Janome Skyline S3

Janome Skyline S3

Šivalni stroj Juno Skyline S3

 

 • Sistem igel: 130/705
 • Overlock šiv: DA
 • Število tačk: 7
 • Luč: LED
 • Mehanizem podajanja: SFS sistem +7 vrstični transporter
 • Vrsta lovilca: Rotacijski (Anti-block)
 • Max. širina vboda: 7 mm
 • Regulacija pritiska šivalne tačke: DA (7-stopenjski)
 • Gumbice: avtomatične (7 vrst)
 • Avtomatični odrez sukanca: DA
 • Šivanje abecede/številk: DA
 • Pozicija igle: DA
 • Avtom. regulacija napetosti niti: DA
 • Robustna kovinska konstrukcija: DA
 • Direktna izbira šivalnih programov: DA
 • Odrez sukanca: DA
 • število programov: 399
 • Avtomatično vdenjevalo niti: DA
 • Servo koračni motor: DA
 • Dodatno podaljšana miza: NE
 • Hitrost stroja: 820 v. n. m
 • START/STOP funkcija: DA
 • Zrcaljenje vbodov:DA
 • Ekran na dotik: DA
 • Rokavnik: DA

 

Splošna navodila za varno delo pri upravljanju šivalnega stroja

Za zmanjšanje nevarnosti električnega udara:

 • Električnega stroja nikoli ne puščajte prižganega brez nadzora. Vedno izklopite stroj iz električnega omrežja, takoj ko ga prenehate uporabljati in pred vsakim čiščenjem.
 • Prav tako ga vedno izklopite preden boste menjali žarnico na stroju. Žarnico vedno zamenjajte z žarnico istega tipa (15 W)

Za zmanjšanje nevarnosti opeklin, požara, električnega udara ali telesnih poškodb:

 • Stroj ni igrača! Posebna pozornost je potrebna kadar boste stroj uporabljali v bližini otrok ali ga bodo uporabljali otroci.
 • Stroj uporabljajte samo za predvideno uporabo, kot je opisana v priročniku. Uporabljajte samo pribor, ki ga priporoča proizvajalec in je naveden v priročniku.
 • Nikoli ne uporabljate šivalnega stroja, če imate poškodovan električni kabel ali vtikač, če ne deluje pravilno, če je padel na tla ali je poškodovan ali če je padel v vodo. V tem primeru šivalni stroj takoj vrnite najbližjemu pooblaščenemu prodajalcu ali serviserju na pregled, popravilo, električne ali mehanske nastavitve.
 • Ne uporabljate stroja, ko ima blokirane odprtine za dovod zraka. Na odprtinah za dovod zraka in pedalu naj se ne nabira prah, ostanki tkanine in ostanki preje.
 • Nikoli ne spuščajte ali vstavljate kakršnihkoli predmetov v odprtine stroja.
 • Ne uporabljate stroj na prostem.
 • Ne uporabljate stroja v prostoru, kjer je bil uporabljen aerosol (sprej) ali kjer je bil uporabljen kisik.
 • Za izklop stroja vsa stikala prestavite v OFF pozicijo, šele nato izvlecite kabel iz vtičnice.
 • Ob izklopu ne vlečite za kabel, temveč primite za vtikač.
 • Prste držite stran od vseh gibljivih delov stroja. Še posebno bodite pozorni na območje delovanja igel šivalnega stroja.
 • Vedno uporabljajte ustrezno vbodno ploščo. Napačna vbodna plošča lahko povzroči lomljenje igel.
 • Ne uporabljajte skrivljenih igel.
 • Blaga med šivanjem ne vlecite ali potiskajte, ker s tem lahko zlomite iglo.
 • Vedno izklopite šivalni stroj, ko boste spreminjali nastavitve na območju igle, kot npr: vdevanje niti, menjava igle, čiščenje čolnička, menjava tačke in podobno.
 • Ob odstranjevanju pokrova stroja, mazanju stroja ali spreminjanju katerihkoli nastavitev vedno izklopite stroj iz električnega omrežja.

 

 • Sistem igel: 130/705
 • Overlock šiv: DA
 • Število tačk: 7
 • Luč: LED
 • Mehanizem podajanja: SFS sistem +7 vrstični transporter
 • Vrsta lovilca: Rotacijski (Anti-block)
 • Max. širina vboda: 7 mm
 • Regulacija pritiska šivalne tačke: DA (7-stopenjski)
 • Gumbice: avtomatične (7 vrst)
 • Avtomatični odrez sukanca: DA
 • Šivanje abecede/številk: DA
 • Pozicija igle: DA
 • Avtom. regulacija napetosti niti: DA
 • Robustna kovinska konstrukcija: DA
 • Direktna izbira šivalnih programov: DA
 • Odrez sukanca: DA
 • število programov: 399
 • Avtomatično vdenjevalo niti: DA
 • Servo koračni motor: DA
 • Dodatno podaljšana miza: NE
 • Hitrost stroja: 820 v. n. m
 • START/STOP funkcija: DA
 • Zrcaljenje vbodov:DA
 • Ekran na dotik: DA
 • Rokavnik: DA

 

Splošna navodila za varno delo pri upravljanju šivalnega stroja

Za zmanjšanje nevarnosti električnega udara:

 • Električnega stroja nikoli ne puščajte prižganega brez nadzora. Vedno izklopite stroj iz električnega omrežja, takoj ko ga prenehate uporabljati in pred vsakim čiščenjem.
 • Prav tako ga vedno izklopite preden boste menjali žarnico na stroju. Žarnico vedno zamenjajte z žarnico istega tipa (15 W)

Za zmanjšanje nevarnosti opeklin, požara, električnega udara ali telesnih poškodb:

 • Stroj ni igrača! Posebna pozornost je potrebna kadar boste stroj uporabljali v bližini otrok ali ga bodo uporabljali otroci.
 • Stroj uporabljajte samo za predvideno uporabo, kot je opisana v priročniku. Uporabljajte samo pribor, ki ga priporoča proizvajalec in je naveden v priročniku.
 • Nikoli ne uporabljate šivalnega stroja, če imate poškodovan električni kabel ali vtikač, če ne deluje pravilno, če je padel na tla ali je poškodovan ali če je padel v vodo. V tem primeru šivalni stroj takoj vrnite najbližjemu pooblaščenemu prodajalcu ali serviserju na pregled, popravilo, električne ali mehanske nastavitve.
 • Ne uporabljate stroja, ko ima blokirane odprtine za dovod zraka. Na odprtinah za dovod zraka in pedalu naj se ne nabira prah, ostanki tkanine in ostanki preje.
 • Nikoli ne spuščajte ali vstavljate kakršnihkoli predmetov v odprtine stroja.
 • Ne uporabljate stroj na prostem.
 • Ne uporabljate stroja v prostoru, kjer je bil uporabljen aerosol (sprej) ali kjer je bil uporabljen kisik.
 • Za izklop stroja vsa stikala prestavite v OFF pozicijo, šele nato izvlecite kabel iz vtičnice.
 • Ob izklopu ne vlečite za kabel, temveč primite za vtikač.
 • Prste držite stran od vseh gibljivih delov stroja. Še posebno bodite pozorni na območje delovanja igel šivalnega stroja.
 • Vedno uporabljajte ustrezno vbodno ploščo. Napačna vbodna plošča lahko povzroči lomljenje igel.
 • Ne uporabljajte skrivljenih igel.
 • Blaga med šivanjem ne vlecite ali potiskajte, ker s tem lahko zlomite iglo.
 • Vedno izklopite šivalni stroj, ko boste spreminjali nastavitve na območju igle, kot npr: vdevanje niti, menjava igle, čiščenje čolnička, menjava tačke in podobno.
 • Ob odstranjevanju pokrova stroja, mazanju stroja ali spreminjanju katerihkoli nastavitev vedno izklopite stroj iz električnega omrežja.