Razstava

“V iskanju toplote… Ko nevidno postane vidno”

V vseh procesih v naravi je temperatura zelo pomemben parameter. Je ena izmed najpogosteje merjenih veličin stanja. Temperaturo na površini merjenca lahko izmerimo z različnimi metodami in napravami, od dotikalnega termometra do infrardeče termografije, neinvazivne in nekontaktne metode merjenja temperature. Merjenje temperature pri infrardeči termografiji temelji na prenosu toplote s sevanjem, ki se prenaša kot elektromagnetno valovanje. Vsa telesa v vesolju s temperaturo nad absolutno ničlo (0 K) oddajajo ali absorbirajo elektromagnetno valovanje iz okolice. Beri naprej

    Izraz termografija izhaja iz grših besed »thermos, therme« (topel, toplota) in »graphos« (pisati, risati, zapisan). Gre za tehniko prikazovanja (vizualizacije) porazdelitve temperature na merjencu. Za prikaz temperature na površini merjenca potrebujemo prav posebno napravo, termokamero, ki v stvarnem času pretvarja nam nevidno lastno sevanje merjenca v vidno sliko, t. i. toplotno sliko ali termogram. In prav mnogostranost infrardeče termografije je razlog za njeno uporabo na praktično vseh področjih človekovega delovanja, kjer se med nekim procesom ustvarja ali prenaša toplota, saj se s tem spreminja tudi temperatura in njena porazdelitev.

    Toplotna slika je vedno le slika navidezne temperature. Da bi pravilno izmerili temperaturo merjenca, je potrebno poznati fizikalne osnove prenosa toplote in lastnosti sevanja teles. Nepoznavanje le-tega lahko privede do napačno izmerjenih temperatur in posledično napačne interpretacije toplotnih slik, t. i. termogramov.

    O avtorici

    Avtorica razstave Petra Durini se je z uporabo infrardeče termografije prvič srečala v času študija na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani, kjer je diplomirala z nalogo »Toplotni mostovi«. Po študiju se je ukvarjala predvsem z meritvami vlage v materialih in termografijo v gradbeništvu, od nekdaj pa jo je zanimala uporaba infrardeče termografije tudi na drugih področjih raziskovalnih ved. 

    Tako jo je želja po raziskovanju in dodatnem znanju pripeljala na Fakulteto za strojništvo v Ljubljani, kamor se je vpisala na II. stopnjo magistrskega študija, kjer je raziskovala potencialno uporabo infrardeče termografije v medicini.