Janome 744D Overlock

Janome 744D Overlock

Šivalni stroj Janome 744D Overlock

 

 • 135 w močan motor (hitrost 1300 vbod/min)
 • Rokavnik
 • 2-, 3-, 4-nitni overlock
 • Diferencial za šivanje raztegljivih materialov in moznost specialnih efektov (nabiranje)
 • Samodejno vdevanje spodnjega sukanca v spodnji lovilec
 • Realese funkcija – pri dvigu šivalne tačke se napetosti sukanca sprostijo, kar omogoča lažjo menjavo sukanca

 

Splošna navodila za varno delo pri upravljanju šivalnega stroja

Za zmanjšanje nevarnosti električnega udara:

 • Električnega stroja nikoli ne puščajte prižganega brez nadzora. Vedno izklopite stroj iz električnega omrežja takoj, ko ga prenehate uporabljati in pred vsakim čiščenjem.
 • Prav tako ga vedno izklopite, preden boste menjali žarnico na stroju. Žarnico vedno zamenjajte z žarnico istega tipa (15 W).

Za zmanjšanje nevarnosti opeklin, požara, električnega udara ali telesnih poškodb:

 • Stroj ni igrača! Posebna pozornost je potrebna kadar boste stroj uporabljali v bližini otrok ali ga bodo uporabljali otroci.
 • Stroj uporabljate samo za predvideno uporabo, kot je opisana v priročniku. Uporabljate samo pribor, ki ga priporoča proizvajalec in je naveden v priročniku.
 • Nikoli ne uporabljate šivalnega stroja, če imate poškodovan električni kabel ali vtikač, če ne deluje pravilno, če je padel na tla, če je poškodovan ali če je padel v vodo. V tem primeru šivalni stroj takoj vrnite najbližjemu pooblaščenemu prodajalcu ali serviserju na pregled, popravilo, električne ali mehanske nastavitve.
 • Ne uporabljate stroja, ko ima blokirane odprtine za dovod zraka. Na odprtinah za dovod zraka in pedalu naj se ne nabirajo prah, ostanki tkanine in ostanki preje.
 • Nikoli ne spuščajte ali vstavljate kakršnihkoli predmetov v odprtine stroja.
 • Ne uporabljate stroj na prostem.
 • Ne uporabljate stroja v prostoru, kjer je bil uporabljen aerosol (sprej) ali kjer je bil uporabljen kisik.
 • Za izklop stroja vsa stikala prestavite v OFF pozicijo, šele nato izvlecite kabel iz vtičnice.
 • Ob izklopu ne vlečite za kabel, temveč primite za vtikač.
 • Prste držite stran od vseh gibljivih delov stroja. Še posebno bodite pozorni na območje delovanja igel šivalnega stroja.
 • Vedno uporabljajte ustrezno vbodno ploščo. Napačna vbodna plošča lahko povzroči lomljenje igel.
 • Ne uporabljajte skrivljenih igel.
 • Blaga med šivanjem ne vlecite ali potiskajte, ker s tem lahko zlomite iglo.
 • Vedno izklopite šivalni stroj, ko boste spreminjali nastavitve na območju igle, kot npr: vdevanje niti, menjava igle, čiščenje čolnička, menjava tačke in podobno.
 • Ob odstranjevanju pokrova stroja, mazanju stroja ali spreminjanju katerihkoli nastavitev vedno izklopite stroj iz električnega omrežja.

 

 • 135 w močan motor (hitrost 1300 vbod/min)
 • Rokavnik
 • 2-, 3-, 4-nitni overlock
 • Diferencial za šivanje raztegljivih materialov in moznost specialnih efektov (nabiranje)
 • Samodejno vdevanje spodnjega sukanca v spodnji lovilec
 • Realese funkcija – pri dvigu šivalne tačke se napetosti sukanca sprostijo, kar omogoča lažjo menjavo sukanca

 

Splošna navodila za varno delo pri upravljanju šivalnega stroja

Za zmanjšanje nevarnosti električnega udara:

 • Električnega stroja nikoli ne puščajte prižganega brez nadzora. Vedno izklopite stroj iz električnega omrežja takoj, ko ga prenehate uporabljati in pred vsakim čiščenjem.
 • Prav tako ga vedno izklopite, preden boste menjali žarnico na stroju. Žarnico vedno zamenjajte z žarnico istega tipa (15 W).

Za zmanjšanje nevarnosti opeklin, požara, električnega udara ali telesnih poškodb:

 • Stroj ni igrača! Posebna pozornost je potrebna kadar boste stroj uporabljali v bližini otrok ali ga bodo uporabljali otroci.
 • Stroj uporabljate samo za predvideno uporabo, kot je opisana v priročniku. Uporabljate samo pribor, ki ga priporoča proizvajalec in je naveden v priročniku.
 • Nikoli ne uporabljate šivalnega stroja, če imate poškodovan električni kabel ali vtikač, če ne deluje pravilno, če je padel na tla, če je poškodovan ali če je padel v vodo. V tem primeru šivalni stroj takoj vrnite najbližjemu pooblaščenemu prodajalcu ali serviserju na pregled, popravilo, električne ali mehanske nastavitve.
 • Ne uporabljate stroja, ko ima blokirane odprtine za dovod zraka. Na odprtinah za dovod zraka in pedalu naj se ne nabirajo prah, ostanki tkanine in ostanki preje.
 • Nikoli ne spuščajte ali vstavljate kakršnihkoli predmetov v odprtine stroja.
 • Ne uporabljate stroj na prostem.
 • Ne uporabljate stroja v prostoru, kjer je bil uporabljen aerosol (sprej) ali kjer je bil uporabljen kisik.
 • Za izklop stroja vsa stikala prestavite v OFF pozicijo, šele nato izvlecite kabel iz vtičnice.
 • Ob izklopu ne vlečite za kabel, temveč primite za vtikač.
 • Prste držite stran od vseh gibljivih delov stroja. Še posebno bodite pozorni na območje delovanja igel šivalnega stroja.
 • Vedno uporabljajte ustrezno vbodno ploščo. Napačna vbodna plošča lahko povzroči lomljenje igel.
 • Ne uporabljajte skrivljenih igel.
 • Blaga med šivanjem ne vlecite ali potiskajte, ker s tem lahko zlomite iglo.
 • Vedno izklopite šivalni stroj, ko boste spreminjali nastavitve na območju igle, kot npr: vdevanje niti, menjava igle, čiščenje čolnička, menjava tačke in podobno.
 • Ob odstranjevanju pokrova stroja, mazanju stroja ali spreminjanju katerihkoli nastavitev vedno izklopite stroj iz električnega omrežja.