Konzorciji CTK

Konzorcij je zveza več institucij ali organizacij z namenom sodelovanja v skupnih aktivnostih in s skupnimi viri za dosego skupnega cilja – nabavo mednarodne znanstvene literature.

Konzorcijsko povezovanje pri nabavi mednarodne znanstvene literature predstavlja sodoben koncept v znanstvenem informiranju, ki je podprto z najnovejšimi tehnološkimi standardi. Temeljna paradigma tega sodobnega pristopa je, da lahko z razpoložljivimi viri nabavimo sorazmerno veliko večji nabor gradiva, kot v primerih, ko knjižnice poskušajo zagotavljati dostop do gradiva samostojno. Iz tega izhajata dve zelo pomembni dejstvi:

 1. za posamezne sodelujoče institucije je cena za nabavo in upravljanje literature, nabavljene v okviru konzorcijskih nabav, nižja,
 2. spreminja se struktura celotnih izdatkov knjižnic, z namenom, da se zagotovi kar najširšo dostopnost znanstvene literature.

To se v obliki dobre prakse kaže ravno v Sloveniji. V okviru konzorcijev CTK do mednarodne znanstvene literature lahko dostopajo študentje in zaposleni vseh slovenskih univerz ter več kot 90% vseh registriranih slovenskih raziskovalcev, zaposlenih v slovenskih raziskovalnih institucijah.

Kontakti

Tatjana Intihar
tel.: 01 2003 414
e-pošta: tatjana.intihar@ctk.uni-lj.si

Maja Vihar
tel.: 01 2003 433
e-pošta: maja.vihar@ctk.uni-lj.si

American Chemical Society

Servis ACS All Publications Package je v letu 2023 dostopen na naslednjih institucijah – konzorcijskih članicah: Institut Jožef Stefan, Kemijski inštitut, Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru in Univerza v Novi Gorici.

Vse institucije, konzorcijske članice, imajo dostop do vseh tekočih naslovov revij, celotna besedila člankov so dostopna od l. 1996 dalje. Uporabniki UL, CTK ter NUK in IJS pa imajo dostop tudi do arhivskih vsebin revij, torej do celotnih besedil člankov sedanjih in predhodnih naslovov revij od začetka izhajanja dalje.

Revije založnika ACS imajo status najprestižnejših znanstvenih publikacij s področja kemije: organske kemije, anorganske kemije, fizikalne kemije, medicinske kemije, kombinatorne kemije, analitske kemije, biokemije, kristalografije, kemije materialov in kemijske tehnologije.

ODPRTO OBJAVLJANJE

Licenčna pogodba z ACS tudi za leto 2023 vključuje »program za objave v odprtem dostopu«, ki korespondenčnim avtorjem s članic slovenskega konzorcija (IJS, KI, UL, UM, UNG) omogoča 73 brezplačnih objav člankov (vavčerji brez plačila APC – Article Processing Charge) v odprtem dostopu v hibridnih in odprto dostopnih (zlatih) revijah ACS.

Splošni pogoji:

 • članek je SPREJET v objavo v letu 2023,
 • korespondenčni avtor oz. avtor, ki odda članek v založnikov sistem, prihaja z ene od članic konzorcija,
 • pravilna navedba podatkov (naziva) avtorjeve institucije,
 • identifikacija avtorja z e-mail naslovom z domeno institucije.

Pregled porabe vavčerjev je na povezavi (zavihek Pregled objav).

Več informacij o možnosti objavljanja v odprtem dostopu v okviru preoblikovalne pogodbe s slovenskim konzorcijem je na voljo na spletni strani ACS. Prikazan je postopek po korakih in video za pomoč pri podpisu pogodbe o objavi in pri registraciji na Copyright Clearance Center RightsLink®.

Po sprejemu članka v objavo avtor v založnikovem sistemu izbere možnost odprte objave, pripadnost korespondenčnih avtorjev institucijam konzorcija pa se preverja in potrjuje centralno  – kontaktni osebi za vse institucije konzorcija:
Maja Vihar (maja.vihar@ctk.uni-lj.si)
Tatjana Intihar (tatjana.intihar@ctk.uni-lj.si)

Kratek opis postopka

IEEE XPLORE

Servis IEEE Xplore je v letu 2023 dostopen na naslednjih institucijah – konzorcijskih članicah: Institut Jožef Stefan, Univerza v Ljubljani in Univerza v Mariboru.

Vse institucije – konzorcijske članice imajo dostop do istega nabora elektronskih vsebin: celotna ponudbe IEEE Xplore digitalne knjižnice, IEEE/IET Electronic Library (IEL), ki obsega besedila člankov iz preko 400 tekočih naslovov revij, preko 31.000 zbornikov ter preko 10.000 standardov (ca. 3.000 veljavnih, ostalo so osnutki, neveljavni, v pripravi itd.) s področja računalništva in informatike, elektronskih komponent in tehnologije, proizvodnih tehnologij in sistemov, električnih naprav.

Vsebine so dostopne od leta 1988 dalje, izbrani dokumenti pa celo od 1913 leta dalje.

IOP Publishing

IOP Publishing’s premium journal package omogoča dostop do celotnih besedil iz preko 100 znanstvenih in strokovnih revij ter nekaj zbornikov s konferenc neprofitne založbe Institute of Physics (IOP) Publishing. Pokrivajo tematiko s področij fizike, astronomije in astrofizike, matematike, meritev, materialov, elektronike, računalništva in z njimi povezanih področij v tehniki, medicini, biologiji, kemiji. Celotna besedila člankov so dostopna zelo različno, pri nekaterih revijah že od l. 1923 dalje.

Dostopno iz prostorov UL, CTK, NIB in NUK. Oddaljen dostop za študente in zaposlene UL, CTK, NIB in NUK, ki so člani knjižnic teh inštitucij.

ODPRTO OBJAVLJANJE

Preoblikovalna licenčna pogodba z založbo IOP Publishing za leto 2023 korespondenčnim avtorjem z Univerze v Ljubljani omogoča neomejeno število brezplačnih objav člankov (vavčerji brez plačila APC – Article Processing Charge) v odprtem dostopu v hibridnih revijah založnika na seznamih A, B in C.

Ugodnost se nanaša na naslednje vrste objav v hibridnih revijah založnika: Paper, Special Issue Paper, Review in/ali Letter.

Splošni pogoji:

 • članek je SPREJET v objavo v letu 2023,
 • na rokopisu je naveden le 1 korespondenčni avtor, ki ima v času oddaje članka status zaposlenega, raziskovalca (stalni, začasni, na obisku) ali študenta Univerze v Ljubljani,
 • pravilna navedba podatkov (naziva) avtorjeve institucije,
 • identifikacija avtorja z e-mail naslovom z domeno institucije.

Pomoč korespondenčnim avtorjem za oddajo objav v založnikovem sistemu ScholarOne v primeru obstoječe preoblikovalne pogodbe: https://publishingsupport.iopscience.iop.org/questions/submit-under-a-transformative-agreement-guide/. Več informacij o možnosti objavljanja v odprtem dostopu v okviru preoblikovalnih pogodb s slovenskimi institucijami je na voljo na spletni strani IOP.

JSTOR

Servis JSTOR je v letu 2023 dostopen na naslednjih institucijah – konzorcijskih članicah: Inštitut za novejšo zgodovino, Narodni muzej Slovenije, Univerza na Primorskem, Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Univerza v Novi Gorici, ZRC SAZU in ZRS Koper.

Konzorcijske članice imajo tudi v letu 2023 dostop do različnih naborov revij:

 • Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Univerza v Novi Gorici, Univerza na Primorskem imajo dostop do arhivskih zbirk Archive Complimentary Collection, Arts & Sciences I, II, III, IV, V, VI, VII in Life Sciences.
 • Inštitut za novejšo zgodovino ima dostop do arhivskih zbirk Arts & Sciences I, II, V, VII.
 • ZRC SAZU ima dostop do arhivskih zbirk Arts & Sciences I, II, III, IV, Life Sciences.
 • Narodni muzej Slovenije ima dostop do arhivskih zbirk Arts& Sciences I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Life Sciences in 19th Century British Pamphlets..
 • ZRS Koper ima dostop do arhivskih zbirk Arts & Sciences I, II, III, V, VII, XIII.

Nature

Članice konzorcija Nature imajo dostop do izbora 36 naslovov Nature Research Journals (seznam naslovov).

Celotna besedila so dostopna različno, večinoma za tekoče in pretekla 4 leta, pri nekaterih revijah lahko tudi od začetka izhajanja dalje. Vsebinsko revije pokrivajo področja medicine, stomatologije, farmacije, biokemije, biotehnologije, materialov, fizike, ekologije in ostalih področij naravoslovja.

Nature.com omogoča iskanje po vsebini vseh revij na portalu, vključuje pa tudi dostop do celotnih besedil revij v zlatem odprtem dostopu: Nature Communications, Scientific Data, Scientific Reports in številnih naslovov t.i. »npj Series Journals«.

RSC Gold

RSC Gold je v letu 2023 dostopen uporabnikom Instituta Jožef Stefan, Kemijskega inštituta, Univerze v Ljubljani in Univerze v Mariboru. Predstavlja paket ca. 50 tekočih naslovov revij enega od vodilnih svetovnih združenj za kemijo, britanskega Royal Society of Chemistry. Poleg tega omogoča še iskanje po vsebini 5 podatkovnih zbirk (Analytical Abstracts, Chemical Hazards in Industry, Laboratory Hazards Bulletin, Natural Product Updates in Synthetic Reaction Updates), po vsebini monografske serije Issues in Environmental Science and Technology in arhivskih vsebinah Annual Reports on the Progress of Chemistry, sekcije A, B in C. Pokriva področja kemije, biologije, biofizike oz. fizike, materialov, medicine in farmacije.

Celotna besedila člankov so dostopna različno, pri nekaterih naslovih revij od l. 1997 oz. pri novejših naslovih od začetka izhajanja dalje.

ODPRTO OBJAVLJANJE

Licenčna pogodba z RSC za leto 2023 korespondenčnim avtorjem s članic slovenskega konzorcija omogoča neomejeno število brezplačnih objav člankov (vavčerji brez plačila APC – Article Processing Charge) v odprtem dostopu v 37 hibridnih revijah založnika.

Korespondenčni avtorji s članic slovenskega konzorcija so tudi upravičeni do 15% popusta na APC za objave v RSC revijah zlatega odprtega dostopa.

Vsi avtorji pa so oproščeni plačila APC v naslednjih RSC revijah zlatega odprtega dostopa: Chemical Science (brezplačni model), Digital Discovery do sredine 2024, EES Catalysis (Energy & Environmental Science Catalysis) do sredine 2024, Energy Advances do sredine 2024, Environmental Science: Advances do sredine 2024, Environmental Science: Atmospheres do sredine 2023, RSC Sustainability do sredine 2025, Sensors & Diagnostics do sredine 2024 in Sustainable Food Technology do sredine 2025.

Splošni pogoji:

 • članek je SPREJET v objavo v letu 2023,
 • korespondenčni avtor oz. avtor, ki odda članek v založnikov sistem, prihaja z ene od članic konzorcija,
 • pravilna navedba podatkov (naziva) avtorjeve institucije,
 • identifikacija avtorja z e-mail naslovom z domeno institucije.

Avtor po sprejemu članka v objavo v založnikovem sistemu izbere možnost odprte objave, pripadnost korespondenčnih avtorjev institucijam konzorcija in upravičenost do popusta potrjujejo kontaktne osebe v knjižnicah institucij.

Seznam kontaktnih oseb za potrjevanje vavčerjev
InstitucijaKontaktna oseba
Institut Jožef Stefanluka.sustersic@ijs.si
Kemijski inštitutlili.grah@ki.si
Univerza v Mariboruodprimo@um.si
Univerza v Ljubljanimojca.kotar@uni-lj.si

Več informacij o možnostih objavljanja v odprtem dostopu v okviru Read & Publish pogodb je na voljo na spletni strani https://www.rsc.org/journals-books-databases/open-access/read-and-publish/. Avtorji lahko delijo svoje raziskave z drugimi raziskovalci v vseh stopnjah postopka objave, vendar je potrebno pri tem upoštevati RSC politiko o deljenju objav (spletne strani, akademska družbena omrežja, repozitoriji, orodja za urejanje bibliografij ipd.).

ScienceDirect

Servis ScienceDirect založbe Elsevier je v letu 2023 dostopen na naslednjih institucijah – konzorcijskih članicah: Geološki zavod Slovenije, Institut Jožef Stefan, Inštitut za materiale in tehnologije, Kemijski inštitut, Kmetijski inštitut Slovenije, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Onkološki inštitut Ljubljana, Splošna bolnišnica Celje, Splošna bolnišnica Jesenice, Univerza na Primorskem, Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Univerza v Novi Gorici, Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana, Univerzitetni klinični center Maribor, Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Zavod za gradbeništvo Slovenije, ZRC SAZU in ZRS Koper.

V letu 2023 imajo vse konzorcijske članice dostop do paketa Freedom Collection, ki vključuje približno 2.000 tekočih naslovov revij, poleg teh pa še okoli 500 revij, ki so dostopne za določeno obdobje (sprememba naslova, združitev naslovov, prenehanje izhajanja) ter preko 1.000 revij v odprtem dostopu.

Celotna besedila člankov so za članice konzorcija dostopna za različno obdobje, odvisno od tega, kdaj je članica pristopila v konzorcij oz. ali je revija na članici tudi naročena. Za članice, ki v konzorciju sodelujejo že od začetka, so celotna besedila dostopna od l. 1995 dalje, pri ostalih pa so praviloma v dostop vključena celotna besedila člankov za obdobje štirih let pred pristopom v konzorcij oz. naročilom. Novi in nenaročeni naslovi so dostopni za zadnjih 5 let (zadnji 4 letniki in tekoče leto).

ODPRTO OBJAVLJANJE

Licenčna pogodba z Elsevierjem za leto 2023 korespondenčnim avtorjem s članic slovenskega konzorcija omogoča 380 brezplačnih objav člankov (vavčerji brez plačila APC – Article Processing Charge) v odprtem dostopu v ca. 1.660 hibridnih revijah založnika (v 12 revijah lahko koristijo vavčer le avtorji z UL, ki revijo naroča). Za objave v hibridnih revijah po porabljeni kvoti vavčerjev in za objave v založnikovih revijah zlatega odprtega dostopa so korespondenčni avtorji članic konzorcija v letu 2023 upravičeni tudi do 10% popusta na APC.

Ugodnosti ne veljajo za objave v revijah Cell Press, The Lancet in revijah določenih partnerskih založb ali združenj.

Okvirni seznam naslovov revij, za katere veljajo navedene ugodnosti, je na voljo v excel tabeli ScienceDirect_seznam revij_vavčerji_popusti_2023 z ločenimi zavihki za hibridne revije, hibridne revije samo za UL in revije v zlatem odprtem dostopu (pri vsakem je kratek opis ugodnosti).

Dejansko upravičenost koriščenja vavčerja za objavo članka v odprtem dostopu v izbrani hibridni reviji pa lahko avtorji preverijo na Find a participating journal (prikaz za iskani naslov hibridne revije iz ažurnega seznama pri založniku).

Vavčerji veljajo za naslednje vrste objav v hibridnih revijah založnika: Case reports, Data in Briefs, Full-length articles, Micro-articles, Original software publication, Practice guidelines, Protocols, Review articles, Replication studies, Short communications, Short surveys, Video articles.

Naslove revij v zlatem odprtem dostopu, za katere v letu 2023 velja 10% popust na APC, lahko avtorji preverijo tule.

 Splošni pogoji:

 • članek je SPREJET v objavo v letu 2023,
 • korespondenčni avtor oz. avtor, ki odda članek v založnikov sistem, prihaja z ene od članic konzorcija,
 • pravilna navedba podatkov (naziva) avtorjeve institucije,
 • identifikacija avtorja z e-mail naslovom z domeno institucije.

Avtor po sprejemu članka v objavo v založnikovem sistemu izbere možnost odprte objave, pripadnost korespondenčnih avtorjev institucijam konzorcija in upravičenost do popusta potrjujejo kontaktne osebe v knjižnicah institucij – založnikova predstavitev korakov pri oddaji članka.

Seznam kontaktnih oseb za potrjevanje vavčerjev
InstitucijaKontaktna oseba
Geološki zavod Slovenijeirena.trebusak@geo-zs.si
Institut Jožef Stefanluka.sustersic@ijs.si
Inštitut za materiale in tehnologijeurska.savc@imt.si
Kemijski inštitutlili.grah@ki.si
Kmetijski inštitut Slovenijelili.marincek@kis.si
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hranomarjana.strmcnik@nlzoh.si
Onkološki inštitut Ljubljanadozura@onko-i.si
Splošna bolnišnica Celjejanja.korosec@sb-celje.si
Splošna bolnišnica Jeseniceirena.micco@sb-je.si
Univerza na Primorskemjanja.jutersek@upr.si
Univerza v Ljubljanimojca.kotar@uni-lj.si
Univerza v Mariborubernarda.korez@um.si
Univerza v Novi Goricimirjana.frelih@ung.si
Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljanablanka.kores@psih-klinika.si
Univerzitetni klinični center Mariboralenka.helbl1@guest.arnes.si
Urbanistični inštitut Republike Slovenijevesna.slabe@uirs.si
Zavod za gradbeništvo Slovenijemetka.ljubesek@zag.si
Znanstveno raziskovalni center SAZUciril.oberstar@zrc-sazu.si
Znanstveno-raziskovalno središče Koper peter.cerce@zrs-kp.si

Pregled porabe vavčerjev je na povezavi (zavihek Pregled – vavčerji).

Osnovne informacije o konzorcijski pogodbi in koriščenju vavčerjev oziroma popusta za odprto objavljanje so dostopne tudi na založnikovi spletni strani.

Avtorji lahko delijo svoje raziskave z drugimi raziskovalci v vseh stopnjah postopka objave, vendar je potrebno pri tem upoštevati Elsevierjevo politiko o deljenju objav (spletne strani, akademska družbena omrežja, repozitoriji, orodja za urejanje bibliografij ipd.).

SCOPUS

V letu 2023 ima dostop do zbirke Scopus 46 slovenskih neprofitnih, akademskih in raziskovalnih institucij. Scopus je multidisciplinarna bibliografska zbirka s citatnim indeksom, ki jo gradi največji založnik mednarodne znanstvene literature Elsevier B.V.

Zbirka Scopus trenutno zajema vsebino ca. 42.000 naslovov revij (od teh je 27.000 tekoče izhajajočih in okoli 5.600 odprtodostopnih) preko 5.000 založnikov in vsebuje več kot 77 milijonov bibliografskih zapisov (71 milijonov z referencami za obdobje po letu 1969 ter ca. 7 milijonov za obdobje 1788 – 1970). Nekatere revije so v Scopusu indeksirane le delno. Scopus vsebuje še prispevke iz 850 serij znanstvenih monografij, 210.000 knjig ter 9,8 milijonov prispevkov s posvetovanj. Iskanje vključuje tudi 44 milijonov patentov petih patentnih uradov (US Patent & Trademark Office, European Patent Office, Japan Patent Office, World Intellectual Property Organization in UK Intellectual Property Office).

Scopus omogoča izbirno in ukazno iskanje, iskanje avtorjev in referenc ter več načinov omejevanja števila oz. analize rezultatov iskanja in načina razvrščanja izpisanih dokumentov. Prav tako omogoča povezave iz bibliografskega zapisa na celotno besedilo dokumentov, izvoz rezultatov iskanja v orodja za urejanje bibliografij (Mendeley, RefWorks in EndNote), nastavitve obveščanja o novostih (po e-pošti, RSS ali HTML feed).

Nudi tudi različna orodja za analizo citiranosti avtorjev (h-indeks) ali dokumentov, odmevnosti revij (alternativna kazalnika SNIP in SJR) ali celotnih institucij. Zapisi iz Scopusa so indeksirani v globalnih indeksih orodij za odkrivanje informacij kot so EBSCO EDS, ExLibris Primo ali ProQuest Summon. Zbirka se dopolnjuje tedensko.

Springer Link

SpringerLink servis ponudnika Springer Nature obsega dostop do približno 2.200 znanstvenih in strokovnih revij, med njimi 21 naslovov založbe ADIS, 46 naslovov revij založbe Palgrave Macmillan in 43 naslovov t.i. Academic Journals, dostopnih na portalu Nature.com.

Vsebinsko pokrivajo različna strokovna področja: biomedicinske, naravoslovne in tehnične vede, poslovne vede in ekonomijo, humanistiko, psihologijo, sociologijo, pravo itd. Celotna besedila člankov so praviloma dostopna od leta 1997 dalje oz. manj, če je revija začela izhajati kasneje.

Od leta 2005 servis po posameznih strokovnih področjih postopoma dopolnjujejo s prostim dostopom do bibliografskih podatkov z izvlečki člankov od začetka izhajanja revij dalje.

Članice konzorcija imajo tudi dostop do preko 30.000 knjig različnih založb, združenih v skupini Springer Nature. Dostopna so celotna besedila knjig (prikaz in pregledovanje po poglavjih), ki so izšle v angleškem jeziku v zbirkah Complete English Language / International Collection v letih 2005 – 2012 (povezava za izpis dostopnih naslovov z izbiro ustreznih zbirk – seznam ni absolutno zanesljiv zaradi možnih nenapovedanih sprememb založnikove politike).

ODPRTO OBJAVLJANJE

Licenčna pogodba s Springer Nature za leto 2023 korespondenčnim avtorjem s članic slovenskega konzorcija omogoča 155 brezplačnih objav člankov (vavčerji brez plačila APC – Article Processing Charge) v odprtem dostopu v ca. 2.080 hibridnih revijah založnika.

Vavčerji veljajo za naslednje vrste objav v hibridnih revijah založnika: Original Paper, Review Paper, Brief Communication in Continuing Education.

Za objave v hibridnih revijah po porabljeni kvoti vavčerjev in za objave v založnikovih revijah zlatega odprtega dostopa velja redna cena APC, popusta ni!

Ažuren seznam naslovov hibridnih revij, za katere veljajo navedene ugodnosti, je na voljo na spletni strani Springer Nature – prvi list excel tabele s seznamom za objavljanje (Publishing Access). Na drugem listu je seznam revij Springer in partnerskih založb Adis, Academic Journals in Palgrave Macmillan, ki so na voljo le za branje (Reading Access).

Splošni pogoji:
• članek je SPREJET v objavo v letu 2023,
• korespondenčni avtor oz. avtor, ki odda članek v založnikov sistem, prihaja z ene od članic konzorcija,
• pravilna navedba podatkov (naziva) avtorjeve institucije,
• identifikacija avtorja z e-mail naslovom z domeno institucije.

Avtor po sprejemu članka v objavo v založnikovem sistemu izbere možnost odprte objave, pripadnost korespondenčnih avtorjev institucijam konzorcija in upravičenost do popusta potrjujejo kontaktne osebe v knjižnicah institucij – založnikova predstavitev korakov pri oddaji članka.

Seznam kontaktnih oseb za potrjevanje vavčerjev
InstitucijaKontaktna oseba
Evro-sredozemska univerza (EMUNI)karen.gladovic@emuni.si
alenka.breznik@emuni.si
Fakulteta za informacijske študije v Novem mestunina.malovrh@fis.unm.si
Fakulteta za komercialne in poslovne vedeknjiznica@fkpv.si
Fakulteta za zdravstvo Angele Boškinmkocijancic@fzab.si
knjiznica@fzab.si
Geološki zavod Slovenijeirena.trebusak@geo-zs.si
Institut Jožef Stefanluka.sustersic@ijs.si
Inštitut za materiale in tehnologijeurska.savc@imt.si
Kemijski inštitutlili.grah@ki.si
Kmetijski inštitut Slovenijelili.marincek@kis.si
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študijemarko.smrkolj@mfdps.si
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hranomarjana.strmcnik@nlzoh.si
Nova univerzaknjiznica@nova-uni.si
Onkološki inštitut Ljubljanadozura@onko-i.si
Splošna bolnišnica Celjejanja.korosec@sb-celje.si
Splošna bolnišnica Jeseniceirena.micco@sb-je.si
Univerza na Primorskemjanja.jutersek@upr.si
Univerza v Ljubljanimojca.kotar@uni-lj.si
Univerza v Mariborubernarda.korez@um.si
Univerza v Novi Goricimirjana.frelih@ung.si
Univerzitetni klinični center Mariboralenka.helbl1@guest.arnes.si
Zavod za gradbeništvo Slovenijemetka.ljubesek@zag.si
Znanstveno raziskovalni center SAZUciril.oberstar@zrc-sazu.si

Pregled porabe vavčerjev je na povezavi (zavihek Pregled – vavčerji).

Osnovne informacije o konzorcijski pogodbi za odprto objavljanje in opis postopka za avtorje so dostopne tudi na založnikovi spletni strani.

Avtorji lahko delijo svoje raziskave z drugimi raziskovalci v vseh stopnjah postopka objave, vendar je potrebno pri tem upoštevati založnikove pogoje How to Share | Authors | Springer Nature.

Wiley Online Library

Servis Wiley Online Library je v letu 2023 dostopen na naslednjih institucijah – konzorcijskih članicah: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Gozdarski inštitut Slovenije, Institut Jožef Stefan, Kemijski inštitut, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Onkološki inštitut Ljubljana, Splošna bolnišnica Celje, Univerza na Primorskem, Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru in Univerzitetni klinični center Maribor.

Konzorcijske članice imajo v letu 2023 dostop do nekaj več kot 1.400 tekoče dostopnih revij ter ca. 1000 naslovov revij s časovno omejenim obdobjem dostopa.

Revije paketa Wiley Online Library vsebinsko pokrivajo različna področja naravoslovja, medicine, kemije, fizike, matematike, elektrotehnike, informatike, strojništva, gradbeništva, ekonomije ipd. Celotna besedila člankov so večinoma dostopna od l. 1996 dalje oz. manj, če je revija začela izhajati kasneje.

ODPRTO OBJAVLJANJE

Licenčna pogodba z založbo Wiley za leto 2023 korespondenčnim avtorjem s članic slovenskega konzorcija omogoča 131 brezplačnih objav člankov (vavčerji brez plačila APC – Article Processing Charge) v odprtem dostopu v 1.332 hibridnih revijah založnikaseznam naslovov hibridnih revij za brezplačne objave.

Korespondenčni avtorji vseh članic konzorcija so v letu 2023 upravičeni tudi do 10% popusta za objave v hibridnih revijah po porabljeni kvoti vavčerjev. 

Obe ugodnosti se nanašata na naslednje vrste objav v hibridnih revijah založnika: Case Study, Commentary, Data Article, Education, Lecture, Method and Protocol, Perspective, Practice and Policy, Rapid Publication, Research Article, Review Article, Short Communication, Technical Note.

Splošni pogoji:
• članek je SPREJET v objavo v letu 2023,
• korespondenčni avtor oz. avtor, ki odda članek v založnikov sistem, prihaja z ene od članic konzorcija,
• pravilna navedba podatkov (naziva) avtorjeve institucije,
• identifikacija avtorja z e-mail naslovom z domeno institucije.

Avtor po sprejemu članka v objavo v založnikovem sistemu izbere možnost odprte objave (praktični nasveti o OD objavljanju za avtorje in koraki pri uporabi vavčerja ali popusta za plačilo APC preko avtorjeve institucije), pripadnost korespondenčnih avtorjev institucijam konzorcija in upravičenost do popusta potrjujejo kontaktne osebe v knjižnicah institucij.

Seznam kontaktnih oseb za potrjevanje vavčerjev
InstitucijaKontaktna oseba
Fakulteta za zdravstvo Angele Boškinnrustja@fzab.si
Gozdarski inštitut Slovenijemaja.peteh@gozdis.si
Institut Jožef Stefanluka.sustersic@ijs.si
Kemijski inštitutlili.grah@ki.si
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hranomarjana.strmcnik@nlzoh.si
Onkološki inštitut Ljubljanadozura@onko-i.si
Splošna bolnišnica Celjejanja.korosec@sb-celje.si
Univerza na Primorskemjanja.jutersek@upr.si
Univerza v Mariborubernarda.korez@um.si
Univerzitetni klinični center Mariboralenka.helbl1@guest.arnes.si
Univerza v Ljubljanimojca.kotar@uni-lj.si

Pregled porabe vavčerjev je na povezavi (zavihek Pregled – vavčerji).

Osnovne informacije o konzorcijski pogodbi za odprto objavljanje in opis postopka za avtorje so dostopne tudi na založnikovi spletni strani.

Avtorji lahko delijo svoje raziskave z drugimi raziskovalci v vseh stopnjah postopka objave, vendar je potrebno pri tem upoštevati Wileyevo politiko o deljenju objav (spletne strani, akademska družbena omrežja, repozitoriji, orodja za urejanje bibliografij ipd.).

Smiseln povzetek pomembnejših licenčnih določil

Uporaba licenčnega gradiva: Upravičeni uporabniki so zaposleni na institucijah članov konzorcija, na univerzah pa: člani fakultet, študenti na podiplomskem in dodiplomskem študiju in zaposleni na fakultetah. Če knjižnica omogoča dostop do knjižničnega gradiva javnosti, sme omogočiti dostop do licenčnega gradiva in kopiranje iz licenčnega gradiva za študijske, raziskovalne in osebne namene tudi ostalim obiskovalcem, pod pogojem, da dostopajo do licenčnega gradiva v knjižnici.

Dostop do licenčnega gradiva obsega priklic, prikaz na zaslonu, iskanje, nalaganje, tiskanje in shranjevanje posameznih člankov za študijske raziskave, za izobraževalne in osebne namene. Kopiranje in shranjevanje je omejeno na posamične kopije zmernega števila posameznih člankov. Kopiranje in shranjevanje celotnih številk revij upravičenim uporabnikom ni dovoljeno. Dovoljena je uporaba zmernega obsega licenčnega gradiva za pripravo predavanj in drugih gradiv za izobraževalne namene.

Elektronsko obliko licenčnega gradiva je dovoljeno uporabiti za medknjižnično izposojo, vendar je potrebno članek natisniti. Natisnjene izvode je dovoljeno pošiljati po pošti, po faksu ali preko internetnih faksov (npr. Ariel, Prospero, DocUtrans) oddelkom medknjižnične izposoje akademskih, raziskovalnih in nekomercialnih knjižnic. Medknjižnična izposoja profitnim organizacijam in posameznikom ni dovoljena. Elektronski prenos datotek ni dovoljen.

Omejitve uporabe licenčnega gradiva:

Dostop do licenčnega gradiva je dovoljen samo upravičenim uporabnikom. Licenčnega gradiva ni dovoljeno prilagajati, prirejati, spreminjati, prevajati, oblikovati njegova izvajana dela ali uporabljati licenčno gradivo na način, ki bi kršil avtorske pravice. Prav tako ni dovoljeno odstranjevanje, prikrivanje ali spreminjanje avtorske pravice ali drugih zaznamkov, ki so del licenčnega gradiva. Uporaba licenčnega gradiva v komercialne namene ni dovoljena.

Obveznosti knjižnic:

Knjižnice bodo upravičene uporabnike ustrezno obveščale o varovanju intelektualne lastnine in drugih pravic, ki se nanašajo na licenčno gradivo. Trudile se bodo preprečevati kršenje načel intelektualne lastnine in drugih pravic, ki se nanašajo na licenčno gradivo. V primeru kršenja omenjenih pravic bodo sprožile ustrezne ukrepe.

Kliknite tu za prikaz tabele s pogoji za uporabo gradiv.

Pogosta vprašanja

Konzorciji

Katere konzorcije upravlja CTK?

CTK trenutno upravlja in vodi devet konzorcijev. Za vsak servis imamo svoj konzorcij, to so (ime konzorcija, trenutno število institucij v konzorciju):

Science Direct (19), Springer Nature (22), Nature  (14), Wiley Online Library (11), ACS All Publications Package (5) IEEE Xplore (3), JSTOR (8), Royal Society of Chemistry (4), Scopus (46).

Kateri od servisov bi bil primeren za našo institucijo?

Sodelovanje v posameznih konzorcijih je odvisno od področja, ki ga servis pokriva, in od interesa ter finančnih zmožnosti institucije za dostop in pridružitev. Npr. družboslovne vsebine ne zanimajo tehniških institucij ipd.

Kako bi se lahko vključili v konzorcij CTK?

Ne gre le za en konzorcij, pač pa za več konzorcijev – za vsak servis obstaja svoj konzorcij. Zmotno je mnenje, da bi z enkratnim letnim plačilom institucija lahko dostopala do vseh vsebin, ki jih upravlja CTK.

Kakšna je članarina za sodelovanje v konzorciju?

Članarina za sodelovanje v konzorcijih v klasičnem pomenu besede ne obstaja. Vsaka institucija krije svoj delež do polne cene servisa (razliko med odobrenimi sredstvi sofinanciranja ARRS in polno ceno). Ta cena variira iz leta v leto. Spreminjajo se deleži sofinanciranja ARRS, cene servisov se praviloma vsako leto dvignejo za približno 5 %, spreminja se menjalni tečaj USD, spreminjajo se cenovne politike založb itd. Ker so založbe monopolisti na svojem področju, cene dvigajo v svojem tempu, ne glede na razmere na trgu, v pogajanjih pa skušamo uveljaviti čim ugodnejše pogoje za članice konzorcija. Če institucija še ni bila vključena v prijavo na ARRS razpis za sofinanciranje v prihajajočem letu, do sofinanciranja v tistem letu še ni upravičena, lahko pa sodeluje v konzorciju in sama krije celoten znesek.

Koliko bi morali plačati za sodelovanje v katerem od konzorcijev?

Cene za vsako posamezno institucijo znotraj konzorcija (servisa) določi založba – ponudnica servisa. Ceno določijo glede na velikost institucije (pogosto glede na število zaposlenih + vpisanih študentov, čeprav je število dejanskih potencialnih uporabnikov bistveno nižje), glede na število pedagoškega osebja, glede na število bolnišničnih sob, pogosto pa sploh ne obrazložijo, kako so ceno določili. Praviloma gre za razmeroma visoke zneske.

Okvirni polni zneski, ki jih za manjše institucije zahtevajo posamezne založbe:

Science Direct (15.000 – 40.000 EUR) SpringerLink (12.000 – 20.000 EUR), Nature  (12.000  – 20.000 EUR), Wiley Online Library  (7.000 – 15.000 EUR), ACS All Publications Package (ca. 25.000 EUR), IEEE Xplore (30.000 – 40.000 EUR) JSTOR (13.000 – 15.000 EUR), Royal Society of Chemistry (ca. 30.000 EUR).

Cene so odvisne od obsega vsebin (npr. celotna zbirka ali samo posamezne vsebinske zbirke), tudi od tečaja USD, velikosti institucije itd. Lahko tudi bistveno odstopajo od zgoraj navedenih okvirnih zneskov.

Se lahko v okviru prijave na ARRS tudi naša institucija poteguje za sofinanciranje?

CTK se vsako leto predvidoma spomladi prijavi na razpis Javne agencije za raziskovalno dejavnost za sofinanciranje znanstvene literature za sofinanciranje v naslednjem letu. CTK v sofinanciranje prijavi konzorcije, ki jih upravlja.

Postopek ocenjevanja, možnosti pritožb, pošiljanje obvestil o odobrenih sredstvih, dejanska nakazila odobrenih sredstev itd. so zaključeni nekje novembra. S tem sofinanciranjem potem sestavimo celotno finančno strukturo konzorcijev, vključno z lastnimi deleži  za sodelovanje vseh zainteresiranih institucij v naslednjem letu.

V sofinanciranje lahko vključimo tiste institucije, ki smo jih navedli v prijavi na razpis spomladi. Gre torej za časovni zamik ca. 8 mesecev. Institucija, ki še ni bila vključena v prijavo za sofinanciranje spomladi tekočega leta, (še) ni upravičena do sredstev sofinanciranja ARRS za elektronski dostop v naslednjem letu.

Ko so znani zneski sofinanciranja ARRS, vse sodelujoče institucije dobijo preglednico, iz katere je razvidno, kolikšen delež bo za posamezen servis (konzorcij) kril ARRS, koliko pa bo morala vsaka institucija doplačati. Delež sofinanciranja ARRS se za posamezne konzorcije giba od 60 % do 90 %, razliko do polne cene z ustreznim DDV krijejo institucije same.

Imam še dodatna vprašanja, kdo mi lahko pove še več o konzorcijih CTK?

Tatjana Intihar, telefonska številka 01 2003 414 ali tatjana.intihar@ctk.uni-lj.si.