CTK pridobiva ter zagotavlja dostop do knjižničnega gradiva in informacijskih virov z znanstvenih in strokovnih področij tehnike in deloma naravoslovja.

Iz poslanstva CTK ter iz pogodbe o pridruženem članstvu izhaja, da CTK s svojim delovanjem podpira kakovostno izobraževanje, razvoj in raziskovalno dejavnost za potrebe študentov in visokošolskih učiteljev UL.

Zato CTK gradi knjižnično zbirko tudi na podlagi sistematičnega spremljanja razvoja študijskih programov s področij tehnike in deloma naravoslovja, še posebno določenih študijskih programov na naslednjih fakultetah UL:

Seznami so objavljeni na spletni strani knjižnice pod zavihkom Študijska literatura.

Do seznama literature lahko dostopate preko spletne povezave:
https://www.fgg.uni-lj.si/seznam-zaposlenih/.
S klikom na zaposlenega/profesorja se dobi pri predmetih literatura. Primer:
https://www.fgg.uni-lj.si/seznam-zaposlenih/tomaz-ambrozic/ in potem klik na predmet:
https://www.fgg.uni-lj.si/predmeti/?predmet=1041.

Do seznama literature lahko dostopate preko spletne povezave: https://www.ntf.uni-lj.si/ntf/knjiznice/.

Na omenjenih fakultetah spremljamo dostopne sezname temeljne in priporočene študijske literature in na podlagi teh informacij dopolnjujemo knjižnično zbirko.