NAVODILA ZA UPORABO VIROV IN STORITEV CTK V ČASU COVID-19

Zaščita zoper Covid-19

Knjižnica ponovno odpira tudi vrata čitalnic!!! Preberite si temeljna načela higienskih ukrepov. Naprošamo vas, da se jih držite, da ostanemo zdravi in da bomo uspešno zaključili šolsko leto!

Splošni ukrepi, ki naj jih upoštevajo zaposleni in uporabniki v CTK

 • Upoštevati je potrebno vse splošne ukrepe za zaščito pred okužbo z novim koronavirusom, navedenih na naslednji povezavi: https://www.nijz.si/sl/preprecevanje- okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019. Na vidnem mestu so izobešena gradiva na temo umivanja in razkuževanja rok, higiene kašlja ter pravilne namestitve mask.
 • Zaposleni in uporabniki morajo biti zdravi, brez znakov okužbe dihal (npr. nahod, kihanje, kašljanje, bolečine v žrelu, povišana telesna temperatura, motnje okušanja, vonja…).
 • Ob vstopu v knjižnico si je potrebno razkužiti roke.
 • Ne dotikamo se obraza, zlasti ne ust, nosu in oči, dokler roke niso umite ali razkužene.
 • Upoštevati je potrebno higieno kihanja in kašlja.
 • Uporaba mask je potrebna v vseh primerih, ko ne morete zagotoviti varnostne razdalje najmanj 1,5 metra.
 • Trenutno je možnost le brezstičnega plačevanja.

Ukrepi, ki jih naj jih upoštevajo uporabniki

 • V knjižnico vstopajo samo zdrave osebe, brez znakov okužbe dihal (npr. nahod, kihanje, kašljanje, bolečine v žrelu, povišana telesna temperatura, motnje okušanja, vonja…).
 • Izposojajo knjige iz knjižnice je možna le po predhodnem naročilu (po modulu Moja knjižnica, po telefonu 01 2003 400 ali 01 2003 448, z možnostjo pogovora v živo na spletni strani, po e-pošti izposoja@ctk.uni-lj.si).
 • Pri vhodu v knjižnico in ob izhodu naj si uporabniki obvezno razkužijo roke.
 • Prevzem knjig naj bo čim krajši.
 • Čim manj naj se dotikajo različnih površin, predmetov, med drugim naj se izogibajo listanju knjig. V kolikor je to neobhodno potrebno, si pred tem pravilno razkužijo roke.
 • Priporočamo brezstični način poslovanja.
 • Pred izhodom si razkužijo roke.
 • Uporabniki naj se ne zadržujejo pred vhodom v knjižnico.
 • Pred odprtjem knjižnice naj uporabniki čakajo ob upoštevanju varnostne razdalje najmanj 1,5 metra.

Ravnanje z izposojenim gradivom

 • Svetujemo, da po prihodu domov knjige in ostale predmete, zaščitene s plastičnimi ovojnicami, pisala in podobno, prebrišete z alkoholnim razkužilom. Ostale nezaščitene izdelke (npr. knjige, za katere obstaja možnost, da so po njih listali uporabniki, posamezni listi papirja ali kartona…) odložite na nedostopen predel in jih pričnete uporabljati po preteku 1 dneva.
 • V primeru naročila knjig po pošti svetujemo, da še neodprt paket odložite na nedostopno mesto in pustite nedotaknjenega odležati 1 dan ter v nadaljevanju postopate tako, da knjige in ostale predmete, zaščitene s plastičnimi ovojnicami, in podobno (CD, DVD…), prebrišete z alkoholnim razkužilom. Pri rokovanju s paketom in njegovo vsebino vedno pazite, da se med tem ne dotikate obraza (še zlasti ne oči, nosu in ust) in si po rokovanju vedno temeljito umijte oz. razkužite roke.
 • Pred in po branju gradiva si umijte ali razkužite roke kot tudi površino, na kateri je ležalo gradivo. Ne listajte gradiva z oslinjenimi prsti. Ves čas upoštevajte vsa priporočila za preprečevanje okužbe (z neumitimi rokami se ne dotikamo oči, nosu in ust; upoštevamo pravilno higieno kašlja in kihanja, umivamo ali razkužujemo roke…).
 • V primeru doslednega spoštovanja vseh zaščitnih ukrepov, bo verjetnost, da bi preko knjig prenašali okužbo z novim virusom, glede na trenutna vedenja o virusu, majhna.
 • Uporaba čitalnic

  • Zaposleni in uporabniki naj smiselno upoštevajo zgoraj navedene splošne ukrepe za knjižnice.
  • ČITALNICE LAHKO UPORABLJAJO LE ČLANI KNJIŽNICE!
  • Uporabniki naj se ne zadržujejo pred vhodom v knjižnico/čitalnico.
  • V izogib tesnim stikom morajo uporabniki spoštovati usmeritve do prostega mesta oz. naj se v ta namen uporabijo talne označbe/stebrički s trakovi. Skrbeti je treba za stalno ohranjanje zadostne medosebne razdalje.
  • V čitalnici je razlika med študijskimi mesti vsaj 1,5 oz. 2 m razdalje. Uporabniki naj ne premikajo stolov po prostoru.
  • Ko se mesto sprosti, bo knjižničar površine (npr. miza, stol…) pred novim uporabnikom razkuži.
  • V uporabi je omejeno število računalnikov in terminalov.
  • Dnevnega časopisja in revij naj se do nadaljnjega ne uporablja. V nasprotnem primeru naj zaposleni površino uporabljenega gradiva prebrišejo z alkoholnim robčkom oziroma razkužilom in ga postavijo nazaj na police ali pa z njim ravnajo kot z »vrnjenim gradivom« (odsek 1.1 Ravnanje z gradivom v knjižnici).
   Večkrat dnevno naj se razkuži površine, ki se jih uporabniki pogosteje dotikajo (npr. mize, stoli, kljuke, police…)
  • Prostore je potrebno stalno in učinkovito zračiti. V ta namen svetujemo, da so vrata čitalnic stalno odprta.

  Podrobnejša navodila so dostopna na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

  Skip to content