Zgodovina CTK  ​

Knjižnica je bila ustanovljena novembra leta 1949 pri tedanji Tehniški visoki šoli v Ljubljani kot javna univerzitetna knjižnica za področje tehnike. Od leta 1949 do 1994 je knjižnica domovala v stari vili na Tomšičevi 7, leta 1994 se je preselila v sedanje prostore na Trgu republike 3.

Njeno temeljno poslanstvo je bilo podpora izobraževanju in raziskovanju na tehniških in naravoslovnih visokih šolah, s svojo dejavnostjo je nudila posredno oporo tudi gospodarstvu. V prvih letih je vso skrb namenjala izgradnji knjižničnega fonda in njegovi ureditvi po sodobnih strokovnih smernicah, vodenju vzajemnega kataloga specialnih knjižnic in izdajanju seznama periodičnih publikacij tujih tehniških revij po knjižnicah v Sloveniji.

 

Skladišče CTK l. 1993 (vir: fotodokumentacija Dela)

V sedemdesetih letih se je začela intenzivneje povezovati s sorodnimi organizacijami v tujini in postala članica raznih mednarodnih strokovnih združenj in teles, kar ji je omogočilo, da je hitreje sledila razvoju knjižničarske in informacijske stroke v svetu in inovativno uvajala nove metode in oblike dela na področju znanstvenega in strokovnega informiranja ter se uspešno vključevala v mednarodne tokove medknjižnične izposoje.

Vedno se je sproti prilagajala tehnološkemu razvoju in z uvajanjem novih tehnologij posodabljala svoje storitve. Kot prva knjižnica v takratni državi Jugoslaviji je uvedla sodobne metode znanstvenega in strokovnega informiranja, ki so temeljile na uporabi nove tehnološke opreme.

Z razvojem programskega servisa COBISS je knjižnica ob koncu devetdesetih let postopoma avtomatizirala večino svoje dejavnosti in postala ena največjih in najvplivnejših članic enotnega računalniško podprtega knjižničnega informacijskega sistema v Sloveniji.

V novem tisočletju je bila pobudnica in nosilka konzorcijskega nakupa najpomembnejših zbirk strokovnih in znanstvenih elektronskih revij, imela je tudi vodilno vlogo pri razvoju digitalne knjižnice Univerze v Ljubljani. ​

CTK so do sedaj vodili sledeči direktorji:

  • 1950–1951 Štefan Tausig
  • 1951-1953 Mitja Mole
  • 1953-1966 Kajetan Kavčič
  • 1966-1969 Peter Keršič
  • 1970-1982 prof. Mara Šlajpah
  • 1983-1990 Nada Čučnik Majcen
  • 1991-2009 dr. Matjaž Žaucer
  • 2009 –      mag. Miro Pušnik

​Krajši čas so CTK vodile tudi prof. Slavica Ludvik, Sonja Tovornik in Cveta Kovačič.