Informacijske storitve

Skupina ljudi

Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani ni samo klasična knjižnica, temveč tudi informacijski center za znanstveno in strokovno informiranje, ki posreduje informacije na področjih tehnike in naravoslovja iz svojih in nabavljenih podatkovnih zbirk ter drugih elektronskih in klasičnih informacijskih virov.

Informacijska dejavnost CTK je namenjena najširšemu krogu uporabnikov ter predstavlja pomoč pri iskanju strokovnih in znanstvenih informacij.

Informacijski specialisti (strokovnjaki na področju gradbeništva, arhitekture, elektrotehnike, strojništva in kemije) nudijo uporabnikom naslednje informacijske storitve:

  • tematske poizvedbe in analize iz različnih informacijskih virov,
  • periodične tematske poizvedbe (SDI),
  • informacijsko svetovanje (uporaba rezultatov informacijskih poizvedb pri reševanju strokovnih problemov, vzpostavljanje dejavnosti strokovne informatike, sodelovanje v servisu Vprašaj knjižničarja),
  • informacijski izdelki (pojmovniki, priročniki za uporabo specializiranih informacijskih virov ipd.),
  • gradnja mednarodne podatkovne zbirke ICONDA,
  • usposabljanje uporabnikov za iskanje, evalvacijo in uporabo specializiranih informacijskih virov,
  • izdelava bibliografij raziskovalcev,
  • PATLIB center Evropskega patentnega urada (informacijske poizvedbe na področju patentov in intelektualne lastnine).

Delovni čas informacijskih specialistov je med 8.00 in 15.00; takrat se lahko z njimi pogovorite tudi preko videokonference. V popoldanskem času lahko pustite naročilo za tematske poizvedbe in druge informacijske storitve pri izposojevalnem pultu.

Tematske poizvedbe lahko naročate na elektronski poštni naslov info-center@ctk.uni-lj.si.