Spletno mesto za rezervacije sobe za skupinsko učenje ali čitalniškega sedeža v sobi Janeza Puha

V čitalnici Janeza Puha je možna rezervacija sedeža le osebno na izposojevalnem pultu. Spodaj si lahko pogledate trenutno zasedenost. Preberite Pogoje uporabe rezervacije sedeža.

Rezervacija sobe za skupinsko učenje

Soba Minke Govekar (dalje soba) je namenjena skupinskemu učenju. Sobo lahko uporabljalo le člani CTK. Uporabljajo jo lahko minimalno 4 člani, maksimalno pa 8 članov knjižnice CTK. Rezervacija je možna le preko telefona 01-2003-400 ali osebno na izposojevalnem pultu. Preberite Pogoje uporabe sobe.

Pregled zasedenosti čitalniških sedežev v čitalnici Janeza Puha