar pa je razumevanje in delo s funkcionalnostmi za začetnika morda težje razumljivo, program omogoča tudi enostavno mapiranje funkcij. Vrsto mapiranja lahko določimo vsaki lokomotivi posebej. Enostavno mapiranje izberemo tako, da razkljukamo okvirček "Napredno / Advanced" desno od napisa "Mapiranje funkcionalnosti / Function Map".

Enostavno mapiranje funkcij

Enostavno mapiranje deluje tako, da katerikoli ukaz za spremembo funkcije (to je pritisk na funkcijsko tipko) iz kateregakoli upravljalnika program pošlje nespremenjen motorskemu in zvočnemu dekoderju (če ga imamo).

Napredno mapiranje funkcij

Napredno mapiranje funkcij z uporabo funkcionalnosti deluje tako, da ob pritisku na funkcijsko tipko na upravljalniku program ugotovi, kateri funkcionalnosti pripada in spremeni njen status (vklopljena / izklopljena). Nato program dekoderjema pošlje sekvenco ukazov, ki so definirani za vklop oziroma izklop te funkcionalnosti.
Dejansko program ob vsakem pritisku ene od funkcijskih tipk pregleda spisek vseh aktivnih funkcionalnosti in izvede sekvence ukazov za vklop oziroma izklop funkcionalnosti - pač odvisno od statusa posamezne funkcije. Izračunano stanje funkcij posameznega dekoderja shrani kot vmesni rezultat in če se novo stanje funkcij razlikuje od prejšnjega, ga pošlje dekoderju. Zaradi takega obnašanja je zelo pomemben vrstni red funkcionalnosti in ukazov znotraj njih. Če se ukaz za vklop/izklop iste funkcije pojavi v več sekvencah, prevlada tisti, ki je naveden kasneje. Se pa zaradi tega da izvesti tudi nekatera bolj kompleksna obnašanja.

Napredno mapiranje funkcij omogoča:

 • da definiramo na kateri dekoder se bo določen ukaz poslal,
 • da pošljemo na dekoder drugačen ukaz (drugo funkcijo), kot je bila pritisnjena funkcijska tipka na upravljalniku,
 • da pošljemo dekoderju negiran ukaz (če na upravljalniku funkcijo vklopimo, program pošlje ukaz za izklop),
 • da pošljemo dekoderju ob pritisku na funkcijsko tipko več ukazov in
 • da pošljemo dekoderju ob vklopu funkcionalnosti različen niz ukazov kot ob izklopu.

Posameznim funkcionalnostim običajno pripišemo neko funkcijsko tipko na upravljalniku, s katero funkcionalnost vklapljamo in izklapljamo. To storimo v oknu "Lastnosti funkcionalnost / Function properties", ki ga prikličemo s klikom na gumb "Uredi / Edit" v seznamu funkcionalnosti. Ta nastavitev velja za vse lokomotive.

Če določene funkcionalnosti ne želimo uporabljati ali pa jo želimo samo začasno izklopiti, jo lahko deaktiviramo. Aktivnost funkcionalnosti pomeni, da se bodo ukazi za vklop ali izklop poslali dekoderjem, neaktivnost pa, da se ne bodo, oziroma da program te funkcionalnosti ne bo upošteval. Aktivna funkcionalnost pa je lahko vklopljena (dekoderjem se pošljejo ukazi za vklop) ali izklopljena (dekoderjem se pošljejo ukazi za izklop), kar spreminjamo s pritiskom na funkcijsko tipko. Naj to ponazorim na primeru funkcionalnosti luči. Če luči deaktiviramo, jih ne bomo mogli ne prižigati, ne ugašati. Če pa so luči aktivne, bomo s pritiskom na izbrano funkcijsko tipko funkcionalnost vklopili in program bo dekoderjema poslal ustrezne ukaze za vklop luči, ko pa jih bomo s pritiskom na tipko ugasnili, bo poslal ukaze za izklop. Aktivnost posameznih funkcionalnosti lahko določamo na dveh nivojih: za celoten sistem ter za posamezno lokomotivo. Posamezni funkcionalnosti lahko na nivoju celotnega sistema določimo, da je vedno aktivna, vedno neaktivna (onemogočena) ali celo skrita. To storimo v oknu "Lastnosti funkcionalnost / Function properties", ki ga prikličemo s klikom na gumb "Uredi / Edit" v seznamu funkcionalnosti. Ostalim funkcionalnostim, ki jih nismo omejili na sistemskem nivoju, pa aktivnost določamo v okvirčku "Mapiranje funkcionalnosti / Function Map" znotraj okna za urejanje lastnosti lokomotiv.

Nekatere funkcionalnosti, ki so tesno povezane z delovanjem programa (npr. prižiganje in ugašanje motorja) so v program vgrajene in jih ni mogoče zbrisati. Nekatere med njimi so namenjene samo vklaplanju in izklaplanju določenih sistemskih funkcij (npr. teža vagonov) in vse kar lahko storimo, je da jim določimo funkcijsko tipko. Druge so spet namenjene samo pošiljanju določenih ukazov dekoderjem brez sodelovanja operaterja (taka je funkcionalnost za vklop kompresorja, ki ga lahko vklopi samo program). Tem funkcijam ne moremo pripisati funkcijske tipke. Ostalim pa lahko pripišemo tako funkcijsko tipko s katero funkcionalnost prožimo, kot tudi ukaze, ki jih funkcionalnost pošlje dekoderjem. Vgrajene funkcionalnosti so:

 • Privzeto / Default - je vedno prva funkcionalnost v tabeli in je ni mogoče zbrisati niti premikati. Je vedno aktivna ter vedno vklopljena in je ne moremo prižigati ali ugašati s funkcijskimi tipkami. Njena vloga je, da dekoderjem pošlje privzeto stanje. Če na primer ne želimo ročno upravljati luči, marveč želimo, da so luči vedno prižgane, lahko ukaz za vklop luči vključimo v sekvenco vklopa. Sekvenca izklopa pri tej funkcionalnosti nima pomena.
 • Število vagonov / Number of cars - je interna vhodna funkcija, ki ob pritisku na izbrano funkcijsko tipko spreminja število vagonov (kar vpliva na težo vlaka...). Število se spreminja v skladu s tabelo, ki jo definiramo v oknu s splošnimi nastavitvami pod opcijo "Tabela števila vagonov / Car Number Table". Tej funkciji lahko v seznamu lokomotiv in funkcionalnosti le priredimo eno od funkcijskih tipk.
 • Poprečna obtežba vagonov / Average car load - je interna vhodna funkcija, ki ob pritisku na izbrano funkcijsko tipko spreminja poprečno obtežbo vagonov v % maksimalne nosilnosti (kar vpliva na težo vlaka...). Število se spreminja v skladu s tabelo, ki jo definiramo v oknu s splošnimi nastavitvami pod opcijo "Tabela obtežbe v % / Car Load Percent Table". Tej funkciji lahko v seznamu lokomotiv in funkcionalnosti le priredimo eno od funkcijskih tipk.
 • Tip zavore / Brake Type - je interna vhodna funkcija, ki ob pritisku na izbrano funkcijsko tipko spreminja tip zavore iz lokomotivske v vlakovno in obratno. Več o delovanju zavor si preberite v poglavju upravljanje zavor. Tej funkciji lahko v seznamu lokomotiv in funkcionalnosti le priredimo eno od funkcijskih tipk.
 • Vklop motorja / Motor On/Off - je vhodno-izhodna funkcija, ki ob pritisku na izbrano funkcijsko tipko vklopi 'motor'. Če je motor izklopljen, ne delujejo upravljalniki za moč in zavore (ni motorja, ne deluje kompresor...) in na zvočnih dekoderjih, ki to podpirajo, je lokomotiva tiha. Ko motor vžgemo, oživijo vse komande in sproži se zvok zagona motorja. Ko motor ugasnemo se oglasi zvok ugašanja motorja in lokomotiva ponovno umolkne. Poleg učinka na zvočni nivo vrtljajev in na delovanje komand lahko tej funkcionalnosti v vklopno in izklopno sekvenco dodamo dodatne ukaze. Če na primer želimo, da se luči avtomatsko prižgejo, ko se vžge motor, lahko ukaz za luči vnesemo v sekvenco vklopa te funkcionalnosti. Tej funkciji lahko v seznamu lokomotiv in funkcionalnosti priredimo eno od funkcijskih tipk ter nastavimo aktivnost.
 • Utišaj / Mute - je vhodno-izhodna funkcija, ki ob pritisku na izbrano funkcijsko tipko pošlje zvočnemu dekoderju ukaz za utišanje zvoka, ki ga moramo določiti v sekvenci vklopa oziroma izklopa. Poleg utišanja zvoka pa bomo v bodočnosti to funkcionalnost lahko uporabili za hkratno utišanje vseh lokomotiv ter tudi za selektivno utišanje lokomotiv, ki so skrite v nevidnih delih makete (tuneli). Tej funkciji lahko v seznamu lokomotiv in funkcionalnosti priredimo eno od funkcijskih tipk ter nastavimo aktivnost.
 • Dinamična zavora / Dynamic Brake - je vhodno-izhodna funkcionalnost, ki ob pritisku na izbrano funkcijsko tipko pošlje zvočnemu dekoderju ukaz za vklop zvoka dinamične zavore, ki ga moramo določiti v sekvenci vklopa oziroma izklopa. Funkcionalnost še ni povsem implementirana! V bodočnosti bo dinamična zavora delovala še bolj prototipno. Ob vklopu dinamične zavore se bo najprej znižal nivo obratov motorja na 0, nato pa se bo po določeni zakasnitvi (nastavitev "Zaost. dinam. zavore / Dyn. Brake Delay" v lastnostih lokomotive) nivo obratov dvignil nazaj na stopnjo, ki jo določa nastavitev "Nivo dinam. zavore / Dyn. Brake Notch" v lastnostih lokomotive. Oglasil se bo zvok dinamične zavore (dejansko je to zvok ventilatorjev hladilnika), na lokomotivo pa bo začela delovati dodatna zavorna sila. Trenutno to še ni implementirano in je možen le vklop samega zvoka. Tej funkciji lahko v seznamu lokomotiv in funkcionalnosti priredimo eno od funkcijskih tipk ter nastavimo aktivnost.
 • Kompresor / Compressor - je izhodna funkcionalnost, ki je ne moremo upravljati s funkcijskimi tipkami. Namenjena je avtomatskemu vklopu zvoka kompresorja (ki ga moramo določiti v sekvenci vklopa oziroma izklopa) v času ko kompresor deluje (ko se polni glavni zavorni vod). Funkcionalnost še ni implementirana! Poleg vklopa zvoka kompresorja se bo avtomatsko povišal nivo obratov motorja (ker potrebuje kompresor dodatno elektriko) na nivo, ki jo določa nastavitev "Nivo kompresorja / Comressor Notch" v lastnostih lokomotivel. Tej funkciji lahko v seznamu lokomotiv in funkcionalnosti nastavimo aktivnost.
 • Cviljenje zavor / Break sqeal sound - je izhodna funkcionalnost, ki je ne moremo upravljati s funkcijskimi tipkami. Namenjena je avtomatskemu vklopu zvoka cviljenja zavor (ki ga moramo določiti v sekvenci vklopa oziroma izklopa) v času ko se vlak ustavlja. Funkcionalnost še ni implementirana! Tej funkciji lahko v seznamu lokomotiv in funkcionalnosti nastavimo aktivnost.

Poleg vgrajenih funkcionalnosti lahko uporabnik definira svoje lastne funkcionalnosti. Vse so vhodno-izhodne, kar pomeni, da jim lahko pripišemo funkcijsko tipko s katero funkcionalnost prožimo, kot tudi ukaze, ki jih funkcionalnost pošlje dekoderjem. Nekatere "uporabniške" funkcionalnosti so v programu že definirane, lahko pa jih uporabnik po želji tudi zbriše.

 • Smerne luči / Directional Lights - je preddefinirana uporabniška funkcionalnost, ki je namenjena upravljanju običajnih luči, ki se prižgejo v smeri vožnje. V prihodnosti bo možno definirati smerne luči tako, da se bodo prižgale glede na smer pogona in ne glede na smer dejanske vožnje, kar je bolj prototipno (Če smo v klancu in izklopimo pogon, se bo lokomotiva počasi ustavila in pričela lesti nazaj. Pri sedanji nastavitvi bodo luči začele svetiti nazaj v trenutku, ko bo lokomotiva začela zaradi 'klanca' lesti nazaj, kar ni realno).
 • Sprednja luč / Front Light in Zadnja luč / Rear Light - sta alternativa upravljanju smernih luči za tiste, ki želijo ročno upravljati vsako luč posebej. Za tako obnašanje je potrebno ustrezno preprogramirati tudi dekoder. Smiselno je eno od obeh alternativ (upravljanje smernih luči ali upravljanje vsake posebej) v seznamu lokomotiv in funkcionalnosti onemogočiti oziroma skriti. Ob namestitvi je privzeto skrito ročno upravljanje obeh luči.
 • Zvonec / Bell - je preddefinirana uporabniška funkcionalnost, ki je namenjena vklopu in izklopu zvoka zvonca (na ameriških lokomotivah).
 • Troblja / Horn - je preddefinirana uporabniška funkcionalnost, ki je namenjena vklopu in izklopu zvoka troblje.

Vsem funkcionalnostim je potrebno pred uporabo definirati sekvence ukazov za vklop in izklop funkcije na dekoderju. Priložena testna lokomotiva ima že vnesene najbolj običajne ukaze.

Delo s funkcionalnostmi

Prvi korak pri delu s funkcionalnostmi je v seznamu funkcionalnosti poiščemo ustrezno funkcionalnost oziroma jo ustvarimo na novo, če je še ni. Seznam funkcionalnosti se nahaja v pogovornem oknu "Seznam lokomotiv in funkcionalnosti", ki je opisano v naslednjem poglavju. Za urejanje obstoječe funkcionalnosti pritisnemo gumb "Uredi / Edit" pod spodnjim seznamom, za dodajanje nove pa gumb "Nova / New". V oknu za urejanje funkcionalnosti najprej določimo ime funkcionalnosti ali spremenimo starega. Nato nastavimo status, pri čemer lahko funkcionalnost onemogočimo, jo celo skrijemo ali pa jo označimo kot vedno aktivno. Če želimo status funkcionalnosti indivudalno določati pri posameznih lokomotivah izberemo eno od opcij "Privzeto aktivna / Default Active" ali "Privzeto neaktivna / Default Inactive". V tem primeru nas bo program ob zaključku urejanja lastnosti nove funkcionalnosti vprašal, ali želimo uporabiti privzeti status (privzeto aktivna ali privzeto neaktivna) za vse obstoječe lokomotive. Če bomo odgovorili pritrdilno, se bo vsem lokomotivam dodal privzeti status, ki smo ga izbrali, sicer pa bo status nove funkcionalnosti povsod neaktiven. Nazadnje izmed prostih funkcijskih tipk izberemo tisto, s katero želimo izbrano funkcionalnost upravljati. Vse te nastavitve bodo veljale za ves sistem. Programu je že priložen nabor najpogosteje uporabljanih funkcionalnosti in če vam ta nabor zadostuje boste morda v seznamu funkcionalnosti želeli le drugače razporediti funkcijske tipke.

V drugem koraku pa moramo za vsako funkcionalnost, ki jo želimo uporabljati vsem lokomotivam definirati sekvence ukazov, ki naj jih program pošlje dekoderjem ob vklopu oziroma izklopu funkcionalnosti. Poleg tega lahko določimo še, ali naj bo funkcionalnost ob zagonu (to je ob izbiri lokomotive v realističnem upravljalniku) vklopljena ali ne. Kako vnesemo vklopne in izklopne sekvence ter podatek o začetnem stanju funkcionalnosti je podrobneje navedeno v poglavju Mapiranje funkcionalnosti. Ker je vnašanje ukaznih sekvenc zamuden posel, svetujem, da (če imate večino dekoderjev sprogramiranih približno enako) najprej uredite nastavitve za eno lokomotivo, nato pa preostale lokomotive samo skopirate in jim spremenite le imena ter naslove dekoderjev.

 

Nastavitve

Seznam lokomotiv in funkcionalnosti

Pred uporabo vsake lokomotive moramo njene podatke vnesti v program. Lastnosti lokomotiv in njihovih funkcionalnosti urejamo v pogovornem oknu "Seznam lokomotiv in funkcionalnosti / Roster & Functions", ki ga odpremo v meniju "Uredi / Edit" -> "Seznam lokomotiv in funkcionalnosti / Roster & Functions".


Pokaži sliko okna v angleški verziji.

Pogovorno okno vsebuje dva seznama: seznam lokomotiv zgoraj in seznam funkcionalnosti spodaj. Pod vsakim seznamom so gumbi za manipulacijo s seznamom.

V seznamu lokomotiv vidimo podatke o lokomotivah: Ime lokomotive, motorski naslov, tip zvočnega dekoderja in njegov naslov (če obstaja). Pod seznamom pa so gumbi:

 • Uredi / Edit - odpre pogovorno okno za urejanje lastnosti lokomotive (več o tem v nadaljevanju).
 • Nova loko. / New Loco - odpre pogovorno okno za urejanje lastnosti nove lokomotive.
 • Nova sprega / New Consist - odpre pogovorno okno za urejanje lastnosti nove sprege več lokomotiv - definiranje in upravljanje spreg še ni podprto!
 • Kopiraj loko. / Copy Loco - skopira lastnosti izbrane lokomotive in odpre pogovorno okno za urejanje njenih lastnosti.
 • Zbriši / Delete - zbriše lokomotivo iz seznama.
 • Premakni gor / Move Up in Premakni dol / Move Down - premikata posamezne zapise o lokomotivah gor in dol po seznamu. Lokomotive se v takem vrstnem redu prikažejo tudi v padajočem seznamu pri izbiri lokomotive v oknu upravljalnika. Zato je smotrno, da damo pogosto uporabljane lokomotive na vrh seznama.

V seznamu funkcionalnosti vidimo podatke o funkcionalnostih: Ime funkcionalnosti, opis vgrajene funkcije (če je ta definirana) in funkcijsko tipko, ki upravlja to funkcionalnost. Z ikono pa je označen sistemski status funkcionalnosti (pomen ikon je naveden kasneje). Pod seznamom pa so gumbi:

 • Uredi / Edit - odpre pogovorno okno za urejanje lastnosti funkcionalnosti (več o tem v nadaljevanju)
 • Nova / New - odpre pogovorno okno za urejanje lastnosti nove funkcionalnosti
 • Zbriši / Delete - zbriše funkcionalnost iz seznama (brisati je možno le tiste funkcionalnosti, ki nimajo povezav z vgrajenimi funkcijami).
 • Premakni gor / Move Up in Premakni dol / Move Down - premikata posamezne zapise o funkcionalnostih gor in dol. Vrstni red funkcionalnosti v tem seznamu predstavlja tudi vrstni red izvajanja ukazov pri mapiranju funkcionalnosti na funkcije dekoderjev.

Urejanje lastnosti funkcionalnosti

Seznam funkcionalnosti je sicer v spodnjem delu okna, ker ga običajno redkeje rabimo, vendar pa vpliva na na lastnosti vseh lokomotiv, zato si ga bomo ogledali najprej. Ko kliknemo na gumb "Uredi / Edit" pod seznamom funkcionalnosti ali pa dvakrat kliknemo na izbrano funkcionalnost, se odpre novo pogovorno okno "Lastnosti funkcionalnosti / Function Properties".


Pokaži sliko okna v angleški verziji.

V njem vidimo naslednje nastavitev:

 • Ime / Name - ime funkcionalnosti, ki ga lahko vedno spreminjamo. V datotekah Functions.tab, priloženih obema jezikovnima variantama so imena funkcionalnosti v ustreznem jeziku, vendar lahko (če nas to ne moti) uporabljamo katerokoli jezikovno varianto datotek v katerikoli varianti programa. Z drugimi besedami, če želimo zamenjati jezik programa, lahko še naprej uporabljamo datoteko Functions.tab iz prejšnje variante.
 • Vgrajena / Builtin - vsebuje opis v program vgrajene delovanja te funkcionalnosti. Vgrajenih funkcij ni mogoče brisati, saj so povezane z delovanjem programa. Njihov namen je bodisi proženje določene aktivnosti v programu (menjava tipa zavor) ali pa definiranje ukazov, ki jih program avtomatsko pošlje dekoderjem (npr. zvok kompresorja) ali oboje. Več o vgrajenih funkcionalnostih si preberite v poglavju o funkcionalnostih.
 • Status - pove privzeto aktivnost ali neaktivnost funkcionalnosti za vse lokomotive. Možne so naslednje izbire (ikone so uporabljene za prikaz statusa v seznamu funkcionalnosti):
  • Interna / Internal - funkcionalnosti s tem statusom je namenjena samo vklaplanju in izklaplanju določenih sistemskih funkcij (npr. teža vagonov). Statusa interne funkcionalnosti se ne da spreminjati.
  • Skrita / Hidden - funkcionalnost s tem statusom je vedno neaktivna in je v nastavitvah lokomotiv sploh ne vidimo. Neko funkcionalnosti skrijemo, kadar se odločimo, da jo sploh ne bomo uporabljali jo pa ne moremo brisati (ker je vgrajena) ali ne želimo brisati.
  • Onemogočena / Disabled - funkcionalnost s tem statusom je vedno neaktivna, v nastavitvah lokomotiv pa je označena z enako ikono. Neko funkcionalnost onemogočimo, kadar jo želimo začasno izklopiti za ves sistem naenkrat.
  • Privzeto neaktivna / Default Inactive - aktivnost funkcionalnosti lahko spreminjamo za vsako lokomotivo posebej, pri novih lokomotivah pa bo funkcionalnost privzeto neaktivna. V primeru kreiranja nove funkcionalnosti bo ta pri vseh lokomotivah privzeto neaktivna.
  • Privzeto aktivna / Default Active - aktivnost funkcionalnosti lahko spreminjamo za vsako lokomotivo posebej, pri novih lokomotivah pa bo funkcionalnost privzeto aktivna. V primeru kreiranja nove funkcionalnosti bo ta pri vseh lokomotivah privzeto aktivna.
  • Vedno aktivna / Always Active - funkcionalnost je vedno aktivna in je ni mogoče izklopiti. Vedno aktivna je na primer vgrajena funkcionalnost Privzeto / Default, ki je vedno na prvem mestu in se ji statusa ne da spreminjati.
 • Smer / Direction - je informativno polje, ki pove, kakšnega tipa je funkcionalnost. Vse uporabniško definirane funkcionalnosti so vhodno-izhodne. Vgrajene funkcionalnosti pa lahko samo za vnos (tako imenovane interne) in lahko določimo le funkcijsko tipko, druge so samo izhodne in jim funkcijske tipke ne moremo določiti, tretje pa so dvosmerne. Posebnost je prva funkcionalnost v seznamu "Privzeta / Default", ki je ne moremo niti zbrisati niti premakniti.
 • F tipka / F key - padajoči seznam s razpoložljivimi (prostimi) funkcijskimi tipkami. V seznamu so na voljo samo tiste tipke, ki še niso uporabljene za druge funkcionalnosti. Če želimo že uporabljeno tipko uporabiti kje drugje, jo moramo najprej sprostiti, tako da funkcionalnosti, kjer je tipka uporabljena, najprej določimo drugo tipko ali opcijo "Brez / None", nato pa sproščeno tipko uporabimo drugje.

Urejanje lastnosti lokomotive

Ko kliknemo na gumb "Uredi / Edit" pod seznamom lokomotiv ali pa dvakrat kliknemo na izbrano lokomotivo, se odpre novo pogovorno okno "Lastnosti lokomotive / Loco Properties".


Pokaži sliko okna v angleški verziji.

Okno je razdeljeno na tri dele. V zgornjem delu so generalne nastavitve:

 • Ime / Name - ime lokomotive. Pametno je izbrati ime, po katerem boste lokomotivo takoj prepoznali, npr. številka in tip lokomotive ali kaj podobnega.
 • Teža / Weight - teža "prave" lokomotive v tonah. Podatek je potreben za pravilno preračunavanje pospeškov.
 • Št. osi / Axels - tudi število osi je fizikalni podatek, ki vpliva na upor.
 • Moč / Power - moč izražena v konjskih silah (ks / hp) iz katere program računa silo pogona. Vsi ti trije podatki veljajo za pravo lokomotivo, katere obnašanje želite simulirati. Če teh podatkov ne veste lahko za silo uporabite kar podatke, ki jih predlaga program.
 • Motorski nasl. / Motor Addr. - DCC naslov motorskega dekoderja. To je lahko tudi naslov cele kompozicije lokomotiv, če to funkcionalnost centrala in dekoderji podpirajo. Ta naslov program uporablja za samo krmiljenje hitrosti lokomotive glede na fizikalne parametre.
 • Zaost. motorja / Motor Delay - čas v milisekundah (1000 milisekund = 1 sekunda), ki mine od trenutka spremembe stopnje moči do trenutka, ko se to pozna na vlečni sili. Ta nastavitev je posebej pomembna v povezavi z zvočnim dekoderjem. Zelo neprototipno izgleda, če se začne lokomotiva premikati prej, preden se spremeni njen zvok. S to nastavitvijo ustvarimo rahel zaostanek premikanja za zvokom, kar ustreza prototipu: Najprej se spremenijo obrati motorja, ki generira elektriko, šele nato se začno vrteti elektromotorji. Dejanski čas je treba nastaviti po občutku glede na zvok. Časi daljši od 1000 ms (1 sek.) ne učinkujejo dobro.
 • Zaost. dinam. zavore / Dyn. Brake Delay - čas v milisekundah, ki mine od trenutka vklopa dinamične zavore do dejanskega učinka na hitrost in zvočnega učinka. Ob vklopu dinamične zavore se najprej pogonska moč avtomatično spusti na nič, kar spremlja znižanje "obratov" na zvočnem dekoderju, nato pa se "obrati" spet dvignejo (ker mora generator proizvajati tok za vzbujevalna navitja v motorjih) in oglasi se zvok ventilatorjev hladilnega sistema. Tudi tu velja, da je treba nastaviti zaostanek po občutku, vrednosti pa so lahko večje. Dinamična zavora trenutno še ni implementirana.
 • Zač. tip zavore / Init. Brake Type - izbira začetnega tipa zavore. Program omogoča upravljanje z vlakovno in lokomotivsko (neodvisno) zavoro (glej zgoraj), vendar ne z obema hkrati. S to nastavitvijo nastavimo kateri tip zavore bo aktiven ob začetku vožnje.

V srednjem delu so v okvirčku z naslovom Zvok / Sound nastavitve v zvezi z zvokom. Izbira nastavitve se spreminja glede na izbrano vrsto zvočnega dekoderja.

 • Tip dekoderja / Decoder Type - tipi dekoderjev so predhodno definirani v posebni datoteki. Izberemo lahko enega od njih. Trenutno so definirani naslednji tipi:
  • Brez zvoka / No sound - izberemo, če zvočnega dekoderja nimamo. V tem primeru se vse ostale zvočne nastavitve skrijejo.
  • Integriran / Integrated - motorski dekoder z integriranim zvokom. V tem trenutku so edini podprti dekoderji DSD ali LC podjetja SoundTraxx.
  • Ločen z funkcijskim nadzorom / Extra with F Control - ločen zvočni dekoder, ki ga program upravlja s funkcijski tipkami. Podprti so dekoderji DSX podjetja SoundTraxx. Ker se je izkazalo, da se upravljanje s funkcijskimi tipkami ne obnese, za uporabo ločenih dekoderjem tega načina ne priporočam.
  • Ločen z nadzorom hitrosti / Extra with speed control - ločen zvočni dekoder, ki ga program upravlja preko tabele hitrosti. To je trenutno najoptimalnejša konfiguracija. Preizkušeni so dekoderji DSX podjetja SoundTraxx, na ta način pa bi se dalo skonfigurirati tudi dekoderje, ki sicer vsebujejo še motorski del. Več o nastavitvah dekoderjev v poglavju o nastavitvi zvočnega dekoderja.
 • Privzeto / Use Default - se nanaša na privzete vrednosti za nadzor "obratov", ki so zapisane v definiciji tipa dekoderja. Pri intergriranih dekoderjih in ločenih dekoderjih z funkcijskim nadzorom sta to privzeti funkciji (npr. F5 in F6), pri ločenih dekoderjih z nadzorom hitrosti pa je to tabela hitrosti, ki odgovarjajo posameznim stopnjam "obratov" motorja. Če izberemo privzete vrednosti, bodo uporabljene nastavitve, ki so zapisane v definiciji tipa dekoderja, sicer pa lahko vnesemo svoje vrednosti.
 • Funkcije / Functions - sta številki funkcij, s katerima program upravlja stopnjo "obratov" motorja. Ta nastavitev je vidna le pri intergriranih dekoderjih in ločenih dekoderjih z funkcijskim nadzorom. Funkciji morata seveda imeti enak pomen v samem dekoderju (več v poglavju o nastavitvi zvočnega dekoderja).
 • Tabela hitrosti / Speed table - tabela hitrosti, ki odgovarjajo posameznim stopnjam "obratov" motorja. Ta nastavitev je vidna le pri ločenih dekoderjih z nadzorom hitrosti. Tabela hitrosti mora ustrezati hitrostim pri katerih dekoder preklopi na višjo ali nižjo stopnjo "obratov" (več v poglavju o nastavitvi zvočnega dekoderja).
 • Zvočni naslov / Sound Addr. - DCC naslov zvočnega dekoderja.
 • Nivo dinam. zavore / Dyn. Brake Notch - nivo 'obratov' motorja med delovanjem dinamične zavore. Pri delovanju dinamične zavore mora dieselsiki motor delovati z določenimi obrati, ker elektromotorji v tem načinu delovanja potrebujejo nekaj elektrike za delovanje vzbujevalnih navitij. Dinamična zavora trenutno še ni implementirana.
 • Nivo kompresorja / Comressor Notch - nivo 'obratov' motorja med delovanjem kompresorja. Za delovanje potrebuje kompresor nekaj elektrike. Če moči ni dovolj, se obrati avtomatsko povečajo. Delovanje kompresorja trenutno še ni implementirano.

V spodnjem delu pogovornega okna je izbira načina mapiranja funkcionalnosti (Mapiranja funkcionalnosti / Function Map).
Če je okence razkljukano, je izbrano enostavno mapiranje, kar pomeni, da katerikoli ukaz za spremembo funkcije (to je pritisk na funkcijsko tipko) iz kateregakoli upravljalnika program pošlje nespremenjen motorskemu in zvočnemu dekoderju.
Če je okence odkljukano, je izbrano napredno (advanced) mapiranje in pod napisom Mapiranja funkcionalnosti / Function Map se pojavi seznam funkcionalnosti z njihovimi vklopnimi in izklopnimi sekvencami. Več o konceptu funkcionalnosti si preberite v posebnem poglavju.

Če je izbrano napredno mapiranje, vidimo v seznamu funkcionalnosti njihove podatke: Ime funkcionalnosti, kratica vgrajene funkcije (če je ta definirana), funkcijsko tipko, ki upravlja to funkcionalnost, začetno stanje funkcionalnosti ter vklopno in izklopno sekvenco ukazov. Z ikono pa je označen lokalni status funkcionalnosti in pomeni:

Mapiranje funkcionalnosti

Z dvoklikom na ime funkcionalnosti v seznamu funkcionalnosti lokomotive odpremo novo pogovorno okno z imenom "Mapiranje funkcionalnosti / Function map".


Pokaži sliko okna v angleški verziji.

Nastavimo lahko naslednje nastavitve:

 • Aktivna / Valid - če je okence odkljukano, je funkcionalnost aktivna, sicer pa ne. Aktivnost funkcionalnosti pomeni, da se bodo ukazi za vklop ali izklop poslali dekoderjem, neaktivnost pa, da se ne bodo, oziroma da program te funkcionalnosti ne bo upošteval. Funkcionalnostim, ki so v sistemski tabeli (glej Urejanje lastnosti funkcionalnosti) označene kot vedno aktivne oziroma onemogočene, se aktivnosti ne da spreminjati.
 • Ime / Name - ime funkcionalnosti, kot je definirano v lastnostih funkcionalnosti.
 • F tipka / F Key - funkcijska tipka, ki upravlja to funkcionalnost, kot je definirano v lastnostih funkcionalnosti.
 • Vgrajena / Builtin - ime vgrajene funkcije (kadar obstaja), kot je definirano v lastnostih funkcionalnosti.
 • Zač. stanje / Initially ON - če je okence odkljukano, je funkcionalnost ob začetku uporabe lokomotive vklopljena, sicer pa izklopljena. Kadar je funkcionalnost vklopljena, program dekoderjem pošlje sekvenco vklopa, kadar je izklopljena pa sekvenco izklopa. Med vožnjo funkcionalnost vklapljamo in izklapljamo s funkcijsko tipko, ki smo jo pripisali tej funkcionalnosti.
 • Sekvenca vklopa / On Sequence - sekvenca ukazov dekoderjem, ki se izvede, ko je funkcionalnost vklopljena.
 • Sekvenca izklopa / Off Sequence - sekvenca ukazov dekoderjem, ki se izvede, ko je funkcionalnost izklopljena.
 • Avto / Auto - če je okence odkljukano, se sekvenca izklopa avtomatsko izračuna iz sekvence vklopa tako, da se vsi vklopni ukazi (ki imajo na koncu +) spremenijo v izklopne in obratno.

Sekvenca ukazov je običajen niz znakov, ki pa mora zadoščati nekaterim pravilom. Posamezen ukaz tvorijo trije deli: črka M ali S, številka med 0 in 12 ter znak + ali -.

 • Črka pomeni vrsto dekoderja, za katero ukaz velja: M - motorski dekoder, S - zvočni dekoder.
 • Številka pomeni številko DCC funkcije, ki jo je potrebno prižgati ali ugasniti.
 • Znak + pomeni, da je treba funkcijo prižgati, znak - pa, da jo je treba ugasniti.

Primeri veljavnih ukazov so: M0+ (prižgi funkcijo 0 na motorskem dekoderju), S12- (ugasni funkcijo 12 na zvočnem dekoderju).

Posamezni ukazi v sekvenci so med seboj ločeni z vejicami brez presledkov. Primer veljavne sekvence ukazov je:
 M0+,S12-

Ob vsakem pritisku ene od funkcijskih tipk program pregleda spisek vseh aktivnih funkcionalnosti in izvede sekvence ukazov za vklop oziroma izklop funkcionalnosti - pač odvisno od statusa posamezne funkcije. Izračunano stanje funkcij posameznega dekoderja shrani kot vmesni rezultat in če se novo stanje funkcij razlikuje od prejšnjega, ga pošlje dekoderju. Zaradi takega obnašanja je zelo pomemben vrstni red funkcionalnosti in ukazov znotraj njih. Če se ukaz za vklop/izklop iste funkcije pojavi v več sekvencah, prevlada tisti, ki je naveden kasneje.

Splošne nastavitve

Splošne nastavitve, ki veljajo za vas sistem urejamo v pogovornem oknu "Splošne nastavitve / General Setting", ki ga odpremo v meniju "Uredi / Edit" -> "Splošne nastavitve / General Setting".


Pokaži sliko okna v angleški verziji.

Okno je razdeljeno v tri dele. Levo zgoraj so nastavitve v zvezi z Loconetom oziroma povezavo programa z DCC centralo:

 • COM Port - ime serijskega (RS232) vmesnika, na katerega je priključen vmesnik za komunikacijo s centralo (Digitrax MS100 ali LocoBuffer). Navodila za namestitev vmesnika so v poglavju Namestitev vmesnika za komunikacijo z LocoNetom.
 • Offline - če odkljukamo to okence, lahko program poženemo tudi brez priključene postaje oziroma brez razpoložljivega COM porta. Program bo deloval povsem normalno, le da ne bo skušal komunicirati s centralo.
 • Upravlj. moči / Power Throttle - način interpretacije obračanja gumba na Digitraxovih ročnih upravljalnikih DT4000. DT400 kaže hitrost v odstotkih polne hitrosti, čeprav ima hitrost dejansko 128 korakov. Zato se število klikov ob obračanju gumba ne ujema s številko na zaslonu. Če izberemo gumb "Enostavno / Simple" bo vsak klik na gumbu predstavljal povečanje moči za eno stopnjo, številka na zaslonu pa ne bo prava oziroma taka, kot jo kaže program. Če izberemo gumb "Natančno / Acurate", se bosta številki ujemali (torej bo na ročnem upravljalniku zapisana prava stopnja moči, vendar pri tem načinu včasih pride do desinhronizacije in ročni upravljalnik kaže preveliko vrednost (to je napaka DT400).

Desno zgoraj so uporabniške preference:

 • Tabela števila vagonov / Car Number table - tabela števila vagonov, ki se pojavijo v padajočem meniju realističnega upravljalnika in med katerimi lahko preklapljamo z izbrano funkcijsko tipko.
 • Tabela obtežbe v % / Car Load Percent Table - tabela števila vagonov, ki se pojavijo v padajočem meniju realističnega upravljalnika in med katerimi lahko preklapljamo z izbrano funkcijsko tipko.
 • Toleranca sprostitve zavore / Brake Release Tolerance - za koliko koliko 'klikov' gumba moramo dvigniti nastavitev tlaka v glavnem zavornem vodu, da se avtomatsko dvigne nazaj na vrednost standardnega tlaka.

V spodnjem delu pa so fizikalne lastnosti, ki vplivajo na dinamiko gibanja vlaka. Priporočam, da razen števila osi, nosilnosti in teže praznega vagona ter morda standardnega tlak v zavornem sistemu ne spreminjate nastavitev:

 • Poprečno število osi vagona / Axels per Car (average) - število osi vpiva na izračun trenja. Vnesite vrednost, ki je tipična za vaše vagone.
 • Poprečna teža praznega vagona [t] / Empty Car Weight (average) [t] - vpliva na vrsto parametrov od trenja do sile upora zaradi klanca. Podatek je v tonah.
 • Poprečna neto nosilnost vagona [t] / Net Car Load (average) [t] - vpliva na vrsto parametrov od trenja do sile upora zaradi klanca. Iz tega podatka in nastavitve obtežbe v % se izračuna dejanska teža vlaka. Podatek je v tonah.
 • Faktor upora - osi: / Resistance Factor - Axels - faktor trenja odvisen samo od števila osi.
 • Faktor upora - teža: / Resistance Factor - Weight - faktor trenja odvisen od teže.
 • Faktor upora - hitrost (lokomotiva): / Resistance Factor - Speed (Loco) - faktor trenja vagonov odvisen od hitrosti.
 • Faktor upora - hitrost (vagoni): / Resistance Factor - Speed (Cars) - faktor trenja lokomotive odvisen od hitrosti.
 • Faktor zračnega upora / Resistance Factor - Air - faktor zračnega upora.
 • Presek loko. [kvadratni čevlji] / Loco Cross Section [square feet] - presek se uporablja pri izračunu zračnega upora.
 • Standardni tlak v zavornem sistemu [psi] / Standard Brake System Preasure [psi] - tlak v glavnem zavornem vodu, ko je ta povsem poln in je sistem pripravljen za zaviranje.
 • Maximalni tlak v zavornem cilindru [psi] / Max Loco Brake Cylinder Preasure [psi] - maksimalni tlak, ki ga lahko doseže zrak v zavornem cilindru lokomotivske zavore.
 • Faktor zaviranja praznega vagona / Empty Car Braking Factor - faktor adhezije praznega vagona, ki vpliva na učinkovitost zaviranja. Če je zavorna sila večja od teže vagona pomnožene s faktorjem zaviranja, kolesa blokirajo.
 • Faktor zaviranja polnega vagona / Loaded Car Braking Factor - faktor adhezije polnega vagona.
 • Faktor zaviranja lokomotive / Loco Braking Factor - faktor adhezije lokomotive. Odločilno vpliva na učinkovitost lokomotivske zavore, pa tudi vlakovne pri kratkih vlakih.
 • Hitrost polnjenja delovnega cilindra [psi/s] / Aux Fill Rate [psi/s] - hitrost s katero se polni delovni cilinder iz zavornega voda. Ker se delovni cilinder ne napolni takoj, pride pri polnjenju do rahlega zaostanka, na katerega je treba pri zaviranju računati.
 • Dolžina vlaka za izračun zaostankov / Brake Delay Calculation Train Length - Hitrost polnjenja celotnega zavornega voda je obratno sorazmerna z dolžino vlaka. Zaostanek pri polnjenju oziroma praznenju zavornega voda pri enem vagonu povesta nastavitvi "Zač. hitrost polnjenja zavor. voda" oziroma "Zač. hitrost praznjenja zavor. voda". Zaostanek pri več vagonih pa določata nastavitvi "Zaost.hitrosti polnjenja zavor.voda" oziroma "Zaost. hitr. praznjenja zavor.voda" in sicer tako, da vrednosti, vneseni pri teh dveh nastavitvah pomenenita zaostanek pri vlaku dolžine, kot jo definira polje "Dolžina vlaka za izračun zaostankov". Vse te vrednosti je najbolje pustiti pri miru.
 • Zač. hitrost polnjenja zavor. voda [psi/s] / Brake Pipe Initial Fill Rate [psi/s] - glej zgoraj.
 • Zaost. hitrosti polnjenja zavor. voda [psi/s] / Brake Pipe Delayed Fill Rate [psi/s] - glej zgoraj.
 • Zač. hitrost praznjenja zavor. voda [psi/s] / Brake Pipe Initial Release Rate [psi/s] - glej zgoraj.
 • Zaost. hitr. praznjenja zavor. voda [psi/s] / Brake Pipe Initial Delayed Rate [psi/s] - glej zgoraj.

Shranjevanje nastavitev

Če smo karkoli spreminjali v seznamu lokomotiv in funkcionalnosti, nas program ob izhodu vpraša, kaj želimo shraniti. Če kliknemo na gumb "Da / Yes" bodo shranjene tiste nastavitve, ki so odkljukane. Če kliknemo na "Ne / No" ne bo shranjeno nič, če pa kliknemo na "Nazaj / Back" se bomo vrni nazaj v program.


Pokaži sliko okna v angleški verziji.

 

Reševanje težav

Če ob zagonu programa dobite sporočilo o napaki pri odpiranju COM porta je več možnosti:

 • Lahko izbrani port ne obstaja ali pa je zaseden (lahko je fizično sicer prost, a ga je že rezerviral nek drug gonilnik (na primer za modem) ali drug program za komunikacijo (na primer JMRI).
  Rešitev:
  • Če je hkrati prižgan drug program za komunikacijo z Loconetom (JMRI, programi za upravljanje kretnic...), program zaprite.
  • Če tak program nujno potrebujete (npr. programi za upravljanje kretnic) boste potrebovali še en COM port in še en vmesnik za komunikacijo (npr. MS100). Dva vmesnika lahko brez problema delujeta na istem računalniku, en sam pa ne more delovati z dvema programoma.
  • Če je port zaseden z nekim drugim programom ali gonilnikom, program zaprite oziroma začasno onemogočite gonilnik.
  • Če porta ni ali je zaseden in ga ne morete sprostiti, prestavite vmesnik (MS100) na drug port. Ne pozabite spremeniti ime COM porta v splošnih nastavitvah.
 • Lahko vaš računalnik ne podpira hitrosti komunikacije, ki jo zahteva Loconet. Loconet uporablja nestandardno hitrost komunikacije, ki je (menda) določeni računalniki ne podpirajo.
  Rešitev:
  • Uporabite drug računalnik ali drugo kartico z COM porti. Delovanje preko USB->COM pretvornikov še ni preizkušeno, velja pa preizkusiti tudi to.
  • Nabavite Locobuffer II ali si sami sestavite Locobuffer. To je naprava, ki hitrost Loconeta prilagodi standardni hitrosti komunikacije, ki jo pozna računalnik, mimogrede pa še poskrbi za pravilno obnašanje na Loconetu (kar MS100 ne počne).

Če poskusu selektiranja lokomotive v enem od oken za krmiljenje slišite serijo piskov ali se nič ne zgodi, preverite, če je komunikacija med programom in Loconetom vzpostavljena. V meniju "View" kliknite na "Loconet Monitor". Ko se odpre okno, zavrtite gumb na vaši centrali ali ročnem upravljalniku. V oknu se mora izpisati serija sporočil. Če se ne zgodi nič, je nekaj narobe v komunikaciji s postajo.

 • Najverjetneje kabel vmesnika (MS100) ni povezan v Loconet omrežje ali pa sam vmesnik ni povezan z računalnikom.
  Rešitev: Preverite vse povezave
 • Lahko je vmesnik priključen na napačen COM port oziroma je v programu izbran napačen COM port.
  Rešitev: Preverite, kateri COM port je nastavljen v programu in prestavite vmesnik tja, če pa to ni mogoče nastavite v programu drug COM port.

 

Priprava sistema in dekoderjev

Namestitev vmesnika za komunikacijo z LocoNetom

Za komunikacijo računalnika z centralo preko LocoNeta potrebujete enega od vmesnikov:

 • Digitraxov originalni vmesnik MS100 je najbolj enostaven, vendar ne deluje na vseh računalnikih. Gre le za napetostni pretvornik, zato včasih izgubi kakšen ukaz, če je računalnik prezaseden.
 • RR-Circuits Locobuffer II obstaja v serijski in USB varianti. Prodaja ga vrsta prodajalcev (povezave so na strani izdelovalca). Ukaze hrani interno, dokler PC ni pripravljen na sprejem, prav tako pa ukaze s strani PCja pošlje v LocoNet v skladu z protokolom. Lahko deluje tudi v MS100 načinu.
 • Hans Deloof's Lokobuffer je predhodnik Locobuffer II in je namenjen samogradnji. Z kupiti naj bi bile na voljo le ploščice tiskanega vezja.

Program je trenutno preizkušen le z MS100, verjetno pa bi deloval tudi z drugimi vmesniki v MS100 načinu. Ko bom dobil na test Locobuffer, bom program prilagodil tudi tem vmesnikom.

Vsi vmesniki imajo na eni strani 6 polni RJ12 telefonski konektor, kamor priključimo LocoNet, na drugi strani pa tako ali drugače izveden (s kablom ali z direktnim vtičem) priključek za serijski (COM) ali USB port na računalniku. MS100 ima presenetljivo 25 polni konektor, za katerega rabimo adapter za priključitev na običajni 9 polni serijski vmesnik na računalniku (adapter se bi moral dobiti v trgovinah z računalniško opremo, vendar bo treba morda malo iskanja, ker 25 polni konektorji že dolgo niso več v rabi). Serijski kabel priključimo na prost serijski (COM) port. Poleg tega, da mora biti port fizično prost, ga ne sme uporabljati noben drug gonilnik (na primer za modem) ali drug program za komunikacijo (na primer JMRI). Privzeto je program nastavljen za uporabo porta COM1, lahko ga pa spremenite v splošnih nastavitvah. Če ob zagonu programa dobite sporočilo o napaki pri odpiranju COM porta, si lahko pomagate z navodili v poglavju o reševanju težav.

Nastavitev ročnega upravljalnika

Na ročnih upravljalnikih Digitrax DT400 je priporočljivo izklopiti tako imenovan 'balistični' način - to je način pri katerem ob hitrem zasuku gumba upravljalnik spremeni hitrost mnogo bolj, kot pa je bil kot zasuka, oziroma da se hitrost vlaka spremeni mnogo bolj, če gumb zavrtimo hitro, kot če gumb zavrtimo počasi. To lastnost spremenimo s tipko "sel". Ko se pokaže napis Op#01=x01 (namesto 01 za x je lahko tudi kaj drugega), zavrtimo enega od gumbov, da bo vrednost za x enaka 00. Nato pritiskate tipko "Enter" dokler se ne vrnete v običajni način delovanja. Natančna navodila so v priročniku za začetni komplet SuperChief na strani 106, tabela vseh vrednosti, ki lahko nastopajo za x pa na strani 108.

Nastavitev motorskega dekoderja

Pred uporabo programa je potrebno spremeniti nekatere parametre v motorskem dekoderju (vožnja je možna tudi brez sprememb, le realističnega učinka ne bo). Ker je pospeševanje in zaviranje vlaka krmiljeno programsko (iz PCja), mora biti hitrost vlaka odvisna samo od parametrov, ki jih nastavimo v programu (moč, zavore, število in teža vagonov, klanec) in ne od voznih lastnosti lokomotive in stanja tirov.

 • Najprej izklopimo učinke pospeševanja in zaviranja, ki jih omogoča sam dekoder. To storimo tako, da vrednosti CVjev 3 in 4 postavimo na 0. Ker je direktno programiranje CVjev zelo nerodno priporočam uporabo programa DecoderPro (izdelan v okviru projekta JMRI). S tem programom "programiramo" dekoderje (nastavljamo CVje) zelo enostavno, saj v zavihku "Motor" samo poiščemo ustrezni okenci "Acceleration" oz. "Deceleration", vpišemo vanju vrednost 0. Programiranje s programom JMRI je opisano v poglavju Programiranje dekoderjev v Prispevku o digitalnem krmiljenju modelnih vlakov.
 • Nato nastavimo kompenzacijo obremenitve (BEMF) na maksimum na vsem območju hitrosti. V "EMF Feedback Cutoff" (CV 10) vpišemo 252, ostale nastavitve v zvezi z BEMF pa so odvisne od proizvajalca dekoderja. Dekoderju Zimo MX63 moramo na primer vpisati v "BEMF Pull" (CV 58) in v "Volume EMF Feedback Cutoff" (CV 113) vrednost 255.
 • Nazadnje umerimo hitrost lokomotive. Za to potrebujemo poseben merilni vagon, ki kaže "pravo" hitrost, kot bi jo imela prototipna lokomotiva, lahko pa hitrost merimo kar s štoparico na kosu proge z znano dolžino. Tudi nekateri programi (npr. Raiload & Co) znajo v povezavi z detektorji zasedenosti tirov meriti hitrost. Če vaš dekoder to podpira najprej nastavite število korakov na 128/28 (zavihek "Basic", okence "Speed Steps" (CV 29, bit 1)). Program LocPanel pričakuje, da hitrost lokomotive pri največji hitrosti ustreza prototipni hitrosti 100 km/h. Najlažje to nastavljamo z ročnimi upravljalniki Digitrax, ki kažejo hitrost v korakih od 0 do 100%, se pravi, da mora hitrost na zaslonu upravljalnika ustrezati tej prototipni hitrosti.
  Bolj na grobo lahko hitrost lokomotive nastavimo z nastavitvami "Vstart" (CV 2), "Vmid" (CV 6) in "Vhigh" (CV5), ki jih najdemo v zavihku "SpeedControl" - vključiti pa moramo tudi izbiro "Use Vstart, Vmid, Vhigh" (CV 29, bit 4). Najprej nastavmo "Vstart" na 0, "Vhigh" na maksimum, "Vmid" pa na polovico. Nato počasi dvigamo "Vstart" toliko časa, da se lokomotiva ravno začne premikati, ko nastavimo hitrost na upravljalniku na prvi korak. Če največja hitrost lokomotive presega prototipnih 100 km/h, ustrezno zmanjšamo "Vhigh", če pa je največja hitrost pod 100 km/h pustimo "Vhigh" pri miru (v tem primeru hitrost na 50 km/h ne bodo realistične, kar pa večinoma ni zelo opazno). Nazadnje nastavimo "Vmid", tako da bo pri nastavljeni hitrosti 50%, lokomotiva vozila z prototipno hitrostjo 50 km/h.
  Še bolj natančno umeritev lahko dosežemo z hitrostno tabelo ("Speed Table"), kjer imamo namesto treh kar 28 vrednosti. Uporabo hitrostne tabele moramo vklopiti z gumbom "Use Table" (CV 29, bit 4). Prvi, zadnji in srednji drsnik imajo enako vlogo kot "Vstart", "Vmid" in "Vhigh", ostali pa vplivajo na potek krivulje v vmesnih delih. Najprej ugotovimo pri kateri vrednosti prvega drsnika se lokomotiva premakne, nato pa nadaljujemo s poskušanjem. Točnega poteka umerjanja se na kratko ne da opisati, ker učinek posameznih vrednosti na krivuljo hitrosti zavisi od interpretacije posameznega proizvajalca (pri nekaterih posamezne vrednosti vplivajo na določene hitrosti, ostale se pa interpolirajo, pri drugih vplivajo na več sosednjih vrednosti med katerimi dekoder "potegne" neko krivuljo...)
  Pri umerjanju je najbolj bistveno, da poskusimo doseči čimbolj mehke in neopazne prehode pri najnižjih hitrostih, saj bo le tako vožnja lokomotive izgledala kar najbolj realistično.

S tem je motorski del lokomotive pripravljen in vožnja se lahko začne.

Nastavitev zvočnega dekoderja

Zvok bistveno pripomore k avtentičnosti vožnje. Pri običajni vožnji lokomotive z zvočnim dekoderjem se število vrtljajev (kot jih slišimo) in hrupnost povečujeta s hitrostjo po neki lestvici, kar pa ne ustreza realnosti. V realnosti so zvočni učinki sorazmerni z močjo motorjev, ki je največja takrat, ko lokomotiva pospešuje (se pravi pri nizki hitrosti), ko pa vlak doseže končno hitrost ter ob ustavljanju pa je motor komaj slišen (razen kadar deluje kompresor za polnjenje zavornega voda ali je vklopljena dinamična zavora). Za pravilno delovanje moramo pri nastavitvah upoštevati naslednje:

 • Program podpira ločene dekoderje s krmiljenjem zvoka preko 'tabele hitrosti' ter integrirane dekoderje s krmiljenjem zvoka s funkcijskimi tipkami. Program je preizkušen z dekoderji podjetja SoundTraxx (DSX, DSD, LC), vendar toplo priporočam uporabo ločenih motorskih in zvočnih dekoderjev.
 • Za naslove dekoderjev se lahko držimo običajnih priporočil. Če pa imate vgrajena ločena dekoderja za motor in zvok, morata imeti vsak svoj naslov. Podobno velja tudi, če pri obeh dekoderjih uporabljate isti consist naslov, morate consist naslov zbrisati. Lahko pa s pridom uporabite consist naslove za združitev dveh motorskih in (ločeno) dveh zvočnih dekoderjev pri dveh trajno spetih lokomotivah.
 • Pri ločenih dekoderjih SoundTraxx DSX je potrebno nastaviti "Exhaust Auto Notching Control" (v zavihku Sound Levels programa JMRI) na vrednost 2 (razen če smo pri nastavitvah lokomotive zvočno tabelo hitrosti nastavili po svoje).
 • Pri integriranih dekoderjih SoundTraxx DSD in LC je potrebno nastaviti "Exhaust Auto Notching Control" (v zavihku Sound Levels programa JMRI) na vrednost 0 ter v zavihku Function Map ustrezno izbrati funkcije za Notch Up / Down (privzeti sta F5 in F6).

 

Zahvala

Za uvajanje vzpodbudo in konkretne informacije o dinamiki gibanja vlakov ter delovanju zavor se iskreno zahvaljujem kolegu Darku Pahič Szabu ter vsem drugim, ki so mi kakorkoli svetovali in mi pomagali.

 

Kontaktne informacije: tel. dopoldne: (01) 2003 444, el. pošta: uros.kunaver@ctk.uni-lj.si

Na tej strani zapisani podatki odražajo avtorjevo osebno mnenje in ne mnenja CTK. Uporaba podatkov in programov je na lastno odgovornost.
Uroš Kunaver 2007 Zadnja sprememba: 21.11.2007 Pošljite sporočilo avtorju na naslov: uros.kunaver@ctk.uni-lj.si