Spletni vpis za nove člane

Oglejte si podrobnejša navodila za spletni vpis v CTK in navodila za plačilo terjatev.

V Centralno tehniško knjižnico se preko spletnega vpisa lahko vpisujete študenti Univerze v Ljubljani (prijava s študentsko identiteto) in zaposleni. Oboji za vpis namreč ne potrebujete posebnih dokazil. Vsi ostali člani (osnovnošolci, dijaki, upokojenci, nezaposleni, brezposelni, zaposleni na Univerzi) morate vpis opraviti fizično v knjižnici, saj svoje statuse dokazujete s posebnimi potrdili. Tu si lahko prenesete vpisni list in ga izpolnjenega prinesete s seboj.

Spletni vpis je posebej primeren za uporabnike, ki ne živite v Ljubljani ali v Sloveniji, saj omogoča uporabo izbranih e-virov za področje tehnike z oddaljenim dostopom.

Okvirna dostopnost zbirk z oddaljenim dostopom je označena z barvo imena zbirke, podrobni pogoji dostopa pa so navedeni pri opisih posameznih zbirk:

  • Do zbirke z lokacij izven UL lahko poleg študentov in zaposlenih na Univerzi v Ljubljani dostopajo tudi drugi uporabniki, člani knjižnic UL, CTK in NUK.

  • Do zbirke z lokacij izven UL lahko dostopajo le študenti in zaposleni na Univerzi v Ljubljani, člani knjižnic UL, CTK in NUK.

Študenti Univerze v Ljubljani

Spletni vpis študentu Univerze v Ljubljani omogoča naročanje in rezervacijo knjižničnega gradiva, naročilo kopije članka ali časnika po ceniku CTK, medknjižnično izposojo ter dostop do izbranih e-virov za področje tehnike z oddaljenim dostopom (zeleno in oranžno obarvane zbirke).

Za uporabo ostalih storitev (informacijske poizvedbe, izdelavo biografij…) mora uporabnik predhodno obiskati Centralno tehniško knjižnico Univerze v Ljubljani, kjer se na izposojevalnem pultu identificira z osebnim dokumentom, podpiše e-vpisnico ter prevzame člansko izkaznico, če si to želi imeti v fizični obliki.

V knjižnici se lahko izkazuje tudi z e-člansko izkaznico v mCobiss-u, za uporabo knjigomata pa potrebuje fizično izkaznico.

S klikom na gumb Pošlji uporabnik potrjuje, da želi postati član Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani, ter da je seznanjen in sprejema pogoje poslovanja knjižnice, kot so navedeni v splošnih aktih Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani. Po registraciji bo na navedeni elektronski naslov prejel navodila za dokončanje vpisa.

Uporabnik soglaša, da knjižnica za potrebe izvajanja svoje dejavnosti v skladu z Zakonom o knjižničarstvu in Zakonom o varstvu osebnih podatkov obdeluje njegove osebne podatke (ime in priimek, datum rojstva, naslov stalnega oziroma začasnega bivališča, kategorijo člana, podatke za obveščanje), in sicer za čas njegovega članstva v knjižnici ter še največ eno leto od poteka članstva v knjižnici oziroma do dne, ko knjižnici poravna vse obveznosti plačil in vračila izposojenega knjižničnega gradiva. Potrjuje tudi, da so podani osebni podatki resnični in da bo o vsaki spremembi osebnih podatkov knjižnico obvestil v 8 (osmih) dneh po nastali spremembi, sicer bo sam nosil morebitne posledice, ki bi nastale zaradi netočnih osebnih podatkov.

Uporabnik se strinja, da je za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani.

Po vpisu

V najkrajšem možnem času vam bomo na navedeni e-naslov poslali informacije o ostalih korakih vpisa v knjižnico. S prejeto številko članske izkaznice in geslom, ki ste si ga določili ob vpisu, lahko preko COBISS+ naročite knjižnično gradivo za izposojo v čitalnico ali na dom. Priporočamo, da si ogledate še cenik in pogoje poslovanja knjižnice.

Zaposleni

Spletni vpis uporabnikom s statusom »zaposleni« omogoča naročanje in rezervacijo knjižničnega gradiva, naročilo kopije članka ali časnika po ceniku CTK, medknjižnično izposojo ter dostop do izbranih e-virov za področje tehnike z oddaljenim dostopom (zeleno obarvane zbirke). Za uporabo ostalih storitev (informacijske poizvedbe, izdelavo biografij…) mora uporabnik predhodno obiskati Centralno tehniško knjižnico Univerze v Ljubljani, kjer se na izposojevalnem pultu identificira z osebnim dokumentom, podpiše e-vpisnico ter prevzame člansko izkaznico, če si to želi imeti v fizični obliki. V knjižnici se lahko izkazuje tudi z e-člansko izkaznico v mCobiss-u, za uporabo knjigomata pa potrebuje fizično izkaznico.

S klikom na gumb Pošlji uporabnik potrjuje, da želi postati član Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani, ter da je seznanjen in sprejema pogoje poslovanja knjižnice, kot so navedeni v splošnih aktih Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani. Po registraciji bo na navedeni elektronski naslov prejel navodila za dokončanje vpisa.

Uporabnik soglaša, da knjižnica za potrebe izvajanja svoje dejavnosti v skladu z Zakonom o knjižničarstvu in Zakonom o varstvu osebnih podatkov obdeluje njegove osebne podatke (ime in priimek, datum rojstva, naslov stalnega oziroma začasnega bivališča, kategorijo člana, podatke za obveščanje), in sicer za čas njegovega članstva v knjižnici ter še največ eno leto od poteka članstva v knjižnici oziroma do dne, ko knjižnici poravna vse obveznosti plačil in vračila izposojenega knjižničnega gradiva. Potrjuje tudi, da so podani osebni podatki resnični in da bo o vsaki spremembi osebnih podatkov knjižnico obvestil v 8 (osmih) dneh po nastali spremembi, sicer bo sam nosil morebitne posledice, ki bi nastale zaradi netočnih osebnih podatkov.

Uporabnik se strinja, da je za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani.

Po vpisu

V najkrajšem možnem času vam bomo na navedeni e-naslov poslali informacije o ostalih korakih vpisa v knjižnico. S prejeto številko članske izkaznice in geslom, ki ste si ga določili ob vpisu, lahko preko COBISS+ naročite knjižnično gradivo za izposojo v čitalnico ali na dom. Priporočamo, da si ogledate še cenik in pogoje poslovanja knjižnice.

Vabljeni, da postanete naš novi član!