NAVODILA ZA VARNO DELO Z ROČNIM ORODJEM

Nevarnosti pri delu:

 • Vrezi v rezila.
 • Udarci z orodjem.
 • Padci orodja.
 • Opekline z orodjem.
 • Vbodi z orodjem.
 • Odleti delcev orodja ali obdelovancev.
 • Poškodbe z električnim tokom, zaradi poškodovanih inštalacij.

Navodila za varno delo:

 • Uporabljaj samo takšno orodje, katero ima pravo trdoto in katerih držala se dobro prilegajo dlani.
 • Uporabljaj samo takšno ročno orodje, ki ne daje isker, če se v delovnem okolju nahajajo vnetljive in eksplozivne snovi.
 • Orodje redno vzdržuj in pregleduj ter ga po potrebi takoj popravi ali zamenjaj.
 • Orodje po uporabi redno čisti in ga primerno hrani.
 • Dovoljena je le namenska uporaba posameznega orodja.
 • Orodje polagamo le na za to določen prostor.
 • Še posebno varuj rezila in konice orodij.
 • Prepovedano je nositi vsakršno orodje v žepih.
 • Ne polagaj orodja poleg vrtljivih se strojnih delov.
 • Pri vzpenjanju po lestvah oz. plezanju prenašaj orodje v posebni torbi.
 • Ostri deli ročnega orodja morajo biti primerno pokriti.
 • Pri izklopu ročnega orodja moramo najprej počakati, da se vrtljivi deli ustavijo in šele takrat ga odložimo z rok.
 • Pri delu z ročnim orodjem je potrebno uporabljati zahtevana osebna zaščitna sredstva (očala, rokavice…).