Dobava dokumentov in medknjižnična izposoja

Skupina ljudi

Kadar potrebujete gradivo, ki ga v knjižničnih zbirkah ni, ali pa želite dostavo gradiva na dom, se na nas lahko obrnete z zahtevo za medknjižnično izposojo knjižničnega gradiva iz CTK, drugih slovenskih knjižnic ali iz tujine. Dobavimo vam lahko tudi druge dokumente v tiskani ali elektronski obliki. Zaradi dobrih povezav s sodelujočimi knjižnicami, sorodnimi inštitucijami in komercialnimi dobavitelji v Sloveniji in tujini lahko hitro in učinkovito poiščemo najugodnejšo rešitev za vaš zahtevek, ne glede na to, ali gre za izposojo ali posredovanje gradiva od koder koli.

Naročite lahko:

 • strokovne in znanstvene monografije, disertacije, raziskovalne naloge, konferenčna gradiva,
 • posamezne številke znanstvenih, strokovnih in drugih revij,
 • članke, konferenčne prispevke, JUS standarde,
 • SIST standarde, patente,
 • smernice, priporočila,
 • razna poročila, vmesna poročila,
 • druge dokumente v skladu z licenčnimi določili ponudnikov.

Naročeno gradivo lahko prevzamete osebno ali na izbrani poštni oziroma elektronski naslov.

Naročanje gradiva po MI 

Storitve medknjižnične izposoje lahko uporabljajo posamezniki (fizične osebe – člani knjižnice) ali inštitucije (pravne osebe).

Cene storitev so odvisne od vrste storitve in dobavitelja (domač, tuj) in so določene s cenikom CTK.

Knjižnično gradivo lahko naročite:

 • osebno v CTK,
 • po pošti,
 • po elektronski pošti: illctk@ctk.uni-lj.si,
 • po faksu (01) 425 66 67,
 • neposredno iz knjižničnega kataloga COBISS+ prek spletnega vmesnika Moja Knjižnica (za uporabo potrebujete člansko izkaznico in geslo, ki ga dobite pri vpisu v CTK),
 • prek naročilnice na spletni strani CTK.

Vsebina naročila

Kadar naročate gradivo prek MI, poskusite navesti čim več podatkov o gradivu (avtor, naslov dela, leto izdaje, založnik, strani, vir ipd.), ki ga želite dobiti. Če nimate popolnih podatkov, jih bodo poskusili dopolniti naši zaposleni na oddelku in vam priskrbeli želeno gradivo. Prav tako vam bodo posredovali informacije v zvezi z iskanim gradivom in vam pomagali najti pravo.

Če boste gradivo uporabljali izključno za študijske in znanstvene namene, to pripišite k naročilu, s čimer boste omogočili fleksibilnejše naročanje pri naših partnerjih in hitrejše posredovanje gradiva.

Varstvo pravic intelektualne lastnine 

Zaradi določil avtorskopravne zakonodaje, copyrighta, DRM in različnih licenc včasih ni mogoče posredovati gradiva v želeni obliki. To zlasti velja za gradivo v elektronski obliki.

Dostava gradiva

Gradivo lahko prevzamete osebno ali vam ga pošljemo:

 • po pošti,
 • elektronski pošti (v obliki datoteteke PDF ali TIFF).

Čas dobave

Gradivo dobavimo:

 • iz fondov CTK – članke v 24 urah, knjige, revije v 2 dneh,
 • iz drugih slovenskih knjižnic – članke in knjige v 2 do 5 dneh,
 • iz tujih knjižnic – članke v 2 do 5 dneh, knjige v 5 do 20 dneh,
 • če so vključeni drugi posredniki in komercialni dobavitelji – članke, disertacije ipd. v 2 -10 dneh.

Hitrost dobave je okvirna, saj je odvisna od vrste dejavnikov, ki so vključeni v posredovanje gradiva, zato so možna odstopanja od navedenih časovnih rokov dobave.

Rok izposoje

 • Iz fondov CTK – 14 dni za knjige (možnost podaljšanja roka izposoje), 7 dni za revije,
 • iz fondov drugih knjižnic – 2 do 4 tedne, odvisno od knjižnice, ki posoja gradivo. 

Informacije o medknjižnični izposoji gradiva, o podaljševanju roka izposoje in posredovanju gradiva ter ostale informacije o poslovanju oddelka dobite po telefonu 01 2003 421 ali na elektronskem poštnem naslovu illctk@ctk.uni-lj.si

Delovni čas medknjižnične izposoje je od ponedeljka do petka od 8.00 do 15.00; elektronska naročila ali naročila po faksu lahko posredujete kadar koli.