Pogoji uporabe

Uporabniki prostorov (dalje uporabniki) Ustvarjalnice v Centralni tehniški knjižnici (dalje CTK) so dolžni spoštovati in upoštevati pogoje uporabe v prostoru Ustvarjalnice CTK.

 1. Uporabniki lahko prostore Ustvarjalnice CTK, opremo in naprave uporabljajo le tako, da pri tem ne motijo ali ogrožajo drugih uporabnikov in zaposlenih v Ustvarjalnici CTK. Uporaba prostora in opreme je dovoljena samo članom CTK.
 2. Uporabnik lahko samostojno uporablja opremo samo po opravljenem usposabljanju.
 3. V Ustvarjalnici CTK niso dovoljena naslednja ravnanja:
 • Vstop in zadrževanje v prostorih Ustvarjalnice v vinjenem stanju ali pod vplivom nedovoljenih substanc,
 • uživanje nedovoljenih substanc,
 • kajenje,
 • uživanje alkohola,
 • namerno poškodovanje ali uničevanje opreme, orodja in prostora,
 • vstopanje v delovna območja zaposlenih in uporaba njihove opreme,
 • spreminjanje nastavitev računalniških delovnih postaj,
 • fotografiranje ali snemanje oseb, prisotnih v prostorih Ustvarjalnice, brez njihove privolitve,
 • samovoljno premeščanje opreme in odtujitev iz prostorov Ustvarjalnice.
 1. V primeru požarnega alarma ali drugih nevarnosti so uporabniki dolžni hitro in mirno zapustiti prostore Ustvarjalnice CTK (knjižnice) ter pri tem slediti ustreznim oznakam v prostorih knjižnice in navodilom varnostne službe oziroma pooblaščenih delavcev knjižnice.
 2. Splošne določbe

Uporabniki in obiskovalci so dolžni:

 • prispevati k varnosti udeležencev,
 • delovati v skladu s cilji in programi Ustvarjalnice CTK,
 • prispevati k urejenosti, čistoči, disciplini in prijetnemu počutju v prostorih Ustvarjalnice,
 • prispevati k preprečevanju škode.
 1. Ti pogoji uporabe veljajo za celoten prostor Ustvarjalnice CTK. Pogoje uporabe morajo upoštevati vsi uporabniki in obiskovalci Ustvarjalnice CTK.
 2. Obratovalni čas in uradne ure Ustvarjalnice CTK so objavljene na spletni strani.
 3. Uporaba prostorov Ustvarjalnice CTK:

Prostori Ustvarjalnice CTK so namenjeni:

 • individualni rabi za vzgojno-izobraževalne dejavnosti,
 • skupinski rabi v obliki kreativnih in vzgojno-izobraževalnih delavnic,
 • drugim oblikam izobraževalnih dejavnosti.
 1. Ukrepi za zagotavljanje varnosti:

Zaposleni v Ustvarjalnici CTK stalno kontrolirajo prostore Ustvarjalnice CTK in sprotno opozarjajo na morebitne nevarnosti. Vse poškodbe, ki nastanejo na opremi ali v prostoru Ustvarjalnice CTK, se takoj javijo zaposlenim. Za namerno povzročeno škodo odgovarjajo povzročitelji, škoda se povrne.

 1. Za zagotavljanje varnosti prostora in oseb v Ustvarjalnici CTK se izvaja naslednje ukrepe:
 • upoštevanje pogojev uporabe in pravil Ustvarjalnice,
 • prepoved uporabe nedovoljenih naprav in pripomočkov,
 • uporaba zaščitnih in varnostnih pripomočkov pri delu,
 • upoštevanje navodil iz požarnega reda,
 • zagotavljanje preventivne zdravstvene zaščite,
 • primerno ukrepanje v primeru poškodb uporabnikov.

10 . Vzdrževanje reda in čistoče:

 • Uporabniki in obiskovalci Ustvarjalnice CTK so dolžni skrbeti za vzdrževanje reda in čistoče.
 • Vsak uporabnik prostora Ustvarjalnice CTK mora biti seznanjen s pogoji uporabe in navodili za varno delo ter pravili vedenja v Ustvarjalnici CTK.
 • Besedilo Pogoji uporabe Ustvarjalnice CTK je dostopno na vidnem mestu v prostorih Ustvarjalnice ter objavljeno na spletni strani Ustvarjalnice.