Začetna stran Kontakti Kazalo Obveščanje uporabnikov  
Začetna stran | Informacijski viri | Specializirane podatkovne zbirke za tehniko Facebook CTK Twitter CTK Možnosti obveščanja Pišite nam 
INFORMACIJSKI VIRI
Katalog CTK
Portal DiKUL
Katalog inf. virov UL
Katalog e-gradiv UL
E-slovarji
Specializirane podatkovne zbirke za tehniko
Katalog standardov CTK
Specializirane podatkovne zbirke za področje tehnike

Seznam specializiranih podatkovnih zbirk obsega le najpomembnejše informacijske vire s področja tehnike in naravoslovja. Univerza v Ljubljani ima dostop do veliko več različnih tipov informacijskih virov. Širši izbor elektronskih informacijskih virov lahko najdete v Katalogu inf. virov UL, ki je del Portala DiKUL.

Tehnične informacije v zvezi z dostopom in uporabo podatkovnih zbirk lahko dobite na tel. 041 756 308 ali po e-pošti dikul-help@ctk.uni-lj.si. Za informacije v zvezi z vsebino posameznih zbirk ter za naročilo informacijskih poizvedb se lahko obrnete na informacijske specialiste na tel. 01 2003 403 ali po e-pošti info-center@ctk.uni-lj.si. Od 15.00 do 24.00 se lahko za naročilo poizvedb obrnete na tel. 01 2003 401.
 

Do zbirke lahko z oddaljenim dostopom dostopajo vsi uporabniki, člani CTK (ter NUK-a in drugih knjižnic na Univerzi v Ljubljani)

Do zbirke lahko z oddaljenim dostopom dostopajo le študenti in zaposleni na Univerzi v Ljubljani, ki  so člani CTK (ter NUK-a in drugih knjižnic na Univerzi v Ljubljani).

Zbirka ni dostopna z oddaljenim dostopom. 


 

Academic Search Complete

Podatkovna zbirka z dostopnimi celotnimi besedili, ki pokriva vsa področja znanosti.

Zbirka je dostopna na uporabniškem vmesniku EBSCOHost na lokacijah Univerze v Ljubljani, CTK in NUK ter z oddaljenim dostopom za študente in zaposlene na Univerzi v Ljubljani, ki so člani knjižnic UL.

ACM Digital Library

ACM Digital Library (DL) je najobsežnejši informacijski vir za področje računalništva in informatike in omogoča dostop do bibliografskih podatkov in celotnih besedil vseh publikacij ACM (znanstvenih in strokovnih revij, glasil, prispevkov s konferenc, razprav in poročil), hkrati pa tudi do obsežne zbirke bibliografskih zapisov temeljne literature različnih znanstvenih založnikov s področja računalništva. Za lažje iskanje je na voljo možnost uporabe ACM klasifikacijskega sistema računalništva - ACM Computing Classification System (CCS).

Zbirka je dostopna na lokacijah Univerze v Ljubljani, CTK in NUK ter z oddaljenim dostopom za študente in zaposlene na Univerzi v Ljubljani, ki so člani knjižnic UL.

Advanced Technologies & Aerospace Database http://www.ctk.uni-lj.si/slike/vsi.gif

ProQuest Advanced Technologies & Aerospace Database sestavljajo tri podzbirke: bibliografska zbirka Advanced Technologies & Aerospace Index ter zbirki s celotnimi besedili člankov Aerospace Database in Computer Science Database. Predstavlja izhodišče za iskanje strokovne in znanstvene literature s področij letalskega in vesoljskega inženirstva ter naprednih rešitev na področjih komunikacijskih, računalniških in informacijskih tehnologij, elektronike, laserske tehnike, polprevodniških materialov in naprav ipd. Je del širše zbirke ProQuest Technology Collection, ki pokriva še področje vseh vrst materialov in s tem povezanih tehnologij.

Zbirka je dostopna na uporabniškem vmesniku Proquest na lokacijah Univerze v Ljubljani, CTK in NUK ter z oddaljenim dostopom za vse člane knjižnic Univerze v Ljubljani, CTK in NUK.   

Agricola
Podatkovna zbirka, ki pokriva področja biotehniških ved.

Prostodostopna zbirka.

AGRIS/CARIS

Podatkovna zbirka, ki pokriva področja biotehniških ved.

Prostodostopna zbirka.

American Chemical Society

60 tekoče dostopnih naslovov revij American Chemical Society, založnika najprestižnejših znanstvenih publikacij s področja kemije: organske kemije, anorganske kemije, fizikalne kemije, medicinske kemije, kombinatorne kemije, analitske kemije, biokemije, kristalografije, kemije materialov in kemijske tehnologije. Uporabniki UL, CTK in NUK imajo dostop tudi do arhiva revij, torej do celotnih besedil člankov sedanjih in predhodnih naslovov revij od začetka izhajanja dalje.

Zbirka je dostopna na lokacijah Univerze v Ljubljani, CTK in NUK ter z oddaljenim dostopom za študente in zaposlene na Univerzi v Ljubljani, ki so člani knjižnic UL.

Aluminium Industry Abstracts - vsebina je vključena v:
  Materials Science & Engineering Database

Zbirka je dostopna na uporabniškem vmesniku Proquest na lokacijah Univerze v Ljubljani, CTK in NUK ter z oddaljenim dostopom za vse člane knjižnic Univerze v Ljubljani, CTK in NUK.

Analytical Abstracts

Bibliografska zbirka Analytical Abstracts (ponudnik Royal Society of Chemistry) je najpomembnejši vir informacij za vsa področja analizne kemije. Vsebuje zapise iz svetovne znanstvene in strokovne literature od leta 1980 dalje (s povzetki od 1984 leta dalje), od teh je okoli 100 ključnih naslovov tega področja. Približno 98% vsebine baze predstavljajo zapisi iz člankov, ostalo pa iz drugih vrst virov (monografije, poročila, konferenčno gradivo), dopolnjevanje je tedensko. Napredno iskanje z uporabo pripravljenih indeksov omogoča iskanje z vidika analitov, matriksov in/ali analitskih metod in tehnik. Zapisi vsebujejo specifične kemijske podatke: CAS registrske številke, podatke o substancah, kemijska in trgovska imena ter sinonime. Izbrane zapise je mogoče izvoziti v orodja za urejanje bibliografij ali posredovati po e-pošti.

Zbirka je dostopna na lokacijah Univerze v Ljubljani, CTK in NUK ter z oddaljenim dostopom za študente in zaposlene na Univerzi v Ljubljani, ki so člani knjižnic UL.

ASCE

Ameriško združenje ASCE (American Society of Civil Engineers) je založnik 36 naslovov revij, ki pokrivajo področje gradbeništva in z njim povezanih področij arhitekture, urbanizma, računalništva, materialov, strojništva, transporta, menedžmenta, ekologije. Celotna besedila člankov so dostopna od leta 1983 dalje. Nosilec pogodbe je FGG.

Zbirka je dostopna z lokacij Fakultete za gradbeništvo in geodezijo.

ASTM COMPASS®

Dostop samo s prijavo za oddaljeni dostop do informacijskih virov knjižnic Univerze v Ljubljani! Servis ASTM COMPASS® omogoča dostop do celotnih besedil preko 13.000 veljavnih standardov s področja materialov, izdelkov, sistemov, storitev, testiranja ipd., ki jih objavlja mednarodna organizacija za standardizacijo ASTM International (American Society for Testing and Materials). Prav tako je dostopnih preko 46.000 historičnih standardov, 2.400 umaknjenih standardov in preko 9.700 t.i. “redline standardov” (dokumenti v pdf ali html obliki z označenimi spremembami, ki so nastale pri zadnji reviziji - torej prikaz vsebinskih razlik med trenutno veljavno in predhodno različico standarda). Portal omogoča tudi različne možnosti omejevanja števila rezultatov iskanja. Registracija uporabnika in prijava na portal omogočata uporabo naprednih funkcij “My Tools” (dodajanje oznak in zaznamkov v dokumente, priprava osebnih seznamov za hitrejši dostop do standardov, opozorila o novih ali revidiranih standardih, oblikovanje delovnih skupin in izmenjavo standardov z drugimi upravičenimi uporabniki, prijavo na ASTM spletno usposabljanje). Pomoč pri uporabi je na povezavi: https://compass.astm.org/SUPPORT/index.html. Posredovanje dokumentov uporabnikom, ki niso študenti ali zaposleni na UL, razmnoževanje, spreminjanje ali kakršna koli uporaba v komercialne namene natisnjenih ali elektronskih verzij dokumentov  NI DOVOLJENA! Ob prvi uporabi oz. prijavi na servis v spletnem obrazcu preberite in potrdite pogoje uporabe! …več o pogojih uporabe.

Zbirka je na lokacijah Univerze v Ljubljani, CTK in NUK ter z oddaljenim dostopom dostopna le za študente in zaposlene na Univerzi v Ljubljani, ki so člani knjižnic UL.

Avery Index to Architectural Periodicals 

Zbirka Avery Index to Architectural Periodicals obsega bibliografske podatke z izvlečki iz več kot 700 ameriških in mednarodnih strokovnih in znanstvenih revij, kakor tudi iz številnih drugih publikacij (npr. strokovnih združenj, katalogov, biltenov) s področja arhitekture, urejanja krajine, urbanizma, notranje opreme in oblikovanja ter ohranjanja arhitekturne dediščine. Z več kot 13.000 zapisi o preminulih znamenitih arhitektih je tudi dragocen vir biografskih podatkov. Zajema obdobje od leta 1934 dalje, posamezne naslove od začetka izhajanja (npr. American Architect od leta 1876, selektivno celo od l. 1740), dopolnjuje se tedensko in vsebuje tudi celotna besedila člankov, kadar to dovoljuje založnik.

Zbirka je dostopna na uporabniškem vmesniku ProQuest na lokacijah Univerze v Ljubljani, CTK in NUK ter z oddaljenim dostopom za vse člane knjižnic Univerze v Ljubljani, CTK in NUK.

BAUFO (Bauforschungsprojekte) prej FORS)

Zbirka BAUFO omogoča iskanje pomembnejših podatkov (nosilec-raziskovalec oz. inštitucija, naslov, obdobje in kratek opis projekta, metodologija) o več kot 36.000 tekočih ali že zaključenih raziskovalnih projektih s področij urejanja prostora, urbanizma, zaščite okolja, urejanja prometa, komunalnega in stanovanjskega gospodarstva v Nemčiji. Baza shranjuje podatke preko 1400 nemških inštitucij od leta 1957 dalje.

Prostodostopna zbirka.

Ceramic abstracts / World ceramics abstracts - vsebina je vključena v:
  Materials Science & Engineering Database

Zbirka je dostopna na uporabniškem vmesniku Proquest na lokacijah Univerze v Ljubljani, CTK in NUK ter z oddaljenim dostopom za vse člane knjižnic Univerze v Ljubljani, CTK in NUK.

Chemical Hazards in Industry

Chemical Hazards in Industry (ponudnik Royal Society of Chemistry) je pomemben vir zanesljivih informacij iz svetovne primarne znanstvene in strokovne literature o tveganjih za varnost in zdravje, ki nastajajo pri uporabi kemikalij v kemijski in sorodnih industrijah. Obravnava kemijske in biološke nevarnosti, odlaganje, shranjevanje ter transport, ravnanje z odpadki, varovalno opremo, pripravo varnostnih načrtov in ukrepov ob izrednih dogodkih, dobre prakse ter zakonodajo.

Zbirka je dostopna na lokacijah Univerze v Ljubljani, CTK in NUK ter z oddaljenim dostopom za študente in zaposlene na Univerzi v Ljubljani, ki so člani knjižnic UL.
ChemSpider

ChemSpider je zbirka podatkov o več kot 34 milijonih kemijskih struktur iz preko 490 virov, ki jo gradi skupina strokovnjakov pod pokroviteljstvom Royal Society of Chemistry. Omogoča iskanje kemijskih spojin z vnosom teksta (sistematično ime, sinonim, komercialno ime, CAS registrska številka ali s SMILES in InChl zapisi spojin) ali strukture spojine ter številnih dodatnih možnosti v naprednem iskanju.

Prostodostopna zbirka.

Copper Technical Reference Library - dostopno kot Materials Science Index oz. v:
   Materials Science & Engineering Database

Zbirka je dostopna na uporabniškem vmesniku Proquest na lokacijah Univerze v Ljubljani, CTK in NUK ter z oddaljenim dostopom za vse člane knjižnic Univerze v Ljubljani, CTK in NUK.

Corrosion Abstracts - vsebina je vključena v:
  Materials Science & Engineering Database

Zbirka je dostopna na uporabniškem vmesniku Proquest na lokacijah Univerze v Ljubljani, CTK in NUK ter z oddaljenim dostopom za vse člane knjižnic Univerze v Ljubljani, CTK in NUK.

Engineered Materials Abstracts - vsebina je vključena v:
  Materials Science & Engineering Database

Zbirka je dostopna na uporabniškem vmesniku Proquest  na lokacijah Univerze v Ljubljani, CTK in NUK ter z oddaljenim dostopom za vse člane knjižnic Univerze v Ljubljani, CTK in NUK.

Google Scholar
Največji akademski spletni iskalnik, ki omogoča iskanje po velikem številu različnih bibliografskih virov. Zbirka je prosto dostopna.

Prostodostopna zbirka.

ICONDA (International construction database)
Najpomembnejša podatkovna zbirka s področje graditeljstva in arhitekture.

Zbirka je dostopna na lokacijah Univerze v Ljubljani, CTK in NUK ter z oddaljenim dostopom za vse člane knjižnic Univerze v Ljubljani, CTK in NUK.

IOS Press 

Servis IOS Press omogoča dostop do več kot 110 tekoče dostopnih naslovov revij, ki vsebinsko pokrivajo različna področja medicine, kemije, računalniških ved, okoljevarstvenih ved, matematike, fizike ipd.
Celotna besedila člankov so na voljo večinoma od l. 1998 dalje, nekaj pa tudi dlje.

Zbirka je dostopna na lokacijah Univerze v Ljubljani, CTK in NUK ter z oddaljenim dostopom za študente in zaposlene na Univerzi v Ljubljani, ki so člani knjižnic UL.

IEEE XPLORE

Zbirka digitalne knjižnice IEEE Xplore oz. IEEE/IET Electronic Library (IEL) obsega besedila člankov iz okoli 500 naslovov revij, preko 19.500 zbornikov ter preko 5.600 standardov (ca. 1.600 veljavnih, ostalo so osnutki, neveljavni, v pripravi itd.)s področja računalništva in informatike, elektronskih komponent in tehnologije, proizvodnih tehnologij in sistemov, električnih naprav. Vsebine so dostopne od leta 1988 dalje, izbrani dokumenti pa celo od 1872 leta dalje.

Zbirka je dostopna na lokacijah Univerze v Ljubljani, CTK in NUK ter z oddaljenim dostopom za študente in zaposlene na Univerzi v Ljubljani, ki so člani knjižnic UL.

IOP Science
Servis e-revij vsebuje 125 naslovov revij področja fizike, materialov, inženirskih ved, elektrotehnike, elektronskih komponent in tehnologije itd. Vsebine so dostopne od začetka izhajanja revij.

Zbirka je dostopna na lokacijah Univerze v Ljubljani, CTK in NUK ter z oddaljenim dostopom za študente in zaposlene na Univerzi v Ljubljani, ki so člani knjižnic UL.

JSTOR
Zbirka e-revij omogoča dostop do arhivskih zbirk Arts & Sciences I, II, III, IV, V, VI, VII ter Life Sciences.

Zbirka je dostopna na lokacijah Univerze v Ljubljani, CTK in NUK ter z oddaljenim dostopom za študente in zaposlene na Univerzi v Ljubljani, ki so člani knjižnic UL.

Katalog CTK
Katalog gradiva, ki je dostopno v CTK.

Prostodostopna zbirka.

Laboratory Hazards Bulletin

Laboratory Hazards Bulletin (ponudnik Royal Society of Chemistry) je pomemben vir informacij iz svetovne primarne znanstvene in strokovne literature o tveganjih za zaposlene v različnih vrstah laboratorijev: raziskovalnih, analiznih, bolnišničnih ipd. Obravnava kemijske in biološke nevarnosti, razlitja, izpuste, požare, eksplozije, ravnanje z nevarnimi odpadki, varovalno opremo, varnostne ukrepe in prakse, poklicno higieno in zdravje pri delu ter zakonodajo.

Zbirka je dostopna na lokacijah Univerze v Ljubljani, CTK in NUK ter z oddaljenim dostopom za študente in zaposlene na Univerzi v Ljubljani, ki so člani knjižnic UL.
Materials business file - vsebina je vključena v:
  Materials Science & Engineering Database

Zbirka je dostopna na uporabniškem vmesniku Proquest na lokacijah Univerze v Ljubljani, CTK in NUK ter z oddaljenim dostopom za vse člane knjižnic Univerze v Ljubljani, CTK in NUK.

Materials Science & Engineering Database

Zbirka ProQuest Materials Science & Engineering Database (ima dva dela Materials Science Database in Engineering Database) je specializirana, interdisciplinarna zbirka za področje raziskav materialov: kovin, keramike, polimerov, kompozitov, nanomaterialov in biomaterialov. Tematika vključuje testiranje, korozijo, brizganje in ulivanje, obdelavo, recikliranje, končno obdelavo, varjenje in oblikovanje materialov in uvajanje novih tehnologij na področjih strojništva, gradbeništva, potresnega inženirstva, transporta in ekologije. Nastala je z združevanjem vsebin zbirk Aluminium Industry Abstracts, Ceramic abstracts / World ceramics abstracts, Corrosion Abstracts, Engineered Materials Abstracts, Materials business file, METADEX in Polymer Library, vključuje pa še zbirko Copper Technical Reference Library. Vsebuje bibliografske zapise z abstrakti za članke iz več kot 4.000 znanstvenih in strokovnih revij, panožne periodike, tehničnih poročil, konferenčnih zbornikov in sive literature. Na voljo so celotna besedila člankov iz več kot 2000 revij. Zgradba zapisov omogoča natančno iskanje z uporabo kontroliranih slovarjev ali tezavrov, možno je tudi samostojno iskanje slik in tabel. Časovno je pokrito obdobje od leta 1965 dalje.

Zbirka je dostopna na uporabniškem vmesniku Proquest na lokacijah Univerze v Ljubljani, CTK in NUK ter z oddaljenim dostopom za vse člane knjižnic Univerze v Ljubljani, CTK in NUK.   

MECH
Podatkovna zbirka, ki pokriva področje strojništva.

Prostodostopna zbirka.

METADEX - vsebina je vključena v:
  Materials Science & Engineering Database

Zbirka je dostopna na uporabniškem vmesniku Proquest na lokacijah Univerze v Ljubljani, CTK in NUK ter z oddaljenim dostopom za vse člane knjižnic Univerze v Ljubljani, CTK in NUK.

Natural Product Updates

Natural Products Updates (ponudnik Royal Society of Chemistry) je servis za spremljanje novosti na področju kemije naravnih spojin. Pokriva najpomembnejše primarne vire iz splošne in organske kemije, ki vključujejo tematiko izolacije novih naravnih spojin, biosintezo, določanje struktur in študije biološke aktivnosti. Zapisi vsebujejo kompletne bibliografske podatke o originalnem članku, strukture obravnavanih spojin ter povezavo na originalno objavo pri založniku. Servis omogoča iskanje glede na tematiko, izvorni organizem, biološko aktivnost ali tip strukture ter pregledovanje vsebine z uporabo klasifikacije po izvornih organizmih, razredih spojin ali po biološki aktivnosti. Uporabniki si lahko ustvarijo osebne profile za shranjevanje svojih iskanj in za nastavitev obveščanja o novih vsebinah, shranijo strukture spojin in izvozijo izbrane zapise v orodja za urejanje bibliografij.

Zbirka je dostopna na lokacijah Univerze v Ljubljani, CTK in NUK ter z oddaljenim dostopom za študente in zaposlene na Univerzi v Ljubljani, ki so člani knjižnic UL.
NATURE Journals
Paket revij obsega dostop do celotnih besedil 36 revij Nature Research ter 39 revij akademskih in društvenih revij, ki izhajajo pod okriljem Nature Publishing Group. Celotna besedila so dostopna za tekoče in pretekla 4 leta. Vsebinsko revije pokrivajo področja medicine, stomatologije, farmacije, biokemije, biotehnologije, materialov, fizike, ekologije in ostalih področij naravoslovja. Poleg iskanja po bibliografskih podatkih in izvlečkih vseh revij na portalu Nature.com so na voljo tudi celotna besedila t.i. NPJ (Nature Partner Journals) revij v odprtem dostopu.

Zbirka je dostopna na lokacijah Univerze v Ljubljani, CTK in NUK ter z oddaljenim dostopom za študente in zaposlene na Univerzi v Ljubljani, ki so člani knjižnic UL.

PERINORM International
Najpomembnejša podatkovna zbirka s področja standardov in tehniške regulative.

Zbirka je dostopna na lokacijah Univerze v Ljubljani, CTK in NUK ter z oddaljenim dostopom za študente in zaposlene na Univerzi v Ljubljani, ki so člani knjižnic UL.

Polymer Library - vsebina je vključena v:
  Materials Science & Engineering Database

Zbirka je dostopna na uporabniškem vmesniku Proquest na lokacijah Univerze v Ljubljani, CTK in NUK ter z oddaljenim dostopom za vse člane knjižnic Univerze v Ljubljani, CTK in NUK.

ProQuest Dissertations & Theses Global (PQDT Global)

ProQuest Dissertations and Theses: Global (PQDTGlobal) je v svetovnem merilu najobsežnejša zbirka doktorskih in magistrskih zaključnih del. Vsebuje bibliografske podatke o skoraj 4 milijonih zaključnih del z univerz iz 88 držav od leta 1743 dalje, z letnim priorastom okrog 100.000 zapisov.  Dostopna so celotna besedila okrog 1,7 milijona zaključnih del  od leta 1997 dalje (v formatu, v kakršnem jih prispevajo sodelujoče izobraževalne inštitucije). Preko 2,1 milijona naslovov je na voljo za nakup v tiskani obliki. Vsaka disertacija, dodana po letu 1980, vsebuje 350 besed dolg avtorjev povzetek. Magistrska dela, objavljena po letu 1988, pa vsebujejo 150 besed dolg povzetek. Kadar je mogoče, PQDT Global omogoča 24-strani dolg predogled dela.

Zbirka je dostopna na uporabniškem vmesniku Proquest na lokacijah Univerze v Ljubljani, CTK in NUK ter z oddaljenim dostopom za vse člane knjižnic Univerze v Ljubljani, CTK in NUK.   

Technology Collection

ProQuest Technology Collection omogoča združeno iskanje po zbirkah Materials Science & Engineering Database ter Advanced Technologies & Aerospace Database.  

Materials Science & Engineering Database je specializirana, interdisciplinarna zbirka za področje raziskav in obdelave materialov (kovin, keramike, polimerov, kompozitov, nanomaterialov, biomaterialov) in uvajanje novih tehnologij na področjih strojništva, gradbeništva, potresnega inženirstva, transporta,
kemijske tehnologije, biotehnologije in ekologije.
Advanced Technologies & Aerospace Database pokriva področja
letalskega in vesoljskega inženirstva, elektronike, elektrotehnike, računalništva, telekomunikacij, varnostnih sistemov  ipd.

Zbirka Technology Collection združuje dostop do bibliografskih podatkov z izvlečki iz več kot 8.800 naslovov
znanstvenih in strokovnih revij, časopisov, tehničnih poročil, konferenčnih zbornikov, vladnih dokumentov, sive literature itd. od leta 1962 dalje, kakor tudi dostop do celotnih besedil iz preko 5.500 naslovov revij.

Zbirka je dostopna na uporabniškem vmesniku Proquest na lokacijah Univerze v Ljubljani, CTK in NUK ter z oddaljenim dostopom za vse člane knjižnic Univerze v Ljubljani, CTK in NUK.   

RSC Gold

RSC Gold omogoča dostop do 46 tekočih naslovov revij, 5 podatkovnih zbirk (Analytical Abstracts, Chemical Hazards in Industry, Laboratory Hazards Bulletin, Natural Product Updates in Synthetic Reaction Updates), monografske serije Issues in Environmental Science and Technology in arhivskih vsebin Annual Reports on the Progress of Chemistry, sekcije A, B in C enega od vodilnih svetovnih združenj za kemijo, britanskega Royal Society of Chemistry. Pokriva področja kemije, biologije, biofizike oz. fizike, materialov, medicine in farmacije. Celotna besedila člankov so dostopna različno, pri nekaterih naslovih revij od l. 1997 oz. pri novejših naslovih od začetka izhajanja dalje.

Zbirka je dostopna na lokacijah Univerze v Ljubljani, CTK in NUK ter z oddaljenim dostopom za študente in zaposlene na Univerzi v Ljubljani, ki so člani knjižnic UL.
SCHADIS
Zbirka pokriva literaturo s področja poškodb gradbenih objektov (nastanek, preprečevanje in sanacija poškodb na zgradbah, revitalizacija zgradb ipd.) in omogoča branje celotnih besedil iz preko 600 specializiranih knjig, strokovnih priročnikov, revij, študij, raziskovalnih poročil itn.

Zbirka je dostopna na lokacijah Univerze v Ljubljani, CTK in NUK ter z oddaljenim dostopom za vse člane knjižnic Univerze v Ljubljani, CTK in NUK.

ScienceDirect

Zbirka e-revij s področja tehnike, naravoslovja in tudi drugih ved. V 2020 imajo uporabniki Univerze v Ljubljani dostop do naslovov revij iz t. i. Freedom Collection , ki vsebuje pretežni del revij servisa Science Direct (izvzete so predvsem revije določenih združenj, znanstvenih založb, še posebej s področja medicine, ki ne dovoljujejo dostopa uporabnikom ScienceDirect) – preko 2.400 naslovov revij naročniškega tipa in okoli 700 prostodostopnih. Naročene revije so dostopne od leta 1995 dalje oz. štirje letniki pred prvim letom naročanja. Nenaročeni naslovi so praviloma dostopni za zadnjih 5 let (zadnji 4 letniki in tekoče leto).

Zbirka je dostopna na lokacijah Univerze v Ljubljani, CTK in NUK ter z oddaljenim dostopom za študente in zaposlene na Univerzi v Ljubljani, ki so člani knjižnic UL.

SciFinder
SciFinder združuje iskanje v več zbirkah, ki jih gradi Chemical Abstracts Service: referatnem časopisu Chemical Abstracts oz. bazi CA Plus, zbirkah CAS Registry (seznam CAS registrskih številk organskih in anorganskih substanc, proteinskih in nukleotidnih zaporedij), bazi MARPAT (Markush strukture iz patentov od l. 1988 dalje), CASREACT (informacije o eno- in večstopenjskih kemijskih reakcijah), CHEMLIST (podatki o registriranih ali nevarnih snoveh iz najpomembnejše svetovne regulative od 1979 dalje) in zbirki podatkov o komercialno razpoložljivih kemikalijah CHEMCATS. Prinaša bibliografske podatke z izvlečki člankov iz več kot 10.000 revij iz 180 držav od leta 1907 dalje (dopolnjuje se tudi s še starejšimi zapisi iz 19.stol.), pa tudi podatke o disertacijah, konferenčnem gradivu, tehničnih publikacijah in knjigah. Posebno vrednost daje zbirki preko 4 milijone zapisov o patentih, podeljenih pri 63 patentnih uradih, z izvlečki v angleškem jeziku. Izbrani patenti 9 svetovno najpomembnejših patentnih uradov so indeksirani najkasneje v 2 dneh po podelitvi patenta. Vsebinsko pokriva področja kemije in kemijske tehnologije, biotehnologije, farmacije, medicine, metalurgije in materialov, geologije, živilske tehnologije, agronomije, ekologije, fizike snovi ipd. SFS omogoča iskanje tudi v celotni zbirki MEDLINE od leta 1951 dalje, vključno s podatki iz zbirke OLDMEDLINE (1958-1966) in IN-PRESS zapisi. Ob uporabi priporočamo posvet z informacijskimi specialisti za področje kemije v CTK.

Zbirka je dostopna na lokacijah Univerze v Ljubljani, CTK in NUK.

SCOPUS

Scopus je multidisciplinarna bibliografska zbirka s citatnim indeksom, ki jo gradi največji založnik mednarodne znanstvene literature Elsevier B.V.
Zbirka Scopus zajema vsebino ca. 39.000 naslovov revij (od teh je 24.500 tekoče izhajajočih in okoli 4.000 odprtodostopnih) preko 5.000 založnikov in vsebuje več kot 75 milijonov bibliografskih zapisov (68 milijonov z referencami za obdobje po l. 1970 ter 6 milijonov za obdobje med 1788 -1970). Nekatere revije so v Scopusu indeksirane le delno. Scopus vsebuje še prispevke iz 740 serij znanstvenih monografij, 194.000 knjig ter preko 9 milijonov prispevkov s posvetovanj. Iskanje vključuje tudi 25.2 milijona patentov petih patentnih uradov (US Patent & Trademark Office, European Patent Office, Japan Patent Office, World Intellectual Property Organization in UK Intellectual Property Office). Omogoča izbirno in ukazno iskanje, iskanje avtorjev in referenc ter več načinov omejevanja števila oz. analize rezultatov iskanja in načina razvrščanja izpisanih dokumentov. Prav tako omogoča povezave iz bibliografskega zapisa na celotno besedilo dokumentov, izvoz rezultatov iskanja v orodja za urejanje bibliografij (Mendeley, RefWorks in EndNote), nastavitve obveščanja o novostih (po e-pošti, RSS ali HTML feed). Nudi tudi različna orodja za analizo citiranosti avtorjev (h-indeks) ali dokumentov, odmevnosti revij (alternativna kazalnika SNIP in SJR) kot tudi prikaz vrednotenja oz. analizo na nivoju inštitucij. Zapisi iz Scopusa so indeksirani v globalnih indeksih orodij za odkrivanje informacij kot so EBSCO EDS, ExLibris Primo ali ProQuest Summon. Zbirka se dopolnjuje tedensko.

Zbirka je dostopna na lokacijah Univerze v Ljubljani, CTK in NUK ter z oddaljenim dostopom za vse člane knjižnic Univerze v Ljubljani, CTK in NUK.

Springer Link 

SpringerLink servis obsega dostop do približno 2.500 znanstvenih in strokovnih revij različnih založb, združenih v skupini Springer Nature. Vključenih je tudi ca. 50 naslovov revij založbe Palgrave Macmillan. Vsebinsko pokrivajo različna strokovna področja: biomedicinske, naravoslovne in tehnične vede, poslovne vede in ekonomijo, humanistiko, psihologijo, sociologijo, pravo itd. Celotna besedila člankov iz e-revij so praviloma dostopna od leta 1997 dalje oz. manj, če so začele izhajati kasneje. Od leta 2005 servis po posameznih strokovnih področjih postopoma dopolnjujejo s prostim dostopom do bibliografskih podatkov z izvlečki člankov od začetka izhajanja revij dalje.
Na portalu SpringerLink so dostopna tudi celotna besedila preko 30.000 knjig (prikaz in pregledovanje po poglavjih), ki so izšle v angleškem jeziku v t.i. zbirkah Complete English Language/International Collection v letih 2005-2012.

Zbirka je dostopna na lokacijah Univerze v Ljubljani, CTK in NUK ter z oddaljenim dostopom za študente in zaposlene na Univerzi v Ljubljani, ki so člani knjižnic UL.

Springer Protocols

Springer Protocols je zbirka preko 18.000 celotnih besedil s podrobnimi opisi postopkov preizkušenih in zanesljivih analitskih metod s področja naravoslovnih in biomedicinskih ved: biokemije, biotehnologije, celične biologije, bioinformatike, genetike, imunologije, radiologije, mikrobiologije, molekularne medicine, nevrologije, raziskav raka, farmakologije, toksikologije, botanike itd.

Združuje opise metod, ki so bile zadnjih 30 let objavljene v znanih knjižnih zbirkah "Methods in ……" založbe Humana Press, kakor tudi metode iz različnih laboratorijskih priročnikov, npr. The Biomethods Handbook, The Proteomics Handbook in Springer Laboratory Manuals.

Izčrpni in pregledno strukturirani opisi omogočajo enostavno uporabo in hiter prenos metode v lasten laboratorij. Pomembno funkcionalnost predstavljajo opombe uporabnikov, iz katerih je mogoče razbrati, v katere namene so metode uporabljali drugi raziskovalci in kakšne so njihove izkušnje.
Na portalu Springer Nature Experiments so dostopna celotna besedila za obdobje 1988 - 2011.

Zbirka je dostopna na lokacijah Univerze v Ljubljani, CTK in NUK ter z oddaljenim dostopom za študente in zaposlene na Univerzi v Ljubljani, ki so člani knjižnic UL.

Synthetic  Reaction Updates

Synthetic Reaction Updates (ponudnik Royal Society of Chemistry) je servis za spremljanje novosti na področju organske sinteze (združuje bivši zbirki Methods in Organic Synthesis in Catalysts & Catalysed Reactions). Zajema najpomembnejše primarne vire iz splošne in organske kemije in nudi informacije o najzanimivejših, inovativnih in relevantnih novih reakcijah. Vsak zapis vsebuje kompletne bibliografske podatke o originalnem članku, celotno shemo reakcije ter povezavo na originalno objavo pri založniku. Servis omogoča iskanje glede na tematiko in tip reakcije ali pregledovanje vsebine z uporabo klasifikacije po tipu reakcije ter shranjevanje struktur in izvoz izbranih zapisov v orodja za urejanje bibliografij. Uporabniki si lahko ustvarijo osebne profile za shranjevanje svojih iskanj in za nastavitev obveščanja o novih vsebinah.

Zbirka je dostopna na lokacijah Univerze v Ljubljani, CTK in NUK ter z oddaljenim dostopom za študente in zaposlene na Univerzi v Ljubljani, ki so člani knjižnic UL.

TEMA Technology and Management

Zbirka TEMA vsebuje bibliografske zapise z izvlečki, ključnimi besedami oz. deskriptorji iz mednarodne in nemške znanstvene in strokovne literature (revije, konferenčni zborniki, poročila, disertacije itd.) s področja tehnike in menedžmenta. Vsebuje informacije o razvoju in raziskavah, inovacijah, novih izdelkih, opremi in procesih na področjih strojništva, procesne tehnike, elektrotehnike in elektronike, informacijskih tehnologij, energetike, materialov, tekstilne tehnologije, medicinske opreme, rudarstva, menedžmenta in organizacije. Pokriva časovno obdobje od leta 1968 dalje.

Bibliografski del zapisa je pretežno v nemščini, izvlečki pa v nemščini in/ali angleščini. Pri iskanju je možno uporabljati angleške ali nemške izraze, pojme iz kontroliranega seznama deskriptorjev “Thesaurus Engineering and management” in kode iz WTI klasifikacije.

TEMA vsebuje več podzbirk z ožjo tematiko, po katerih lahko iščemo tudi samostojno (izbor na vstopni strani): DOMA® (strojništvo), ZDE (elektrotehnika, elektronika in energetika), WEMA Materials® (materiali), BEFO (menedžment in organizacija), TOGA® (tekstilna tehnologija), MEDITEC (medicinski inženiring), BERG (rudarstvo) in ENTEC (energetika). V portal TecFinder je vključena še zbirka TEMotive (električna mobilnost).

Zbirka je dostopna na lokacijah Univerze v Ljubljani, CTK in NUK ter z oddaljenim dostopom za študente in zaposlene na Univerzi v Ljubljani, ki so člani knjižnic UL.

Web of Science

Servis Web of ScienceTM Core Collection omogoča dostop do treh najpomembnejših  multidisciplinarnih bibliografskih baz podatkov z indeksi citiranosti: Science Citation Index Expanded® (SCI-EXPANDED), Social Sciences Citation Index® (SSCI) in Arts & Humanities Citation Index® (A&HCI). Vključujejo podatke iz več kot 10.000 najbolj prestižnih in vplivnih znanstvenih revij na svetu za obdobje od leta 1900 oz. od 1975 dalje. Poleg teh najpomembnejših so v okviru Core Collection dostopne še druge zbirke z indeksi citiranosti: Conference Proceedings Citation Index- Science (CPCI-S), Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (CPCI-SSH), Book Citation Index– Science (BKCI-S),  Book Citation Index– Social Sciences & Humanities (BKCI-SSH), Emerging Sources Citation Index (ESCI)  ter dve zbirki z indeksi citiranosti za kemijo:  Current Chemical Reactions (CCR-EXPANDED) in Index Chemicus (IC).

Servis omogoča tudi dostop do drugih zbirk (spustni meni - puščica ob imenu Web of ScienceTM Core Collection):
BIOSIS Citation indexSM - zbirka s citatnim indeksom za vede o življenju, biomedicino;
Current Contents Connect® - celotna kazala in bibliografski podatki vodilnih svetovnih znanstvenih in strokovnih revij, knjig ter relevantnih spletnih strani in dokumentov;
Data Citation IndexSM
- zbirka s citatnim indeksom, ki zajema raziskovalne podatke, nize in  študije iz mednarodnih podatkovnih repozitorijev;
Derwent Innovations IndexSM
- informacije o patentih iz zbirke Derwent World Patent Index, razširjene s citati iz Patents Citation Index;
KCI - Korean Journal Database
- interdisciplinarna bibliografska zbirka znanstvenih revij iz Južne Koreje, ki jo vzdržuje National Research Foundation of Korea;
MEDLINE
- vodilna bibliografska zbirka za področje medicine, ki jo gradi U.S. National Library of Medicine®;
Russian Science Citation Index
- bibliografska zbirka s citati o člankih ruskih raziskovalcev iz več kot 500 znanstvenih revij za področja znanosti, tehnologije, medicine in izobraževanja, ki jo gradi eLIBRARY.RU;
ScIELO Citation Index - dostop do vsebin vodilnih odprtodostopnih akademskih revij s področij znanosti, družboslovja, umetnosti in humanistike iz Latinske Amerike, Portugalske, Španije in Južne Afrike;
Zoological Record®
- dostop do najstarejše in vodilne referenčne taksonomske zbirke za področje živalske biologije na svetu.

Zbirka je dostopna na lokacijah Univerze v Ljubljani, CTK in NUK ter z oddaljenim dostopom za študente in zaposlene na Univerzi v Ljubljani, ki so člani knjižnic UL.

Wiley Online Library

V letu 2020 bo na Univerzi v Ljubljani tekoče dostopnih skupaj ca. 700 naslovov revij založbe Wiley-Blackwell: naročeni naslovi na posameznih članicah UL in pa dodaten nabor naslovov, t.i. Custom Collection, ki je bil izbran glede na statistiko uporabe in želje vseh konzorcijskih članov.

Celotna besedila člankov so večinoma dostopna od l. 1996 dalje oz. manj, če je revija začela izhajati ali bila naročena kasneje. Nenaročene revije v paketu Wiley Online Library so dostopne za zaključeno obdobje do konca leta 2013.

Zbirka je dostopna na lokacijah Univerze v Ljubljani, CTK in NUK ter z oddaljenim dostopom za študente in zaposlene na Univerzi v Ljubljani, ki so člani knjižnic UL.

O CTK
Katalog informacij javnega značaja
Poslanstvo in vizija CTK
Oddelki in službe CTK
Zgodovina CTK
CTK v slikah
UPORABNE INFORMACIJE
Kontakti
Delovni čas in koledar
Kje nas najdete?
Cenik storitev
Uporaba e-virov
Ogledi knjižnice
INFORMACIJSKI VIRI
Katalog CTK
Portal DiKUL
Katalog inf. virov UL
Katalog e-gradiv UL
E-slovarji
Specializirane podatkovne zbirke za tehniko
Katalog standardov CTK
STORITVE
Vpis in izposoja gradiva
Uporaba čitalnic
Medknjižnična izposoja in posredovanje dokumentov
Informacijske storitve
Izdelava bibliografij
Usposabljanje uporabnikov
Eduroam.si
PATLIB informacijski center
Knjižnica FKKT
Nemška knjižnica - Deutsche Bibliothek
KONZORCIJI CTK
Novice in obvestila
Kontakti
Člani konzorcijev
Naročeni e-viri

 
AKTUALNO
Možnosti obveščanja
Spletni dnevnik CTK
Spletni dnevnik DiKUL
Publikacije CTK
CTK na družabnih omrežjih
 
Kolofon © 1998-2020 CTK - Vse pravice pridržane