Patentni informacijski center (PATLIB) deluje v Centralni tehniški knjižnici v Ljubljani pod okriljem Evropskega patentnega urada (EPO) in Urada RS za intelektualno lastnino (UIL) od leta 2005. Uporabniki in člani knjižnice lahko brezplačno uporabljajo čitalnice, dostopajo do domačih in mednarodnih elektronskih baz s področja varovanja intelektualne lastnine, prebrskajo tehnično literaturo v tiskani ali elektronski obliki ter se v primeru vprašanj obrnejo na izkušene informacijske specialiste.

V PATLIB-u CTK članom in drugim obiskovalcem knjižnice nudimo:

 • osnovne informacije v zvezi s pridobitvijo patentne zaščite (patentna strategija v Sloveniji, predstavitev splošnega postopka vlaganja dokumentov doma in v tujini, napotitev na ustrezne strokovnjake in organe)
 • pomoč pri iskanju patentov, modelov in znamk v bazah (uporaba baze Espacenet in drugih mednarodnih baz, nacionalnih registrov, Evropskega patentnega registra …)
 • splošne informacije glede avtorskega prava
 • katalogizacijo in verifikacijo zapisov patentov in modelov v sistemu COBISS
 • izobraževanje po predhodnem dogovoru (osnovne informacije o avtorskih pravicah in pravicah industrijske lastnine, prikaz iskanja po bazah in razlago rezultatov).

Veliko informacij v zvezi s patenti in intelektualno lastnino dobite na:          

 • UIL –  Urad RS za intelektualno lastnino
 • EPO –  Evropski patentni urad
 • WIPO –  Svetovna organizacija za intelektualno lastnino

Nekaj pomembnejših podatkovnih zbirk in vstopnih točk do njih:

 • SIPO-DS –  baza Urada RS za intelektualno lastnino (UIL)
 • Espacenet –  baza Evropskega patentnega urada (EPO)
 • DepatisNet –  baza Nemškega urada za patente in znamke (DPMA)
 • USPTO –  Ameriški urad za patente in znamke
 • CNIPA  –  Kitajski urad za intelektualno lastnino
 • KIPRIS – baza Korejskega urada za intelektualno lastnino (KIPO)
 • JPO –  Japonski patentni urad
 • Google Patents

 Več lahko izveste na elektronskem naslovu info-center@ctk.uni-lj.si ali tel. 01 2003 431/01 2003 434.