Spletni vpis za študente

Navodilo za vpis

Spletni vpis študentu Univerze v Ljubljani, omogoča naročanje in rezervacijo knjižničnega gradiva, naročilo kopije članka ali časnika po ceniku CTK ter medknjižnično izposojo. Za uporabo ostalih storitev mora uporabnik predhodno obiskati Centralno tehniško knjižnico Univerzev Ljubljani, kjer se na izposojevalnem pultu identificira z osebnim dokumentom ter prevzame člansko izkaznico.
Spletni vpis lahko opravite TUKAJ!

S klikom na gumb Pošlji uporabnik potrjuje, da želi postati član Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani, ter da je seznanjen in sprejema pogoje poslovanja knjižnice, kot so navedeni v splošnih aktih Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani. Po registraciji bo na navedeni elektronski naslov prejel navodila za dokončanje vpisa. Informacija o članarini v višini 6,30 EUR je zgolj informativne narave, saj to članarino študenti plačajo že ob vpisu na fakulteto.

Uporabnik soglaša, da knjižnica za potrebe izvajanja svoje dejavnosti v skladu z Zakonom o knjižničarstvu in Zakonom o varstvu osebnih podatkov obdeluje njegove osebne podatke (ime in priimek, datum rojstva, naslov stalnega oziroma začasnega bivališča, kategorijo člana, podatke za obveščanje), in sicer za čas njegovega članstva v knjižnici ter še največ eno leto od poteka članstva v knjižnici oziroma do dne, ko knjižnici poravna vse obveznosti plačil in vračila izposojenega knjižničnega gradiva. Potrjuje tudi, da so podani osebni podatki resnični in da bo o vsaki spremembi osebnih podatkov knjižnico obvestil v 8 (osmih) dneh po nastali spremembi, sicer bo sam nosil morebitne posledice, ki bi nastale zaradi netočnih osebnih podatkov.

Uporabnik se strinja, da je za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani.

Po vpisu

V najkrajšem možnem času vam bomo na navedeni e-naslov poslali informacije o ostalih korakih vpisa v knjižnico. S prejeto številko članske izkaznice in geslom, ki ste si ga določili ob vpisu, lahko preko COBISS+ naročite knjižnično gradivo za izposojo v čitalnico ali na dom. Priporočamo, da si ogledate še cenik in pogoje poslovanja knjižnice.

Skip to content