SPLOŠNA VARNOSTNA OPOZORILA ZA DELO Z ELEKTRIČNIM ORODJEM:

Varnost na delovnem mestu:

 • Delovno območje mora biti čisto in dobro osvetljeno. Neurejena temna območja povečajo možnost nesreče.
 • Ne uporabljajte električnega orodja v eksplozivnih območjih, kjer so prisotne vnetljive tekočine, plini ali prah. Električna orodja ustvarjajo iskre, ki lahko vžgejo prah ali hlape.
 • Otroci in prisotne osebe se ne smejo približevati upravljavcu električnega orodja med delom. Motnje lahko povzročijo izgubo nadzora.

Električna varnost:

 • Vtič električnega orodja se mora ujemati z vtičnico. Nikoli ne spreminjajte vtiča. Ne uporabljajte vmesniških vtičev z ozemljenim električnim orodjem. Nespremenjeni vtiči in ujemajoče se vtičnice bodo zmanjšale nevarnosti električnega udara.
 • Izogibajte se stiku z ozemljenimi površinami, kot so cevi, radiatorji, štedilniki in hladilniki. Če je vaše telo ozemljeno, obstaja večja verjetnost električnega udara.
 • Ne izpostavljajte električnega orodja dežju ali mokroti. Voda, ki vdira v električno orodje, bo povečala nevarnost električnega udara.
 • Ne zlorabljajte kabla. Nikoli se ne uporablja kabla za nošenje, vlečenje ali izklapljanje električnega orodja. Kabla ne približujte virom toplote, olju, ostrim robovom ali gibljivim delom. Poškodovani ali prepleteni kabli povečajo nevarnost električnega udara.
 • Pri uporabi električnega orodja na prostem uporabite podaljšek, ki je primeren za uporabo na prostem. Uporaba primernega kabla zmanjša nevarnost električnega udara.
 • Če je uporaba električnega orodja v vlažnem okolju neizogibna, uporabite zaščitno napravo za diferenčni tok (RCD). Uporaba naprave RCD zmanjša nevarnost električnega udara.
 • Električna orodja lahko proizvajajo elektromagnetna polja (EMF), ki uporabniku niso škodljiva. Vendar pa se morajo uporabniki srčnih spodbujevalnikov in drugih podobnih medicinskih pripomočkov pred uporabo tega električnega orodja posvetovati s proizvajalcem pripomočka in/ali zdravnikom.

Osebna varnost:

 • Pri uporabi električnega orodja bodite pozorni in glejte, kaj počnete, ter uporabljajte zdrav razum. Ne uporabljajte električnega orodja, če ste utrujeni ali pod vplivom drog, alkohola ali zdravil. Trenutek nepazljivosti med delom z električnim orodjem lahko povzroči resne telesne poškodbe.
 • Uporabljajte zaščitno opremo. Vedno uporabljajte zaščito za oči. Uporaba zaščitne opreme (npr. protiprašna maska, nedrseči zaščitni čevlji, trdo pokrivalo ali zaščita za sluh) bo v primernih pogojih zmanjšala možnost telesnih poškodb.
 • Preprečite nenameren zagon. Pred priključitvijo vira napajanja in/ali akumulatorskega sklopa ali med dvigovanjem/prenašanjem orodja zagotovite, da je stikalo izklopljeno. Pri prenašanju električnega orodja s prstom na sprožilcu ali električnega orodja pod napetostjo z vklopljenim stikalom obstaja velika možnost nezgode.
 • Preden vklopite električno orodje, odstranite vse prilagoditvene ključe. Ključ, ki je ostal pritrjen na vrtljivi del električnega orodja, lahko povzroči telesne poškodbe.
 • Ne segajte predaleč. Vselej pazite na ustrezno oporo in ravnotežje. To omogoča boljši nadzor nad električnim orodjem v nepričakovanih situacijah.
 • Uporabljajte ustrezna oblačila. Ne nosite ohlapnih oblačil ali nakita. Las in oblačil ne približujte premikajočim se delom. Ohlapna oblačila, nakit in dolgi lasje se lahko zataknejo v premikajoče se dele.
 • Če so naprave opremljene s priključki za odstranjevanje prahu in zbiralniki, zagotovite, da so ti priključki povezani in pravilno uporabljeni. Uporaba zbiralnika prahu lahko zmanjša nevarnosti, povezane s prahom.
 • Tudi če izdelek pogosto uporabljate in ga že dobro poznate, še vedno upoštevajte varnostna načela. Neprevidno dejanje lahko v delčku sekunde povzroči resne poškodbe.
 • Pri uporabi električnega orodja vedno nosite zaščitna očala za zaščito oči pred poškodbami.