Vpis v knjižnico in izposoja gradiva

Vpis v knjižnico

V prostorih knjižnice lahko uporabniki CTK brezplačno uporabljajo knjižnično gradivo v čitalnicah CTK, dobijo osnovne informacije o knjižničnem gradivu in o informacijskih virih ter zaprosijo za enostavne poizvedbe. Upravičeni so tudi do usposabljanja uporabnikov.

Če pa želite:

 • izposoditi si gradivo na dom,
 • dostopati do elektronskih informacijskih virov z oddaljenim dostopom,
 • naročati gradivo preko medknjižnične izposoje,
 • dobiti pripravljene informacijske tematske poizvedbe,
 • uporabljati čitalniška mesta v knjižnici,

se v našo knjižnico včlanite.

Vpis ali podaljšanje članstva lahko uredite od ponedeljka do petka od 8.00 do 21.00 in v soboto od 9.00 do 17.00 pri pultu izposoje. Več informacij o vpisu dobite na 01 2003 400 ali po e-pošti post@ctk.uni-lj.si. Višina vpisnine je določena v veljavnem ceniku storitev CTK.

Za vpis potrebujete:

 • veljaven osebni dokument, ki vsebuje podatek o stalnem bivališču (vsi člani),
 • potrdilo o vpisu/študentsko izkaznico (študenti – študenti Univerze v Ljubljani plačajo vpisnino v vse knjižnice Univerze v Ljubljani enkrat letno ob vpisu na matični fakulteti. Zato jim vpisnine v CTK ni potrebno plačati, morajo pa opraviti t.i. evidenčni vpis.),
 • dijaško izkaznico (dijaki),
 • kartico upokojenca (upokojenci),
 • potrdilo ZRSZ, ki ni starejše od 30 dni/dokazilo o pravici prejemanja denarne socialne pomoči (nezaposleni),
 • dokazilo o zaposlitvi na UL (zaposleni na UL).

Pri mladoletnih osebah do šestnajstega leta starosti izpolnijo in podpišejo pristopno izjavo starši ali zakoniti skrbniki in s tem prevzamejo odgovornost za spoštovanje določil Pravilnika o splošnih pogojih poslovanja CTK. V posebnih primerih (oddaljena lokacija prebivališča staršev) mladoletna oseba sama podpiše pristopno izjavo na elektronski vpisnici, starši pa dodatno podpišejo tiskano izjavo o prevzemu odgovornosti (Priloga) za spoštovanje določil omenjenega Pravilnika.

Ob vpisu boste:

 • podpisali pristopno izjavo, s katero potrjujete, da ste seznanjeni s Pravilnikom o splošnih pogojih poslovanja CTK, in se obvežete, da boste upoštevali njegove določbe,
 • določili geslo za uporabo spletnega vmesnika Moja knjižnica, s katerim lahko v spletnem okolju sistema COBISS/OPAC gradivo naročate, rezervirate ali podaljšujete rok izposoje, naročate gradivo prek medknjižnične izposoje, kakor tudi uporabljate storitve interneta v čitalnicah, oddaljeno dostopate do elektronskih virov ali uporabljate nekatere druge storitve,
 • prejeli izkaznico CTK. Članska izkaznica CTK ni prenosljiva.

Članstvo lahko član tudi predčasno prekine oziroma umakne soglasje za obdelavo podatkov, ki jih knjižnica zbira na podlagi osebne privolitve.

Poleg vpisa, ki ga lahko opravite fizično v prostorih knjižnice, uporabnikom, ki spadate v kategorijo »študenti Univerze v Ljubljani« in »zaposleni« sedaj omogočamo tudi vpis v knjižnico preko spletnega vpisa. Če niste zaposleni ali študent UL, pišite na izposoja@ctk.uni-lj.si.

Izposoja na dom

Podatke o gradivu (knjigah, revijah, itd.) najdete v elektronskem Katalog gradiva CTK, ki je del sistema COBISS.SI.

Tiskano gradivo CTK je razporejeno v prostem pristopu, kjer je dostopno neposredno, in v skladišču, od koder ga je potrebno naročiti. Podatek o tem, kje je gradivo postavljeno, najdete v Katalogu gradiva CTK v zapisu za gradivo pod Podatki o izvodu (signatura, lokacija, inventurna številka). V delu zapisa Status izvoda lahko vidite, ali je izbrani kos gradiva na voljo za izposojo ali je že izposojen in do kdaj.

Pri naročanju gradiva na dom (preko maila ali preko telefona), je pomembno, da pri navedbi naročenega gradiva navedete inventarno številko. Ta številka se nahaja (podčrtano z rdečo):

Izposoja gradiva iz prostega pristopa poteka tako, da sami stopite do polic, ki so označene po strokovnih področjih, poiščete želeno gradivo in ga odnesete do izposojevalnega pulta, kjer si ga izposodite pri knjižničarju, ali pa si izberete samopostrežni način in si gradivo izposodite sami s pomočjo knjigomata.

Če izbranega gradiva ne najdete, se obrnite na knjižnično osebje pri izposojevalnem pultu. Nanje se lahko obrnete tudi, ko želite poiskati podatke o gradivu, v primeru enostavnih poizvedb ali kakršnih koli drugih vprašanj. Za bolj zapletene informacijske poizvedbe vas bodo napotili k informacijskim specialistom.

Če je gradivo v skladišču, ga naročite pri zaposlenem pri izposojevalnem pultu. Dostava gradiva iz skladišča poteka vsako polno uro, v primeru večjih naročil po posebnem dogovoru. Gradivo iz skladišča si lahko ob delavnikih izposodite do 20.00 ure, v poletnem delovnem času do 13.00.

Ob sobotah je izposoja gradiva iz skladišča možna le po predhodnem naročilu, do petka do 18.00 ure. Gradivo, ki se nahaja v skladišču, lahko naročite na tel. 01 2003 408 od ponedeljka do petka do 14.00 ure. Naročite ga lahko tudi po e-pošti: izposoja@ctk.uni-lj.si, lahko ga naročite tudi z uporabo sistema Moja knjižnica (uporabniki, ki še niso opravili vpisa le po telefonu in e-pošti).

Rok izposoje za tiskano gradivo (knjige in revije) je 14 dni.

Rok izposoje je mogoče podaljšati trikrat. Po izteku tega roka mora član gradivo fizično prinesti v knjižnico in si ga (če ni rezervirano) lahko ponovno izposodi za 14 dni in ga potem ponovno trikrat podaljša. V primeru, da član roka ne podaljša pravočasno, mora za obdobje od datuma poteka izposoje do datuma podaljšanja plačati zamudnino.

Za zelo iskano knjižnično gradivo lahko pristojni delavci knjižnice rok izposoje skrajšajo. Na krajši rok izposoje je član opozorjen tudi pisno – na seznamu izposojenega gradiva, ki ga prejme ob izposoji.

Podaljšanje ni avtomatično.

Član lahko podaljša rok izposoje (vsaj dan pred iztekom izposojevalnega roka):

 • osebno v knjižnici (pri delavcih knjižnice v času izposoje gradiva ali preko knjigomata v preostalem odpiralnem času),
 • po telefonih 01 2003 400, 01 2003 401 ali 01 2003 448 (pri delavcih knjižnice v času izposoje gradiva),
 • preko spletnega vmesnika Moja knjižnica v sistemu COBISS/OPAC ali preko mCobiss-a,
 • preko elektronske pošte: izposoja@ctk.uni-lj.si.

Gradiva ni mogoče podaljšati:

 • če je rezervirano,
 • če je že prekoračen rok izposoje ali če je že doseženo število možnih podaljšanj (osebno pri delavcih knjižnice, preko telefona ali elektronske pošte),
 • če ima gradivo poseben status (krajši rok izposoje) ali če so na uporabnikovi kartoteki zabeležene neporavnane denarne obveznosti. ki presegajo 10,00 € ali so starejše od 30 dni, ne glede na višino zneska,
 • ob pretečenem članstvu uporabnika.

Gradivo lahko naročite, rezervirate ali podaljšate:

 • osebno,
 • po telefonu: tel. 01 2003 408 – naročanje gradiva iz skladišča do 10 min do polne ure, lahko dvignete ob polni uri, tel. 01 2003 400, 01 2003 401 ali 200 448 – naročanje gradiva iz prostega pristopa, podaljšanje roka izposoje ali rezervacija gradiva,
 • po elektronski pošti: izposoja@ctk.uni-lj.si,
 • prek spletnega vmesnika Moja knjižnica v sistemu COBISS/OPAC; za uporabo sistema Moja knjižnica potrebujete geslo za COBISS/OPAC, ki ga dobite pri vpisu v knjižnico.