Knjižne novosti CTK

Knjižne novosti CTK prinašajo novice o novih tiskanih knjigah, ki jih lahko najdete na policah knjižnice. Publikacija izhaja šestkrat letno.

Izdaja Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani.
ISSN 2536-2267

Sestavljata  in urejata: Erika Nared, Mitja Smrekar

Izdala: Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani
Trg republike 3, Ljubljana

Odgovarja: direktor Miro Pušnik