Izbrani e-viri za področje tehnike

Seznam specializiranih podatkovnih zbirk obsega le najpomembnejše informacijske vire s področja tehnike in naravoslovja. Univerza v Ljubljani ima dostop do veliko več različnih tipov informacijskih virov. Širši izbor elektronskih informacijskih virov lahko najdete v Katalogu inf. virov UL, ki je del Portala DiKUL.

Tehnične informacije v zvezi z dostopom in uporabo podatkovnih zbirk lahko dobite na tel. 041 756 308 ali po e-pošti dikul-help@ctk.uni-lj.si. Za informacije v zvezi z vsebino posameznih zbirk ter za naročilo informacijskih poizvedb se lahko obrnete na informacijske specialiste na tel. 01 2003 432 ali po e-pošti info-center@ctk.uni-lj.si. Od 15.00 do 24.00 se lahko za naročilo poizvedb obrnete na tel. 01 2003 400.

Okvirna dostopnost zbirk z oddaljenim dostopom je označena z barvo imena zbirke, podrobni pogoji dostopa pa so navedeni pri opisih posameznih zbirk:

 • Do zbirke z lokacij izven UL lahko poleg študentov in zaposlenih na Univerzi v Ljubljani dostopajo tudi drugi uporabniki, člani knjižnic UL, CTK in NUK.

 • Do zbirke z lokacij izven UL lahko dostopajo le študenti in zaposleni na Univerzi v Ljubljani, člani knjižnic UL, CTK in NUK.

 • Zbirka ni dostopna z oddaljenim dostopom.

Kliknite tu za prikaz tabele s pogoji za uporabo gradiv.

Academic Search Complete

Bibliografska zbirka s celotnimi besedili, ki pokriva znanstveno in strokovno literaturo z vseh področij znanosti. Poleg znanstvene literature vključuje tudi aktualna dogajanja iz sveta politike, ekonomije, kulture, tehnologije, zabave.

Dostopno iz prostorov UL, CTK in NUK. Oddaljen dostop za študente in zaposlene UL ter vse člane knjižnic UL, CTK in NUK.

ACM Digital Library

ACM Digital Library je najobsežnejši informacijski vir za področje računalništva in informatike in omogoča dostop do bibliografskih podatkov in celotnih besedil vseh publikacij Association for Computing Machinery (znanstvenih in strokovnih revij, glasil, prispevkov s konferenc, razprav in poročil), hkrati pa tudi do obsežne zbirke bibliografskih zapisov temeljne literature različnih znanstvenih založnikov s področja računalništva. Za lažje iskanje je na voljo možnost uporabe ACM klasifikacijskega sistema računalništva – ACM Computing Classification System (CCS).

Dostopno iz prostorov UL, CTK, NIB in NUK. Oddaljen dostop za študente in zaposlene UL, CTK, NIB in NUK, ki so člani knjižnic teh inštitucij.

ACS All Publications Package

Zbirka revij American Chemical Society, založnika najprestižnejših znanstvenih publikacij s področja kemije: organske, anorganske, fizikalne, medicinske, kombinatorne in analizne kemije, biokemije, kristalografije, kemije materialov in kemijske tehnologije. Uporabniki UL, CTK in NUK imajo dostop tudi do arhiva revij, torej do celotnih besedil člankov sedanjih in predhodnih naslovov revij od začetka izhajanja dalje.

Dostopno iz prostorov UL, CTK, NIB in NUK. Oddaljen dostop za študente in zaposlene UL, CTK, NIB in NUK, ki so člani knjižnic teh inštitucij.

Advanced Technologies & Aerospace Database

Zbirko sestavljajo trije deli: bibliografska zbirka Advanced Technologies & Aerospace Index ter zbirki s celotnimi besedili člankov Aerospace Database in Computer Science Database. Predstavlja izhodišče za iskanje strokovne in znanstvene literature s področij letalskega in vesoljskega inženirstva ter naprednih rešitev na področjih komunikacijskih, računalniških in informacijskih tehnologij, elektronike, laserske tehnike, polprevodniških materialov in naprav ipd. Je del širše zbirke ProQuest Technology Collection, ki pokriva še področje vseh vrst materialov in s tem povezanih tehnologij.

Dostopno iz prostorov UL, CTK, NIB in NUK. Oddaljen dostop za študente in zaposlene UL in NIB, ki so člani knjižnic teh inštitucij, ter vse člane CTK in NUK.

Agricola (NAL)

Bibliografska zbirka National Agricultural Library omogoča iskanje znanstvene in strokovne literature z vseh področij kmetijstva in biotehniških ved. Za pomoč pri iskanju je na voljo tudi tezaver NAL.

Prostodostopna zbirka.

AGRIS

AGRIS omogoča iskanje strokovne in znanstvene literature z vseh področij kmetijstva. Je mednarodna zbirka, ki nastaja s sodelovanjem več kot 135 držav (med njimi je tudi Slovenija) pod okriljem FAO. Obsega bibliografske podatke z izvlečki iz člankov, knjig, poročil, itn. od leta 1975 dalje. Za pomoč pri iskanju služi tudi AGROVOC tezaver.

Prostodostopna zbirka.

Analytical Abstracts

Bibliografska zbirka Analytical Abstracts (Royal Society of Chemistry) je najpomembnejši vir informacij za vsa področja analizne kemije. Vsebuje zapise iz svetovne znanstvene in strokovne literature od leta 1980 dalje (s povzetki od 1984 leta dalje), od teh je okoli 100 ključnih naslovov tega področja. Približno 98% vsebine baze predstavljajo zapisi iz člankov, ostalo pa iz drugih vrst virov (monografije, poročila, konferenčno gradivo). Napredno iskanje z uporabo pripravljenih indeksov omogoča iskanje z vidika analitov, matriksov in/ali analitskih metod in tehnik. Zapisi vsebujejo specifične kemijske podatke: CAS registrske številke, podatke o substancah, kemijska in trgovska imena ter sinonime. Izbrane zapise je mogoče izvoziti v orodja za urejanje bibliografij ali posredovati po e-pošti.

Dostopno iz prostorov UL, CTK, NIB in NUK. Oddaljen dostop za študente in zaposlene UL, CTK, NIB in NUK, ki so člani knjižnic teh inštitucij.

Avery Index to Architectural Periodicals

Zbirka Avery Index to Architectural Periodicals obsega bibliografske podatke z izvlečki iz več kot 700 ameriških in mednarodnih strokovnih in znanstvenih revij, kakor tudi iz publikacij strokovnih združenj, katalogov, biltenov s področja arhitekture, urejanja krajine, urbanizma, notranje opreme in oblikovanja ter ohranjanja arhitekturne dediščine. Z več kot 13.000 zapisi o preminulih znamenitih arhitektih je tudi dragocen vir biografskih podatkov. Zajema obdobje od leta 1934 dalje, nekatere naslove od začetka izhajanja (npr. American Architect od leta 1876). Vsebuje tudi celotna besedila člankov, kadar to dovoljuje založnik.

Dostopno iz prostorov UL, CTK, NIB in NUK. Oddaljen dostop za študente in zaposlene UL in NIB, ki so člani knjižnic teh inštitucij, ter vse člane CTK in NUK.

BAUFO (Bauforschungsprojekte)

Zbirka BAUFO (nekdanji FORS) omogoča iskanje pomembnejših podatkov (nosilec-raziskovalec oz. inštitucija, naslov, obdobje in kratek opis projekta, metodologija) o več kot 36.000 tekočih ali že zaključenih raziskovalnih projektih s področij urejanja prostora, urbanizma, zaščite okolja, urejanja prometa, komunalnega in stanovanjskega gospodarstva v Nemčiji. Baza shranjuje podatke preko 1400 nemških inštitucij od leta 1957 dalje.

Prostodostopna zbirka.

Chemical Hazards in Industry

Chemical Hazards in Industry (Royal Society of Chemistry) je pomemben vir zanesljivih informacij iz svetovne znanstvene in strokovne literature o tveganjih za varnost in zdravje, ki nastajajo pri uporabi kemikalij v kemijski in sorodnih industrijah. Obravnava kemijske in biološke nevarnosti, odlaganje, shranjevanje ter transport, ravnanje z odpadki, varovalno opremo, pripravo varnostnih načrtov in ukrepov ob izrednih dogodkih, dobre prakse ter zakonodajo.

Dostopno iz prostorov UL, CTK, NIB in NUK. Oddaljen dostop za študente in zaposlene UL, CTK, NIB in NUK, ki so člani knjižnic teh inštitucij.

ChemSpider

ChemSpider je zbirka podatkov o več kot 34 milijonih kemijskih struktur iz preko 490 virov, ki jo gradi skupina strokovnjakov pod pokroviteljstvom Royal Society of Chemistry. Omogoča iskanje kemijskih spojin z vnosom teksta (sistematično ime, sinonim, komercialno ime, CAS registrska številka ali s SMILES in InChl zapisi spojin) ali strukture spojine ter številnih dodatnih možnosti v naprednem iskanju.

Prostodostopna zbirka.

EBSCO e-Book Academic Collection

Zbirka e-book Academic Collection ponudnika EBSCO zagotavlja letni dostop do celotnih besedil več kot 230.000 e-knjig s področij humanistike, družboslovja, medicine, naravoslovja in tehnike. Pri večini naslovov ni omejitev glede sočasnega števila uporabnikov.

Dovoljeno je tiskanje in/ali pošiljanje po e-pošti v pdf obliki na svoj e-naslov do 60 strani posamezne knjige. Prijavljeni uporabniki (osebni račun) si lahko večino knjig izposodijo za različno dolgo obdobje tudi na prenosne naprave. Za branje izposojene knjige je potrebno namestiti brezplačen program Adobe Digital Editions. Ta zbirka vključuje tudi približno 400 naslovov e-knjig različnih založb in različnih tematik, ki so bile kupljene za trajni dostop po izboru knjižnic UL (CEK EF, CMK MF, CTK, ODKJG FDV, FE in FRI, NUK ter PEF). Do teh knjig lahko sočasno dostopa le en uporabnik.

Dostopno iz prostorov UL, CTK in NUK. Oddaljen dostop za študente in zaposlene UL ter vse člane knjižnic UL, CTK in NUK.

Elsevier eBooks

Uporabniki UL lahko na portalu ScienceDirect dostopajo do približno 1.500 izbranih posameznih e-knjig, naslovov treh zbirk (Advances in Applied Mechanics, Advances in Computers, Advances in Heat Transfer), nekaj naslovov referenčnega gradiva ter 9 priročnikov (Comprehensive Composite Materials, Encyclopedia of Energy, Encyclopedia of Information Systems, Encyclopedia of Materials Science & Technology,Encyclopedia of Vibration, Comprehensive Microsystems, Encyclopedia of Biological Chemistry, Encyclopedia of Food Microbiology in Encyclopedia of Food Sciences and Nutrition). Pri iskanju uporabite omejitve Access type: Subscribed & complimentary ter Open Access.

Dostopno iz prostorov UL, CTK, NIB in NUK. Oddaljen dostop za študente in zaposlene UL, CTK, NIB in NUK, ki so člani knjižnic teh inštitucij.

ICONDA (International construction database)

ICONDA je nadaljevanje nemške podatkovne zbirke RSWB, ki je bila prevedena v angleščino in nadgrajena. IRB (Informationszentrum Raum und Bau) skrbi za podporo preko 25 organizacijam z vsega sveta (Evrope, Severne Amerike in Azije), ki gradijo podatkovno zbirko z vnosom zapisov o člankih iz preko 1000 revij, ki obravnavajo tehnične, ekonomske in socialne vidike celotnega področja gradbeništva in regionalnega planiranja. Vsak zapis ima naslov v originalnem jeziku in v angleškem prevodu ter povzetek, zbirka pa je posebej primerna za iskanje svetovne literature in rezultatov raziskav, posebej še takih, ki še niso zaključene.

Dostopno iz prostorov UL, CTK, NIB in NUK. Oddaljen dostop za študente in zaposlene UL, NIB in NUK, ki so člani knjižnic teh inštitucij, ter vse člane CTK.

ICONDA®CIBlibrary

ICONDA®CIBlibrary je digitalni repozitorij publikacij CIB (INTERNATIONAL COUNCIL FOR RESEARCH AND INNOVATION IN BUILDING AND CONSTRUCTION) ali z njim povezanih inštitucij. Vsebuje bibliografske zapise in celotna besedila serijskih publikacij in monografij. ICONDA®CIBlibrary je skupna pobuda Generalnega sekretariata CIB v Rotterdamu in Fraunhoferjevega informacijskega centra za načrtovanje in gradnjo IRB v Stuttgartu z namenom pospeševanja razširjanja rezultatov raziskav s področja načrtovanja in gradnje.

Prostodostopna zbirka.

IEEE/IET Electronic Library

Zbirka digitalne knjižnice IEEE Xplore oz. IEEE/IET Electronic Library (IEL) obsega besedila člankov iz okoli 400 naslovov revij, preko 31-000 zbornikov ter preko 10.000 standardov (ca. 3.000 veljavnih, ostalo so osnutki, neveljavni, v pripravi itd.) s področij računalništva in informatike, elektronskih komponent in tehnologije, proizvodnih tehnologij in sistemov, električnih naprav, telekomunikacij itd. Vsebine so dostopne od leta 1988 dalje, izbrani dokumenti pa celo od 1872 leta.

Dostopno iz prostorov UL, CTK, NIB in NUK. Oddaljen dostop za študente in zaposlene UL, CTK, NIB in NUK, ki so člani knjižnic teh inštitucij.

IOP Publishing`s premium journal package

IOP Publishing’s premium journal package omogoča dostop do celotnih besedil iz preko 100 znanstvenih in strokovnih revij ter nekaj zbornikov s konferenc neprofitne založbe Institute of Physics (IOP) Publishing. Pokrivajo tematiko s področij fizike, astronomije in astrofizike, matematike, meritev, materialov, elektronike, računalništva in z njimi povezanih področij v tehniki, medicini, biologiji, kemiji. Celotna besedila člankov so dostopna zelo različno, pri nekaterih revijah že od l. 1923 dalje.

Dostopno iz prostorov UL, CTK, NIB in NUK. Oddaljen dostop za študente in zaposlene UL, CTK, NIB in NUK, ki so člani knjižnic teh inštitucij.

ODPRTO OBJAVLJANJE

Preoblikovalna licenčna pogodba z založbo IOP Publishing za leto 2024 korespondenčnim avtorjem z Univerze v Ljubljani omogoča neomejeno število brezplačnih objav člankov (vavčerji brez plačila APC – Article Processing Charge) v odprtem dostopu v hibridnih revijah založnika na seznamih A, B in C.

Ugodnost se nanaša na naslednje vrste objav v revijah založnika: Paper, Special Issue Paper, Review in/ali Letter.

Splošni pogoji:

 • članek je SPREJET v objavo v letu 2024,
 • na rokopisu je naveden le 1 korespondenčni avtor, ki ima v času oddaje članka status zaposlenega, raziskovalca (stalni, začasni, na obisku) ali študenta Univerze v Ljubljani,
 • pravilna navedba podatkov (naziva) avtorjeve institucije,
 • identifikacija avtorja z e-mail naslovom z domeno institucije.

Pomoč korespondenčnim avtorjem za oddajo objav v založnikovem sistemu ScholarOne v primeru obstoječe preoblikovalne pogodbe: https://publishingsupport.iopscience.iop.org/questions/submit-under-a-transformative-agreement-guide/. Več informacij o možnosti objavljanja v odprtem dostopu v okviru preoblikovalnih pogodb s slovenskimi institucijami je na voljo na spletni strani IOP .

JSTOR archive collections

JSTOR (Journal Storage) je arhiv namenjen iskanju in branju celotnih besedil znanstvenih časopisov (JSTOR Archival Journals and Primary Sources Collection) z različnih področij kot so: antropologija, arheologija, ekonomija in podjetništvo, filozofija, glasba, izobraževanje, jezikoslovje in književnost, matematika, naravoslovne znanosti, politologija, pravo, sociologija, umetnost in umetnostna zgodovina, zgodovina itn. Poudarek je predvsem na starejših letnikih, ki so pogosto na voljo od začetka njihovega izhajanja, dostop do najnovejših letnikov pa večinoma ni možen (zapora ali zamik dostopa je 2 ali več let, v povprečju 4).

Dostopen je tudi celoten arhiv drugega najstarejšega znanstvenega časopisa Philosophical Transactions of the Royal Society (1665-), v katerem sta bila leta 1687 objavljena prva slovenska izvirna prispeveka J. V. Valvasorja, morda je najbolj poznan prispevek z naslovom “Description of the Wonderful Lake of Zirknitz…” (Phil. Trans. XVI/ št. 191, str. 414-427). Dobimo npr. arhive več kot stotih časopisov, ki so začeli izhajati v 19. stoletju, več kot 300 časopisov, ki so začeli izhajati v prvi polovici 20. stoletja itn.

Dostopno iz prostorov UL, CTK, NIB in NUK. Oddaljen dostop za študente in zaposlene UL, CTK, NIB in NUK, ki so člani knjižnic teh inštitucij.

Laboratory Hazards Bulletin

Laboratory Hazards Bulletin (Royal Society of Chemistry) je pomemben vir informacij iz svetovne primarne znanstvene in strokovne literature o tveganjih za zaposlene v različnih vrstah laboratorijev: raziskovalnih, analiznih, kliničnih ipd. Obravnava kemijske in biološke nevarnosti, razlitja, izpuste, požare, eksplozije, ravnanje z nevarnimi odpadki, varovalno opremo, varnostne ukrepe in prakse, poklicno higieno in zdravje pri delu ter zakonodajo.

Dostopno iz prostorov UL, CTK, NIB in NUK. Oddaljen dostop za študente in zaposlene UL, CTK, NIB in NUK, ki so člani knjižnic teh inštitucij.

Materials Science & Engineering Database

Zbirko sestavljata dva dela: Materials Science Database in Engineering Database. Je specializirana, interdisciplinarna zbirka za področje raziskav materialov: kovin, keramike, polimerov, kompozitov, nanomaterialov in biomaterialov. Tematika vključuje testiranje, korozijo, brizganje in ulivanje, obdelavo, recikliranje, končno obdelavo, varjenje in oblikovanje materialov in uvajanje novih tehnologij na področjih strojništva, gradbeništva, potresnega inženirstva, transporta in ekologije.

Nastala je z združevanjem vsebin zbirk Aluminium Industry Abstracts, Ceramic abstracts / World ceramics abstracts, Corrosion Abstracts, Engineered Materials Abstracts, Materials business file, METADEX in Polymer Library, vključuje pa še zbirko Copper Technical Reference Library. Vsebuje bibliografske zapise z abstrakti člankov iz več kot 4.000 znanstvenih in strokovnih revij, panožne periodike, tehničnih poročil, konferenčnih zbornikov in sive literature. Na voljo so celotna besedila člankov iz več kot 2000 revij. Zgradba zapisov omogoča natančno iskanje z uporabo kontroliranih slovarjev ali tezavrov, možno je tudi samostojno iskanje slik in tabel. Časovno je pokrito obdobje od leta 1965 dalje.

Dostopno iz prostorov UL, CTK, NIB in NUK. Oddaljen dostop za študente in zaposlene UL in NIB, ki so člani knjižnic teh inštitucij, ter vse člane CTK in NUK.

MECH

Podatkovna zbirka, ki pokriva področje strojništva.

Prostodostopna zbirka.

Natural Product Updates

Natural Products Updates (Royal Society of Chemistry) je servis za spremljanje novosti na področju kemije naravnih spojin. Pokriva najpomembnejše primarne vire iz splošne in organske kemije, ki vključujejo tematiko izolacije novih naravnih spojin, biosintezo, določanje struktur in študije biološke aktivnosti. Zapisi vsebujejo kompletne bibliografske podatke o originalnem članku, strukture obravnavanih spojin ter povezavo na originalno objavo pri založniku. Servis omogoča iskanje glede na tematiko, izvorni organizem, biološko aktivnost ali tip strukture ter pregledovanje vsebine z uporabo klasifikacije po izvornih organizmih, razredih spojin ali po biološki aktivnosti. Uporabniki si lahko ustvarijo osebne profile za shranjevanje svojih iskanj in za nastavitev obveščanja o novih vsebinah, shranijo strukture spojin in izvozijo izbrane zapise v orodja za urejanje bibliografij.

Dostopno iz prostorov UL, CTK, NIB in NUK. Oddaljen dostop za študente in zaposlene UL, CTK, NIB in NUK, ki so člani knjižnic teh inštitucij.

NATURE (NPG) Journals

Paket revij obsega dostop do celotnih besedil 36 revij Nature Research ter 43 revij akademskih in društvenih revij, ki izhajajo pod okriljem Nature Publishing Group. Celotna besedila so dostopna za tekoče in pretekla 4 leta, nekatera tudi dlje. Vsebinsko revije pokrivajo področja medicine, stomatologije, farmacije, biokemije, biotehnologije, materialov, fizike, ekologije in ostalih področij naravoslovja. Poleg iskanja po bibliografskih podatkih in izvlečkih vseh revij na portalu Nature.com so na voljo tudi celotna besedila t.i. NPJ (Nature Partner Journals) revij v odprtem dostopu.

Dostopno iz prostorov UL, CTK, NIB in NUK. Oddaljen dostop za študente in zaposlene UL, CTK, NIB in NUK, ki so člani knjižnic teh inštitucij.

NAUTOS

NAUTOS je novo okolje za iskanje standardov, ki nadomešča stari platformi Perinorm in e-Norm ponudnika Beuth. Omogoča enostavno ali naprednejše iskanje po 57 individualno nastavljivih iskalnih poljih (po nekaterih v angleškem, nemškem ali francoskem jeziku) z uporabo naprednih možnosti filtriranja in združevanja rezultatov iskanja. Vsebuje razširjene bibliografske opise o nacionalnih standardih in tehničnih predpisih evropskih držav, o mednarodnih in evropskih standardih in regulativi, pa tudi o najpomembnejših ameriških, japonskih, južnoafriških in avstralskih standardih ter drugi tehniški regulativi. Več o novem okolju in možnostih iskanja na Nautos – Beuth.de.

Dostopno iz prostorov UL, CTK, NIB in NUK. Oddaljen dostop za študente in zaposlene UL, CTK, NIB in NUK, ki so člani knjižnic teh inštitucij.

PNAS – Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America

Zbornik PNAS je bil ustanovljen davnega leta 1914 v počastitev polletnice Nacionalne akademije znanosti in je ena najbolj citiranih in celovitih svetovnih multidisciplinarnih znanstvenih revij, ki letno objavi več kot 3.300 raziskovalnih prispevkov, ki zajemajo biološke, fizikalne in družbene vede. Poleg tega objavlja znanstvene novice, komentarje, perspektive, kolokvije, podcaste in profile članov NAS.

PNAS je sicer naročniška revija, vendar je celotna vsebina po šestih mesecih dostopna brezplačno. Države v razvoju imajo prost dostop do PNAS.

Dostopno iz prostorov UL, CTK, NIB in NUK. Oddaljen dostop za študente in zaposlene UL, CTK, NIB in NUK, ki so člani knjižnic teh inštitucij.

ProQuest Dissertations & Theses Global (PQDT Global)

PQDT Global je v svetovnem merilu najobsežnejša zbirka doktorskih in magistrskih zaključnih del. Vsebuje bibliografske podatke o skoraj 4 milijonih zaključnih del od leta 1637 dalje, z letnim prirastom okrog 70.000 zapisov v sodelovanju s 700 vodilnimi izobraževalnimi inštitucijami na svetu  Dostopna so celotna besedila preko enega milijona zaključnih del od leta 1997 dalje (v formatu, v kakršnem jih prispevajo sodelujoče izobraževalne inštitucije). Preko 2,1 milijona naslovov je na voljo za nakup v tiskani obliki. Vsaka disertacija, dodana po letu 1980, vsebuje 350 besed dolg avtorjev povzetek. Magistrska dela, objavljena po letu 1988, pa vsebujejo 150 besed dolg povzetek. Kadar je dovoljeno, PQDT Global omogoča 24-strani dolg predogled dela.

Dostopno iz prostorov UL, CTK in NUK. Oddaljen dostop za študente in zaposlene UL, ki so člani knjižnic UL ter vse člane CTK in NUK.

RSC Gold

RSC Gold omogoča dostop do 46 tekočih naslovov revij, 5 podatkovnih zbirk (Analytical Abstracts, Chemical Hazards in Industry, Laboratory Hazards Bulletin, Natural Product Updates in Synthetic Reaction Updates), monografske serije Issues in Environmental Science and Technology in arhivskih vsebin Annual Reports on the Progress of Chemistry, sekcije A, B in C enega od vodilnih svetovnih združenj za kemijo, britanskega Royal Society of Chemistry. Pokriva področja kemije, biologije, biofizike oz. fizike, materialov, medicine in farmacije. Celotna besedila člankov so dostopna različno, pri nekaterih naslovih revij od l. 1997 oz. pri novejših naslovih od začetka izhajanja dalje.

Dostopno iz prostorov UL, CTK, NIB in NUK. Oddaljen dostop za študente in zaposlene UL, CTK, NIB in NUK, ki so člani knjižnic teh inštitucij.

SCHADIS

Zbirka pokriva literaturo s področja poškodb gradbenih objektov (nastanek, preprečevanje in sanacija poškodb na zgradbah, revitalizacija zgradb ipd.) in omogoča branje celotnih besedil iz preko 600 specializiranih knjig, strokovnih priročnikov, revij, študij, raziskovalnih poročil itn.

Dostopno iz prostorov UL, CTK, NIB in NUK. Oddaljen dostop za študente in zaposlene UL, NIB in NUK, ki so člani knjižnic teh inštitucij, ter vse člane CTK.

ScienceDirect

ScienceDirect je zbirka e-revij enega najpomembnejših svetovnih založnikov s področij tehnike, naravoslovja, medicine in tudi drugih ved. V 2024 imajo uporabniki Univerze v Ljubljani dostop do naslovov revij iz paketa Freedom Collection, ki vsebuje pretežni del revij servisa Science Direct (izvzete so predvsem revije določenih združenj, nekaterih znanstvenih založb, še posebej s področja medicine, ki ne dovoljujejo dostopa naročnikom ScienceDirect). Vsebuje približno 2.000 tekoče dostopnih naslovov revij, poleg teh pa še okoli 500 revij, ki so dostopne za določeno obdobje (sprememba naslova, združitev naslovov, prenehanje izhajanja) in preko 1.000 revij v odprtem dostopu. Izvzete so revije določenih združenj, nekaterih znanstvenih založb, še posebej s področja medicine, ki ne dovoljujejo dostopa naročnikom ScienceDirect. Naročene revije so dostopne od leta 1995 dalje oz. štirje letniki pred prvim letom naročanja. Nenaročeni naslovi so praviloma dostopni za zadnjih 5 let (zadnji 4 letniki in tekoče leto).

Dostopno iz prostorov UL, CTK, NIB in NUK. Oddaljen dostop za študente in zaposlene UL, CTK, NIB in NUK, ki so člani knjižnic teh inštitucij.

Na povezavi Elsevier Webinars for Central & Eastern Europe si v zavihku Recorded webinars lahko brezplačno ogledate nabor posnetih webinarjev o Elsevierjevih produktih (Science Direct, Scopus, SciVal itd.), o iskanju literature, o objavljanju, o objavljanju v odprtem dostopu, itd.  Na tej isti povezavi Elsevier Webinars for Central & Eastern Europe so v zavihku Upcoming webinars navedeni načrtovani brezplačni webinarji, na katere se lahko prijavite. Webinarji so brezplačni, potekajo v angleškem jeziku.

Science Magazine (AAAS)

Science je ena od najpomembnejših svetovnih znanstvenih revij in objavlja članke, vrhunske raziskave, natančne znanstvene komentarje in vpoglede svetovne avtorskeskupnosti v najpomembnejše dogajanje v znanstvenem svetu.

Dostopno iz prostorov UL, CTK, NIB in NUK. Oddaljen dostop za študente in zaposlene UL, CTK, NIB in NUK, ki so člani knjižnic teh inštitucij.

SciFindern

V letu 2024 je zbirka dostopna na novem uporabniškem vmesniku CAS SciFindern. Za dostop do zbirke se je potrebno registrirati in pri tem uporabiti veljaven poštni naslov v okviru poštnega naslovnega prostora UL.

CAS SciFindern, najnovejša informacijska rešitev Chemical Abstracts Service (CAS), oddelka American Chemical Society, poleg dosedanjih možnosti iskanja bibliografskih podatkov, snovi, reakcij, patentov in komercialnih dobaviteljev reagentov vključuje številne novosti: razvrščanje rezultatov po pomembnosti, prikaz posameznih stopenj postopkov in protokolov, preslikave in vizualizacijo citiranih virov, iskanje biosekvenc, retrosintezne analize, kartiranje patentov, izboljšan ogled in navigacijo po celotnih besedilih patentov s PatentPak®, risanje kemijskih struktur s ChemDoodle na zaslonih na dotik in druge – vse v vmesniku, ki je enostaven za uporabo.

Združuje iskanje v več zbirkah, ki jih gradi Chemical Abstracts Service: referatnem časopisu Chemical Abstracts oz. bazi CA Plus, zbirkah CAS Registry (seznam CAS registrskih številk organskih in anorganskih substanc, proteinskih in nukleotidnih zaporedij), bazi MARPAT (Markush strukture iz patentov od l. 1988 dalje), CASREACT (informacije o eno- in večstopenjskih kemijskih reakcijah), CHEMLIST (podatki o registriranih ali nevarnih snoveh iz najpomembnejše svetovne regulative od 1979 dalje) in zbirki podatkov o komercialno razpoložljivih kemikalijah CHEMCATS. Prinaša bibliografske podatke z izvlečki člankov iz več kot 50.000 revij iz 180 držav od leta 1907 dalje (deloma vključuje tudi starejše zapise iz 19.stol.), pa tudi podatke o disertacijah, konferenčnem gradivu, tehničnih publikacijah in knjigah. Posebno vrednost daje zbirki preko štiri milijone zapisov o patentih, podeljenih pri 64 patentnih uradih, z izvlečki v angleškem jeziku. Izbrani patenti devetih svetovno najpomembnejših patentnih uradov so indeksirani najkasneje v 2 dneh po podelitvi patenta. Vsebinsko pokriva področja kemije in kemijske tehnologije, biotehnologije, farmacije, medicine, metalurgije in materialov, geologije, živilske tehnologije, agronomije, ekologije, fizike snovi ipd. SciFinder omogoča tudi iskanje po celotni zbirki MEDLINE od leta 1951 dalje, vključno s podatki iz zbirke OLDMEDLINE (1958-1966) in IN-PRESS zapisi. Ob uporabi priporočamo posvet z informacijskimi specialisti za področje kemije v CTK, na voljo so tudi navodila in gradiva za pomoč na spletnih straneh ponudnika.

Dostopno iz prostorov UL, CTK, NIB in NUK. Oddaljen dostop za študente in zaposlene UL, CTK, NIB in NUK, ki so člani knjižnic teh inštitucij.

SCOPUS

Scopus je multidisciplinarna bibliografska zbirka s citatnim indeksom, ki jo gradi največji založnik mednarodne znanstvene literature Elsevier B.V. Zbirka Scopus zajema vsebino okoli 42.000 naslovov revij (od teh je 27.000 tekoče izhajajočih in okoli 5.600 odprtodostopnih) preko 5.000 založnikov in vsebuje več kot 77 milijonov bibliografskih zapisov (71 milijonov z referencami za obdobje po letu 1969 ter ca. 7 milijonov za obdobje 1788 – 1970).

Nekatere revije so v Scopusu indeksirane le delno. Scopus vsebuje še prispevke iz 850 serij znanstvenih monografij, 210.000 knjig ter 9,8 milijonov prispevkov s posvetovanj. Iskanje vključuje tudi 44 milijonov patentov petih patentnih uradov (US Patent & Trademark Office, European Patent Office, Japan Patent Office, World Intellectual Property Organization in UK Intellectual Property Office).

Omogoča izbirno in ukazno iskanje, iskanje avtorjev in referenc ter več načinov omejevanja števila oz. analize rezultatov iskanja in načina razvrščanja izpisanih dokumentov. Prav tako omogoča povezave iz bibliografskega zapisa na celotno besedilo dokumentov, izvoz rezultatov iskanja v orodja za urejanje bibliografij (Mendeley, RefWorks in EndNote), nastavitve obveščanja o novostih (po e-pošti, RSS ali HTML feed). Nudi tudi različna orodja za analizo citiranosti avtorjev (h-indeks) ali dokumentov, odmevnosti revij (alternativna kazalnika SNIP in SJR) kot tudi prikaz vrednotenja oz. analizo na nivoju inštitucij. Zapisi iz Scopusa so indeksirani v globalnih indeksih orodij za odkrivanje informacij kot so EBSCO EDS ter ProQuest Summon in Primo.

Dostopno iz prostorov UL, CTK, NIB in NUK. Oddaljen dostop za študente in zaposlene UL, CTK, NIB in NUK, ki so člani knjižnic teh inštitucij.

Na povezavi Elsevier Webinars for Central & Eastern Europe si v zavihku Recorded webinars lahko brezplačno ogledate nabor posnetih webinarjev o Elsevierjevih produktih (Science Direct, Scopus, SciVal itd.), o iskanju literature, o objavljanju, o objavljanju v odprtem dostopu, itd.  Na tej isti povezavi Elsevier Webinars for Central & Eastern Europe so v zavihku Upcoming webinars navedeni načrtovani brezplačni webinarji, na katere se lahko prijavite. Webinarji so brezplačni, potekajo v angleškem jeziku.

Springer Link

SpringerLink servis obsega dostop do približno 2.500 znanstvenih in strokovnih revij različnih založb, združenih v skupini Springer Nature. Vključenih je tudi ca. 50 naslovov revij založbe Palgrave Macmillan. Vsebinsko pokrivajo različna strokovna področja: biomedicinske, naravoslovne in tehnične vede, poslovne vede in ekonomijo, humanistiko, psihologijo, sociologijo, pravo itd. Celotna besedila člankov iz e-revij so praviloma dostopna od leta 1997 dalje oz. manj, če so začele izhajati kasneje. 
Na portalu SpringerLink so dostopna tudi celotna besedila preko 30.000 knjig (prikaz in pregledovanje po poglavjih), ki so del kupljenih zbirk Complete English Language/International Collection v letih 2005-2012.

Dostopno iz prostorov UL, CTK, NIB in NUK. Oddaljen dostop za študente in zaposlene UL, CTK, NIB in NUK, ki so člani knjižnic teh inštitucij.

Springer Protocols

Zbirka združuje opise metod, ki so bile zadnjih 30 let objavljene v znanih knjižnih zbirkah “Methods in ……” založbe Humana Press, kakor tudi metode iz različnih laboratorijskih priročnikov, npr. The Biomethods Handbook, The Proteomics Handbook in Springer Laboratory Manuals. Obsega preko 18.000 celotnih besedil s podrobnimi opisi postopkov preizkušenih in zanesljivih analitskih metod s področja naravoslovnih in biomedicinskih ved: biokemije, biotehnologije, celične biologije, bioinformatike, genetike, imunologije, radiologije, mikrobiologije, molekularne medicine, nevrologije, raziskav raka, farmakologije, toksikologije, botanike itd.

Izčrpni in pregledno strukturirani opisi omogočajo enostavno uporabo in hiter prenos metode v lasten laboratorij. Pomembno funkcionalnost predstavljajo opombe uporabnikov, iz katerih je mogoče razbrati, v katere namene so metode uporabljali drugi raziskovalci in kakšne so njihove izkušnje.
Novejša različica portala je dostopna na Springer Nature Experiments, kjer so dostopna celotna besedila “Springer Protocols” za obdobje 1988 – 2011.

Dostopno iz prostorov UL, CTK, NIB in NUK. Oddaljen dostop za študente in zaposlene UL, CTK, NIB in NUK, ki so člani knjižnic teh inštitucij.

Synthetic Reaction Updates

Synthetic Reaction Updates (Royal Society of Chemistry) je servis za spremljanje novosti na področju organske sinteze (združuje bivši zbirki Methods in Organic Synthesis in Catalysts & Catalysed Reactions). Zajema najpomembnejše primarne vire iz splošne in organske kemije in nudi informacije o najzanimivejših, inovativnih in relevantnih novih reakcijah. Vsak zapis vsebuje kompletne bibliografske podatke o originalnem članku, celotno shemo reakcije ter povezavo na originalno objavo pri založniku. Servis omogoča iskanje glede na tematiko in tip reakcije ali pregledovanje vsebine z uporabo klasifikacije po tipu reakcije ter shranjevanje struktur in izvoz izbranih zapisov v orodja za urejanje bibliografij. Uporabniki si lahko ustvarijo osebne profile za shranjevanje svojih iskanj in za nastavitev obveščanja o novih vsebinah.

Dostopno iz prostorov UL, CTK, NIB in NUK. Oddaljen dostop za študente in zaposlene UL, CTK, NIB in NUK, ki so člani knjižnic teh inštitucij.

Technology Collection

ProQuest Technology Collection omogoča združeno iskanje po zbirkah Materials Science & Engineering Database ter Advanced Technologies & Aerospace Database.  
Materials Science & Engineering Database je specializirana, interdisciplinarna zbirka za področje raziskav in obdelave materialov (kovin, keramike, polimerov, kompozitov, nanomaterialov, biomaterialov) in uvajanje novih tehnologij na področjih strojništva, gradbeništva, potresnega inženirstva, transporta, kemijske tehnologije, biotehnologije in ekologije.
Advanced Technologies & Aerospace Database pokriva področja letalskega in vesoljskega inženirstva, elektronike, elektrotehnike, računalništva, telekomunikacij, varnostnih sistemov ipd.

Zbirka Technology Collection združuje dostop do bibliografskih podatkov z izvlečki iz več kot 8.800 naslovov znanstvenih in strokovnih revij, časopisov, tehničnih poročil, konferenčnih zbornikov, vladnih dokumentov, sive literature itd. od leta 1962 dalje, kakor tudi dostop do celotnih besedil iz preko 5.500 naslovov revij.

Dostopno iz prostorov UL, CTK, NIB in NUK. Oddaljen dostop za študente in zaposlene UL in NIB, ki so člani knjižnic teh inštitucij, ter vse člane CTK in NUK.

TEMA Technology and Management

Zbirka TEMA vsebuje bibliografske zapise z izvlečki, ključnimi besedami oz. deskriptorji iz mednarodne in nemške znanstvene in strokovne literature (revije, konferenčni zborniki, poročila, disertacije itd.) s področja tehnike in menedžmenta. Vsebuje informacije o razvoju in raziskavah, inovacijah, novih izdelkih, opremi in procesih na področjih strojništva, procesne tehnike, elektrotehnike in elektronike, informacijskih tehnologij, energetike, materialov, tekstilne tehnologije, medicinske opreme, rudarstva, menedžmenta in organizacije.

Pokriva časovno obdobje od leta 1968 dalje.

Bibliografski del zapisa je pretežno v nemščini, izvlečki pa v nemščini in/ali angleščini. Pri iskanju je možno uporabljati angleške ali nemške izraze, pojme iz kontroliranega seznama deskriptorjev “Thesaurus Engineering and management” in kode iz WTI klasifikacije.
TEMA vsebuje več podzbirk z ožjo tematiko, po katerih lahko iščemo tudi samostojno (izbor na vstopni strani): DOMA® (strojništvo), ZDE (elektrotehnika, elektronika in energetika), WEMA Materials® (materiali), BEFO (menedžment in organizacija), TOGA® (tekstilna tehnologija), MEDITEC (medicinski inženiring), BERG (rudarstvo) in ENTEC (energetika). V portal TecFinder je vključena še zbirka TEMotive (električna mobilnost).

Dostopno iz prostorov UL, CTK, NIB in NUK. Oddaljen dostop za študente in zaposlene UL, CTK, NIB in NUK, ki so člani knjižnic teh inštitucij.

The Writing Guides

Zbirka “The Writing Guides” obsega 18 knjig za pomoč pri pripravi pisnih del raziskovalcev doktorantov na začetku znanstvene kariere (predvsem s področij tehnike, inženirstva, matematike in medicine), kakor tudi za pisanje znanstvenih člankov s perspektive avtorjev, ki jim angleščina ni prvi jezik, za zbiranje sredstev in donacij in za komunikacijo z laično javnostjo. Predstavlja osnovni izbor literature za študente in akademike na vseh stopnjah, tudi za pisanje doktoratov in objavljanje člankov v strokovnih revijah, za prijavljanje na razpise za nepovratna sredstva ter za priprave govornih predstavitev na konferencah.

 1. Communicating science: a practical guide for engineers and physical scientists
 2. Crackle and fizz: essential communication and pitching skills for scientists
 3. Grant writer’s handbook, the: how to write a research proposal and succeed
 4. Grant writing and crowdfunding guide for young investigators in science, the
 5. Planning your research and how to write it
 6. Science research writing for non-native speakers of english
 7. Science sifting: tools for innovation in science and technology
 8. Scientific writing 2.0: a reader and writer’s guide
 9. Selling science: how to use business skills to win support for scientific research
 10. Solving everyday problems with the scientific method: thinking like a scientist
 11. Thriving professor, the: a guide to a career in universities and colleges
 12. When the scientist presents: an audio and video guide to science talks (with dvd-rom)
 13. Science research writing: for native and non-native speakers of english (second edition)
 14. Enjoy writing your science thesis or dissertation!
 15. Enjoy your science meeting!: a practical guide to getting the most out of attending scientific conferences
 16. What every postdoc needs to know
 17. Research methods: a practical guide for students and researchers
 18. Science communication: an introduction

Dostopno iz prostorov UL, CTK, NIB in NUK. Oddaljen dostop za študente in zaposlene UL, CTK, NIB in NUK, ki so člani knjižnic teh inštitucij.

Web of Science

Servis Web of Science Core Collection omogoča dostop do treh najpomembnejših  multidisciplinarnih bibliografskih baz podatkov z indeksi citiranosti: Science Citation Index Expanded® (SCI-EXPANDED), Social Sciences Citation Index® (SSCI) in Arts & Humanities Citation Index® (A&HCI).

Vključujejo podatke iz več kot 10.000 najbolj prestižnih in vplivnih znanstvenih revij na svetu za obdobje od leta 1900. Poleg teh najpomembnejših so v okviru Core Collection dostopne še druge zbirke z indeksi citiranosti: Conference Proceedings Citation Index- Science (CPCI-S), Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (CPCI-SSH), Book Citation Index– Science (BKCI-S),  Book Citation Index– Social Sciences & Humanities (BKCI-SSH), Emerging Sources Citation Index (ESCI)  ter dve zbirki z indeksi citiranosti za kemijo:  Current Chemical Reactions (CCR-EXPANDED) in Index Chemicus (IC).

Servis omogoča tudi dostop do drugih zbirk:

 • BIOSIS Citation index – zbirka s citatnim indeksom za vede o življenju, biomedicino;
 • Current Contents Connect – celotna kazala in bibliografski podatki vodilnih svetovnih znanstvenih in strokovnih revij, knjig ter relevantnih spletnih strani in dokumentov;
 • Data Citation Index – zbirka s citatnim indeksom, ki zajema raziskovalne podatke, nize in  študije iz mednarodnih podatkovnih repozitorijev;
 • Derwent Innovations Index – informacije o patentih iz zbirke Derwent World Patent Index, razširjene s citati iz Patents Citation Index;
 • KCI – Korean Journal Database – interdisciplinarna bibliografska zbirka znanstvenih revij iz Južne Koreje, ki jo vzdržuje National Research Foundation of Korea;
 • MEDLINE ® – vodilna bibliografska zbirka za področje medicine, ki jo gradi U.S. National Library of Medicine®;
 • Russian Science Citation Index – bibliografska zbirka s citati o člankih ruskih raziskovalcev iz več kot 500 znanstvenih revij za področja znanosti, tehnologije, medicine in izobraževanja, ki jo gradi eLIBRARY.RU;
 • ScIELO Citation Index – dostop do vsebin vodilnih odprtodostopnih akademskih revij s področij znanosti, družboslovja, umetnosti in humanistike iz Latinske Amerike, Portugalske, Španije in Južne Afrike;
 • Zoological Record® – dostop do najstarejše in vodilne referenčne taksonomske zbirke za področje živalske biologije na svetu.

Dostopno iz prostorov UL, CTK in NUK. Oddaljen dostop za študente in zaposlene UL, ki so člani knjižnic UL, CTK in NUK.

Wiley Online Library

Uporabniki Univerze v Ljubljani imajo dostop do celotnega nabora revij v Wiley Online Library, tekoče dostopnih je nekaj več kot 1.400 naslovov revij založbe Wiley. Celotna besedila člankov so večinoma dostopna od leta 1996 dalje oz. manj, če je revija začela izhajati kasneje.

Dostopno iz prostorov UL, CTK, NIB in NUK. Oddaljen dostop za študente in zaposlene UL, CTK, NIB in NUK, ki so člani knjižnic teh inštitucij.