Snapmaker 2

Snapmaker

Tehnične lastnosti: (3D-tiskalnik)

 • Tehnologija: FDM Multitool- Multifunkcijska naprava
 • Tiskalna glava: CNC, LASER, 3D-print
 • Temperatura šobe: do 275 °C
 • Ogrevalna delovna površina: do 80 °C
 • Volumen tiskanja: 320 x 350 x 330 mm
 • Premer filamenta: 1,75 mm
 • Višina plasti: 0,05 do 0,3 mm
 • Material: PLA, PETG, TPU…

Tehnične lastnosti: (CNC)

 • Velikost delovne površine: 320 x 350 x 275 mm
 • Hitrost vrtenja: 6.000–12.000 RPM
 • Material: Les, Acrylic, PCB…
 • Premer svedra: 0,5 mm – 6,35 mm

Tehnične lastnosti: (laser)

 • Kamera: vgrajena kamera
 • Moč: 1600 mW
 • Valovna dolžina: 450 nm
 • Materiali: les, plastika, papir, usnje..
 • Velikost delovne površine: 320 x 350 mm

Navodila za varno delo

Osebna varnost:

 • vsak uporabnik mora pri delu upoštevati varnostna navodila in uporabljati za to predpisana zaščitna sredstva ( očala, rokavice…)
 • Uporabnik naj pred uporabo odstrani ohlapna oblačila, ogrlice… Dolgi lasje naj bodo speti v čop.

Nevarnosti za uporabnika so:

 • Vrteči se deli stroja, ki lahko uporabnika zgrabijo ali udarijo
 • Grelni elementi, ki lahko uporabnika opečejo ( delovna površina 3D-tiskalnika, šoba)
 • Neurejena in slabo razsvetljena okolica 3D-tiskalnika, ki ovira uporabnika pri njegovem delu
 • Nestrokovno in nespametno ravnanje uporabnika
 • Neupoštevanje navodil

Pred začetkom dela na 3D-tiskalniku upoštevaj naslednja navodila:

 • Delo na stroju je dovoljeno le usposobljenim uporabnikom
 • Delo na stroju je prepovedano osebam, ki imajo vidne znake alkoholiziranosti
 • Uporabnik mora preveriti stanje 3D-tiskalnika in varovalne opreme ter ob odkritih pomanjkljivostih ali okvarah takoj obvestiti zaposlenega v CTK
 • Počistiti delovni prostor in prižgati potrebno razsvetljavo

Med delom na 3D-tiskalniku upoštevaj naslednja navodila:

 • Ne približuj se vrtečemu se orodju
 • Ne sklanjaj se nad vrteče se dela stroja
 • Ne odstranjuj naprav s stroja med njegovim delovanjem
 • Uporaba strojne opreme v Ustvarjalnici je namenjena samo usposobljenim uporabnikom

Po končanem delu je potrebno:

 • Izklopiti vse stroje in opremo
 • Očistiti in pospraviti stroje, orodje ter okolico
 • Pregledati stroje in orodje ter ugasniti razsvetljavo

Splošna navodila za varno delo pri upravljanju CNC stroja

CNC stroj upravljate samo, če ste za to  primerno usposobljeni. Vedno naj bo prisotna vsaj še ena oseba, ki bo opazovala CNC stroj.

Pred začetkom uporabe CNC stroja je potrebno:

 • Prepričajte se, da CNC stroj ne deluje med tem, ko postavljate obdelovanec na delovno površino.
 • Prepričajte se, da so orodja ostra in brez napak oz. razpok.
 • Dvakrat preverite, če so vsa orodja pravilno nastavljena.
 • Dvakrat preverite, če ste nastavili prave podatke v programskem orodju
 • Pred vsako novo uporabo preizkusite orodja
 • Pred namestitvijo novega orodja zagotovite ustrezno čistočo delovnega stroja.
 • Pred zagonom stroja se vedno prepričajte, da je obdelovanec pravilno pritrjen na delovno površino.
 • Ne spreminjajte nobenih nastavitev stroja ali orodja oz. pripomočkov, če niste pred tem pridobili dovoljenja inštruktorja (mentorja, tutorja)
 • Zavarujte dolge lase, nakit ali ohlapna oblačila, ki bi se lahko ujela ali zapletla v gibljive dele stroja.

Med uporabo CNC stroja:

 • Med uporabo CNC stroja uporabljate zaščitna očala
 • Med uporabo CNC stroja uporabljate zaščito za sluh
 • Med uporabo CNC stroja se ne dotikajte vrtečih se delov stroja
 • Med uporabo CNC stroja ne posegajte z roko proti obdelovancu oz. kateremu koli delu CNC stroja
 • Med uporabo se CNC stroja ne dotikajte

CNC stroj prenehajte uporabljati, če se pojavi kar koli od naštetega. V tem primeru takoj izklopite napravo, izključite napajanje in se obrnite na mentorja:

 • CNC stroj se nepričakovano ustavi
 • Vidite poškodbe na notranjih komponentah CNC stroja
 • Opazite nenavaden zvok, ki prihaja iz CNC stroja in ki se prej ni pojavljal

Delovno okolje

Za daljšo življenjsko dobo delovnega stroja je potrebno zmanjšati tveganje požara ali mehanske okvare, zato naj se delovni stroj ne nahaja tam, kjer bi lahko doživel:

 • Ekstremno temperaturo ali vlažnost
 • Pogoji ekstremne vlažnosti (pod 10 % ali več kot 75 %)
 • Neposredna sončna svetloba
 • Dež, vlaga ali tekočine
 • Prekomerne količine prahu in majhnih delcev

Snapmaker 2 CNC lahko uporablja samo sledeče materiale:

 • Les
 • Acrylic
 • PCB
 • Carbon fiber

Ne uporabljajte sledečih materialov:

 • Kovina
 • Steklo
 • Kamen

NAVODILO ZA VARNO DELO PRI UPRAVLJANJU LASERJA

Varnostni ukrepi:

 • Lasersko graviranje in rezanje smejo uporabljati samo usposobljeni uporabniki.
 • Pred uporabo preberite celoten priročnik.
 • Stroj uporabljajte z laserskimi zaščitnimi očali in drugo opremo, kot je npr. maska. Priporočljiva je uporaba ohišja.
 • Laserski modul je laserski izdelek razreda 4. Laserski modul uporabljajte le, če poznate fizikalne lastnosti laserskega sevanja, razrede nevarnosti in s tem povezane zdravstvene posledice ter varnostne ukrepe.
 • Stroj se uporablja izključno v izobraževalne namene.
 • Laserja ne uporabljajte, ko ste utrujeni ali pod vlivom drog, alkohola ali zdravil.
 • Nikoli se ne izpostavljajte laserskemu žarku. Pravilna uporaba in skrb za laserski modul sta bistveni za varno delovanje.
 • Med uporabo stroja naj se otroci in ostale navzoče osebe ne zadržujejo v okolici stroja.
 • Ne segajte v notranjost stroja in se ne dotikajte gibljivih delov, medtem ko laserski stroj deluje.
 • Stroja za lasersko graviranje in rezanje ne puščajte brez nadzora, ko je vklopljen.
 • Stroj uporabljajte v dobro prezračevanem prostoru ali s čistilcem zraka.
 • Odstranite odsevni material z delovnega območja pod laserskim modulom, saj lahko povzroči razpršeno sevanje.
 • Ta stroj vedno uporabljajte v zaprtih prostorih na trdi vodoravni mizi ali delovni mizi.
 • Stroja ne izpostavljamo mokrim oz. vlažnim razmeram.
 • Pred vzdrževanjem ali spremembami vedno izključite napajanje.

Potrebno je zagotoviti ukrepe, ki bodo preprečili direktno gledanje žarka, kot so:

 • Z laserjem se nikoli ne meri v človeško oko.
 • Potrebno je nositi varovalna očala.
 • Med delovanjem laserja mora na vidnem mestu goreti rdeča luč.
 • Pot žarka je potrebno ograditi, kolikor je le mogoče.
 • Zavarovati je potrebno uporabnike, da niso izpostavljeni možnim nevarnostim.
 • Prizadevati si, da je pot žarka nad ali pod očesno mejo za sedeči oziroma stoječi položaj.
 • Zagotoviti; da laser deluje le v prostoru, kjer je poskrbljeno za varnost.

Takoj izklopite stroj, če se pojavi kar koli od naslednjega:

 • Pojavijo se odprti plameni.
 • Stroj se nepričakovano ustavi.
 • Ob morebitnih poškodbah na notranjih komponentah stroja.
 • Vsaka nenavadna svetloba ali zvok, ki prihaja iz stroja.

Delovni prostor

 • Prostori, kjer se dela s laserskimi napravami, morajo obvezno imeti opozorilni znak »NEVARNOST LASERSKEGA SEVANJA«.
 • Delovni prostor mora biti svetlo osvetljen, da se prepreči adaptacija oči na temo.