Ukrajinska zastava
Logotip knjižnice

SLOVENSKO

V Centralni tehniški knjižnici Univerze v Ljubljani z zaskrbljenostjo spremljamo dogajanje v Ukrajini in izražamo solidarnost z ukrajinskim narodom.

V tej situaciji, ko so lahko besede odveč in štejejo le dejanja, želimo razseljenim osebam iz Ukrajine v naši knjižnici ponuditi BREZPLAČNO VPISNINO.

Za vpis NE POTREBUJEJO jamstva slovenskega polnoletnega poroka ali jamstva slovenske ustanove z javno listino!

V knjižnici so dobrodošli vsi, ki želijo ali potrebujejo dostop do informacijskih virov.

Poskrbeli bomo, da se bodo pri nas počutili dobrodošli in varni.

Sporočite naprej! Hvala za solidarnost in empatijo!

Vaša ekipa CTK

p.s. Brezplačna vpisnina za razseljene osebe iz Ukrajine velja do preklica.

ENGLISH

The Central Technical Library at the University of Ljubljana has been following the events in Ukraine with concern and expresses solidarity with the Ukrainian nation.

In this situation, when words may be meaningless and only actions count, we would like to offer FREE MEMBERSHIP in our library to the displaced people of Ukraine.

To become members, they DO NOT NEED a guarantee of an adult Slovenian guarantor or a guarantee of a Slovenian institution with an authentic instrument!

The library welcomes everyone who wants or needs access to information resources.

We will take care that they feel welcome and safe with us.

Share the news! Thank you for your solidarity and empathy!

Your CTK Team

p.s. Free membership for the displaced people of Ukraine is in effect until further notice.

УКРАЇНСЬКИЙ

Центральна технічна бібліотека університету Любляни із занепокоєнням стежить за подіями в Україні та висловлює солідарність з українським народом.

У цій ситуації, коли слова, здається, не мають сенсу і мають значення лише дії, ми хочемо запропонувати БЕЗКОШТОВНЕ ЧЛЕНСТВО в нашій бібліотеці переселенцям з України.

Щоб отримати безкоштовне членство, українським переселенцям НЕ ПОТРІБНА гарантія від дорослого словенця або офіційної словенської установи, уповноваженої видавати такі гарантії.

Бібліотека запрошує всіх, хто бажає або потребує доступу до інформаційних ресурсів.

Ми подбаємо про те, щоб ви відчували себе з нами як бажані гості та у безпеці.

Поділіться цією новиною! Дякуємо за вашу солідарність і співчуття!

Ваша команда Центральної технічної бібліотеки

p.s. Безкоштовне членство для переміщених громадян України діє до подальшого повідомлення.